SWIFTERDISC XE

Мощният широк прикачен дисков култиватор SWIFTERDISC XE има компактен дизайн, с индивидуално дисково окачване с гумени сегменти, които позволяват висококачествена, бърза и евтина обработка на стърнищата след жътва или предсеитбена подготовка.

Благодарение на голямата работна ширина, съчетана с високата работна скорост получавате висока дневна производителност.

Уникалната система за сгъване дава възможност за лесно и удобно транспортиране.

Всяка стойка е окомплектована с два диска(двойно дискова система).

широчина благодарение на равномерния натиск, който се прилага към дисковете, дори и в края на култиватора поради оста, която е разположена пред дисковата секция секции за отлично позициониране на Телескопичните лостове стабилизират рамката на машината, когато работи при високи скорост Ролерите поддържат машината при бързото обръщане в синори Назъбени дискове или А-дискове в два реда с голяма пропускливост благодарение на двойната дискова система центъра на тежестта - неограничена скорост Точната работна дълбочина се поддържа през цялата работна Оста е разположена пред работните
Concept Swifterdisc XE
Тип на машината: прикачен дисков култиватор, скъсен вариант
Работни органи: 2 реда назъбени дискове 520х5 мм (назъбени дискове с постоянна геометрия или уникално профилирани А-дискове),
заден ролер (тръбен, със стоманен пръстен, roadpacker, V-ring, пружинен, двоен U-ring, двоен, cutpack)
Защита на работните органи: всяка стойка не изисква поддръжка на гумените сегменти
Използване: бърза и евтина обработка на стърнища, предсеитбена подготовка
Операции: разрохкване на повърхностния почвен слой, отрязване и равномерно смесване на растителните остатъци, разрушаване на капилярността, изравняване и компактиране

 

Отлична обработка на повърхностните почвени пластове, равномерно смесване на растителните остатъци на широка площ.

Окончателно компактиране и повърхностно изравняване със задния ролер (8 вида различни диаметри и видове материали).

Лесно транспортиране, дължащо се на сгъваемия механизъм, привеждащ машината в транспортно състояние.
 


Агрономически придимства на машината

 1. С обработката на стърнището непосредствено след жътва ще се възползвате от предимството на остатъчна влага в почвата.
 2. Бързата подметка е основа за управляван процес за поникване на остатъци от житните и плевелите след жътва.
 3. Плиткото обработване означава повишено количество на хумуса в горния слой на почвата. Почвата е по-пропусклива (никаква почвена кора).
 4. Висок дробителен ефект създаден от високата скорост на машината, в резултат на което периферната скорост на упълтняващите ролери също е по-висока. Нивата е без буци и подравнена.
 1. Затварянето и уплътняването на обработената повърхност осигурява равномерно поникване на изронено зърно и плевели.
 2. Спазване на агротехническите срокове благодарение на високата производителност и покритие на машината.
 3. Универсални инструменти за подметка, подготовка на почвата и сеитба на междинни култури с Алфа дрил.
Swifterdisc

Предимства водещи до спестявания

 1. Качествено обработване само с едно минаване – едно минаване вместо няколко, качествено нарязване, разбъркване и заравяне на растителния материал, предимно благодарение на профилираните агресивни дискове А-диск.
 2. Високи работни скорости – означава намаляване на разходите и времето прекарвано на полето. високите скорости са възможни благодарение на голямата стабилност на машината.
 1. Висока производителност на голяма площ – SwifterDisc е лек дисков култиватор за подмятане, който е вазможно да се агрегира към трактори с по-ниска мощност, при което работният захват и работната скорост гарантират необикновена производителност.
 2. Ниски разходи за поддръжка – компонентите имат по-дълъг живот.
 
Agronom Голямото предимство на машината в сравнение с конкуренцията е нейната стабилност и здравина дори при по-висока скорост; машината не подскача, работната дълбочина се поддържа постояно по цялата работна ширина и благодарение на високата работна скороста се постига перфектно заравяне на растителните остатъци, да не говорим за високата дневна производителност.

Milan Hlavacek | оператор
Lupofyt s.r.o. Chrastany | oкръг Rakovnik
обр. площ: 1 940 га | машина: SwifterDisc XE 10000

Swifterdisc

Swifterdisc се използва за

 1. Плитко и бързо подмятане на стърнище за предизвикване на поникване на изронени зърна, плевели и прекъсване на капиляритета.
 2. Поддържане на влажността в почвата чрез обратно уплътняване на повърхността със задния ролер веднага след жътва.
 3. Предсеитбена подготовка, а то включително подравняване на груба бразда.
 1. Заравяне на растителен материал, като напр. междинни култури (синап и пр.).
 2. За сеитба на междинни култури и треви с помощта на Алфа дрил.

Демонстрация на стърнище от пшеница

Ukázka práce po obilovině
машина: SwifterDisc XE 10000
дълбочина на култивацията: 7 см
брой преминавания: 1
работна скорост: 18 км/ч
разход на гориво: 6,5 л/ха

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТА В ГРУБА БРАЗДА

Ukázka práce v hrubé brázdě
машина: SwifterDisc XO 6000 F
дълбочина на култивацията: 12 см
брой преминавания: 1
работна скорост: 10 км/ч
разход на гориво: 9 л/ха

По-добро качество на работата

А-дисковете
Нов принос за качеството на работата

Диск със специална форма с диаметър 520 мм и дебелина 5 мм с изразително по-голям режещ и разбъркващ ефект спрямо класическите режещи дискове. А-дисковете разполагат с много остриета за лесно заравяне на по-голямо количество растителни остатъци. рофилираната форма позволява също поемането на по-голямо количество почва, отколкото със стандартно нарязаните дискове. Всяко профилирано изпъкване от диска взема почва и я изнася в посока към растителния мулч, където се стига до разбъркване. Резултатът е отличен.

Режещи повърхности

с значителен

срязващ капацитет
 

Посоката на

дисковата ротация

Профилирането

дава възможност за

смесването на

повече почва със

остатъци

растителните
 

ДВОЙНИТЕ ДИСКОВЕ TWIN-DISC ОСИГУРЯВАТ ПО-ДОБРА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

Дисковете работят в чифт върху една стойка. Благодарение на това решение разстоянията между отделните стойки са по-големи (50 см). Това осигурява по-голяма проходимост на материала през машината. Машината може да работи непрекъснато, дори когато след комбайна са останали по-големи купчинки слама. SwifterDisc ги нарязва, разстила, разбърква с почвата и ги заравя.

ХИТРО СГЪВАНЕ В ПОСОКА НАПРЕД

Лесно сгъване на работните секции в посока напред по дължината на теглича, осигуряващо лесен транспрт на машината, благодарение на по-малкия й размер.

КОМПАКТЕН ТРАНСПОРТЕН РАЗМЕР

Компактния транспортен размер ви гарантира лесен транспорт по пътната мрежа – дължина на машината 8.6 м – работна ширина 12 м – ширина при транспорт 3 м.

Защо да се култивира веднага след жътва

Предпоставките за успех при отглежданите култури се основават още при прибирането на предходната култура. С обработване на стърнището непосредствено след жътвата използвате влагата на почвата, която е била предпазвана от слънцето благодарение на стъблата на културите.

С бързото подмятане се обезпечава сигурно и равномерно поникване на изронени зърна и плевели. Именно тогава, когато между жътвата и сеитбата има кратък период от време или при критичните сеитбообръщения, това е основна предпоставка за успех. Независимо дали използвате метод с минимална или конвенционална обработка.

Swifterdisc

ДИСК С ДИАМЕТЪ 520×5 ММ

Култиваторите за подмятане Swiftedisc в основна комплектовка са снабдени с нарязани дисков с диаметър 520×5 мм. При доплащане машината може да се снабди с агресивен тип от профилирани А-дискове.

АКСИАЛНИ БЕЗСЕРВИЗНИ ЛАГЕРИ

Аксиалните съчмени лагери с коничен допир са затворени от 2 статични, 1 динамично касетъчен уплътнител и с 4 уплътнителни ребра в здраво метално тяло.

1– динамично касетъчно уплътнение с
2 – метално тяло,
3 – статично уплътнение,
4 – четириточков лагер,
5 – двойно уплътнение

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ДИСКОВЕТЕ

Гумените сегменти предотвратяват амортизацията при обработка на почвата. Машината работи бързо, без поддръжка и при много тежки условия. Използваната гума е висококачествена и с удължен живот.

СТРАНИЧЕН ОГРАНИЧИТЕЛ

Машините swifterdisc могат да бъдат снабдени със странични ограничители (дискове), които предотвратяват образуването на гребени в краищата на машината. отделните минавания не са видими.

Хидравлична предна заравнителна греда – crushbar

Моделите SwifterDisc XO_F a X могат да бъдат оборудвани с предна хидравлично управлявана заравнителна греда. Тази предна хидравлично управлявана греда е отлично решение за предсеитбена обработка. Заравнява нивата, включително грубата бразда преди обработванетос дисковете.

ХИДРАВЛИЧНО УПРАВЛЯВАНЕ НА РАБОТНАТА ДЪЛБОЧИНА

Работната дълбочина се регулира лесно чрез уреда за управление на работните ролери или предните подпорни колела. Работната дълбочина може да се регулира механично или хидравлично.

Стабилна обработка, заравнена нива

Заравняването при подмятане трябва да бъде както хоризонтално спрямо посоката на движение, така и в посоката на движение. За постигане на заравнен блок без буци машината трябва да работи спокойно и стабилно.

Всяко нежелано движение на машината предизвиквано напр. от люлеене образува неравна повържност на нивата. Подмятането извършвайте със стабилни машини SwifterDisc с добре разположен център на тежестта.

Работни инструменти

Назъбени дискове

Назъбени дискове

• 520 × 5 мм

А-дискове (АГРЕСИВНИ)

А-дискове (АГРЕСИВНИ)

• 520 × 5 мм

Ролери

Тръбен ролер

Тръбен ролер

Тегло: 110кг / м
Диаметър: 635 мм

Двоен ролер

Двоен ролер

Тегло 238 кг / м
Диаметър: 370/470 mm

Ролер с V-пръстен

Ролер с V-пръстен

Тегло: 176 кг / м
Диаметър: 630 мм

Ролер със стоманен пръстен

Ролер със стоманен пръстен

Тегло: 177 кг / м
Диаметър: 525 mm

Двоен ролер с U-пръстен

Двоен ролер с U-пръстен

Тегло 163 кг / м
Диаметър: 600 mm

Cutpack

Cutpack

Диаметър 600 mm

Захващане

Теглително око

Теглително око

40 мм • 51 мм • 55 мм • 62 мм • 71 мм • 73 мм

Основа

Страничен диск & странична преграда с регулируема височина

Страничен диск & странична преграда с регулируема височина

Опорни колела

Опорни колела

По избор

Теглич с удължение

Теглич с удължение

500 мм • 1000 мм • 1500 мм

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR - със закрепени гребла

CRUSHBAR - със закрепени гребла

Хидравлично регулиране на дълбочината

Хидравлично регулиране на дълбочината

Комплект за торене

Комплект за торене

Хидравлично регулиране на дълбочината

Хидравлично регулиране на дълбочината

SWIFTERDISC XE XE 10000 XE 12000
Работна ширина м 10 12
Транспортна ширина м 3 3
Транспортная дължина м 7.5 - 8.7 8.1 - 9.2
Работна дълбочина* 2 - 12 2 - 12
Брой на дисковете бр 80 96
Препоръчителна мощност* кc 300 - 350 400 - 450
Общо тегло** кг 7700 - 9300 8600 - 10800

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Видео

SWIFTERDISC XE
SWIFTERDISC XE
SWIFTERDISC XE

Снимки

Брошура

Назъбен диск 520 × 5 mm

Назъбен диск 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060286 ДИСК 1
 • 2 - KM000489 ВИНТ 6
 • 3 - KM000056 ШАЙБА 6
 • 4 - KM040146 ГЛАВИНА 1
А-диск 520 × 5 mm

А-диск 520 × 5 mm

XO_F, XE

 • 1 - KM060230 ДИСК 1
 • 2 - KM000489 ВИНТ 6
 • 3 - KM000056 ШАЙБА 6
 • 4 - KM040146 ГЛАВИНА 1
Изравняващ диск – десен

Изравняващ диск – десен

XO_F, XE

 • 1 - KM060250 ДИСК 1
 • 2 - KM000489 ВИНТ 6
 • 3 - KM000056 ШАЙБА 6
 • 4 - KM040146 ГЛАВИНА 1
Crushbar гребло

Crushbar гребло

XO_F, XE

 • 1 - KM060349 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060369 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 3 - KM000851 ВИНТ 2
 • 4 - KM000848 ГАЙКА 2
Чистач – V-пръстеновиден валяк

Чистач – V-пръстеновиден валяк

XO_F, XE

 • 1 - 00037392 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - KM000395 ВИНТ 1
 • 3 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 4 - KM000155 ГАЙКА 1
 • 5 - 00000754 ДЪРЖАЧ 1
Чистач – Стоманен пръстеновиден ролер

Чистач – Стоманен пръстеновиден ролер

XO_F, XE

 • 1 - 00029738 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - KM000395 ВИНТ 1
 • 3 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 4 - KM000155 ГАЙКА 1
 • 5 - 00046596 ДЪРЖАЧ 1