Zpět na novinky

21.
Únor
2014

Brzký začátek sezóny a předání nového kompaktoru se záběrem 12 metrů na Kolínsku

Dosavadní průběh zimy dovoluje zemědělcům brzké vstupy na pozemky. Jako jedni z prvních toho využili v podniku ZAS Bečváry a.s. na Kolínsku, kde se počátkem tohoto týdne naplno rozjela nová sezóna. Důvodem časné předseťové přípravy je zařazení jarní pšenice do osevního postupu. Akciová společnost Bečváry hospodaří na výměře přibližně 4500 ha. Rostlinná výroba je založená na klasických obilninách, dále se pěstuje řepka na cca 550 ha a cukrová řepa na cca 480 ha. Důležité místo v osevním plánu zaujímá i kukuřice pěstovaná jak na zrno, tak pro potřeby bioplynové stanice a rozsáhlé živočišné výroby s produkcí mléka 8000 l na dojnici a produkcí hovězího i vepřového masa. Důvodem naší návštěvy bylo první vyjetí předseťového kompaktoru Swifter SE s pracovním záběrem 12 metrů, který zemědělci z Bečvár objednali na loňském veletrhu Agritechnica.

600 koní na pracovní záběr 12 metrů?

V Bečvárech vsázejí při zpracování seťového lůžka na stroje s pasivní přípravou. Pro letošní rok doplnil stávající kompaktory v podniku i nový Swifter SE 12 000. Při pohledu na nově vzniklou soupravu pásového traktoru o výkonu 600 koní a kompaktor se záběrem 12 metrů se nutí otázka – Proč nezvolit větší záběr? Důvod je v Bečvárech jasný – rozličné velikosti pozemků, časté a relativně dlouhé přejezdy. „Část výměry obhospodařujeme cca 30 km od Bečvár a kompaktor Swifter SE nás oslovil svými kompaktními rozměry při přepravě, nejedná se o žádny mega stroj a i rozložení a složení stroje je velmi jednoduché bez nutnosti vylézat z traktoru,“ uvádí hlavní agronom podniku Ing. Nedvěd.

 

  
Nově vzniklá souprava – Swifter SE 12000 a traktor o výkonu 600 koní. V úterý se v Bečvárech naplno rozběhlo setí jarní pšenice.

 

Včasná příprava je důležitá

Nutností pro kvalitní výsev jarní přenice je předseťová příprava, která u pšenice zajistí kvalitní seťové lůžko pro zachování dobrých vláhových podmínek a provzdušnění ornice. Je tedy vhodné na podzim půdu prokypřit do hloubky okolo 20 až 25 cm a brzy z jara připravit seťové lůžko kompaktorem a přesně tak tomu bylo i v Bečvárech. Pozemek o rozloze 30 hektarů mezi obcemi Kbel a Lošany byl na podzim po cukrové řepě zpracován hloubkovým kypřičem a nyní připraven novým kompaktorem Swifter slučujícím více pracovních operací do jednoho přejezdu. Zároveň s předseťovou přípravou bylo mělce zapraveno i hnojivo, které bylo rozmeteno klasickým rozmetadlem těsně před kompaktorem.

  
 Základní výbava Swiferu je doplněna o kypřič stop, přední páskový smyk – hydraulicky ovládaný z kabiny traktoru a zadní finish váleček. Z důvodu zachování vláhy a seté plodině byla pracovní hloubka kompaktoru nastavena na 5 cm. 

Jarní pšenice má jemnější kořenový systém než ostatní jařiny (ječmen či oves), a proto citlivěji reaguje na nedostatek vláhy. Je třeba ji připravit kvalitní seťové lůžko a sít ze všech jařin nejdříve, jakmile to vlhkostní a teplotní podmínky dovolí (obvykle v březnu), v letech se suchou zimou, jako je tomu nyní, právě teď v únoru. Z důvodu zachování vláhy a seté plodině byla pracovní hloubka kompaktoru nastavena na 5 cm.
„Dodržení včasných agrotechnických lhůt je zejména zjara velmi důležité. Pozdním výsevem můžeme snížit výnos v závislosti na odrůdě o přibližně 40-60 kg/ha za den. Pozdní setí zhoršuje růstové a vývojové podmínky po celou dobu vegetace, porosty nestejnoměrně vzcházejí a rovněž počet vzešlých rostlin je nižší.“ Říká Ing. Nedvěd a my mu přejeme hodně kvalitně a včas zpracovaných hektarů a mnoho spokojenosti s novým kompaktorem.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás