Началото на прибирането на реколтата е и времето за обработка на стърнища и следователно на SWIFTERDISC. Обработката на стърнища е съществена операция в успешното провеждане на агро-технологичните мероприятия, свързани с почвообработката преди създаването на нова реколта.

Грамадният 12метровдисков култиватор Bednar SwifterDisc XE 12000 ще бъде пуснат в експлоатация в Централен Отаго през есента на 2015 г. Най-голямата от своя тип в Нова Зеландия, тази машина е натоварена да работи в масивно млекодобивно стопанство близо до Туизел. През изминалия сезон масивните 10м и 12м Bednar Swifterdisc дискови култиватори от 4AG (дистрибутор на Bednar) са помогнали за подобряването на ефективността от обработката в големи предприемачески и земеделски стопанства в Южния остров.

Новини

Търсене за

Моята BEDNAR машина

Сваляния

За нас