SWIFTER SN

SWIFTER SN е навесен предсеитбен култиватор, който комбинира всички работни операции, за да може само с едно преминаване да направи идеална, предсеитбена подготовка на почвата дори и при тежки условия.

Машината е приложима както в стопанства използващи конвенционални методи, така и при технологии с ограничена обработка на земята.

Конструкцията позволява бърза смяна на различните работни органи.

3-точков теглич 370 mm Едноредов прътов ролер 350 mm Едноредов Crosskill Краен ролер Предна изравняваща дъска Работна секция 2 реда лемежи SB лемежи / 4 реда Gamma зъбци / 4 реда Преден Flat Bar ролер Задна изравняваща дъска
Concept Swifter SN

Работни секции с култиваторни лапи

Култиваторните лапи със стреловидна форма и ширина 270 мм са разположени шахматно в 2 реда и осигуряват абсолютно презастъпване по цялата работна ширина на машината и отлично сеитбено легло. В същото време, работният ъгъл на култиваторните лапи гарантира агресивна обработка на почвата. Всяка култиваторна лапа е захваната за пружинна стойка гарантираща «3D-ефект» (движение по хоризонталата и вертикалата), което предпазва работния орган от повреди.

Работни секции «Gamma-tine» (зъбни брани)

4 реда зъби с отрицателен ъгъл извършват безопасно и безпроблемно аериране и затопляне на обработваемия почвен слой, като запазват зимната влага. Това е много важно за бързия растеж през пролетта. Благодарение на окачването на всеки зъб може да се работи със висока скорост – до 15 км/час. Това означава, че можете да спестите време, което е много важно през пролетта.

Работни секции тип SB-section

Пружинните работни органи , разположени на 4 реда гарантират качествена обработка на почвата през пролетта. Ъгълът на работните органи предотвратява вертикалното смесване на почвата и запазва пролетната влага, което е важно за висококачествено поникване на растенията. Намалява и необходимата теглителна сила. Към S-зъбците могат да се прикачат покрити 150х4 мм лемежи.


Използвайте за – през лятото и есента, когато е необходимо разбиването на почвата и смесването и с растителните остатъци от предни обработки.

Използвайте за – през пролетта за предсеитбена подготовка на почвата със запазване на зимната влага.

Използвайте за – пролетна предсеитбена подготовка със запазване на влагата. Особено подходящ за захарно цвекло.ходящ за захарно цвекло.


 

Тип на машината: навесен предсеитбен култиватор
Работни органи: предна заравнителна греда
прътов валяк
2 реда работни органи тип «лястовича опашка» (4 реда «зъбни брани»,4 реда SB-секции)
заравняваща греда
заден раздробяващ ролер (eдноредов прътов, eдноредов crosskill)
Защита на работните органи: високоякостни пружинни стоманени стойки за всички видове работни органи
Използване: бърза и евтина предсеитбена обработка на почвата, която осигурява идеално почвено легло за сеене
Операции: изравняване на повърхността, раздробяване, прилепване и смесване (разрохкване и термично подлагане), подрязване
и компактиране

 

Усилено смесване, точно изравняване и компактиране по цялата работна широчина благодарение на подходящата комбинация от работни органи.

Характера на работните органи позволява по-ниска мощност на трактора.
 

Перфектно семенно легло, постигнато с едно минаване.
 
 

Агрономически предимства на машината

 1. Чрез комбиниране на няколко работни операции се правят значителни спестявания при почвообработките.
 2. Трите изравнителни дъски осигуряват перфектно изравнено поле, преодолявайки всички препятствия.
 3. Акуратно обработено и хомогенно семенно легло за всички култури (поддържайки работната дълбочина по цялото поле)
 1. Интензивно разрушаване на буците с crosskill валяка и довършващия валяк. агресията на разрушаване става по-мощна с увеличаване на периферната скорост на валяка.
 2. можете да използвате машината при конвенционални обработки (след оран) и при директни технологии също.
 3. Техническите решения в машината ви дават възможност да работите при по-високи скорости и да спазвате агротехническите срокове.
Swifter

Сменяеми работни секции

ЛЕМЕЖНА РАБОТНА СЕКЦИЯ

2 реда застъпващи се 270 мм лемежи гарантират подсичането на почвения слой по целия обсег на машината с което се формира солидна основа. Благодарение на работния ъгъл на лемежите почвата е агресивно култивирана и така се оформя разрохван повърхностен слой. Всеки лемеж е закачен за еластичен тайн, което подпомага т.н. „ефект 3D“ (хоризонтално и вертикално движение), което предпазва лемежа.

Приложение – Можете да използвате за лятна и пролетна подготовка, когато почвата се нуждае от разрохване и смесване преди настъпващата жътва.

РАБОТНИ СЕКЦИИ С ГАММА-ТАЙНОВЕ

4 реда гамма-тайнове под отрицателен ъгъл разбиват, аерират и затоплят почвата без повдигане на влажните части на повърхността, запазвайки зимната влага. Това е много важно за покълването на пролетните култури. Самостоятелното окачване на всеки тайн позволява да се работи със висока скорост до 15 км/ч. Това пести ценно време, което е много важно през пролетта.

Приложение – Можете да използвате за пролетна предсеитбена подготовка, за запазване на зимната влага в почвата.

"РАБОТНА СЕКЦИЯ С ПРУЖИННИ ЛЕМЕЖИ (SB-СЕКЦИИТЕ)"

пружинните лемежи са положени в 4 реда S-образни тайнове, осигуряващи качествено ппреораване през пролетта. Ъгълът на лемежите не позволява вертикално смесване на почвата, запазване на влагата през пролетта, което е ключов фактор за качеството и скоростта на вегетативния процес на посева. Още повече, че необходимите конски сили са намалени.

Приложение – Пролетна предсеитбена подготовка при запазване на влагата. Много подходящо за захарно цвекло.

Разходите са намалени, поради

 1. Съчетаването на до 8 операции само с едно минаване = заместване на няколко такива.
 2. Високи работни скорости = по-малко необходимо време, лесно се спазват агротехническите срокове.
 1. По-малък брой минавания = елиминира се втвърдяване на почвения слой, помага за намаляване на почвената ерозия.
 2. Старателно подготвено сеитбено легло = по-добро качество и високи резултати от подготовката, основа за висококачествен растеж на културите.
 
Portrait Swifter подготвя почвата само с едно преминаване в почти всякакви условия. Това означава, че мога да започна да планирам засаждане или засяване на зеленчуци, основната стока на моята ферма.

Жан Ходовал | частен земеделски производител
Pocaply | Litomerice област | Република Чехия
площ: 70 дка | машина: Swifter SN 4000

Swifter

Можете да използвате swifter за предсеитбена подготовка при

Конвенционални системи за обработка на земята с плуг – растителните остатъци се вкарват на по-големи дълбочини и през зимата обработените браздови образования лесно се култивират с едно минаване. Препоръчват се две минавания за по-тежки условия, които ще превърнат полето в „градина“.

Системи с минимална обработка на земята (директни системи) – тук обработката на растителните остатъци играе важна роля-какви са дължините им,степента на вкарване в почвата, степента на загниване. За да получите максимума от вашия Swifter растителните остатъци трябва да имат дължина не повече 5 см (обезпечени от предварителното мулчиране) и равномерно вкарани на дълбочина повече от 7 см. Това позволява остатъците да не се връщат обратно нагоре, когато култивирате.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЪРХУ ПОЛЕ, ИЗОРАНО С ПЛУГ

Swifter обработва горния почвен слой след зимата само с едно преминаване за почти идеално равна нива. в много сухи условия се изискват две преминавания.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПОЛЕ, ОБРАБОТЕНО ПО ДИРЕКТНА СИСТЕМА

Swifter може добре да вкара растителните остатъци и при системи с директна обработка.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТА ПРЕЗ ЛЯТОТО

Предсеитбената подготовка през лятото е много сложна поради твърдите буци и образования, причинени от силното слънце или сушата. Системата от 3 до 4 ролера гарантира качествено разрушаване и почвена подготовка за сеитба.

Swifter

Пролетна и лятна подготовка на почвата

Пролетна подготовка на почвата – неподходящото третиране на почвата (увреждането структурата на почвата) и съдържанието на влага може да доведе до повреда на пролетните култури, което значително въздейства върху крайните добиви. Твърде ранната подготовка води до лепкавост на почвата, а късната подготовка до намаляване на водните запаси за пролетни култури. Затова, трябва да изберете най-малък брой преминавания и нужната готовност на почвата за подготовка. Последователността на работните части на BEDNAR Swifter е в състояние да подготви почвата и повърхностната й структура бързо и с най-високо качество, без загуба на началната влага. Ако подготвяте почвата, например за засяване на захарно цвекло, трябва да изберете една SB-секция, която се врязва в почвата по цялата работна ширина без вертикално смесване. Това запазва влагата и създава солидна основа за прецизно поставените семена. По отношение на царевицата, бързото проветряване и затопляне трябва да се направи с гама зъбци без прехвърляне на мокрите частици на повърхността.

Подготовка на почвата през лятото  – подобни усложнения като в процеса на пролетната подготовка се появят през лятото, когато често е необходимо да се подготви почвата докато прибирането на реколтата все още продължава, така че да може да започне сеитбата, обикновено зимна рапица, последвана от други култури. През лятото, няма помощ от студ и сняг за получаване на подходящо разпадаща се структура на почвата, както се случва през зимата, преди подготовката за пролетта. Необходима е интензивна подготовка на почвата през лятото, за която е подходящ работен орган, съставен от два реда резци с форма на стрели (270 мм) с покритие. Агресивният ъгъл означава, че почвата се обработва и се смесва. Заключителната част на подготовка на почвата е обезпечена със задни палциво валяци, които може да завършват с краен валяк. Тази комбинация, необходима за по-малките видове семена (напр. семена рапица), създава необходимата фина структура дори при много сухо лято.

Swifter

Създаване на идеална структура на почвата

 1. Оброто изравняване на почвата на подготвената площ, така че да е напълно равна след предишните работни операции, е от съществено значение и ключова част от подготовка на почвата.
 2. Топлият и аериран почвен профил е най-значимият фактор за бързо, еднакво покълнване на всички засети култури.
 3. Създаване на равна повърхност на цялата площ на подготвеното поле обезпечава точно определена еднаква работна дълбочина за култиватора въз основа на агро изискванията на бъдещата реколта.
 1. Идеалната структура и съотношението на почвените частици помага за покълването на културите. подходящият размер на частиците на почвата в целия парцел е неразделна част от цялостната подготовка на почвата.
 2. Консолидираните недра под подготвения повърхностен слой подновява водния режим на почвата, което е абсолютно задължително, за да започне растежът на семената.

ЕДНОВРЕМЕННО ПОНИКВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Достъп до топлина и въздух

Аериран хомогенен почвен профил на почвата

Консолидирани недра с обновен воден режим

Подготовка на почвите в трудни условия

Мокри и тежки почви – Swifter се справя с усложнения при мокри и тежки почвени условия, без излишни движения в само едно минаване, благодарение на внимателно проектираните работни части на припокриващите се задни двойни crosskill валяци. в само едно минаване, благодарение на внимателно проектираните работни части на припокриващите се задни двойни crosskill валяци.

Камениста почва – за каменисти условия crosskill валяците могат да бъдат раздалечени един от друг. По този начин, валяците не се блокират от камъни. Можете да работите и да подготвяте висококачествено почвата дори и в такива тежки условия.

Почва с голямо количество остатъци след прибирането на реколтата – Swifter може да работи дори с голямо количество остатъци след прибирането на реколтата, останало по повърхността на почвата след зимата. Работния орган тип лястовича опашка е идеален за работа с голямо количество остатъци след прибирането на реколтата.

Почвата се обработва по цялата работна ширина при постоянна дълбочина. Високото качество на обработката на почвата е много важно за равномерното поникване на културите. BEDNAR Swifter създава високо качество на почвата, независимо колко трудни са условията.

Swifter

Работни инструменти

Gama отрие

Gama отрие

SB лемежи

SB лемежи

Класически лемежи

Класически лемежи

Long Life Гама точка

Long Life Гама точка

Ролери

Flat Bar ролер

Flat Bar ролер

Тегло: 78 кг / м
Диаметър: 370 мм

Crosskill ролер

Crosskill ролер

Тегло: 149кг / м
Диаметър: 350 mm

Захващане

3-точково свързване

3-точково свързване

Основа

Механична предна изравняваща дъска

Механична предна изравняваща дъска

Преден Flat Bar ролер

Преден Flat Bar ролер

По избор

Задна изравнителна дъска

Задна изравнителна дъска

Краен ролер

Краен ролер

270 мм

SWIFTER SN SN 3000 SN 4000 SN 4000 R SN 5000
Работна ширина м 3 4 4 5
Транспортна ширина м 3 2.33 4 3
Транспортная дължина м 2.75 3.02 3 2.7
Работна дълбочина* 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Брой на работните органи бр 12 16 16 20
Брой на работните органи (SB секция) бр 19 30 30 38
Брой на Gamma пружините бр 29 40 40 48
Препоръчителна мощност* кc 90 - 120 140 - 160 140 - 160 145 - 200
Общо тегло** кг 1080 - 1410 1650 - 2080 1510 - 2120 2300 - 2850

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Видео

SWIFTER SN

Снимки

Брошура

SB-Лемеж

SB-Лемеж

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060254 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060288 ЛЕМЕЖ 1
 • 3 - KM000868 ВИНТ 1
 • 4 - KM000848 ГАЙКА 1
Гама точка

Гама точка

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060142 ДЛЕТО 1
 • 3 - KM000221 ВИНТ 1
 • 4 - KM000096 ГАЙКА 1
Лемеж

Лемеж

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 ЛЕМЕЖ 1
 • 2 - KM000903 ВИНТ 2
 • 3 - KM000296 ГАЙКА 2
Лемеж – дясната

Лемеж – дясната

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 ЛЕМЕЖ 1
 • 2 - KM000903 ВИНТ 2
 • 3 - KM000296 ГАЙКА 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 ДЪРЖАЧ 1
Лемеж – лява

Лемеж – лява

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 ЛЕМЕЖ 1
 • 2 - KM000903 ВИНТ 2
 • 3 - KM000296 ГАЙКА 2
 • 4 - KM060084 ДЪРЖАЧ 1
Long Life Гама точка

Long Life Гама точка

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060416 ДЛЕТО 1
 • 3 - KM000221 ВИНТ 1
 • 4 - KM000096 ГАЙКА 1