MULCHER MO

MULCHER MO e навесен ротационен мулчер с един ротор, който мулчира обрасли, неизползвани терени и растителни остатъци в обра- ботваеми терени и самопоникнали дръвчета.

Моделът се произвежда с галванизирано покритие и е идеален за малки стопанства и общини, разчистващи прораснала растителност в горски терени.

Агрегатира се към трактор със 3-точков теглич от категория II.

Стоманени опорни колела Горещо поцинкована рамка Разпръскващ дефлектор Предпазна защита Комплект от 4 ножа Предни контра ножове
Concept Mulcher MO
Тип на машината: навесен ротационен мулчер с един ротор
Работни органи: 2 комплекта ножове, позиционирани на 2 нива (1. чифт прави ножове, 2. чифт ножове под ъгъл)
Защита на работните органи: фрикционен съединител, кожух на ротора
Използване: мулчиране на обрасли, необработвани терени, растителни остатъци в обработваеми терени (от царевица, слънчоглед и др.), самопораснали дръвчета
Операции: смилане на растителните остатъци на малки парченца и разпръскване на последните по цялата широчина на машината

 

Последователно отрязване на всички видове растителни остатъци, 2 чифта разчленяващи ножове в комбинация с режещата част.

Голяма издръжливост на съставните елементи поради поцинковането на машинните компоненти. Защитите включват ротора, фрикционния съединител и арматура.

Тази машина е ценен помощник в сложни условия и не иска трактор с голяма мощност.
 


Агро-предимства на машината

 1. Качествено мулчиране на трайните тревни растения и разлагане на остатъците в почвата.
 2. Висок ефект на машината при разбиване = лесно и бързо разлагане на разбития материал.
 3. Равномерно разпростиране на мулчирания материал.
 4. Лесно сместване на мулчираните растителни остатъци = по-качествена работа на машините при обработването на почвата.
 1. Ефективна борба с царевичния молец благодарение ликвидирането на условията за презимуване = намаляване на разходите за химическо ликвидиране и повишаване на доходите с елиминиране на загубите.
 2. Употребата на машината в системата за конвенционална обработка (при оране) и в системите за огрничена обработка на земята- директни сеитби и др.
 3. Завишаване и поддържане на продуктивните площи благодарение на улесненото мулчиране на храстите, младата дървесина растяща на краищата на полетата и пасищата.
 4. Спазване на изискваните агротехнически срокове – конструкцията на машината позволява качествена работа и при високи скорости.
Mulcher

Защо да мулчираме

Мениджмънт на растителните остатъци
За постигане на качествено стърнище, което позволява бързо изгниване на остатъците след прибиране на реколтата, нарастване на времето от прибирането на предната реколта и качествена подготовка на леглото за сеитба на следващата култура. Много е важно растителните остатъци да бъдат качествено мулчирани. Бързото разлагане на растителните остатъци е база за качествено полагане на бъдещите растения.


Растителните остатъци насечени на дължина 3–5 см се разпадат по-бързо и всичките следващи операции се по-лесни и по-качествени, което означава, че разходите са по-ниски и доходите по-високи. Периода межди събирането на реколтата и подготовката на полето за зимните култури се скъсява от често пъти непредсказуемото време и затова и високата дневна производителност на труда е все по-важна. С това се открояват предимствата на всичките варианти на машините Mulcher.

Понижаване на разходите на ГСМ

Благодарение на възможността за оставяне на по-високи стърнища, прибиращата вършачка може да работи при по-висока скорост при по-малка консумация на гориво и то до 40 %.

Повишаване на произво-дителността на машините прибиращи реколтата

Прибиращата вършачка може да остави по-високо стърнище, което означава че се обработва по-малко количество материал = по-малко износване на вършачката. високите стърнища са след това се обработват с машината за мулчиране bednar, което позволява повишаване на производителността на вършачката до 50 %.

Охрана на почвите

Качественото раздробяване на царевичните остатъци, механично унищожава част от ларвите на царевичните молци и на остатъците и осигурява спокойно прекарване на зимата. с това спестяваме разходите за бъдещото химическо ликвидиране и така създаваме условия за високи доходи.

Безопасност и предпазване

Висока степен на предпазване, висок потребителски комфорт
Важна съставна част на всички машини за мулчиране BEDNAR е и голямото количество на конструктивни елементи, които позволяват безопасна работа на машината и висок потребителски комфорт. Машините за мулчиране МО, MZ и ММ се характеризират с проста конструкция, която създава идеални предпоставки за дълга надеждност на машината. Същата е повишена и с топлинното поцинковане на повърхностите, което представлява най-добрата защита

от лошите метеорологични условия и киселите растителни течности. С елементи за безопасност е оборудван не само всеки от роторите, но и съединителната ос между машината за мулчирне и тракторът. Изключение правят едно роторните машини за мулчиране, които са предпазени с триещ съединител против претоварване, така също и против преноса на инерционните сили при намаляване скоростта на ротора. Всеки от роторите е също предпазван в долната си част с капак, благодарение на който може машината да работи и в действително ниска работна височина.

Охрана на скоростните кутии

Скоростната част на машината за мулчиране BEDNAR е защитена от повреждане при сблъскване с камъни и други препятствия с триещи съединители, които автоматично спират всички обструкционни процеси. Триещия съединител е оборудван със съединителна ос за всеки ротор.

Предпазване на трактора

Съединителната ос на машината за мулчиране MZ и ММ е оборудване със съединител за свободен ход (МО – триещ съединител), който предпазва от обратен пренос на въртящия момент на трактора и от повреждане при евентуално внезапно намаляване оборотите на трактора.

Пряко-директно смазване = лесна поддръжка

Всички кардани на машините за мулчиране BEDNAR са оборудвани с пряко-директно смазване. Точките на смазване са поместени в средата на кардана от където смазката се разнася по целия кардан. Това означава удобна, бърза и нетрудоемка поддръжка.

Еднороторна машина за мулчиране

Висока производителност в по-малки на размери площи
Навесните машини BEDNAR Mulcher за мулчиране са едно роторни и са предназначени за трактори от по-нисък мощтностен клас (60 кс) със забиране от 2,25 м. Благодарение на малките размери (ширина 2,45 м и дължина 3,05 м), тегло на машината (750 кг) и прикачено с триточково прикачващо устройство (кат. II.) отличават мулчиращите устройства МО с лесно маневриране, което позволява работа и в много тежки и трудни терени.


Типът МО има също както MZ и ММ топлинно поцинковани повърхности, благодарение на които е многократно е продължен срокът на годност. Машината може да бъде до оборудвана с броня за безопасност на труда и при много тежки условия. Лесното маневриране заедно с голямата производителност предопределят машината да бъде употребявана на всякъде -там, където е трудна достъпността и се изисква голяма дневна производителност и то в най-тежки условия на работа.

Работни органи на МО

Под роторната част на МО е решена подобно на MZ и ММ, т.е. 4 бр. ножове на ротор, брониране, предни противо остриета и противо редови отвор. Комбинацията на тези елементи са гаранция за качествена работа при всички условия.

Лесно наставяне на работната височина

Височината на мулчиране при типът мо се наставя посредством рамото на трактора или евентуално на задните опорни колелета с помощта на дистанционно командвани опори.

Подпорни колела

Машините за мулчиране мо, могат да бъдат оборудвани със задни колела, които спомагат за копиране на неравноста на терена. така също помагат на трактора при носенето на част от теглото на машината.

Работни инструменти

Ножове за царевица

Ножове за царевица

Захващане

3-точково свързване

3-точково свързване

По избор

Опорни колела

Опорни колела

Предни контра ножове

Предни контра ножове

Подсилена защита

Подсилена защита

Разпръскващи дефлектори

Разпръскващи дефлектори

MULCHER MO MO 2500
Работна ширина м 2.25
Транспортна ширина м 2.45
Брой на роторите Бр 1
Обороти за минута 1/мин 540
Препоръчителна мощност* кc 60 - 80
Общо тегло** кг 680
Брой работни остриета на ротор бр. 4

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Снимки

Брошура

Нож

Нож

MO

 • 1 - KM060131 ОСТРИЕ 1
 • 2 - KM060130 ОСТРИЕ 1
 • 3 - 00021142 ВИНТ 1
 • 4 - 00021234 КАПАК 1
 • 5 - 00021422 КОРПУС 1
 • 6 - 00021158 ПЛОЧА 1
 • 7 - KM000228 ГАЙКА 1
Комплект защитни плочи

Комплект защитни плочи

MO

 • 1 - 00785717 СЕГМЕНТ 4
 • 2 - KM000320 ВИНТ 24
 • 3 - KM000733 ГАЙКА 24
Преден контранож

Преден контранож

MO

 • 1 - KM060108 ОСТРИЕ 1
 • 2 - 00021099 КУХИ ПРОФИЛИ 1
 • 3 - KM000295 ВИНТ 1
 • 4 - KM000005 ШАЙБА 1
 • 5 - KM000057 ГАЙКА 1