Тази година зимата си отиде бурзо и даде възможност на земеделските производители да започнат обработката на замята малко по-рано от очакваното. Един от първите земеделски производители , който се възползват в момента  от тази възможност е ZAS Becvary , Kolin , които започнаха работа в средата на февруари. Причината , поради която започнаха подготовката толкова рано е заложената в сеитбооборота сеитба на пролетна пшеница. Кооперативно земеделско стопанство Becvaryобработва площ от около 4500 хектара. Тяхното производство се основава на нарастващото потребление на традиционните храни , както и на рапица – около 550 хектара , цвекло захарно – около 480 хектара. Царевицата се отглежда както за прясна консумация , така и за производството на биогаз , който също има важно място в планирането. Друга важна и неразделна част от сеитбообората е залагането на култури за обширното животновъдство – 8000 литра от млечна крава , а така също и производство на говеждо и свинско месо. Причината за посещението ни във фермата е да видим новия култиватор за подготовка на почвата Swifter SE 12000  с работна ширина 12 метра , който те са си закупили на миналогодишната изложба Agritechnika Хановер.

Защо трактор с мощност 600 к.с. с култиватор с работна ширина 12 метра?

Обраборката на почвата земеделците от Becvary  извършват със машини със пасивни работни органи . Тази година те добавиха към техния машинен парк и новия култиватор – компактор  Swifter SE 12 000. С оглед на новосформираната комбинация от верижен трактор с 600 к.с. мощност и култиватор с работна ширина 12 метра , очевидния въпрос  е „ защо не се използва култиватор с по-голяма работна ширина“? За Becvary причината е проста – различните по големина обработваеми площи и относително дългите преходи.Някои от полетата са на около 30км. от фермата и култиватора  Swifter SE ни привлече със компктния си размер в транспортно положение ; това не е огромно чудовище и може лесно да се сгъва и разгъва , без да се налага да се слиза от трактора „ каза главния агроном инж. Nedved”

Новосформитаната комбинация – култиватор-компактор Swifter SE 12000 и трактор с мощност 600 к.с.

Подготовката на почвата бе последвана от незабавна сеитба


Ранната подготовка на почвата е важна

Подготовката на почвата е основна предпоставка за качествено засяване на пролетна пшеница , запазването на почвената влага и аерирането на горния почвен слой. Именно затова е много подходящо да се направи обработка на почвата през есента с дълбочинен култиватор на 20-25 см. И след това рано напролет  да се подготви за сеитба с подходящ култиватор , и точно това правят фермерите в Becvary. Тяхната земя , намираща се между селата Kbel и Losany с размер 30 хектара бе обработена през есента ( след прибиране на реколтата от захарно цвекло ) с дълбочинен култиватор , а сега се използва новият култиватор-компактор Swifter , който с една обработка извършва всички необходими операции. Внасянето на тор се извършва непосредствено преди култивирането със традициионна машина за торене.

Основните функции на Swifter са допълнени с допълнителни разрохвачи зад веригите , предна подравнителна греда с хидравличен контрол от кабината на трактора и задни финални валяци.

За да се запази влагата за засетите култури , култиваторът бе настроен на 5 см. работна дълбочина.


Пролетната пшеница има по-фина коренова система в сравнение с другите пролетни култури ( като ечемик и овес ) и като такава е по-чувствителна към засушаване. Вие трябва да извършите качествена подготовка нна почвата и да засеете пшеницата преди всички други пролетни култури , когато условията за температура и влажност са оптимални ( обикновено март ) или в години със суха зима като тази , сега , през февруари. За да се запази влагата за засетите култури , култиваторът бе настроен на 5 см. работна дълбочина.


„Поддържането на ранните агротехнически срокове е много важно , особено през пролетта. Късното засяване може да доведе до намаляване на добивите от около 40-60 кг/хектара на ден , в зависимост от сорта. Резултатите от късната сеитба са лоши условия за растеж и развитие през целия вегатационен пероид , по-малък брой на поникнали растения и неравномерен растеж“ казва инж. Nedved и ние му пожелаваме извършването на обработките в срок и получаване на високи добиви от обработваната от тях земя , и вярваме , че той ще бъде доволен от новия си култиватор!!!

Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас