Новини

FERTI-CART FC 3500

FERTI-CART е херметизиран бункер за съхранение, предназначен главно за директно полагане на торове в почвените хоризонти. FERTI-CART е проектиран така, че да приспособява максимално работата и обработката с твърди торове.

FERTI-CART е изработен от пластмаса, а дъното на бункера има голям ъгъл на наклон, така че могат да се използват и торове с по-ниско качество. Основното използване на бункера е за свързване с други машини за обработка на почвата: като например Terraland, Terrastripor или Fenix.

Ferti-Cart FC е херметизиран! Това решение увеличава точността на дозиране, основно при торове, които са по-взискателни по отношение на тяхното разпределение.

 

на тензодатчикаСистема за балансиранес опция за прехвърлянена данни устройствоДозиращоот неръждаемастоманана тензодатчикаСистема за балансиранес опция за прехвърлянена даннис теглещоТегличухо ПреднабалансиращатежестСвързванена навесни машиничрез стандартентриточков носач,категория III Херметизиран пластмасовбункер
Concept Ferti-Cart FC 3000
Тип машина: навесен бункер за торове
Работни части: бункер с една камера, 1 дозатор
Използване: подхранване на кореновата система по време на вегетация, както и за началния растеж
Работни операции: торене на почвения профил (торовнасяне) с гранулирани торове, може да се използва и за слята сеитба

 

Херметизиран пластмасов бункер

Херметизиран пластмасов бункер

Система за претегляне с тензодатчик и с опция за прехвърляне на текущи данни към сървъра

Система за претегляне с тензодатчик и с опция за прехвърляне на текущи данни към сървъра

Стандартизиран триточков носач, категория III

Стандартизиран триточков носач, категория III


Захващане

Теглително око

Теглително око

40 мм • 51 мм • 55 мм • 62 мм • 71 мм • 73 мм

По избор

Комплект за торене

Комплект за торене

CCI 200 Terminal

CCI 200 Terminal

Главен терминал

Главен терминал

Допълнително тегло

Допълнително тегло

• 600 кг
• 1200 кг

FERTI-CART FC 3500 FERTI-CART FC
Обем на бункера л 3500
брой дозиращи системи бр 1
Общо тегло* кг 2800

*Тегло без товар. Товар от 600 кг или 1200 кг

Видео

FERTI-CART FC 3500

Снимки

Брошура