Новини & Отзиви

Присъединете се към нас във Facebook
17.
март
2015

Присъединете се към нас във Facebook

На 13.03.2015 година Ние стартирахме Официалната страница на  БЕДНАР FMT във Facebook. От самото начало е качена  обща информация за фирмата , както и нови публикации на английски език от нашия маркетингов отдел както и информация за нашите  териториални мениджъри  -  родния им  език за удобство на  местните хора. Ние силно вярваме, това ще бъде мястото, където ще се обедини голямата Общност на собствениците на машини с марката  БЕДНАР, ще обменят опит и информация , ще се запознават с новите машини на Компанията и ще спомагат за разрастването на Общостта , като споделят и канят свои колеги и приятели .

Change of name
01.
февруари
2013

Change of name

We would like to inform you that as of 1 January 2013 the commercial name of our company STROM Export s.r.o. has been changed to BEDNART FMT s.r.o.. All other matters (such as identification number, tax identification number, bank account numbers, executive officer, contact information etc.) remain unchanged.