MULCHER MZ

Ротационният мулчер MULCHER MZ е конструиран за обрасли, неизползвани терени, растителни остатъци на обработваема земя (мулчиране стебла на царевица, слънчоглед, рапица и др.) и самопораснали дръвчета.

Работните ширини 4,5 и 6 м, комбинирани с високата скорост на работа гарантира върхови резултати при ниски оперативни разходи.

Здравата конструкция и цинковото покритие прави тази машина много ефективна в най-тежките условия, известни в земеделието.

Горещо поцинкована рамка Предни контра ножове Предпазна защита Теглич - с долно захващане / с горно захващане Подвижна ос Ножове за трева / Защита на роторите Ножове за царевица Разпръскващ дефлектор
Concept Mulcher MZ
Тип на машината: полунавесен ротационен мулчер с три ротора
Работни органи: 2 комплекта ножове за всеки ротор (позициониране на 1 или 2 нива)
Защита на работните органи: фрикционен съединител, съединител за свободен ход, кожух на ротора
Използване: мулчиране на обрасли, необработвани терени, растителни остатъци в обработваеми терени (от царевица, слънчоглед и др.), самопораснали дръвчета
Операции: смилане на растителните остатъци на малки парченца и разпръскване на последните по цялата широчина на машината

 

Перфектно отрязване на всички видове култури с два комплекта ножове на всеки ротор. Избор на ножове за царевица или трева.

Перфектно следване на повърхността поради подвижните крила от -15° до +45° и подвижната ос.
 

Голяма здравина поради армировката на дъното на машината и цинковото покритие. Защита осигурено от кожуха на ротора, фрикционния съединител и съединителя за свободен ход.


Агро-предимства на машината

 1. Качествено мулчиране на трайните тревни растения и разлагане на остатъците в почвата.
 2. Висок ефект на машината при разбиване = лесно и бързо разлагане на разбития материал.
 3. Равномерно разпростиране на мулчирания материал.
 4. Лесно сместване на мулчираните растителни остатъци = по-качествена работа на машините при обработването на почвата.
 1. Ефективна борба с царевичния молец благодарение ликвидирането на условията за презимуване = намаляване на разходите за химическо ликвидиране и повишаване на доходите с елиминиране на загубите.
 2. Употребата на машината в системата за конвенционална обработка (при оране) и в системите за огрничена обработка на земята- директни сеитби и др.
 3. Завишаване и поддържане на продуктивните площи благодарение на улесненото мулчиране на храстите, младата дървесина растяща на краищата на полетата и пасищата.
 4. Спазване на изискваните агротехнически срокове – конструкцията на машината позволява качествена работа и при високи скорости.
Mulcher

Защо да мулчираме

Мениджмънт на растителните остатъци
За постигане на качествено стърнище, което позволява бързо изгниване на остатъците след прибиране на реколтата, нарастване на времето от прибирането на предната реколта и качествена подготовка на леглото за сеитба на следващата култура. Много е важно растителните остатъци да бъдат качествено мулчирани. Бързото разлагане на растителните остатъци е база за качествено полагане на бъдещите растения. Растителните остатъци насечени на дължина 3–5 см се разпадат по-бързо и всичките следващи операции се по-лесни и по-качествени, което означава, че разходите са по-ниски и доходите по-високи.


Периода межди събирането на реколтата и подготовката на полето за зимните култури се скъсява от често пъти непредсказуемото време и затова и високата дневна производителност на труда е все по-важна. С това се открояват предимствата на всичките варианти на машините Mulcher.

ПОНИЖАВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ НА ГСМ

Благодарение на възможността за оставяне на по-високи стърнища, прибиращата вършачка може да работи при по-висока скорост при по-малка консумация на гориво и то до 40 %.

Повишаване на произво-дителността на машините прибиращи реколтата

Прибиращата вършачка може да остави по-високо стърнище, което означава че се обработва по-малко количество материал = по-малко износване на вършачката. Високите стърнища са след това се обработват с машината за мулчиране BEDNAR, което позволява повишаване на производителността на вършачката до 50 %.

Охрана на почвите

Качественото раздробяване на царевичните остатъци, механично унищожава част от ларвите на царевичните молци и на остатъците и осигурява спокойно прекарване на зимата. с това спестяваме разходите за бъдещото химическо ликвидиране и така създаваме условия за високи доходи.

Mulcher

Безопасност и предпазване

Висока степен на предпазване, висок потребителски комфорт
Важна съставна част на всички машини за мулчиране BEDNAR е и голямото количество на конструктивни елементи, които позволяват безопасна работа на машината и висок потребителски комфорт. Машините за мулчиране МО, MZ и ММ се характеризират с проста конструкция, която създава идеални предпоставки за дълга надеждност на машината. Същата е повишена и с топлинното поцинковане на повърхностите, което представлява най-добрата защита от лошите метеорологични условия и киселите растителни течности.

С елементи за безопасност е оборудван не само всеки от роторите, но и съединителната ос между машината за мулчирне и тракторът. Изключение правят едно роторните машини за мулчиране, които са предпазени с триещ съединител против претоварване, така също и против преноса на инерционните сили при намаляване скоростта на ротора. Всеки от роторите е също предпазван в долната си част с капак, благодарение на който може машината да работи и в действително ниска работна височина.

ОХРАНА НА СКОРОСТНИТЕ КУТИИ

Скоростната част на машината за мулчиране BEDNAR е защитена от повреждане при сблъскване с камъни и други препятствия с триещи съединители, които автоматично спират всички обструкционни процеси. Триещия съединител е оборудван със съединителна ос за всеки ротор.

ПРЕДПАЗВАНЕ НА ТРАКТОРА

Съединителната ос на машината за мулчиране MZ и ММ е оборудване със съединител за свободен ход (МО – триещ съединител), който предпазва от обратен пренос на въртящия момент на трактора и от повреждане при евентуално внезапно намаляване оборотите на трактора.

ПРЯКО-ДИРЕКТНО СМАЗВАНЕ = ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА

Всички кардани на машините за мулчиране bednar са оборудвани с пряко-директно смазване. точките на смазване са поместени в средата на кардана от където смазката се разнася по целия кардан. това означава удобна, бърза и нетрудоемка поддръжка.

Mulcher

Система от ножове / технически параметри

Простая замена – ножи в одном или двух уровнях
Основой высокой производительности и отличной режущей способности являются две пары кованных ножей на каждом роторе. Долговременный опыт производства мульчирователей показал, что один вид ножей часто недостаточно для обработки всех культур. Именно поэтому у агрегатов Mulcher (кроме модели МО) можете использовать 2 вида режущих ножей и два способа их размещения.

Этим обеспечивается равномерное качество работы в разных условиях. Для травяных насаждений идеально подходят 4 загнутых ножа размещенных на одном уровне. Для мульчирования растительных остатков лучше использовать ножи для кукурузы расположенных в двух уровнях. Ножи для травы и кукурузы легко взаимозаменяемые. Таким образом можно очень просто приспособить агрегат для мульчирования требуемой культуры.

НОЖИ ДЛЯ ТРАВЯНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Загнутые ножи расположенные „крестом“ на одном уровне идеально подходят для мульчирования травяных насаждений. Загнутые ножи создают эффект вакуума, благодаря которому, растительные остатки лежащие на земле поднимаются и дополнительно измельчаются. Ножи для травяных насаждений можно легко заменить на ножи для кукурузы и наоборот.

 

НОЖИ ДЛЯ КУКУРУЗЫ

Комбинацией загнутых ножей, расположенных в нижней части, и ножей ровных, в верхней части, достигается двойное измельчения стеблей например кукурузы на зерно, подсолнуха или рапса. Стебли таким образом срезаются сразу в двух уровнях одновременно. Ножи для кукурузы можно легко поменять на ножи для травяных насаждений и наоборот.

 

Mulcher

Петроторна машина за мулчиране

Машини за твърда/тежка работа
Три роторни модели BEDNAR Мулхер MZ 4500 и 6000 са предназначени за мулчиране на растителните остатъци и спадат към най-популярните машини от този тип в Европа. Работното забиране е 4,6 м и 6 м и са гаранция за висока дневна производителност при ниски производствени разходи. Големите размери на конструкцията с топлинно поцинковане на повърхността на телата предварително определя машината за максимална употреба в тези най-твърди и най-тежки условия в земеделското производство.

Висока устойчивост и безопасност
Между главните предимства на машините BEDNAR за мулчиране спада топлинно поцинкованите тела на частите, с което многократно се повишава устойчивостта и годността на машината. Телата на машината са потапяни в цинкови вани, с което се постига комплектно запазване на повърхностите и вътрешните части на ламарините. Машината по този начин е предпазена от агресивните растителните течности, от неблагоприятните метеорологични условия и от сблъскванията с камъни. Ако частите бяха лакирани, бързо се унищожава лака и след това настъпва бърза корозия. при топлинно поцинкованите повърхности на частите благодарение на покритите ламарини с цинк към това явление не се стига.

ПРЕДНИ ПРОТИВО ОСТРИЕТА

За повишаване на ефекта от смилането са монтирани в предната зона за мулчиране противо остриета, които до изсичат мулчиращия материал. С това по този начин се повишава качеството на мулчирания материал.

Противо-редов отвор

Идеалната работа е подсигурена с помощта на отвори, които равномерно смесват мулчирания материал по полето. не се стига към създаването на растителни събирания и др.

БРОНИРАНЕ

Машините за мулчиране са оборудвани с брониращи ламарини предпазващи от повреждане. всеки от роторите е също предпазван с капак на ротора, който позволява работа в екстремно ниска позиция над полето.

КРАЧЕЩ МОСТ

Средния крачещ мост подпомага преодоляването на неравностите на терена и поддържането на работната височина. Машината работи благодарение на моста плавно и в много неравни терени.

Работа и във вертикална позиция

Крилата ма мулчиращите машини MZ и ММ работят с накланящо се рамо и идеално копират неравностите на мулчираните полета и то от -15o до +45o. Машината в позиция на страничните крила +45o може да се използва при почистването на пътища и краищата на пасищата.

Лесно наставяне на височината на мулчиране

Височината на мулчиране при машините mz и мм се наставя централно с помощта на хидроклипсове на управлението на хидравличния цилиндър на средния мост на машината. наставянето се провежда много лесно, бързо и удобно.

Mulcher

Работни инструменти

Ножове за трева

Ножове за трева

Захващане

Теглително око

Теглително око

40 мм • 50 мм

Сферичен щифт

Сферичен щифт

K80

Основа

Теглич - с долно захващане

Теглич - с долно захващане

По избор

Ножове за царевица

Ножове за царевица

Теглич - с горно захващане

Теглич - с горно захващане

Движеща се централна ос

Движеща се централна ос

8 бр. колела

8 бр. колела

Подсилена защита

Подсилена защита

Предни контра ножове

Предни контра ножове

Разпръскващи дефлектори

Разпръскващи дефлектори

TRASH-FAN

TRASH-FAN

MULCHER MZ MZ 4500 MZ 6000
Работна ширина м 4.5 5.9
Транспортна ширина м 3 3
Брой на роторите Бр 3 3
Обороти за минута 1/мин 540/1000 1000
Препоръчителна мощност* кc 120 - 140 150 - 200
Общо тегло** кг 2700 3300
Брой работни остриета на ротор бр. 4 4

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Видео

MULCHER MZ

Снимки

Брошура

Комплект нож за царевица – десен + капак на секция

Комплект нож за царевица – десен + капак на секция

MZ 6000

 • 1 - × × 0
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 ОСТРИЕ 2
 • 4 - KM060126 ОСТРИЕ 2
 • 5 - KM000326 ВИНТ 4
 • 6 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 7 - KM000104 ВИНТ 4
 • 8 - KM000005 ШАЙБА 4
 • 9 - KM000057 ГАЙКА 4
 • 10 - 00021135 КАПАК 1
Комплект нож за трева – ляв + капак на секция

Комплект нож за трева – ляв + капак на секция

MZ 6000

 • 1 - KM060134 ОСТРИЕ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ВИНТ 4
 • 4 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 5 - KM000352 ВИНТ 4
 • 6 - KM000005 ШАЙБА 4
 • 7 - KM000057 ГАЙКА 4
 • 8 - 00021135 КАПАК 1
Комплект нож за трева – десен + капак на секция

Комплект нож за трева – десен + капак на секция

MZ 6000

 • 1 - × × 0
 • 2 - KM060135 ОСТРИЕ 4
 • 3 - KM000552 ВИНТ 4
 • 4 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 5 - KM000352 ВИНТ 4
 • 6 - KM000005 ШАЙБА 4
 • 7 - KM000057 ГАЙКА 4
 • 8 - 00021135 КАПАК 1
Комплект нож за трева – ляв + капак на секция

Комплект нож за трева – ляв + капак на секция

MZ 4500

 • 1 - KM060134 ОСТРИЕ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ВИНТ 4
 • 4 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 5 - 00021106 КАПАК 1
Комплект нож за трева – среден + капак на секция

Комплект нож за трева – среден + капак на секция

MZ 4500

 • 1 - KM060134 ОСТРИЕ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM000552 ВИНТ 4
 • 4 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 5 - × × 0
 • 6 - 00021237 КАПАК 1
Комплект нож за трева – десен + капак на секция

Комплект нож за трева – десен + капак на секция

MZ 4500

 • 1 - × × 0
 • 2 - KM060135 ОСТРИЕ 4
 • 3 - KM000552 ВИНТ 4
 • 4 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 5 - 00021106 КАПАК 1
Защитна стомана

Защитна стомана

MZ 4500

 • 1 - 00030705 ПРЪТ 1
 • 2 - KM000143 ВИНТ 2
 • 3 - KM000154 ГАЙКА 2
Комплект нож за царевица – ляв + капак на секция

Комплект нож за царевица – ляв + капак на секция

MZ 4500

 • 1 - KM060134 ОСТРИЕ 2
 • 2 - KM060127 ОСТРИЕ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000275 ВИНТ 4
 • 6 - KM000020 ШАЙБА 8
 • 7 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 8 - 00021106 КАПАК 1
Комплект нож за царевица – среден + капак на секция

Комплект нож за царевица – среден + капак на секция

MZ 4500

 • 1 - KM060134 ОСТРИЕ 2
 • 2 - KM060127 ОСТРИЕ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000275 ВИНТ 4
 • 6 - KM000020 ШАЙБА 8
 • 7 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 8 - 00021237 КАПАК 1
Комплект нож за царевица – десен + капак на секция

Комплект нож за царевица – десен + капак на секция

MZ 4500

 • 1 - × × 0
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 ОСТРИЕ 2
 • 4 - KM060126 ОСТРИЕ 2
 • 5 - KM000275 ВИНТ 4
 • 6 - KM000020 ШАЙБА 8
 • 7 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 8 - 00021106 КАПАК 1
Преден контранож

Преден контранож

MZ

 • 1 - KM060108 ОСТРИЕ 1
 • 2 - 00021589 КУХИ ПРОФИЛИ 1
 • 3 - KM000379 ВИНТ 1
 • 4 - KM000005 ШАЙБА 1
 • 5 - KM000057 ГАЙКА 1
Комплект защитни плочи

Комплект защитни плочи

MZ 6000

 • 1 - 00786846 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 2 - 00786839 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 3 - 00786862 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 4 - 00786841 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 5 - 00786840 МЕТАЛЕН КОРПУС 6
 • 6 - 00786861 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 7 - 00786853 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 8 - KM000733 ГАЙКА 6
 • 9 - KM000320 ВИНТ 6
Комплект защитни плочи

Комплект защитни плочи

MZ 4500

 • 1 - 00786244 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 2 - 00786247 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 3 - 00786273 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 4 - 00786263 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 5 - 00786271 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 6 - 00786266 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 7 - 00786242 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 8 - KM000733 ГАЙКА 6
 • 9 - KM000320 ВИНТ 6
Защитна стомана на стра- ничната рамка

Защитна стомана на стра- ничната рамка

MZ 6000

 • 1 - 00030705 ПРЪТ 1
 • 2 - KM000143 ВИНТ 2
 • 3 - KM000154 ГАЙКА 2
Защитна стомана на основната рамка

Защитна стомана на основната рамка

MZ 6000

 • 1 - 00049821 ПРЪТ 1
 • 2 - KM000143 ВИНТ 2
 • 3 - KM000154 ГАЙКА 2
Комплект нож за царевица – ляв + капак на секция

Комплект нож за царевица – ляв + капак на секция

MZ 6000

 • 1 - KM060134 ОСТРИЕ 2
 • 2 - KM060127 ОСТРИЕ 2
 • 3 - × × 0
 • 4 - × × 0
 • 5 - KM000326 ВИНТ 4
 • 6 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 7 - KM000104 ВИНТ 4
 • 8 - KM000005 ШАЙБА 4
 • 9 - KM000057 ГАЙКА 4
 • 10 - 00021135 КАПАК 1