CZ EN DE FR RU PL HU RO BG EE DK LT
The commodities exchange
Rape356.37 EUR/t
Wheat162.18 EUR/t
Corn151.06 EUR/t

MULCHER MM - pięcio-rotorowy półniesiony mulczer

Core benefit
  • Mocna sztywna rama przygotowana do ekstremalnych czynności sezonowych.
  • Ogniowo cynkowane główne części maszyny podwyższają kilkakrotną odporność maszyny wobec warunkom atmosferycznym i sokom roślinnym.
  • Opancerzenie dolnej części mulczera przeciwko przebiciu maszyny kamieniem itp.
  • Wybór noży do traw lub kukurydzy, przeznaczonych do mulczowania zarośli na ziemi ornej jako kukurydza na ziarno, słoneczniki itd.
MULCHER MM to szerokopasmowy mulczer do mulczowania zarośli, resztek roślinnych na ziemi ornej (kukurydza, słoneczniki, rzepak itd.) i drzewostanu. Mocna konstrukcja z ogniowo cynkowaną powierzchnią ciała / korupusu przeznacza maszynę do maksymalnej pracy w tych najtwardszych warunkach eksploatacji rolniczej. Maszyna z szerokością roboczą 7 m jest przeznaczona do ogromnych wydajności dziennych.
Typ maszyny: pięcio-rotorowy zawieszany mulczer

Organy robocze:
  • 2 pary noży na każdym rotorze (umieszczone w 1, lub w 2 płaszczyznach)
Zabezpieczenie: sprzęgło cierne, sprzęgło jednokierunkowe, osłony rotorów

Akcesoria:
wzmocnione ostrza, przednie przeciw-ostrze, osłona, opancerzenie, płyty osłonowe ramy

Wykorzystanie:
mulczowanie trwałych zarośli trawiastych niedopasień, resztek roślinnych na ziemi ornej (słonecznik, kukurydza, itp.), drzewostanu

Operacje robocze:
ozdrabnianie resztek roślinnych na mniejsze części, dystrybucja resztek w całej szerokości roboczej maszyny
 Jakościowa praca przy wysokich szybkościach roboczych jest przy szerokości roboczej 7 m gwarancją ogromnych wydajności dziennych..Doskonałe koszenie wszystkich rodzajów zarośli dzięki dwom parom noży na każdym rotorze. Do wyboru tzw. kukurydzana, lub zestaw nożów do trawy.Wysokie bezpieczeństwo eksploatacyjne dzięki sprzęgłu ciernemu, sprzęgłu zębowemu i osłonie rotora.

Obowiązkowo wybieralne

Koła transportowe
Koła transportoweMaszynę można osadzić kołami standardowymi lbu specjalnie wypełnionymi kołami przeciwko przebiciu. Koła można także kombinować.
Wykonanie noży
Wykonanie nożyNoże można umieścić do jednej płaszczyzny (idealne dla traw trwałych), lub do do 2 poziomów (odpowiednie dla kukurydzy, słoneczników..).
Zawieszenie
ZawieszenieWedług zapotrzebowania można wybrać miądzy średnicą ucha/oka 40mm, 50mm, lub zawieszeniem Sharmuller.
 

Wybieralne

Kardan
KardanDo wyboru są końcówki kardanu z 6-cioma, lub 20-toma rowkami.
Opancerzenie
OpancerzenieOchronę maszyny można podwyższyć przez opancerzenei. Idealne przede wszystkim do gleb kamienistych.
Osłona przeciw-rządkowa
Osłona przeciw-rządkowaPrzepływ mulczowanego materiału jest dzięki osłonom rozrzucany po całej obrabianej powierzchni.
Przednie przeciw-ostrze
Przednie przeciw-ostrzeMocno ułożona para noży w przedniej części maszyny. Umieszczenie noży wprost naprzeciw przepływu mulczowanego materiału zapewnia jego jakościowe docięcie.

 MULCHER   MM 7000
Szerokość robocza
m
7
Szerokość transportowa
m
3
Ilość rotorów
szt. 5
Ilość noży na rotor
szt.
4
Obroty wstepne
1/min 1 000
Masa całkowita
kg
3 500
Moc zalecana*
HP
200-220

*w zależności od warunków glebowych
EUROPEAN COMMUNITY, EUROPEAN FUND FOR REGIONAL DEVELOPMENT - INVESTMENT IN YOUR FUTURE