AUSTRALSKÝ VÝZKUM: Výhody hlubokého zpracování půdy

V západní Austrálii uskutečnilo v letech 2015–2016 tamní Ministerstvo zemědělství a potravin výzkum ukazující možnosti zvýšení výnosů v systému CTF (Controlled Traffic Farming). Tento systém spočívá v obdělávání půdy v kolejových stopách zemědělských prostředků. Výsledek výzkumu hovoří jasně: Navýšení výnosů jde dosáhnout již po dvouletém hospodaření metodou hloubkového zpracování půdy.

Výsledek dvouletého výzkumu v západní Austrálii

Výzkum monitoroval CTF kombinované s hlubokým kypřením na 8 vybraných zkušebních lokalitách, které se nacházely na 6 různých typech půdního podloží. Konkrétně se jednalo o území v západní Austrálii rozléhající se od sídla Binnu po sídlo Ongerup. Zde se nacházejí následující typy půd: písčité, hlinité, červené s promýváním i vzlínáním, žluté s promýváním a vzlínáním, vápnité zeminy a pevné zeminy.

Mezi sídlem Binnu a Ongerup v západní Austrálii probíhal výzkum výhod hlubokého zpracování půdy

Obalené dláto zeminou na TERRALANDU


Předmětem zkoumání bylo, zdali je tento způsob hospodaření produktivnější než tradiční systémy a pozitivně přispívá k ekonomickému růstu podniků. A jestli dojde ke změně organických hmot v půdním profilu. Výsledky tohoto výzkumu byly prezentovány v Austrálii na 2017 GRDS Update in Perth a na Regional in the Geraldton. Vedoucím výzkumu byl Wayne Parker.

Parker v prezentacích uvedl, že se výnosy zvedly po 2 letech následujícím způsobem:

1. rok výzkumu (2015):

  • O 30 a více %  v 5 lokalitách. Konkrétně se jednalo o území oseté pšenicí.
  • O 110 % ve 2 lokalitách. Zde se také jednalo o území se zasetou pšenicí.

2. rok výzkumu (2016):

  • O 30 a více % v lokalitě Munglinup, kde byly zasety luštěniny.
  • O 1030 % ve 4 lokalitách. Zde byly taktéž zasety luštěniny.
  • O 110 % na jedné lokalitě. V této lokalitě se opět nacházely luštěniny.
  • Ve dvou lokalitách se po prvních 2 letech neprojevily žádné zvýšené výnosy. V těchto lokalitách byly zasety luštěniny

Výzkum prokázal, že hluboké kypření půdy snižuje riziko ztráty výnosů v extrémních podmínkách. Mezi tyto podmínky zařadil Parkerův tým teplotní šok, mráz nebo zaplavování polí v záplavových územích. Hluboké kypření  poskytne kořenům přístup k vlhkosti ve větších hloubkách a tím i lepší přísun potřebných minerálů.

TERRALAND TO 6000 na Australských pozemcích během hlubokého zpracování půdy

Hluboké zpracování půdy TERRALANDEM TO 600


Průběh hlubokého zpracování půd

  1. V jednotlivých lokalitách byl použit stroj pro mělké kypření půdy. Kypření bylo provedeno do hloubky 30 cm, 4560 cm a více než 60 cm.
  2. Půda byla bezprostředně po kypření, při jednom přejezdu, dále zpracována zadními tandemovými hrotovými válci, které rozbijí vzniklé hroudy.
  3. Souprava měla připojené také tažné pěchy. Tyto pěchy jsou volitelným příslušenstvím pro maximální finalizaci operace. Jejich hlavním přínosem je urovnání půdy. Operace byla provedena strojem TERRALAND TO 6000 od firmy BEDNAR.

Pro zvýšení organických hmot v půdním profilu bylo použito drůbeží hnojivo. K udržení půdní kyselosti vápna a pro zachování sodíku ve spodních půdách pomohla sádra.

Řízený provoz zemědělských strojů na pozemcích (CTF)

Jedná se o komplexní přístup farem. Tento přístup je postaven na organizování jednotlivých jízd strojních souprav s využitím moderních navigačních možností. V podstatě jde o řízený provoz zemědělských strojů po pozemcích s možným snížením vstupních nákladů. Tento provoz při zredukování přejezdů po půdě snižuje zatížení půdy a její následné poškozování.

Informace o výzkumu publikoval Wayne Parker 26. května 2017 na internetových stránkách farmingahead.com.

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás