ПРОУЧВАНИЯ В АВСТРАЛИЯ: Предимства на дълбоката обработка на почвата

През 2015-2016 г. австралийското Министерство на Земеделието и Храните проведе в Западна Австралия проучвания, показващи възможността за увеличаване на реколтата с изпозването на системата CTF (Controlled Traffic Farming). Системата се основава на обработка на почвата в коловозите на селскостопанските превозни средства. Резултатите от проучването са ясни: Възможно е да се увеличи реколтата в рамките на две години от използването на метода за дълбоко обработване на почвата.

Резултат от двугодишното проучване в Западна Австралия

Проучването CTF, съчетава дълбоко разрохкване в 8 избрани места за изпитване с 6 различни вида подпочвени пластове. По-конкретно, това е била територия в Западна Австралия между градовете Бинну и Онгеруп. Там са налице следните видове почви: пясъчни, глинести, червени с излужване на почвата, както и капилярно действие, жълти с излужване на почвата и капилярно действие, варовити и тежки.

Предимствата на дълбоката обработка на почвата са изследвани между Биннъ и Онгеруп в Западна Австралия

TERRALAND чизел покрит с почва


Целта на проучването беше да се определи дали този метод на обработка е по-продуктивен от традиционните системи, дали има положителен ефект върху икономическия растеж на бизнеса и води до промени в съдържанието на органичните вещества в почвения профил. Резултатите от проучването са представени в Австралия на актуализацията на GRDS 2017 в Пърт и в Регионалния район в Джералдтън. Уейн Паркър е ръководител на научните изследвания.

Паркър заявява в презентациите, че реколтата се е увеличила след две години по следния начин:

Година 1 на проучването (2015 г.):

  • С 30% и повече на 5 места. По-специално, това са места с пшеница.
  • С 1 – 10% на 2 места, също с пшеница.

Година 2 на проучването (2016 г.):

  • С 30% и повече в района на Минглинъп, където са били засети бобови растения.
  • С 10 – 30% на 4 места, също с бобови растения.
  • С 1 – 10% на едно място, отново с бобови растения.
  • Не се демонстрира никакво увеличение на реколтата на две места след първите две години. В тези места са били засети с бобови растения.

Проучването показа, че дълбоката обработка на почвата намалява риска от редуциране на реколтата при екстремни условия. Екипът на Паркър определи такива условия като термичен шок, замръзване или наводняване на полета в райони с наводнения. Дълбоката обработка осигурява на корените достъп до влажност в по-голяма дълбочина и по този начин по-добро снабдяване с необходимите минерали.

TERRALAND TO 6000 в австралийски полета по време на дълбока обработка на почвата

Дълбока обработка на почвата с TERRALAND TO 6000


Процес на дълбока обработка на почвата

  1. Използвана е машина за плитко разрохкване на почвата на отделните места. Разрохкването е извършено на дълбочина 30 см, 45 – 60 см, и над 60 см.
  2. Освен това, почвата е обработена от задните тандемни шиповидни валяци, които разбиват буците непосредствено след разрохкването с едно минаване.
  3. Комплектът включва и валяци. Валяците са допълнително оборудване, което се използва за максимално завършване на операцията. Основният им принос е изравняването на почвата. Операцията е извършена от TERRALAND TO 6000 на BEDNAR.

За да се увеличат органичните вещества в почвения профил, беше използван птичи тор. За да се поддържа почвената киселинност на варта и да се запази азотът в подпочвените слоеве, се използва гипс.

Controlled Traffic Farming (CTF)

Това е интегриран подход на работа в земеделските стопанства, базиран на организирането на отделни обработки с машинните комплекти с използване на съвременни навигационни възможности. Това основно представлява контролирано движение на селскостопански машини в полетата с потенциални икономии на разходите за материали. Тези операции намаляват натоварването върху почвата и евнтуалните последващи вреди благодарение на намаляването на броя на минаванията.

Информацията за проучването е публикувана от Уейн Паркър на 26 май 2017 г. на farmingahead.com.

Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас