Zpět na novinky

11.
Leden
2013

AGRO KOROUS zpracovává půdu hlouběji

Rodinná farma Korousových se nachází nedaleko městečka Libochovice v Severních Čechách. Korousovi hospodaří na ploše 950 ha, na kterých pěstují řepku ozimou, pšenici, mák a kukuřici na zrno. V polovině léta se strojní park Korousových rozšířil o polonesený dlátový pluh Terraland TO.

Rodinná farma Korousových se nachází nedaleko městečka Libochovice v Severních Čechách. Korousovi hospodaří na ploše 950 ha, na kterých pěstují řepku ozimou, pšenici, mák a kukuřici na zrno. V polovině léta se strojní park Korousových rozšířil o polonesený dlátový pluh Terraland TO.

 

V létě hlouběji zpracovat půdu a utlačit 

Již poprvé, když jsme diskutovali o poloneseném stroji Terraland TO, p. Petr Korous jasně vymezil své představy o stroji pro hlubší zpracování půdy tj. zpracovávat půdu v hloubce od 25 do 45cm, intenzivně půdu promíchat s rostlinnými zbytky a na závěr půdu „utáhnout“ těžkým pěchem, aby byla uzamčena proti vysychání od slunce a větru.

  
 Zleva Pavel Syrovátka (konstrukce Strom-Bednar) , Petr Korous, Jan Korous, Jozef Korous, František Kos (Strom-Sever)První testovací jízda (červenec 2012). Terraland pracuje bez zadního pěchu, pole začalo velmi rychle prosychat a ztrácet vlhkost. Hloubka zpracování 45cm.

 

Presspack dokončuje pracovní operaci

 

Pro přípravu půdy pro řepku ozimou je vhodné ke stroji použít Presspack. “K Terralandu jsem vyžadoval těžký pěch. Půdu pro řepku totiž nejdříve dlátovým pluhem nakypřím do hloubky 35-40cm a následně zavřu těžkým Presspackem“, říká své představy Petr Korous. Presspack s váhou 600kg/m je složen z ocelových prstenců, které jsou vsazeny do sebe, což vyvolává samočisticí efekt. Díky váze a geometrii prstenců Presspack půdu ideálně utáhne a nařeže hroudy na jemnější strukturu. Svrchní půdní vrstva se uzavře proti vysychání a spodní vrstvy zůstávají snadno prostupné pro kořenový systém následné plodiny.

  
 Souprava Terraland TO + Presspack PT pracuje v agregaci s JD 8320RT. Hloubkové kypřenía  uzavření horní vrstvy na jeden přejezd.Presspack je tvořen ocelovými prstenci s překrytím, které se jak sami čistí, tak i precisně uzavírají půdu v celém pracovním záběru.

 

Na zimu půdu kypřit a nechat přemrznout

 

Polonesený Terraland má integrovanou nápravu umístěnou mezi radlicemi. Toto technické řešení umožňuje práci i bez zadních hrotových válců, které jsou sami o sobě samočisticí a tím velmi průchodné. Tato konfigurace stroje bez tažného pěchu Presspack je ideální pro přípravu půdy po zrnové a silážní kukuřici nebo pro podzimní přípravu půdy cukrové řepy.

  
 Integrovaná náprava Terralandu TO před zadní pěchy. Stroj může pracovat na nápravě, což umožňuje práci bez zadních hrotových válců. Poloha nápravy navíc zmenšuje poloměr otáčení na souvratích.
Nakypřená „otevřená“ parcela bez utužení pěchy. Ideální příprava na zimu Terralandem

 

Ing. Jan Bednář
obchodní zástupce STROM-BEDNAR

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás