MULCHER MM

MULCHER MM е широк ротационен мулчер за обработка на обрасли, необработени терени, растителни остатъци на обработваема земя (от царевица, слънчоглед, рапица и др.), както и самопорасли дръвчета.

Здравата рамка с цинково покритие дава възможност за максимално натоварване по време на кампаниите, дори и при много тежки условия.

Машината има работна ширина 7 м, която я прави доста производителна.

Горещо поцинкована рамка Предни контра ножове Предпазна защита Теглич - с долно захващане / с горно захващане Подвижна ос Ножове за трева / Защита на роторите Ножове за царевица Разпръскващ дефлектор
Concept Mulcher MM
Тип на машината: полунавесен ротационен мулчер с 5 ротора
Работни органи: 2 комплекта ножове за всеки ротор (позициониране на 1 или 2 нива)
Защита на работните органи: фрикционен съединител, съединител за свободен ход, кожух на ротора
Използване: мулчиране на обрасли, необработвани терени, растителни остатъци в обработваеми терени (от царевица, слънчоглед и др.), самопораснали дръвчета
Операции: смилане на растителните остатъци на малки парченца и разпръскване на последните по цялата широчина на машината

 

Качествена работа с висока работна скорост и ширина 7 м, гарантираща голяма дневна производителност.

Перфектно отрязване на всички видове култури с два комплекта ножове на всеки ротор. Избор на ножове за царевица или трева.

Висока работна сигурност поради кожуха на ротора, фрикционния съединител и съединителя за свободен ход.
 


Агро-предимства на машината

 1. Качествено мулчиране на трайните тревни растения и разлагане на остатъците в почвата.
 2. Висок ефект на машината при разбиване = лесно и бързо разлагане на разбития материал.
 3. Равномерно разпростиране на мулчирания материал.
 4. Лесно сместване на мулчираните растителни остатъци = по-качествена работа на машините при обработването на почвата.
 1. "Ефективна борба с царевичния молец благодарение ликвидирането на условията за презимуване = намаляване на разходите за химическо ликвидиране и повишаване на доходите с елиминиране на загубите."
 2. Употребата на машината в системата за конвенционална обработка (при оране) и в системите за огрничена обработка на земята- директни сеитби и др.
 3. Завишаване и поддържане на продуктивните площи благодарение на улесненото мулчиране на храстите, младата дървесина растяща на краищата на полетата и пасищата.
 4. Спазване на изискваните агротехнически срокове – конструкцията на машината позволява качествена работа и при високи скорости.
Mulcher

Защо да мулчираме

Мениджмънт на растителните остатъци
За постигане на качествено стърнище, което позволява бързо изгниване на остатъците след прибиране на реколтата, нарастване на времето от прибирането на предната реколта и качествена подготовка на леглото за сеитба на следващата култура. Много е важно растителните остатъци да бъдат качествено мулчирани. Бързото разлагане на растителните остатъци е база за качествено полагане на бъдещите растения.


Растителните остатъци насечени на дължина 3–5 см се разпадат по-бързо и всичките следващи операции се по-лесни и по-качествени, което означава, че разходите са по-ниски и доходите по-високи. Периода межди събирането на реколтата и подготовката на полето за зимните култури се скъсява от често пъти непредсказуемото време и затова и високата дневна производителност на труда е все по-важна. С това се открояват предимствата на всичките варианти на машините Mulcher.

Понижаване на разходите на ГСМ

Благодарение на възможността за оставяне на по-високи стърнища, прибиращата вършачка може да работи при по-висока скорост при по-малка консумация на гориво и то до 40 %.

Повишаване на произво-дителността на машините прибиращи реколтата

"Прибиращата вършачка може да остави по-високо стърнище, което означава че се обработва по-малко количество материал = по-малко износване на вършачката. високите стърнища са след това се обработват с машината за мулчиране bednar, което позволява повишаване на производителността на вършачката до 50 %."

Охрана на почвите

Качественото раздробяване на царевичните остатъци, механично унищожава част от ларвите на царевичните молци и на остатъците и осигурява спокойно прекарване на зимата. с това спестяваме разходите за бъдещото химическо ликвидиране и така създаваме условия за високи доходи.

Mulcher

Безопасност и предпазване

Висока степен на предпазване, висок потребителски комфорт
Важна съставна част на всички машини за мулчиране BEDNAR е и голямото количество на конструктивни елементи, които позволяват безопасна работа на машината и висок потребителски комфорт. Машините за мулчиране МО, MZ и ММ се характеризират с проста конструкция, която създава идеални предпоставки за дълга надеждност на машината. Същата е повишена и с топлинното поцинковане на повърхностите, което представлява най-добрата защита

от лошите метеорологични условия и киселите растителни течности. С елементи за безопасност е оборудван не само всеки от роторите, но и съединителната ос между машината за мулчирне и тракторът. Изключение правят едно роторните машини за мулчиране, които са предпазени с триещ съединител против претоварване, така също и против преноса на инерционните сили при намаляване скоростта на ротора. Всеки от роторите е също предпазван в долната си част с капак, благодарение на който може машината да работи и в действително ниска работна височина.

Охрана на скоростните кутии

Скоростната част на машината за мулчиране BEDNAR е защитена от повреждане при сблъскване с камъни и други препятствия с триещи съединители, които автоматично спират всички обструкционни процеси. Триещия съединител е оборудван със съединителна ос за всеки ротор.

Предпазване на трактора

Съединителната ос на машината за мулчиране MZ и ММ е оборудване със съединител за свободен ход (МО – триещ съединител), който предпазва от обратен пренос на въртящия момент на трактора и от повреждане при евентуално внезапно намаляване оборотите на трактора.

Пряко-директно смазване = лесна поддръжка

Всички кардани на машините за мулчиране BEDNAR са оборудвани с пряко-директно смазване. Точките на смазване са поместени в средата на кардана от където смазката се разнася по целия кардан. Това означава удобна, бърза и нетрудоемка поддръжка.

Mulcher

Система от ножове / технически параметри

Простая замена – ножи в одном или двух уровнях
Основой высокой производительности и отличной режущей способности являются две пары кованных ножей на каждом роторе. Долговременный опыт производства мульчирователей показал, что один вид ножей часто недостаточно для обработки всех культур. Именно поэтому у агрегатов Mulcher (кроме модели МО) можете использовать 2 вида режущих ножей и два способа их размещения.

Этим обеспечивается равномерное качество работы в разных условиях. Для травяных насаждений идеально подходят 4 загнутых ножа размещенных на одном уровне. Для мульчирования растительных остатков лучше использовать ножи для кукурузы расположенных в двух уровнях. Ножи для травы и кукурузы легко взаимозаменяемые. Таким образом можно очень просто приспособить агрегат для мульчирования требуемой культуры.

НОЖИ ДЛЯ ТРАВЯНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

Загнутые ножи расположенные „крестом“ на одном уровне идеально подходят для мульчирования травяных насаждений. Загнутые ножи создают эффект вакуума, благодаря которому, растительные остатки лежащие на земле поднимаются и дополнительно измельчаются.

Ножи для травяных насаждений можно легко заменить на ножи для кукурузы и наоборот.

НОЖИ ДЛЯ КУКУРУЗЫ

Комбинацией загнутых ножей, расположенных в нижней части, и ножей ровных, в верхней части, достигается двойное измельчения стеблей например кукурузы на зерно, подсолнуха или рапса. Стебли таким образом срезаются сразу в двух уровнях одновременно


Ножи для кукурузы можно легко поменять на ножи для травяных насаждений и наоборот.

Mulcher

Петроторна машина за мулчиране

Висока дневна производителност при ниски разходи
Широко забиращата машина BEDNAR Mulcher ММ 7000 е оборудвана с пет ротора. Работната ширина на машината е 7 м и позволява висока дневна производителност. Конструкцията и поместването на отделните елементи на мулчиращото устройство са гаранция за висока степен на разбиване. Машината има подобно на типа MZ и МО топлинно поцинковани повърхности и възможност за брониране на под роторните части.

Машина е в състояние да постигне висока дневна производителност при ниски разходи свързани с експлоатацията й.

Прикачване на машината

"Машините за мулчиране MZ и ММ се прикача към горното или долното прикачващо устройство на трактора с халка с диаметър от 40 мм или 50 мм, евентуално с прикачващо устройство тип Шармюлер К80"

Повече придвижващи колела

"Мулчиращата машина ММ 7000 в основния си вариант е оборудван с осем колела. Мулчиращата машина MZ в основния си вариант е оборудван с 6 бр. колела за придвижване, по молба на клиента може да бъде оборудвана и с 8 колела. Колелата могат а бъдат изпълнени с гума против пробиви."

"Предпазване на машината срещу задържането на материал"

Мулчиращата машина BEDNAR може да бъде оборудвана с предпазни капаци на главното шаси. Плоскостите са гладки и така минимизират задържането на материала от растителни остатъци

ПРЕДНИ КОНТРА НОЖОВЕ

За повишаване на ефекта от смилането са монтирани в предната зона за мулчиране противо остриета, които до изсичат мулчиращия материал. С това по този начин се повишава качеството на мулчирания материал.

Противо-редов отвор

Идеалната работа е подсигурена с помощта на отвори, които равномерно смесват мулчирания материал по полето. не се стига към създаването на растителни събирания и др.

Брониране

Машините за мулчиране са оборудвани с брониращи ламарини предпазващи от повреждане. всеки от роторите е също предпазван с капак на ротора, който позволява работа в екстремно ниска позиция над полето.

Крачещ мост

Средния крачещ мост подпомага преодоляването на неравностите на терена и поддържането на работната височина. Машината работи благодарение на моста плавно и в много неравни терени.

Работа и във вертикална позиция

Крилата ма мулчиращите машини MZ и ММ работят с накланящо се рамо и идеално копират неравностите на мулчираните полета и то от -15o до +45o. Машината в позиция на страничните крила +45o може да се използва при почистването на пътища и краищата на пасищата.

Лесно наставяне на височината на мулчиране

Височината на мулчиране при машините mz и мм се наставя централно с помощта на хидроклипсове на управлението на хидравличния цилиндър на средния мост на машината. наставянето се провежда много лесно, бързо и удобно.

Работни инструменти

Ножове за трева

Ножове за трева

Захващане

Теглително око

Теглително око

40 мм • 50 мм

Сферичен щифт

Сферичен щифт

K80

Основа

Теглич - с долно захващане

Теглич - с долно захващане

8 бр. колела

8 бр. колела

Движеща се централна ос

Движеща се централна ос

По избор

Ножове за царевица

Ножове за царевица

Теглич - с горно захващане

Теглич - с горно захващане

Предни контра ножове

Предни контра ножове

Разпръскващи дефлектори

Разпръскващи дефлектори

Подсилена защита

Подсилена защита

MULCHER MM MM 7000
Работна ширина м 7
Транспортна ширина м 3
Брой на роторите Бр 5
Обороти за минута 1/мин 1000
Препоръчителна мощност* кc 200 - 220
Общо тегло** кг 3500
Брой работни остриета на ротор бр. 4

*в зависимост от почвените условия
**зависи от окомплектовката на машината

Видео

MULCHER MM

Снимки

Брошура

Комплект нож за трева – ляв + капак на секция

Комплект нож за трева – ляв + капак на секция

MM

 • 1 - KM000552 ВИНТ 4
 • 2 - KM060134 ОСТРИЕ 4
 • 3 - × × 0
 • 4 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 5 - 00021237 КАПАК 1
Комплект нож за трева – десен + капак на секция

Комплект нож за трева – десен + капак на секция

MM

 • 1 - KM000552 ВИНТ 4
 • 2 - × × 0
 • 3 - KM060135 ОСТРИЕ 4
 • 4 - KM000228 ГАЙКА 4
 • 5 - 00021237 КАПАК 1
Комплект нож за царе- вица – ляв + капак на секция

Комплект нож за царе- вица – ляв + капак на секция

MM

 • 1 - KM000275 ВИНТ 2
 • 2 - KM060134 ОСТРИЕ 2
 • 3 - KM060127 ОСТРИЕ 2
 • 4 - × × 0
 • 5 - × × 0
 • 6 - KM000020 ШАЙБА 4
 • 7 - KM000228 ГАЙКА 2
 • 8 - 00021237 КАПАК 1
Комплект нож за царе- вица – десен + капак на секция

Комплект нож за царе- вица – десен + капак на секция

MM

 • 1 - KM000275 ВИНТ 2
 • 2 - × × 0
 • 3 - × × 0
 • 4 - KM060135 ОСТРИЕ 2
 • 5 - KM060126 ОСТРИЕ 2
 • 6 - KM000020 ШАЙБА 4
 • 7 - KM000228 ГАЙКА 2
 • 8 - 00021237 КАПАК 1
Защитна стомана

Защитна стомана

MM

 • 1 - 00030705 ПРЪТ 1
 • 2 - KM000143 ВИНТ 2
 • 3 - KM000154 ГАЙКА 2
Комплект защитни плочи

Комплект защитни плочи

MM

 • 1 - 00785223 МЕТАЛЕН КОРПУС 3
 • 2 - 00785208 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 3 - 00785218 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 4 - 00785212 МЕТАЛЕН КОРПУС 2
 • 5 - 00785204 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 6 - 00785222 МЕТАЛЕН КОРПУС 1
 • 7 - KM000733 ГАЙКА 64
 • 8 - KM000320 ВИНТ 64
Преден контранож

Преден контранож

MM

 • 1 - 00021589 КУХИ ПРОФИЛИ 1
 • 2 - KM060108 ОСТРИЕ 2
 • 3 - KM000348 ВИНТ 2
 • 4 - KM000005 ШАЙБА 3
 • 5 - KM000057 ГАЙКА 3
 • 6 - KM000012 ВИНТ 1
 • 7 - KM000147 ВИНТ 1
 • 8 - KM000081 ШАЙБА 1
 • 9 - KM000155 ГАЙКА 1
 • 10 - 00021203 КОРПУС 1