SWIFTERDISC XO_F

SWIFTERDISC XO_F е къс компактен дисков култиватор с висока работна скорост до 15 км/ч.

Благодарение на прецизното разпределение на центъра на тежестта (оста е разположена пред задния ролер) машината се държи отлично, стабилна е, независимо от работната скорост.

Всяка стойка има чифт дискове (двойно дискова система). Предлагат се също така и уникалните А-дискове, които режат по-добре растител- ните остатъци и ги смесват с почвата. Това позволява да се култивират голямо количество растителни отпадъци.

Перфектно равна повърхност без ръбове и браздови следи между ролерите – това се обезпечава от тройното застъпване при задния ролер.

по-голяма стабилност и подобрен Предните опорни колела означават контрол при по-високи скорости на двойната дискова система реда с голяма пропускливост благодарение Назъбени дискове или А-дискове в два Ролери и раздробяващи ролери Интегрираната транспортна ос разпределя центъра на тежестта. Машината е отлично стабилна
Тип на машината: полунавесен дисков култиватор, скъсен вариант
Работни органи: 2 реда дискове 520х5 мм (назъбени дискове или уникално профилирани А-дискове),
заден ролер (тръбен, със стоманен пръстен, гумен, пружинен, roadpacker, V-ring, двоен U-ring, двоен, cutpack)
Защита на работните органи: всяка стойка не изисква поддръжка на гумените сегменти
Използване: бърза, евтина и висококачествена обработка на стърнища, предсеитбена подготовка
Операции: разрохкване на повърхностния почвен слой, отрязване на растителните остатъци, равномерно смесване на растителните остатъци, разрушаване на капилярността, изравняване и компактиране, предсеитбена подготовка, сеене на слети култури (с Alfa)

 

Благодарение на интегрираната транспортна ос машината е много стабилна, независимо от високите скорости и има малък радиус на завиване.

Високоскоростна и интензивна обработка на стърнища и предсеитбена подготовка. Качеството на работата може да бъде подобрено с А-дисковете.
 

SwifterDisc XO_F може да бъде допълнена със сеялка Alfa за слети култури.
 


Агрономически придимства на машината

 1. С обработката на стърнището непосредствено след жътва ще се възползвате от предимството на остатъчна влага в почвата.
 2. Бързата подметка е основа за управляван процес за поникване на остатъци от житните и плевелите след жътва.
 3. Плиткото обработване означава повишено количество на хумуса в горния слой на почвата. Почвата е по-пропусклива (никаква почвена кора).
 4. Висок дробителен ефект създаден от високата скорост на машината, в резултат на което периферната скорост на упълтняващите ролери също е по-висока. Нивата е без буци и подравнена.
 1. Затварянето и уплътняването на обработената повърхност осигурява равномерно поникване на изронено зърно и плевели.
 2. Спазване на агротехническите срокове благодарение на високата производителност и покритие на машината.
 3. Универсални инструменти за подметка, подготовка на почвата и сеитба на междинни култури с Алфа дрил.

Универсални инструменти за подметка, подготовка на почвата и сеитба на междинни култури с Алфа дрил.

Swifterdisc

Предимства водещи до спестявания

 1. Качествено обработване само с едно минаване – едно минаване вместо няколко, качествено нарязване, разбъркване и заравяне на растителния материал, предимно благодарение на профилираните агресивни дискове А-диск.
 2. Високи работни скорости – означава намаляване на разходите и времето прекарвано на полето. високите скорости са възможни благодарение на голямата стабилност на машината.
 1. Висока производителност на голяма площ – SwifterDisc е лек дисков култиватор за подмятане, който е вазможно да се агрегира към трактори с по-ниска мощност, при което работният захват и работната скорост гарантират необикновена производителност.
 2. Ниски разходи за поддръжка – компонентите имат по-дълъг живот.
 
Josef Skála, předseda družstva По време на работа машината перфектно раздробява буците и заравнява блока. Трябва да кажа, че съм много доволен от тази нова машина, защото е изключително стабилна дори при скорост по-висока от 15 км/ч.

Jaroslav Skala | председател
Селскостопанска кооперация със седалище в Суходол | oкръг Pribram
обр. площ: 1 295 ха | машина: SwifterDisc XO 6000 F

Swifterdisc

Swifterdisc се използва за

 1. Плитко и бързо подмятане на стърнище за предизвикване на поникване на изронени зърна, плевели и прекъсване на капиляритета.
 2. Поддържане на влажността в почвата чрез обратно уплътняване на повърхността със задния ролер веднага след жътва.
 3. Предсеитбена подготовка, а то включително подравняване на груба бразда.
 1. Заравяне на растителен материал, като напр. междинни култури (синап и пр.).
 2. За сеитба на междинни култури и треви с помощта на Алфа дрил.

Демонстрация на стърнище от пшеница

Ukázka práce po obilovině
машина: SwifterDisc XE 10000
дълбочина на култивацията: 7 см
брой преминавания: 1
работна скорост: 18 км/ч
разход на гориво: 6,5 л/ха 6,5 л/га

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТА В ГРУБА БРАЗДА

Ukázka práce v hrubé brázdě
машина: SwifterDisc XO 6000 F
дълбочина на култивацията: 12 см
брой преминавания: 1
работна скорост: 10 км/ч
разход на гориво: 6,5 л/ха 9 л/га

По-добро качество на работата

А-дисковете: Нов принос за качеството на работата

Диск със специална форма с диаметър 520 мм и дебелина 5 мм с изразително по-голям режещ и разбъркващ ефект спрямо класическите режещи дискове. А-дисковете разполагат с много остриета за лесно заравяне на по-голямо количество растителни остатъци. рофилираната форма позволява също поемането на по-голямо количество почва, отколкото със стандартно нарязаните дискове. Всяко профилирано изпъкване от диска взема почва и я изнася в посока към растителния мулч, където се стига до разбъркване. Резултатът е отличен.

Режещи повърхности

с значителен срязващ

капацитет

Посоката на

дисковата ротация

Профилирането

дава възможност за

смесването на

остатъци почва със

растителните

повече растителните

ДВОЙНИТЕ ДИСКОВЕ TWIN-DISC ОСИГУРЯВАТ ПО-ДОБРА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Дисковете работят в чифт върху една стойка. Благодарение на това решение разстоянията между отделните стойки са по-големи (50 см). Това осигурява по-голяма проходимост на материала през машината. Машината може да работи непрекъснато, дори когато след комбайна са останали по-големи купчинки слама. SwifterDisc ги нарязва, разстила, разбърква с почвата и ги заравя.

ИНТЕГРИРАНА ОС

Оста разположена пред ролерите съвършено балансира центъра на тежестта на машината и намалява радиуса на завой в края на нивата.

СГЪВАНЕ НА МАШИНАТА

Двете крила на swifterdisc xo_f могат да се сгънат нагоре около централните рамки. транспортната ширина на машината е до 3 м.

Защо да се култивира веднага след жътва

Предпоставките за успех при отглежданите култури се основават още при прибирането на предходната култура. С обработване на стърнището непосредствено след жътвата използвате влагата на почвата, която е била предпазвана от слънцето благодарение на стъблата на културите.

С бързото подмятане се обезпечава сигурно и равномерно поникване на изронени зърна и плевели. Именно тогава, когато между жътвата и сеитбата има кратък период от време или при критичните сеитбообръщения, това е основна предпоставка за успех. Независимо дали използвате метод с минимална или конвенционална обработка.

Swifterdisc

ДИСК С ДИАМЕТЪ 520×5 ММ

Култиваторите за подмятане Swiftedisc в основна комплектовка са снабдени с нарязани дисков с диаметър 520×5 мм. При доплащане машината може да се снабди с агресивен тип от профилирани А-дискове.

АКСИАЛНИ БЕЗСЕРВИЗНИ ЛАГЕРИ

Аксиалните съчмени лагери с коничен допир са затворени от 2 статични, 1 динамично касетъчен уплътнител и с 4 уплътнителни ребра в здраво метално тяло.

1– динамично касетъчно уплътнение с
2 – метално тяло,
3 – статично уплътнение,
4 – четириточков лагер,
5 – двойно уплътнение

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДИСКОВЕТЕ

Гумените сегменти предотвратяват амортизацията при обработка на почвата. Машината работи бързо, без поддръжка и при много тежки условия. Използваната гума е висококачествена и с удължен живот.

СТРАНИЧЕН ОГРАНИЧИТЕЛ

Машините swifterdisc могат да бъдат снабдени със странични ограничители (дискове), които предотвратяват образуването на гребени в краищата на машината. отделните минавания не са видими.

ХИДРАВЛИЧНА ПРЕДНА ЗАРАВНИТЕЛНА ГРЕДА – CRUSHBAR

Моделите SwifterDisc XO_F a X могат да бъдат оборудвани с предна хидравлично управлявана заравнителна греда. Тази предна хидравлично управлявана греда е отлично решение за предсеитбена обработка. Заравнява нивата, включително грубата бразда преди обработванетос дисковете.

ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЯВАНЕ НА РАБОТНАТА ДЪЛБОЧИНА

Работната дълбочина се регулира лесно чрез уреда за управление на работните ролери или предните подпорни колела. работната дълбочина може да се регулира механично или хидравлично.

Swifterdisc

Стабилна обработка, заравнена нива

Заравняването при подмятане трябва да бъде както хоризонтално спрямо посоката на движение, така и в посоката на движение. За постигане на заравнен блок без буци машината трябва да работи спокойно и стабилно.

Всяко нежелано движение на машината предизвиквано напр. от люлеене образува неравна повържност на нивата. Подмятането извършвайте със стабилни машини SwifterDisc с добре разположен център на тежестта.

Работни инструменти

Назъбени дискове

Назъбени дискове

• 520 × 5 мм

А-дискове (АГРЕСИВНИ)

А-дискове (АГРЕСИВНИ)

• 520 × 5 мм

Ролери

Тръбен ролер

Тръбен ролер

Тегло: 110кг / м
Диаметър: 635 мм

Двоен ролер

Двоен ролер

Тегло 238 кг / м
Диаметър: 370/470 mm

Ролер с V-пръстен

Ролер с V-пръстен

Тегло: 176 кг / м
Диаметър: 630 мм

Пневматичен ролер

Пневматичен ролер

Тегло: 180 кг / м
Диаметър: 700мм

Ролер със стоманен пръстен

Ролер със стоманен пръстен

Тегло: 177 кг / м
Диаметър: 525 mm

Двоен ролер с U-пръстен

Двоен ролер с U-пръстен

Тегло 163 кг / м
Диаметър: 600 mm

Cutpack

Cutpack

Диаметър 600 mm

Твърд каучуков валяк

Твърд каучуков валяк

от твърд естествен каучук, подходящ за всички почвени условия, с много малък нит.
• Маса: 217 кг/м (включително системата за остъргване)
• Диаметър: 590 мм

Захващане

Теглително око

Теглително око

51 мм • 55 мм • 62 мм • 71 мм • 73 мм

Сферичен щифт

Сферичен щифт

K80

Теглителна скоба

Теглителна скоба

По избор

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR - със закрепени гребла

CRUSHBAR - със закрепени гребла

Странични прегради на секцията

Странични прегради на секцията

Хидравлично регулиране на дълбочината

Хидравлично регулиране на дълбочината

Зъбна брана

Зъбна брана

Опорни колела

Опорни колела

Комплект за торене

Комплект за торене

Trash cutter

Trash cutter

SWIFTERDISC XO_F XO 4000 F XO 4500 F XO 5000 F XO 6000 F XO 8000 F
Работна ширина м 4 4.5 5 6 7.5
Транспортна ширина м 3 3 3 3 3
Транспортная дължина м 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Работна дълбочина* 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Брой на дисковете бр 32 36 40 48 60
Препоръчителна мощност* кc 120 - 160 140 - 170 170 - 220 200 - 260 290 - 340
Общо тегло** кг 3680 - 5860 3890 - 6350 4110 - 6860 4490 - 7570 5720 - 9000

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Видео

SWIFTERDISC XO_F

Снимки

Брошура

Чистач – V-пръстеновиден валяк

Чистач – V-пръстеновиден валяк

XO_F, XE

 • 1 - 00037392 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - KM000395 ВИНТ 1
 • 3 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 4 - KM000155 ГАЙКА 1
 • 5 - 00000754 ДЪРЖАЧ 1
А-диск 520 × 5 mm

А-диск 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060230 ДИСК 1
 • 2 - KM000489 ВИНТ 6
 • 3 - KM000056 ШАЙБА 6
 • 4 - KM040146 ГЛАВИНА 1
Изравняващ диск – десен

Изравняващ диск – десен

XO_F, XE

 • 1 - KM060250 ДИСК 1
 • 2 - KM000489 ВИНТ 6
 • 3 - KM000056 ШАЙБА 6
 • 4 - KM040146 ГЛАВИНА 1
Crushbar гребло

Crushbar гребло

XO_F, XE

 • 1 - KM060349 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060369 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 3 - KM000851 ВИНТ 2
 • 4 - KM000848 ГАЙКА 2
Зъб на брана

Зъб на брана

XO_F

 • 1 - KM030007 ЗЪБЕЦ 1
 • 2 - 00002940 ШАЙБА 1
 • 3 - KM380001 ВЪЖЕ С ХАЛКА 1
 • 4 - KM000154 ГАЙКА 2
Чистач – Стоманен пръстеновиден ролер

Чистач – Стоманен пръстеновиден ролер

XO_F, XE

 • 1 - 00029738 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - KM000395 ВИНТ 1
 • 3 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 4 - KM000155 ГАЙКА 1
 • 5 - 00046596 ДЪРЖАЧ 1
Назъбен диск 520 × 5 mm

Назъбен диск 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060286 ДИСК 1
 • 2 - KM000489 ВИНТ 6
 • 3 - KM000056 ШАЙБА 6
 • 4 - KM040146 ГЛАВИНА 1