SWIFTER SO F

SWIFTER SO_F е предсеитбен култиватор, базиран на традиционната версия SO. Опростен и лек, той комбинира до 7 работни операции в едно минаване.

Машината е приложима както в стопанства използващи конвенционални методи, така и при технологии с ограничена обработка на земята.

Конструкцията позволява бърза смяна на вътрешните работни секции.

Механично регулируема работна дълбочина Механична предна изравняваща дъска Хидравлично регулируема 350 mm (440 mm) Двойни Crosskill ролери Flat bar ролери 2 реда лемежи с подвижени стойки 4 реда gamma зъбци 4 реда SB зъбци CRUSHBAR - хидравлично управлявана Преден раздробяващ ролер Изравняваща дъска зад зъбците Краен ролер Задна изравняваща дъска работна дълбочина изравняваща дъска с гребло.
Concept Swifter SO_F

Работни секции с култиваторни лапи

Култиваторните лапи със стреловидна форма и ширина 270 мм са разположени шахматно в 2 реда и осигуряват абсолютно презастъпване по цялата работна ширина на машината и отлично сеитбено легло. В същото време, работният ъгъл на култиваторните лапи гарантира агресивна обработка на почвата. Всяка култиваторна лапа е захваната за пружинна стойка гарантираща «3D-ефект» (движение по хоризонталата и вертикалата), което предпазва работния орган от повреди.

Работни секции «Gamma-tine» (зъбни брани)

4 реда зъби с отрицателен ъгъл извършват безопасно и безпроблемно аериране и затопляне на обработваемия почвен слой, като запазват зимната влага. Това е много важно за бързия растеж през пролетта. Благодарение на окачването на всеки зъб може да се работи със висока скорост – до 15 км/час. Това означава, че можете да спестите време, което е много важно през пролетта.

Работни секции тип SB-section

Пружинните работни органи , разположени на 4 реда гарантират качествена обработка на почвата през пролетта. Ъгълът на работните органи предотвратява вертикалното смесване на почвата и запазва пролетната влага, което е важно за висококачествено поникване на растенията. Намалява и необходимата теглителна сила. Към S-зъбците могат да се прикачат покрити 150х4 мм лемежи.


Използвайте за – през лятото и есента, когато е необходимо разбиването на почвата и смесването и с растителните остатъци от предни обработки.

Използвайте за – през пролетта за предсеитбена подготовка на почвата със запазване на зимната влага.

Използвайте за – пролетна предсеитбена подготовка със запазване на влагата. Особено подходящ за захарно цвекло.ходящ за захарно цвекло.


 

Тип на машината: полунавесен предсеитбен култиватор
Работни органи: предна изравнителна дъска, 2 реда стреловидни лемежи 270х8 мм (4 реда гама пружини / SB-секция в 4 реда 150х4 мм), изравнителна дъска, заден раздробяващ ролер (едноредов прътов, двуредов прътов, двуредов crosskill, crosskill за камъни – повече на стр. 62)
Защита на работните органи: високоякостни пружинни стоманени стойки за всички видове работни органи
Използване: бърза и евтина предсеитбена обработка на почвата, която осигурява идеално почвено легло за сеене
Операции: изравняване на повърхността, раздробяване, прилепване и смесване (разрохкване и термично подлагане), подрязване и компактиране

 

Подготвяне на семенното легло с едно минаване, даже при тежки почви.

Работната дълбочина може да се наглася хидравлично от кабината на трактора.
 

Крайното разбиване на буците и компактирането се осъществява от Crosskill ролера, задната аравнителна дъска или крайния ролер.


Агрономически предимства на машината

 1. Чрез комбиниране на няколко работни операции се правят значителни спестявания при почвообработките.
 2. Трите изравнителни дъски осигуряват перфектно изравнено поле, преодолявайки всички препятствия.
 3. Акуратно обработено и хомогенно семенно легло за всички култури (поддържайки работната дълбочина по цялото поле)
 1. Интензивно разрушаване на буците с crosskill валяка и довършващия валяк. агресията на разрушаване става по-мощна с увеличаване на периферната скорост на валяка.
 2. можете да използвате машината при конвенционални обработки (след оран) и при директни технологии също.
 3. Техническите решения в машината ви дават възможност да работите при по-високи скорости и да спазвате агротехническите срокове.
Swifter

Сменяеми работни секции

ЛЕМЕЖНА РАБОТНА СЕКЦИЯ

2 реда застъпващи се 270 мм лемежи гарантират подсичането на почвения слой по целия обсег на машината с което се формира солидна основа. Благодарение на работния ъгъл на лемежите почвата е агресивно култивирана и така се оформя разрохван повърхностен слой. Всеки лемеж е закачен за еластичен тайн, което подпомага т.н. „ефект 3D“ (хоризонтално и вертикално движение), което предпазва лемежа.

Приложение – Можете да използвате за лятна и пролетна подготовка, когато почвата се нуждае от разрохване и смесване преди настъпващата жътва.

РАБОТНИ СЕКЦИИ С ГАММА-ТАЙНОВЕ

4 реда гамма-тайнове под отрицателен ъгъл разбиват, аерират и затоплят почвата без повдигане на влажните части на повърхността, запазвайки зимната влага. Това е много важно за покълването на пролетните култури. Самостоятелното окачване на всеки тайн позволява да се работи със висока скорост до 15 км/ч. Това пести ценно време, което е много важно през пролетта.

Приложение – Можете да използвате за пролетна предсеитбена подготовка, за запазване на зимната влага в почвата.

РАБОТНА СЕКЦИЯ С ПРУЖИННИ ЛЕМЕЖИ (SB-СЕКЦИИТЕ)

"пружинните лемежи са положени в 4 реда S-образни тайнове, осигуряващи качествено ппреораване през пролетта. Ъгълът на лемежите не позволява вертикално смесване на почвата, запазване на влагата през пролетта, което е ключов фактор за качеството и скоростта на вегетативния процес на посева. Още повече, че необходимите конски сили са намалени. "

Приложение – Пролетна предсеитбена подготовка при запазване на влагата. Много подходящо за захарно цвекло.

Разходите са намалени, поради

 

 1. Съчетаването на до 7 операции само с едно минаване = заместване на няколко такива.
 2. Високи работни скорости = по-малко необходимо време, лесно се спазват агротехническите срокове.
 1. По-малък брой минавания = елиминира се втвърдяване на почвения слой, помага за намаляване на почвената ерозия.
 2. Старателно подготвено сеитбено легло = по-добро качество и високи резултати от подготовката, основа за висококачествен растеж на културите.
Swifter

Можете да използвате swifter за предсеитбена подготовка при

Конвенционални системи за обработка на земята с плуг – растителните остатъци се вкарват на по-големи дълбочини и през зимата обработените браздови образования лесно се култивират с едно минаване. Препоръчват се две минавания за по-тежки условия, които ще превърнат полето в „градина“.

Системи с минимална обработка на земята (директни системи) – тук обработката на растителните остатъци играе важна роля-какви са дължините им,степента на вкарване в почвата, степента на загниване. За да получите максимума от вашия Swifter растителните остатъци трябва да имат дължина не повече 5 см (обезпечени от предварителното мулчиране) и равномерно вкарани на дълбочина повече от 7 см. Това позволява остатъците да не се връщат обратно нагоре, когато култивирате.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ВЪРХУ ПОЛЕ, ИЗОРАНО С ПЛУГ

Swifter обработва горния почвен слой след зимата само с едно преминаване за почти идеално равна нива. в много сухи условия се изискват две преминавания.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПОЛЕ, ОБРАБОТЕНО ПО ДИРЕКТНА СИСТЕМА

Swifter може добре да вкара растителните остатъци и при системи с директна обработка.

ДЕМОНСТРАЦИЯ НА РАБОТА ПРЕЗ ЛЯТОТО

Предсеитбената подготовка през лятото е много сложна поради твърдите буци и образования, причинени от силното слънце или сушата. Системата от 3 до 4 ролера гарантира качествено разрушаване и почвена подготовка за сеитба.

Swifter

Пролетна и лятна подготовка на почвата

Пролетна подготовка на почвата – неподходящото третиране на почвата (увреждането структурата на почвата) и съдържанието на влага може да доведе до повреда на пролетните култури, което значително въздейства върху крайните добиви. Твърде ранната подготовка води до лепкавост на почвата, а късната подготовка до намаляване на водните запаси за пролетни култури. Затова, трябва да изберете най-малък брой преминавания и нужната готовност на почвата за подготовка. Последователността на работните части на BEDNAR Swifter е в състояние да подготви почвата и повърхностната й структура бързо и с най-високо качество, без загуба на началната влага. Ако подготвяте почвата, например за засяване на захарно цвекло, трябва да изберете една SB-секция, която се врязва в почвата по цялата работна ширина без вертикално смесване. Това запазва влагата и създава солидна основа за прецизно поставените семена. По отношение на царевицата, бързото проветряване и затопляне трябва да се направи с гама зъбци без прехвърляне на мокрите частици на повърхността.

Подготовка на почвата през лятото  – подобни усложнения като в процеса на пролетната подготовка се появят през лятото, когато често е необходимо да се подготви почвата докато прибирането на реколтата все още продължава, така че да може да започне сеитбата, обикновено зимна рапица, последвана от други култури. През лятото, няма помощ от студ и сняг за получаване на подходящо разпадаща се структура на почвата, както се случва през зимата, преди подготовката за пролетта. Необходима е интензивна подготовка на почвата през лятото, за която е подходящ работен орган, съставен от два реда резци с форма на стрели (270 мм) с покритие. Агресивният ъгъл означава, че почвата се обработва и се смесва. Заключителната част на подготовка на почвата е обезпечена със задни палциво валяци, които може да завършват с краен валяк. Тази комбинация, необходима за по-малките видове семена (напр. семена рапица), създава необходимата фина структура дори при много сухо лято.

Swifter

Създаване на идеална структура на почвата

 1. Оброто изравняване на почвата на подготвената площ, така че да е напълно равна след предишните работни операции, е от съществено значение и ключова част от подготовка на почвата.
 2. Топлият и аериран почвен профил е най-значимият фактор за бързо, еднакво покълнване на всички засети култури.
 3. Създаване на равна повърхност на цялата площ на подготвеното поле обезпечава точно определена еднаква работна дълбочина за култиватора въз основа на агро изискванията на бъдещата реколта.
 1. Идеалната структура и съотношението на почвените частици помага за покълването на културите. подходящият размер на частиците на почвата в целия парцел е неразделна част от цялостната подготовка на почвата.
 2. Консолидираните недра под подготвения повърхностен слой подновява водния режим на почвата, което е абсолютно задължително, за да започне растежът на семената.

ЕДНОВРЕМЕННО ПОНИКВАНЕ НА КУЛТУРИТЕ

Достъп до топлина и въздух

Аериран хомогенен почвен профил на почвата

Консолидирани недра с обновен воден режим

Подготовка на почвите в трудни условия

Мокри и тежки почви – Swifter се справя с усложнения при мокри и тежки почвени условия, без излишни движения в само едно минаване, благодарение на внимателно проектираните работни части на припокриващите се задни двойни crosskill валяци.

Камениста почва – за каменисти условия crosskill валяците могат да бъдат раздалечени един от друг. По този начин, валяците не се блокират от камъни. Можете да работите и да подготвяте висококачествено почвата дори и в такива тежки условия.

Почва с голямо количество остатъци след прибирането на реколтата – Swifter може да работи дори с голямо количество остатъци след прибирането на реколтата, останало по повърхността на почвата след зимата. Работния орган тип лястовича опашка е идеален за работа с голямо количество остатъци след прибирането на реколтата.

Почвата се обработва по цялата работна ширина при постоянна дълбочина. Високото качество на обработката на почвата е много важно за равномерното поникване на културите. BEDNAR Swifter създава високо качество на почвата, независимо колко трудни са условията.

Swifter

Работни инструменти

Gama отрие

Gama отрие

Класически лемежи

Класически лемежи

SB лемежи

SB лемежи

Long Life Гама точка

Long Life Гама точка

Ролери

Flat Bar ролер

Flat Bar ролер

Тегло: 78 кг / м
Диаметър: 370 мм

Двоен Flat Bar ролер

Двоен Flat Bar ролер

Тегло 238 кг / м
Диаметър: 370 мм

Crosskill ролер

Crosskill ролер

Тегло: 149кг / м
Диаметър: 350 mm

Двоен Crosskill ролер

Двоен Crosskill ролер

Тегло: 194 кг / м
Диаметър: 350 mm

Двоен Crosskill ролер

Двоен Crosskill ролер

Тегло: 194 кг / м
Диаметър: 440 мм

Захващане

Сферичен щифт

Сферичен щифт

K80

Теглително око

Теглително око

40 мм • 51 мм

Теглителна скоба

Теглителна скоба

Основа

Преден Flat Bar ролер

Преден Flat Bar ролер

По избор

Аератори

Аератори

CRUSHBAR

CRUSHBAR

CRUSHBAR - със закрепени гребла

CRUSHBAR - със закрепени гребла

Раздробяваща греда зад предните ролери

Раздробяваща греда зад предните ролери

Краен ролер

Краен ролер

270 мм

Задна изравнителна дъска

Задна изравнителна дъска

Зъбна брана

Зъбна брана

Хидравлично регулиране на дълбочината

Хидравлично регулиране на дълбочината

SWIFTER SO F SO 4000 F SO 5000 F SO 6000 F SO 7000 F SO 8000 F
Работна ширина м 4 5 6.2 7.2 8
Транспортна ширина м 2.7 2.7 2.7 2.7 2.95
Транспортная дължина м 7.3 7.3 7.3 7.3 7.3
Работна дълбочина* 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12 2 - 12
Брой на работните органи бр 16 20 24 28 32
Брой на работните органи (SB секция) бр 30 38 45 51 59
Брой на Gamma пружините бр 34 44 54 64 74
Препоръчителна мощност* кc 120 - 150 145 - 200 155 - 215 180 - 220 210 - 230
Общо тегло** кг 3200 - 4000 3600 - 4700 4100 - 5700 4300 - 5700 4800 - 6100

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Видео

SWIFTER SO F
SWIFTER SO F

Снимки

Брошура

Crushbar гребло

Crushbar гребло

SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060349 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060136 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 3 - KM000851 ВИНТ 2
 • 4 - KM000848 ГАЙКА 2
SB-Лемеж

SB-Лемеж

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060254 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060288 ЛЕМЕЖ 1
 • 3 - KM000868 ВИНТ 1
 • 4 - KM000848 ГАЙКА 1
Гама точка

Гама точка

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060142 ДЛЕТО 1
 • 3 - KM000221 ВИНТ 1
 • 4 - KM000096 ГАЙКА 1
Лемеж

Лемеж

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 ЛЕМЕЖ 1
 • 2 - KM000903 ВИНТ 2
 • 3 - KM000296 ГАЙКА 2
Аератор

Аератор

SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060086 ЛЕМЕЖ 1
 • 2 - KM000616 ВИНТ 1
 • 3 - KM000296 ГАЙКА 1
Лемеж – дясната

Лемеж – дясната

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 ЛЕМЕЖ 1
 • 2 - KM000903 ВИНТ 2
 • 3 - KM000296 ГАЙКА 2
 • 4 - x x 0
 • 5 - KM060083 ДЪРЖАЧ 1
Лемеж – лява

Лемеж – лява

SN, SO, SO_F, SO_PROFI

 • 1 - KM060173 ЛЕМЕЖ 1
 • 2 - KM000903 ВИНТ 2
 • 3 - KM000296 ГАЙКА 2
 • 4 - KM060084 ДЪРЖАЧ 1
Long Life Гама точка

Long Life Гама точка

SN, SO, SO_F, SE, SM, SO_PROFI

 • 1 - 00016973 ДЪРЖАЧ 1
 • 2 - KM060416 ДЛЕТО 1
 • 3 - KM000221 ВИНТ 1
 • 4 - KM000096 ГАЙКА 1