AGROTEAM Černochov používá TERRALAND DO

Kombinovaný dlátový pluh TERRALAND DO 6500 využívá AGROTEAM Černochov, s.r.o., v agregaci s John Deerem 9620 RX. Tato souprava výrazně zefektivňuje práci. Navíc v kombinaci s navigací v traktoru šetří čas, naftu a opotřebený materiál.

Souprava využívá navigaci a minimalizuje přesahy záběru stroje s přesností na centimetry

John Deer 9620 RX s TERRALANDEM DO 6500 na poli nedaleko Peruce


Kombinovaný dlátový pluh minimalizuje přejezdy po poli

Pomocí TERRALANDU DO lze během jednoho přejezdu nařezat a zpracovat velké množství posklizňových zbytků. Následně je kvalitně promíchat s nakypřenou půdou až do hloubky 45 cm. Nebo podrýt pozemek až do 45 cm bez míchání půdy s posklizňovými zbytky.

Použitím zadního pěchu podle typu půdních podmínek se připraví seťové lůžko hned za pracovními operacemi kombinovaného dlátového pluhu. Při agregaci soupravy se zásobníkem na hnojivo lze v průběhu pracovní operace TERRALANDU DO přihnojovat přímo do půdního profilu.

Kvalitně nařezané a promíchané posklizňové zbytky s nakypřenou půdou

TERRALAND DO má vysokou průchodnost materiálu stroje díky radlicím rozmístěným ve 4 řadách


TERRALAND DO 6500 při práci

Zastihli jsme soupravu John Deera 9620 RX s TERRALANDEM DO 6500 v blízkosti Peruce. Pohybovala se na poli o výměře 300 ha. Pracoval s ní pan Jaromír Havlík, jeden ze 7 společníků společnosti.

Pan Havlík hovoří o práci stroje: „Jezdím po řepce rychlostí 12 km/h. Rychleji to nejede. To ovšem nevadí. Pro správné zpracování půdního profilu je rychlost dostačující. Za hodinu jsem schopný udělat 4 ha. Denně je to přibližně 50 ha. Kolik práce udělám, záleží na velikosti polí a přejezdech mezi nimi.“

Integrovaná náprava umožňuje práci stroje bez zadních pěchů

Pan Jaromír Havlík u TERRALANDU DO 6500


„Využívám navigaci, která mi práci se soupravou usnadňuje. Funguje skvěle. Šetří nám přejezdy, naftu a opotřebení strojů, které vzniká přejezdy navíc. Také nejsem moc unavený a dovedu jezdit delší dobu. Má to i další výhodu. Mohu začít pracovat od středu pole. Tam pak bez problému navázat a práci dodělat,“ dodává pan Havlík.

AGROTEAM Černochov s.r.o.

Podle informací od pana Havlíka se společnost zabývá pouze rostlinnou výrobou. Aktuálně obhospodařuje 1 450 ha půdy. Z toho se přibližně polovina nachází do 3 km od hlavního střediska v Černochově, Ústecký kraj. Krátká vzdálenost pozemků od střediska umožňuje společnosti efektivnější využívání mechanizace.

„Nyní zpracováváme půdy na polích a sklízíme cukrovou řepu. Ta se nám daří. Pravidelně z ní máme výnosy vyšší než 100t/ha,“ uzavírá pan Havlík.

Bc. Zdeněk Souhrada
Marketing Media
BEDNAR FMT

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás