Профил на компанията

BEDNAR FTM е прогресивен производител на селскостопанска техника със специализация в производството на машини за обработка на почвата, сеитба, торене и подрязване. Благодарение на тясната и силна връзка със земеделските производители BEDNAR FMT се нарежда сред най-иновативните производители, които разработват и произвеждат машини с висока добавена стойност на разходите на земеделските производители. Компанията BEDNAR FMT s.r.o. е основана през 1997 г. от Д-р Ладислав Беднар.

Собственикът и основател на BEDNAR FMT - Ладислав Беднар с неговите синове - Ян и Войтех Беднар.

Към момента компанията е наела на работа 250 души и изнася своите продукти в 25 държави в Европа, Азия, Австралия, Северна Америка и Африка.


Основни цели на BEDNAR