ATLAS HO

ATLAS HO е тежък, компактен, къс дисков култиватор с много здрава конструкция, предназначен за обработка на стърнища на дъл- бочина до 18 см с голямо количество остатъци след жътва, дълбока обработка на стърнища, както и обработка на стърнища при сухи и тежки почви.

Х-прецизността и новото Х-образно разположение на дисковите секциите, както и възможността за регулиране на работния ъгъл на предните дискови секции, позволява точно следване на траекторията на трактора.

Интегрираната ос осигурява стабилност на маши- ната дори и при високи скорости.

(изберете в зависимост от почвените условия Заден ролер Интегрирана ос Опорни колела 2 реда от 660х6 мм дискове Х-прецизност - дискова секция с формата на "Х" между задния дисков ред и ролера Достатъчно пространство променя работния ъгъл на Cross контрол - предната дискова секция Добра система за автоматично коригиране на дисковете
Concept Atlas HO
Тип на машината: полунавесен къс тежък дисков култиватор
Работни органи: 2 реда дискове 660х6 мм (зъбчати дискове или агресивни А-дискове),
заден ролер (тръбен, със стоманен пръстен, пружинен, V-ring, U-ring, двоен U-ring, roadpacker, двоен, cutpack)
Защита на работните органи: индивидуална система пружини нон-стоп
Използване: обработка на стърнища при тежки условия с голямо количество остатъци след жътва, при сухи почви, дълбока обработка на стърнища
Операции: дълбоко разрохкване на повърхностния почвен слой, отрязване на растителните остатъци, равномерно смесване на растителните остатъци, разрушаване на капилярността, изравняване и компактиране

 

Високо качество при обработката на стърнища и в найтежки условия благодарение на здравата конструкция и дискове с размер 660 мм.

Х-прецизността, както и възможността за регулиране на работния ъгъл на предните дискове (СС) гарантира точно следване на траекторията на трактора.

Интегрираната ос осигурява стабилност на машината дори и при високи скорости.
 


Агрономически предимства на машината

 1. Различни видове обработка и след оран на дълбочини до 18 см.
 2. Работи без да се задръства, дори ако е налице голямо количество растителни остатъци, включително царевица за зърно.
 3.  Многофункционална употреба включваща смесване на голямо количество материал (суспензия, анаеробно разлагане, оборски тор).
 4. Обработка на земя оставена за угар в продължение на няколко години или земя, която никога не е била обработвана.
 1. Може да се използва и при много влажни условия, благодарение на разстоянието от 30 см между дисковете.
 2. Може да се използва и при много влажни условия, благодарение на разстоянието от 30 см между дисковете.
 3. Машината може да се използва за конвенционално земеделие (използване на плуг) и в системи за минимална обработка.
Atlas

Предимства, които водят до по-малки разходи

 1. Висококачествена обработка само с едно преминаване = едно преминаване, вместо няколко, качествено рязане, смесване и включване на растителна маса. Това е главно в резултат на размера на диска от 660 мм, натиск от 220 кг / диск от нон-стоп защитата и теглото на самата машина.
 2. Може да работи в най-трудните условия = техническите характеристики на машината Ви позволяват да работите в изключително сухи или влажни условия.
 1. Може да работи в най-трудните условия = техническите характеристики на машината Ви позволяват да работите в изключително сухи или влажни условия.
 2. По-малък брой преминавания = машина, която може да постигне изключително високо качество на работа при първото си преминаване.
 
Portrait Ние отглеждаме над 1 500 дка царевица за зърно. Имахме нужда от дисков култиватор, който да обработва голямо количество материал без да се задръства. Ние обработихме цялата област с помощта на Atlas през есента. Машината не се задръства и може да обработва и обръща голямо количество остатъци след прибирането на реколтата само с едно преминаване. Това е основната причина да изберем този модел.

Председател | Г-н Рока
PD Rusovce | Регион Братислава (Словакия)
suprafaţă: 4 000 ha | utilaj: Atlas HO 6000 (Swifter SE 12000)

Atlas

Употреба на ATLAS за

 1. Включва голямо количество култури, включително покривни култури (горчица и т.н.).
 2. Включва оборски тор и анаеробно разлагане от биогазни растения
 3. Екстремна работа, където други машини не могат да проникнат в почвата или се задръстват от остатъците след прибиране на реколтата.
 1. Обработка на необработвана до сега земя или земя оставена за угар в продължение на няколко години.
 2. Равномерно смесване на почвата с голямо количество остатъци след прибирането на реколтата.
 3. Средна и дълбока обработка на стърнища в съответствие с агрономическите изисквания.

ДЕМОНСТРАЦИОННА РАБОТА ЗА ЗИМНО ЖИТО

– Машина ATLAS HO 5000
– Дълбочина на дисковане: 13 см
– Брой преминавания: 1
– Скорост на работа: 14км/ч
– Разход на гориво: 7л/хектар

ДЕМОНСТРАЦИОННА РАБОТА ЗА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

– Машина ATLAS HO 6000
– Дълбочина на дисковане: 16 см
– Брой преминавания: 1
– Скорост на работа: 12км/ч
– Разход на гориво: 9л/хектар

Atlas

Изравнено поле след обработка на стърнищата

Стабилна обработка на изравненото поле
Изравненото поле трябва да се поддържа както хоризонтално по посока на придвижването, така и по изминатата посока. За да получите добре изравнена земя, без неравности, машината трябва да работи по спокоен и стабилен начин. Всякакви нежелани движения на машината, причинени от например, трептене, ще доведат до неравно поле. Неравната земя значително усложнява по-нататъшните работни процеси - пръскане, наторяване или сеитба. BEDNAR ATLAS HO има балансиран център на тежестта благодарение на интегрираната си ос в предната част на задните валяци. Машината работи напълно гладко, без трептене. Дизайнерите са оставили голямо пространство между задния дисков ред и валяците. Материалът, образуван от дисковете попада в предната част на валяците вместо в тях. Това предотвратява трептене или задръстване на валяка.

По-малък радиус на завъртане
Интегрираната ос на машината също така означава по-малък радиус на завъртане при синори в сравнение с традиционния метод за позициониране на оста зад задните валяци.

Atlas

ЛАГЕРИ НА ВАЛЯКА, НЕ ИЗИСКВАЩИ ПОДДРЪЖКА

 Задните валяци на всички BEDNAR машини са оборудвани със специални затворени лагери, не изискващи поддръжка, с еднократен пълнеж , който гарантира безпроблемна работа на машината.

ДИСКОВИ ЛАГЕРИ, НЕ ИЗИСКВАЩИ ПОДДРЪЖКА

 Дисковете са разположени върху аксиални сачмени лагери с еднократен пълнеж. Уплътняването се извършва с касетен пръстен, който предпазва от прах и други замърсявания по носещата система.

ХОРИЗОНТАЛНА НОН-СТОП ДВОЙНА ПРУЖИНА ЗА ЗАЩИТА НА ДИСКА

 Дискове работят върху рамо с нон-стоп двойна пружина за защита. Пружините са предварително натоварени с до 220 кг / диск. Двойната пружина за защита гарантира безпроблемна работа в сухи или каменисти условия,и също така увеличава многократно възможностите за рязане на дисковия култиватор.

ЛЕСНА ПРОМЯНА НА ЪГЪЛА НА ПРЕДНАТА РЕДИЦА ДИСКОВЕ

Промяната на работния ъгъл е бърза и лесна. Зъбите на диска са прикрепени към рамката и с наместване на позицията на рамката незабавно се променя ъгълът на цялата предна редица дискове. От четирите позиции за рязане, можете да наместите цялата предна редица дискове бързо и удобно на полето в съответствие с текущите почвени и климатични условия.

 Х-ПРЕЦИЗНОСТ – НАСТРОЙКИ НА РАБОТНИ СЕКЦИИ КЪМ Х-ФОРМАТА.

Въпреки че ATLAS HO е дисков култиватор с индивидуални пружини за всяко дисково рамо, машината е проектирана така, че индивидуалните дискови батерии са в Х позиция. Тази настройка балансира определени сили и позволява на дисковия култиватор да следва прецизно следите на трактора или навигацията. Вече не е нужно да прекарвате часове в нагласяне на дисковия култиватор- решението е X-прецизност.

 ДВОЕН ДИСК - ПО-ГОЛЯМА ПРОПУСКАТЕЛНА СПОСОБНОСТ

 Дисковете работят по двойки на всяко рамо. Този технически дизайн означава, че разстоянието между отделните дискови рамена е по-голямо (60 см). Това означава по-голямо пространство за материала, за да премине през машината. Машината може да работи гладко, дори ако Вашата комбайна е оставила купове слама, царевичен мулч върху земята, или когато машината работи при големи стръкове на необработвани почви. ATLAS HO преминава през растителния материал, изважда го, смесва го с почвата и го обръща.

Atlas

Работни инструменти

Назъбени дискове

Назъбени дискове

• 660 × 6 мм

Ролери

Тръбен ролер

Тръбен ролер

Тегло: 110кг / м
Диаметър: 635 мм

Двоен ролер

Двоен ролер

Тегло 238 кг / м
Диаметър: 370/470 mm

Ролер с V-пръстен

Ролер с V-пръстен

Тегло: 176 кг / м
Диаметър: 630 мм

Ролер със стоманен пръстен

Ролер със стоманен пръстен

Тегло: 177 кг / м
Диаметър: 525 mm

Двоен ролер с U-пръстен

Двоен ролер с U-пръстен

Тегло 163 кг / м
Диаметър: 600 mm

Cutpack

Cutpack

Диаметър 600 mm

Захващане

Теглително око

Теглително око

35 мм • 40 мм • 51 мм • 55 мм • 62 мм • 71 мм • 73 мм

Сферичен щифт

Сферичен щифт

K80 • K110

Триточкова скоба

Триточкова скоба

Теглителна скоба

Теглителна скоба

Основа

Опорни колела

Опорни колела

По избор

Хидравлично регулиране на дълбочината

Хидравлично регулиране на дълбочината

Зъбни дефлектори

Зъбни дефлектори

ATLAS HO HO 4000 HO 5000 HO 6000 HO 8000
Работна ширина м 4.2 4.8 6 7.2
Транспортна ширина м 3 3 3 3
Транспортная дължина м 8.8 8.8 8.8 8.9
Работна дълбочина* 6 - 18 6 - 18 6 - 18 6 - 18
Брой на дисковете бр 28 32 40 48
Препоръчителна мощност* кc 220 - 250 260 - 290 300 - 340 350 - 400
Общо тегло** кг 6300 - 7300 6650 - 7850 7300 - 8650 8200 - 9900

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Видео

ATLAS HO
ATLAS HO

Снимки

Брошура

Чистач – Cutpack ролер

Чистач – Cutpack ролер

HO

 • 1 - 00456130 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - KM000395 ВИНТ 1
 • 3 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 4 - KM000155 ГАЙКА 1
 • 5 - 00046816 ДЪРЖАЧ. 1
Чистач – Стоманен пръстеновиден ролер

Чистач – Стоманен пръстеновиден ролер

HO

 • 1 - 00029738 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - KM000395 ВИНТ 1
 • 3 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 4 - KM000155 ГАЙКА 1
 • 5 - 00046596 ДЪРЖАЧ 1
Чистач – V-пръстеновиден валяк

Чистач – V-пръстеновиден валяк

HO

 • 1 - 00037392 ЧИСТАЧ 1
 • 2 - KM000395 ВИНТ 1
 • 3 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 4 - KM000155 ГАЙКА 1
 • 5 - 00000754 ДЪРЖАЧ 1
А-диск 660 × 6 mm

А-диск 660 × 6 mm

HO

 • 1 - KM060344 ДИСК 1
 • 2 - KM000429 ВИНТ 6
 • 3 - KM000242 ШАЙБА 12
 • 4 - KM000685 ГАЙКА 6
 • 5 - 00577697 ЛАГЕР 1
Изравняващ диск – десен

Изравняващ диск – десен

HO

 • 1 - KM060319 ДИСК 1
 • 2 - KM000429 ВИНТ 6
 • 3 - KM000242 ШАЙБА 6
 • 4 - KM000685 ГАЙКА 6
 • 5 - 00577697 ЛАГЕР 1
Изравняващ диск – ляв

Изравняващ диск – ляв

HO

 • 1 - KM060320 ДИСК 1
 • 2 - KM000429 ВИНТ 6
 • 3 - KM000242 ШАЙБА 6
 • 4 - KM000685 ГАЙКА 6
 • 5 - 00577697 ЛАГЕР 1
Назъбен диск 660 × 6 mm

Назъбен диск 660 × 6 mm

HO

 • 1 - KM060314 ДИСК 1
 • 2 - KM000429 ВИНТ 6
 • 3 - KM000242 ШАЙБА 12
 • 4 - KM000685 ГАЙКА 6
 • 5 - 00577697 ЛАГЕР 1
Назъбен диск 620 × 6 mm

Назъбен диск 620 × 6 mm

HO

 • 1 - KM060358 ДИСК 1
 • 2 - KM000429 ВИНТ 6
 • 3 - KM000242 ШАЙБА 12
 • 4 - KM000685 ГАЙКА 6
 • 5 - 00577697 ЛАГЕР 1