Сервиз

Имате нужда от сглобяване на машина или сервиз?

Имате нужда от сглобяване на машина или сервиз?


Грижата за клиента е от ключово значение за работата на нашата компания.


Грижата за клиента е от ключово значение за работата нашата компания.. Паралелно с нашите оторизирани дилъри ние се грижим за цялата и незабавна доставка на качествени резервни части, за да постигнем максимална удовлетвореност на нашите клиенти. Използваме сложни системи за доставка на резервни части, което е основата за нашата бърза услуга за ремонт и по този начин се намаляват престоите.

Дилърската мрежа на BEDNAR, подкрепен от нашия екип от експерти за обслужване създава идеалната среда за клиентите, търсещи професионален подход или консултация най-близо до тях. Екипът от експерти за обслужване организира редовни сесии за обучение, насочени към целия портфейл на нашите продукти със специален акцент върху представянето на нови машини. Всеки дилър подкрепя своите клиенти с предварителна продажба и следпродажбено обслужване и обучение за оператора. Не на последно място, ние сме готови да предоставим на нашите клиенти всякаква допълнителна информация или директна техническа поддръжка.

През 2013 г. нашият екип за обслужване се разшири с техници, специализирани в областта на сеялките.

Информация


Kateřina Trantová

Сервиз Администратор

+420 606 074 047