OMEGA OO_FERTI

OMEGA OO_FERTI е лека универсална сеялка комбинирана с дискова обработка на почвата, което позволява засяването на различни видове култури както при конвенционални, така и при технологии за минимална обработка на почвата.

Системата за хидравличен натиск на сеещите ботуши позволява да се работи дори и в екстремни условия.

PSP (прецизно полагане на семена) системата позволява на сеещите ботуши да поставят семената на еднаква дълбочина по цялата работна ширина на машината, както и перфектно очертаване на формата на терена, както в напречно, така и в надлъжно сечение.

с две камери Херметичен бункер между семената Прецизно торене Tyre Packer голям Компенсиращ възникващи Предварително прикачи трактор, използвайки повдигащи рамена Към Omega може да се (двуточков теглич), теглително око или сферичен шарнир (К80) за дозиране в задната част на сеялката. Лесно изпразване Удобна калибровка на системата на семената от бункера маркери система (успоредно свързване Ботуши за сеитба - PSP на всеки ботуш за сеитба) за сеитба Маркери (425/55-R17) дискове, двойна 2 реда от 520 мм дискова система предна изравнителна дъска Crushbar - хидравлично управлявана Преден Tyrepacker Frontpack /
Concept Omega OO FERTI
Тип на машината: полунавесна сеялка с подготовка на семенното легло и сеещи ботуши
Работни органи: 2 реда 520х5 мм дискове (Twin-Disc), единични торовнасящи ботуши,
гумен ролер (размер на гумата 425/55 R17),
двойни сеещи ботуши,
прикрепени към паралелограм (PSP система)
Защита на работните органи: индивидуална
Използване: сеитба на различни видове култури както при традиционни технологии, така и при технологии за минимална обработка, а така също и за директна сеитба
Операции: разрушаване на повърхността на почвения профил, за да се създаде оптимална начална среда за семената, изравняване на повърхността, торовнасяне, умерено валиране на почвата с гумения ролер, прецизна сеитба на избраната работна дълбочина, използвайки PSP сеещите ботуши

 

Лесно разделяне на бункера за семена и тор в съотношение (60:40).

Опростена и удобна система за проверка (калибриране) на сеещия апарат в задната част на сеялката. Лесно изпразване на бункера.

Внасянето на торта се извършва чрез двоен ботуш.
 


Агрономически предимства на сеялката

 1. По-голямо пространство между отделните култури благодарение на междуредовото разстояние от 12,5 см (или евентуално 16,5 см).
 2. Прецизно поставяне на семената благодарение на сеещите ботуши, монтирани върху успоредник (PSP система) с голям натиск. Това води до равномерна кълняемост на семената върху цялата площ на засетия парцел.
 3. Създаване на култури с технологии за минимална обработка, конвенционални технологии или директна сеитба в стърнища.
 4. Отлична пролетна подготовка на почвата при по-тежки типове почви, благодарение на работата и отличното раздробяване на буците през есенната сеитба, благодарение на секцията ботуши (модел ОО).
 1. Сеитба на различни култури от малки семена до семена на царевица.
 2. Спазване на агрономическите срокове, благодарение на високите пътни скорости и бункерите с голям капацитет.
 3. Хранене на насажденията в началото на вегетационния период, осигурено от системата за торовнасяне.
Omega

Предимства, които носят спестявания

 1. Качествена подготовка на почвата с едно минаване, гарантирайки прецизно създаване на културата, благодарение на отделните работни секции на сеялката, които подготвят площите по начин, по който сеещите подуши извършват отлична работа, поставяйки семената в прецизно зададена дълбочина.
 2. Високи работни скорости – те осигуряват спазването на агрономическите срокове за създаване на култури. Високите работни скорости (13–15 км/ч) са възможни поради отличната стабилност на сеялката и улесненото дозиране на семената.
 1. Възможност за работа дори и при трудни условия техническият дизайн на Omega сеялката позволява работа и при екстремни условия, свързани с висока влажност, сух сезон или голямо количество растителни остатъци на повърхността.
 2. Намаляване броя на минаванията сеялката може да постигне висококачествена работа с едно минаване. В много от случаите е възможно да пропусне някои често извършвани полеви операции, които обикновено се извършват преди сеитба.

 

Omega

Omega може да се използва за

 1. Създаване на култури с технологии за минимална обработка при голямо количество растителни остатъци на повърхността.
 2. Създаване на култури с конвенционални технологии (оран). Възможност за засяване директно в браздата, благодарение на прецизното изравняване и обратното уплътняване на почвата.
 3. Създаване на култури чрез сеитба директно в стърнището, благодарение на двата реда дискове.
 1. Безпроблемно създаване на култури при по-тежки или по-влажни почви, благодарение на възможността за изваждане на работните дискове от употреба и използване само на работните ботуши без буци. Подобряване качеството на почвената подготовка при сухи условия, благодарение на едновременното използване на дисковете и ботушите.
 2. Сеитба на всякакви семена, от малки семена до семена на царевица.
 3. Качествено създаване на култури дори и при много сложни условия. Omega сеялката е предназначена дори и за каменисти райони с изискване за отлично очертаване на повърхността (PSP система).
Omega

Основни работни секции

Гладкостта на повърхността е основна предпоставка за успешно създаване на културата
Отличното изравняване на почвата пред сеещите ботуши е важна част от сеитбата. Почвата трябва да бъде изравнена дори и пред транспортния гумен ролер, особено ако обработвате средно-тежък или тежък тип почва. Гладката повърхност пред гумения ролер може да се постигне с помощта на предната изравнителна дъска Crushbar или предния Frontpack.


Frontpack поддържа цялата сеялка на отлично ниво през цялото време. Сеялката работи върху предния Frontpack и върху транспортния гумен ролер. Това осигурява максимална стабилност на сеялката, с увеличена възможност за изравняване и уплътняване на почвата. Благодарение на работата на двата ролера, поставянето на семената е с високо качество.

CRUSHBAR

Предната хидравлично управлявана изравнителна дъска Crushbar изравнява първоначалните неравности и подготвя почвата за другите работни секции. Намира се пред дисковата секция.

FRONTPACK

Предният гумен ролер (Frontpack) осигурява отлично изравняване на почвата, включително браздите. Освен това, поддържа нивото на сеялката през цялото време. Frontpack се състои от 710 мм гума.

Предният Frontpack е показал отлична работа и при сеитба при голямо количество остатъци след прибиране на реколтата, които остават на повърхността, например след царевица за зърно. Ролерът натиска остатъците след прибиране на реколтата към земята и по този начин значително подобрява преминаването на материала през сеялката.

Предният Frontpack изпълнява отлична работа дори и при сеитба в бразди.

ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСКОВАТА СЕКЦИЯ

Дисковата работна секция може да се регулира хидравлично. Сеитбата е възможно дори и когато дисковата секция не се използва.

ДИСКОВЕ КАТО АЕРАТОРИ

В областта зад колелата на трактора, дисковете могат да се регулират. Те служат като аератори – прекъсват следите на трактора, които уплътняват почвата.

НЕИЗИСКВАЩИ ПОДДРЪЖКА АКСИАЛНИ ЛАГЕРИ

Аксиалните сачмени лагери с коничен допир са затворени от два статични и един динамичен касетъчни уплътнения с четири уплътняващи ребра и се движат в рамките на здравото метално тяло.

1 – динамични касетъчни уплътнения с четири ребра
2 – метално тяло,
3 – статично уплътнение
4 – четириточков лагер,
5 – двойно уплътнение

Omega
 

Неизискващата поддръжка дискова работна секция осигурява висококачествена подготовка на почвата преди поставянето на семената
Omega сеялките са оборудвани с два реда дискове. Дисковете изрязват остатъците след прибиране на реколтата и ги смесват с почвата и подготвят горната част на почвения профил така, че да се гарантира, че почвата е добре разрохкана преди обратното уплътняване и прецизното поставяне на семената. Освен това дисковете имат много положително въздействие върху изравняването на парцела. Отделните дискове са поставяни самостоятелно и работят върху неизискващи поддръжка лагери.

А-ДИСКОВЕ: Ново измерение за качество на работата
Специално оформен диск с диаметър 520 мм и 5 мм дебела стена, със значително по-голям ефект на рязане и смесване в сравнение с обикновените режещи дискове. Около периметъра в края на А-дисковете има голям брой ръбове за по-лесно оране при по-голямо количество растителни остатъци. Благодарение на острите ръбове отрязва ефективно растителните остатъци. Освен това профилираната форма позволява да се поеме по-голямо количество пръст от почвата в сравнение със стандартните назъбени дискове. При всяко профилирано издигане на диска, пръста се взема и се изнася към растителния мулч, където се смесва. Резултатът е отличен.

ДВОЙНИЯТ ДИСК ОСИГУРЯВА ПО-ДОБРА ПРОПУСКЛИВОСТ

Дисковете работят по двойки върху една стойка. Благодарение на това решение, разстоянието между отделните рамена на диска е по-голямо от (50 см). Това означава повече пространство за преминаване на материала през сеялката. Сеялката може да работи плавно дори и ако има голямо количество остатъци на повърхността след прибиране на реколтата.

Omega
 

Уплътняване на почвата преди сеитба
Големите и широки колела (425 мм), поставени в системата за компенсиране под бункера осигуряват отлично уплътняване и изравняване на почвата и гарантират плавно и стабилно преминаване на цялата сеялка както в полето, така и на пътя. В случай на спукана гума, колелото може да се смени лесно.


Перпендикулярната подредба на колелата увеличава пропускливостта на почвата и растителните остатъци, което намалява устойчивостта на завъртане и така намалява необходимата сила на опън.


Omega

Управление и настройка на сеялката

 

" ЛЕСНО УПРАВЛЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ISOBUS
OMEGA сеялката може да се управлява чрез системата IsoBus. В случай, че тракторът не е оборудван със система IsoBus, сеялката може да се управлява чрез 2 вида терминали:

CCI 200 Терминал (съвместим с IsoBus)

 • Голям 8,4” дисплей със сензорен екран.
 • CCI.Control – бързо и лесно документиране и управление на договори директно в трактора*
 • CCI.Courier – бързо и надеждно прехвърляне на информацията към офис компютър чрез Flash disc, Blue Tooth, WIDI или GSM*
 • FieldNav – лесна навигация на машините към полето*
 • Farmpilot – управление и планиране на няколко машини онлайн, използвайки интернет*
 • CCI.Tecu – наблюдение на основните данни за трактора*
 • Cci.cam наблюдение на околностите около трактора с камери*
 • Време – последната прогноза за времето директно в трактора*

*Някои функции са налични срещу допълнително заплащане и може да изискват допълнително оборудване

Основен терминал

 • Икономична алтернатива за управление на сеялката и Ferti Box
 • Лесен и бърз монтаж в кабината на трактора
 • Терминалът е оборудван с 3,5” цветен дисплей
 • Основните функции на сеялката могат да се контролират лесно, използвайки бутоните на клавиатурата
 • Терминалът може да се използва само за избрани видове машини

ЕФЕКТИВНА И ПРЕЦИЗНА ДОЗИРАЩА СИСТЕМА

Дозиращата система на Omega сеялките е направена от неръждаема стомана и се захранва чрез електрически мотор, оборудван с радарен датчик или IsoBus сигнал директно от трактора.

Дозиращата система може да измерва семената прецизно в рамките от 0,6 до 350 кг/хка.

Системата е оборудвана с освобождаваща плъзгаща се плоча, за да може да изпразва бункера напълно.

Бъркачка за по-добро преминаване на семената.

Плъзгаща се плоча за лесна смяна на дозиращия ролер.

ДОЗИРАЩИ РОЛЕРИ

Основният модел на Omega сеялките включва 2 вида дозиращи ролери (единият е за фини семена като например семена на рапица, а другият е за зърна).

Разширената оферта на BEDNAR включва общо 14 вида дозиращи ролери с обхват от 3,5 см3 до 700 см3.

ЛЕСНО И УДОБНО КАЛИБРИРАНЕ ПРИ ИЗПРАЗВАНЕ НА БУНКЕРА

Калибрирането се извършва в задната част на сеялката (зад сеещите дискове), където е тръбата на дозиращото устройство – много удобно и лесно достъпно място за оператора.

1. натиснете бутона върху допълнителния панел, за да напълните калибриращите торби.

2. Измерете теглото на торбите и въведете цифрата в терминала.

В задната част е възможно удобното изпразване на семената, които не са посети от бункера, обратно в големите торби.

ИЗКЛЮЧВАНЕ НАПОЛОВИНА НА СЕЯЛКАТА

BEDNAR предлага вариант за механично или електронно изключване наполовина на работата на сеялката. Сеялките, които имат опция за изключване наполовина на работата са оборудвани с две разпределителни глави.

Половината от сеялката може да бъде механично изключена под дозиращото устройство, блокирайки го ръчно с плъзгащата се плоча.

Възможно е изключването наполовина на сеялката електронно, директно от кабината на трактора, блокирайки го електронно.

МАРКИРИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА

С Omega сеялките е възможно да се конфигурират няколко варианта за маркиране на релсите, всичко това въз основа на Вашите нужди от използване на навигация и пръскачки:

 1. Навигация
  + изключване 2х2 релсови клапи
 2. Навигация
  + изключване 2х3 релсови клапи
 3. МАРКИРИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА
  + изключване 2х2 релсови клапи
 4. МАРКИРИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОБРАБОТКА
  + изключване 2х3 релсови клапи

Семената, които не се засяват се изваждат автоматично, за да се поддържа висока прецизност на засяване.

Прецизно поставяне на семената

Условията не винаги са идеални – PSP системата предоставя решение
Поставянето на семената на точно зададена дълбочина е основната предпоставка за равномерна кълняемост на културата в рамките на целия засят парцел. Ако парцелът е отлично подготвен предварително, без растителни остатъци и по-големи почвени частици и ако времето е подходящо, създаването на културата е сравнително лесно.


Възможно ли е да се подготвят отлични условия за всичко преди сеитбата?

1. ВСЕКИ СЕЕЩ БОТУШ Е ПОСТАВЕН ВЪРХУ УСПОРЕДНИК

Основно предимство на Omega сеялките е поставянето на всеки сеещ ботуш върху успоредник.

В сравнение с ботуши, поставени свободно без успоредник, ботушите поставени върху успоредник осигуряват много по-точно насочване на сеещите ботуши в почвения профил.

Поставянето на успоредник означава, че зададената работна дълбочина (дълбочината на поставяне на семената) се наблюдава постоянно и равномерно, дори в случай на диагонална неравност на земята.

2. V-ОБРАЗНИ СЕЕЩИ БОТУШИ

Сеещите устройства се състоят от два V-образни диска с диаметър 380 мм. Единият от дисковете се припокрива с другия. Това означава, че каналът за семената се създава само от един от дисковете.

Това решение намалява устойчивостта на почвата, подобрява проникването на диска в почвата и създава канал над растителните остатъци, които може да присъстват върху почвената повърхност.

Единият диск покрива другия и това припокриване на дисковете намалява износването и поддържа точна дълбочина на сеитба, дори ако дисковете имат признаци на някакво износване.

3. ОТЛИЧНО ОЧЕРТАВАНЕ, БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАТИСКА ВЪРХУ СТРАНИЧНИТЕ РАМКИ И РАЗДЕЛЯНЕТО НА РАМКИТЕ НА СЕЕЩИТЕ БОТУШИ НА ТРИ ЧАСТИ

Отличното насочване на сеялката и копирането на неравни повърхности може да се постигне чрез:

1. Постоянен натиск върху страничните рамки от хидравличния акумулатор. това осигурява равномерно разпределение на натиска върху цялата работна широчина на сеялката.

2. Разделяне на рамките със сеещите ботуши на три части.

Регулируема зъбна брана Неизискващи поддръжка лагери Гумени сегменти срещу претоварване и натиск Двойно дисков сеещ ботуш с припокриващи се дискове Пресоващо колело 330х50 мм или 330×65 мм Рамо Всеки ботуш е поставен върху успоредник

Междуредово разстояние от 12,5 см за повечето условия с по-голям дял на зърната в процеса на засяване. Възможност за сеитба на зимна рапица във всеки втори ред с междуредово разстояние от 25 см или дори във всеки трети ред на 37,5 см.

Междуредово разстояние от 16,5 см за условия с по-голямо количество валежи или с типичното голямо количество растителни остатъци на повърхността.

ЦЕНТРАЛНА НАСТРОЙКА НА ДЪЛБОЧИНАТА НА ЗАСЯВАНЕ

Централната настройка на дълбочината на засяване е наистина лесна, използвайки механизма на задържащото зъбно колело.

Основни характеристики на модела BEDNAR OMEGA OO_FERTI:

 1. Сеялка със здрава конструкция, създадена за много предизвикателни условия – здрава глава и странични рамки.
 2. По-големи работни дискове с диаметър от 520×5 мм, които могат работят дори и при по-голямо количество остатъци след прибиране на реколтата.
 3. Отлична пропускливост на материала през сеялката, благодарение на по-големите разстояние между отделните работни секции.
 4. Отличен ефект на уплътняване, благодарение на теглото и широките гуми на гумения ролер.
 5. Отлична точност на дозиране на торовнасянето, благодарение на херметизирания бункер. Междуредово торовнасяне чрез ботушите.
 6. Перфектно очертаване на повърхността, благодарение на сеещите ботуши, работещи върху успоредник – PSP система.
 7. IsoBus свързаност, лесна и проста работа.

Omega OO_FERTI сеялката е здрава сеялка, която има възможност за прецизна сеитба и торовнасяне. Omega OO_FERTI се препоръчва за трудни условия със значителна част на пролетни култури в сеитбения процес (междуредово разстояние от 12,5 см или 16,5 см). Културите, създадени през пролетта отговарят доста положително на прецизното междуредово торовнасяне. Това значително увеличава ускорението на растежа на културата и жизнеността на културите като цяло. Точното дозиране на торовнасянето е важно. Това се осигурява чрез херметизирания бункер, който благодарение на налягането може да създава точни дози, както и високи дози за торовнасяне.

Сеялка с торовнасяне

ДВОЙНО-КАМЕРЕН БУНКЕР

Двойно-камерният бункер е разделен в съотношение 60:40, с опция за избиране на 60 семена:40 тор или 60 тор:40 семена. Бункерът може да се използва и само за семена, например за създаване на зимни култури.

Точно дозиране, благодарение на херметизирания бункер
Omega OO_Ferti сеялките разполагат с двойно-камерни херметизирани бункери с голям капацитет. Благодарение на факта, че бункерът е затворен, свръхналягането се създава в него. Това техническо решение значително увеличава качеството на точното дозиране на торовнасянето дори и на по-големи дози при по-високи работни скорости (до 350 кг торовнасяне/хка при работна скорост от 14 км/ч).

 

Допълнителни предимства:
Система за дозиране на торовнасянето от неръждаема стомана.
Дозата на торовнасяне и размерът на семената не са взаимнозависими.
Цялата машина може да се управлява чрез един терминал.

МЕЖДУРЕДОВО ТОРОВНАСЯНЕ
Торта се дозира от херметизирания бункер чрез дозиращо устройство от неръждаема стомана към ботушите за внасяне (с диаметър 380 мм). Дълбочината на поставяне на торта може да се регулира. Ботушите са проектирани така, че да може да се преминава през тях лесно с разстояние от 25 см (12,5 см междуредово разстояние за семената) и 33 см (16,5 см междуредово разстояние за семената).

 

КОМБИНИРАНА СЕИТБА (СЕМЕНА + ТОР)

 1. Очевидна по-голяма реколта от пролетни култури.
 2. Намален брой минавания (едновременно извършване на сеитба и торовнасяне).
 3. По-ефективно използване на азота.
 1. Точно поставяне на тор в област, където корените на културата я усвояват бързо.
 2. Бързо изникване на културата и така плевелите се засенчват.

Междуредовото торовнасяне на дълбочина 2–3 см под семената позволява на корените да приемат хранителни вещества по-бързо, без риск от изгаряне.

Благодарение на дълбокото поставяне, торта има достъп до вода дори ако горният почвен слой се изсуши. Това ще осигури на корените на културата по-лесен достъп до хранителни вещества.

Работни инструменти

Назъбени дискове

Назъбени дискове

• 520 × 5 мм

А-дискове (АГРЕСИВНИ)

А-дискове (АГРЕСИВНИ)

• 520 × 5 мм

Захващане

Теглително око

Теглително око

51 мм • 55 мм • 62 мм • 71 мм • 73 мм

Сферичен щифт

Сферичен щифт

K80

Теглителна скоба

Теглителна скоба

По избор

Frontpack

Frontpack

CRUSHBAR

CRUSHBAR

Предварителни маркери

Предварителни маркери

Маркери за сеитба

Маркери за сеитба

Хидравлично регулиране на дисковата секция

Хидравлично регулиране на дисковата секция

Сензори за сеитба

Сензори за сеитба

Сеещи ботуши с хидравлично регулиране на натиска

Сеещи ботуши с хидравлично регулиране на натиска

Дискови ботуши за торене - междуредово торене

Дискови ботуши за торене - междуредово торене

Разстояние 16,5 см (18 бр.) • Разстояние 12,5 см (24 бр.)

CCI 200 Terminal

CCI 200 Terminal

Главен терминал

Главен терминал

OMEGA OO_FERTI OO 4000 FERTI OO 6000 FERTI
Работна ширина м 4 6
Обем на бункера л 4000 5000
Транспортна ширина м 3 3
Транспортная дължина м 9.2 9.2
Брой на дисковете бр 32 48
Разстояние между дисковете 25 25
Разстояние между редовете 12.5 / 16.5 12.5 / 16.5
Препоръчителна мощност* кc 130 - 180 160 - 250
Общо тегло** кг 6700 - 7500 8800 - 9600
Диаметър на диска см 52 52

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Видео

OMEGA OO_FERTI

Снимки

Брошура

3,5 cm3

3,5 cm3

OO_F

 • 1 - KM420003 ЦИЛИНДЪР 1
2×3,5 cm3

2×3,5 cm3

OO_F

 • 1 - KM420007 ЦИЛИНДЪР 1
11 cm3

11 cm3

OO_F

 • 1 - KM420011 ЦИЛИНДЪР 1
4×3,5 cm3

4×3,5 cm3

OO_F

 • 1 - KM420014 ЦИЛИНДЪР 1
25 cm3

25 cm3

OO_F

 • 1 - KM420025 ЦИЛИНДЪР 1
50 cm3

50 cm3

OO_F

 • 1 - KM420050 ЦИЛИНДЪР 1
100 cm3

100 cm3

OO_F

 • 1 - KM420100 ЦИЛИНДЪР 1
160 cm3

160 cm3

OO_F

 • 1 - KM420160 ЦИЛИНДЪР 1
180 cm3

180 cm3

OO_F

 • 1 - KM420180 ЦИЛИНДЪР 1
220 cm3

220 cm3

OO_F

 • 1 - KM420220 ЦИЛИНДЪР 1
300 cm3

300 cm3

OO_F

 • 1 - KM420300 ЦИЛИНДЪР 1
400 cm3

400 cm3

OO_F

 • 1 - KM420400 ЦИЛИНДЪР 1
460 cm3

460 cm3

OO_F

 • 1 - KM420460 ЦИЛИНДЪР 1
580 cm3

580 cm3

OO_F

 • 1 - KM420580 ЦИЛИНДЪР 1
600 cm3

600 cm3

OO_F

 • 1 - KM420600 ЦИЛИНДЪР 1
630 cm3

630 cm3

OO_F

 • 1 - KM420630 ЦИЛИНДЪР 1
790 cm3

790 cm3

OO_F

 • 1 - KM420790 ЦИЛИНДЪР 1
800 cm3

800 cm3

OO_F

 • 1 - KM420800 ЦИЛИНДЪР 1
Назъбен диск 520 × 5 mm

Назъбен диск 520 × 5 mm

OO_F

 • 1 - KM060237 ДИСК 1
 • 2 - KM000489 ВИНТ 6
 • 3 - KM000056 ШАЙБА 6
 • 4 - KM040146 ГЛАВИНА 1
Задна гума

Задна гума

OO_F

 • 1 - KM051000 КОЛЕЛО 1
 • 2 - KM050633 ГУМА 1
 • 3 - KM050017 ПРЪСТЕН 1
Предна гума

Предна гума

OO_F

 • 1 - KM051017 КОЛЕЛО 1
 • 2 - KM051016 ГУМА 1
 • 3 - KM051015 ПРЪСТЕН 1
Crushbar гребло – заден изравнител

Crushbar гребло – заден изравнител

OO_F

 • 1 - KM060189 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060136 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 3 - KM000851 ВИНТ 2
 • 4 - KM000848 ГАЙКА 2
Зъбец на задна брана (зад сеещия диск)

Зъбец на задна брана (зад сеещия диск)

OO_F

 • 1 - KM210005 ЗЪБЕЦ 1
 • 2 - KM000395 ВИНТ 1
 • 3 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 4 - KM000155 ГАЙКА 1
Чистач на притъпкващо колело 330 × 65

Чистач на притъпкващо колело 330 × 65

OO_F

 • 1 - 00402322 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - 00601518 КОРПУС 1
 • 3 - KM000331 ВИНТ 1
 • 4 - KM000005 ШАЙБА 2
 • 5 - 00175108 КОРПУС 1
 • 6 - KM000323 ГАЙКА 1
Чистач на притъпкващо колело 330 × 50

Чистач на притъпкващо колело 330 × 50

OO_F

 • 1 - 00402322 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - 00152269 КОРПУС 1
 • 3 - KM000331 ВИНТ 1
 • 4 - KM000005 ШАЙБА 2
 • 5 - 00175108 КОРПУС 1
 • 6 - KM000323 ГАЙКА 1
Притъпкващо колело 330 × 65

Притъпкващо колело 330 × 65

OO_F

 • 1 - KM410212 КОЛЕЛО 1
Притъпкващо колело 330 × 50

Притъпкващо колело 330 × 50

OO_F

 • 1 - KM410213 КОЛЕЛО 1
Сеещ диск

Сеещ диск

OO_F

 • 1 - KM060284 ДИСК 1
 • 2 - KM000695 ВИНТ 6
 • 3 - KM000219 ШАЙБА 6
Диск на устройство за торовнасяне

Диск на устройство за торовнасяне

OO_F

 • 1 - KM060284 ДИСК 1
 • 2 - KM000695 ВИНТ 6
 • 3 - KM000219 ШАЙБА 6
Crushbar гребло

Crushbar гребло

OO_F

 • 1 - KM060225 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060136 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 3 - KM000851 ВИНТ 2
 • 4 - KM000848 ГАЙКА 2
А-диск 520 × 5 mm

А-диск 520 × 5 mm

OO_F

 • 1 - KM060230 ДИСК 1
 • 2 - KM000489 ВИНТ 6
 • 3 - KM000056 ШАЙБА 6
 • 4 - KM040146 ГЛАВИНА 1
Лагер за диск на устрой- ство за торовнасяне

Лагер за диск на устрой- ство за торовнасяне

OO_F

 • 1 - KM040148 ЛАГЕР 1
 • 2 - KM000767 ВИНТ 1
Лагер за сеещ диск

Лагер за сеещ диск

OO_F

 • 1 - KM040148 ЛАГЕР 1
 • 2 - KM000766 ВИНТ 1
30 cm3

30 cm3

OO_F

 • 1 - KM420030 ЦИЛИНДЪР 1
90 cm3

90 cm3

OO_F

 • 1 - KM420090 ЦИЛИНДЪР 1
Лагер за диск на устрой- ство за торовнасяне

Лагер за диск на устрой- ство за торовнасяне

OO_F

 • 1 - KM040148 ЛАГЕР 1
 • 2 - KM000766 ВИНТ 1
Лагер за сеещ диск

Лагер за сеещ диск

OO_F

 • 1 - KM040148 ЛАГЕР 1
 • 2 - KM000767 ВИНТ 1