Agro družstvo Sebranice se nachází na hranici Pardubického kraje a Vysočiny. V okolí má své dceřiné společnosti – Zemědělské družstvo Radiměř a Zemědělské družstvo Květná. Celkově ve všech podnicích hospodaří celkem na 3 347 ha. Z toho je 3 049 ha orné půdy.

Zpět na novinky

14.
Prosinec
2016

Atlas v ZOD Potěhy

V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba stroje společně dodalo do podniku ZOD Potěhy naše středisko Habry, jak jim práce šla si můžete prohlédnout ve fotogalerii i na videu.

Čtyři stroje BEDNAR

Podnik ZOD Potěhy má své sídlo v obci Potěhy, která se nachází pár kilometrů od Čáslavi. Obhospodařuje více než 3 300 hektarů, na kterých zde pěstují převážně obiloviny, řepku, kukuřici na zrno i siláž a také cukrovou řepu. Potěžské družstvo se také ve velké míře zabývá živočišnou výrobou, kterou zahrnuje chov Holštýnského skotu a prasat. Ve strojovém parku mají v Potěhách převážně techniku John Deere, a to přes deset traktorů od menších řad až po pásový traktor 9570RT. Co se týče závěsné techniky, mají zde již čtyři stroje Bednar. Jedná se o dva dlátové pluhy Terraland TN 3000 a TO 6000, spolu s novým pásovým traktorem byl dále zakoupen Swifter SM 14000 a Atlas AM 12000. Právě diskový podmítač Atlas o záběru 12 metrů jsme zastihli při podmítce řepkové strniště těsně po sklizni.

Dlátový pluh Terraland TO6000 jsme dodali v srpnu 2015

Podmítka řepkového strniště byla prováděna v těsném závěsu za sklízecími mlátičkami


Diskový podmítač ATLAS

Atlas AM 12000 je tažený širokozáběrový podmítač krátké koncepce určený k vysokým denním výkonům, který zvládne podmítku až do 16 cm pracovní hloubky i s větším množstvím rostlinných zbytků. Podmítač má zubaté disky o rozměru 620 mm, na tomto modelu je jich celkem 96 a všechny jsou uloženy v axiálních kuličkových, bezúdržbových ložiskách. Pracovní šířka je, jak již název napovídá 12 metrů, a i tento záběr lze složit do přepravní šířky 3 metry díky systému Bar-Lock. Atlas nabízí možnost práce ve velmi suchých podmínkách díky agresivnímu postavení disků vůči půdě, rozestup disků 25 cm ale na druhou stranu umožňuje práci i ve velmi vlhkých podmínkách. Podmítač má vysoký drobící efekt daný vysokou rychlostí stroje a vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích válců. V ZOD Potěhy si práci podmítače velice chválí, spokojení jsou i s ostatními stroji Bednar.

Ing. Iva Vančurová
marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

 

„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter Vojtek – Poľnohospodársko-výrobné družstvo Húl.

Zpět na novinky

05.
Září
2016

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy

V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského roku družstvo zakoupilo další dlátový pluh TERRALAND, tentokrát o záběru 6 metrů.

Dlátové pluhy TERRALAND umožňují kvalitní intenzivní zpracování půdy. Použití dlátových pluhů zvýší absorpci dešťové vody a přístup vzduchu pro lepší půdní klima. Jejich schopnost hlubokého zpracování umožňuje nakypření a narušení utužených vrstev půdy, což zajistí správný vývoj kořenového systému pěstovaných plodin. Využití najdou dlátové pluhy i při zapravení rostlinných zbytků či statkových hnojiv. Možné je i profilové hnojení při zpracovaní půdy. TERRALAND naši zákazníci nasazují na podrytí souvratí nebo celé výměry pole především především pod kukuřice a řepky, dobrých výsledků je dosahováno i pod pšenici.

Do ZOD Potěhy jsme dodali prostřednictvím střediska STROM PRAHA – Habry v roce 2013 model TERRALAND TN 3000. Ten je ke spokojenosti agregován s traktorem John Deere 8270R. Druhý dlátový pluh TERRALAND TO 6000 byl dodán do Potěch v loňském roce spolu s diskovým podmítačem ATLAS AM 12000.

Terraland TN 3000 je v agregaci s John Deere 8270R.

Terraland TO 6000 tahá pásový traktor John Deere 9570RT.


Terraland naši zákazníci nasazují převážně na podrytí souvratí, celou výměru pole pak podrývají především pod kukuřice a řepky.


 

Ing. Iva Vančurová
Referent obchodu a marketingu
STROM PRAHA a.s.
středisko Habry

 

 

Zpět na novinky

20.
Duben
2016

Technologie BEDNAR v ZD Unčovice – předseťová příprava

ZD Unčovice hospodaří na pozemcích o celkové výměře 6 200 ha v okolí Litovelského Pomoraví. V rostlinné výrobě se věnují zejména pěstování obilnin, cukrové řepy, luskovin a kukuřice. V živočišné výrobě chovají skot a prasata. Během loňského podzimu si do podniku pořídili nový pásový traktor o výkonu 620 koní. Důvodem výběru tohoto traktoru bylo zefektivnit produktivitu práce a zpreciznit kvalitu přípravy půdy. Pro splnění daného cíle, byla volba traktoru tím prvním krokem. Samozřejmě, že k takovému výkonu traktoru bylo nutné vybrat vhodné pracovní nářadí. V Unčovicích chtěli řešit vše komplexně od podmítky až po precizní předseťovou přípravu. Proto oslovili firmu BEDNAR, která má jako jedna z mála společností zabývající se výrobou zemědělské techniky několikaleté zkušenosti s výrobou širokozáběrových strojů. Mezi prvními stroji byl do podniku pořízen širokozáběrový kompaktor SWIFTER SM 16000, poté následoval diskový podmítač ATLAS AM 12000 a jako posledním strojem do linky na zpracování půdy pro hloubkové kypření byl dlátový pluh TERRALAND TO 6000.

Předseťová příprava v ZD Unčovice s novým kompaktorem

Dříve používali v podniku pro předseťovou přípravu pod řepku a cukrovou řepu dva starší kombinátory. Tyto stroje však již byly kvalitou práce nedostačující. Nový předseťový kompaktor SWIFTER je dodán s maximální možnou výbavou tj. předním teleskopickým kypřičem stop, tento kypřič je využíván zejména během jarní předseťové přípravy pro narušení „utužených stop pásů traktoru“, dále je kompaktor vybaven předním hydraulicky ovládaným smykem, hydraulickým nastavením pracovní hloubky, dvouřadými crosskill válci a finish válečkem. V Unčovicích si pro kompaktor pořídili dva typy pracovních sekcí – radličkovou a SB-sekci. První zmíněnou využívají při podzimní předseťové přípravě precizního seťového lůžka pod řepku olejku, ale i obilniny a druhou zmíněnou sekci pro přípravu pod cukrovou řepu.

Souprava předseťového kompaktoru SWIFTER o záběru 16 metrů a pásového trakotru o výkonu 620 koní.

Pro jarní předseťovou přípravu je SWIFTER osazen SB-sekcemi.


Vysoké nároky na kvalitní předseťovou přípravu

Vhledem k výměře téměř 800 ha, na které pěstují v Unčovicích cukrovou řepu, si do podniku pořídili výměnou SB (sugar beet – cukrová řepa) sekci. Tedy sekci určenou speciálně pro přípravu seťového lůžka cukrové řepy. Tato sekce je sestavena ze čtyř řad šípových radliček o šíři 170 mm. Geometrie radličky a slupice je navržena tak, aby došlo ke stejnoměrnému podříznutí seťového lůžka i při nastavené hloubce kolem 2 cm a současně i co nejmenšímu promísení půdy tak, abychom co nejvíce šetřili jarní vláhu.

Při jarní předseťové přípravě byla spotřeba soupravy okolo 5,5 l/ha.

Denní výkonost soupravy se pohybuje okolo 160 ha.


Zkušenosti se strojem SWIFTER SM 16000

„První nasazení stroje proběhlo již na podzim loňského roku, kdy stroj připravil plochu kolem 600 ha zejména pro řepku olejku, ale i obiloviny. Denní výkonnost soupravy se pohybovala kolem 160 -190 ha v závislosti na velikosti půdních bloků. I tak Swifter dokázal jednoduše a rychle připravit půdu pro naše dva secí stroje. Díky rychlé a kvalitní předseťové přípravě jsme stihli vše zasít včas a v řádných agrotechnických lhůtách. Spotřeba soupravy se pohybovala řádově 6 -7 l/ ha. S tím, že motor traktoru byl ještě v záběhu. Během jara jsme připravili pozemky pod jarní ječmen a cukrovou řepu, s tím že nyní hektarová spotřeba klesla na úroveň 5,5 l/ ha. Musím opravdu říci, že jde o velice precizní předseťovou přípravu. Po jednom přejezdu je to doslova zahrádka…“ hodnotí dosavadní zkušenosti se strojem vedoucí mechanizace pan Ing. Miroslav Lakomý. „Trochu jsme měli obavu z přejezdů, jelikož se jedná o velmi dlouhou soupravu. Vše nás ale vyvedlo z omylu při prvním vyjetím  se soupravou ze střediska. Swifter dobře kopíruje stopu traktoru, což nás překvapilo a dalších obav k manévrovatelnosti stroje nebylo třeba“ dodává s úsměvem pan Lakomý.

Ing. Miroslav Lakomý – hlavní mechanizátor ZD Unčovice


 

 

 

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní a produktový manager  BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

 

Zpět na novinky

21.
Srpen
2015

Předání diskového podmítače ATLAS AM 12000 do ZOD Potěhy

Významnému zákazníkovi společnosti STROM PRAHA – Východ, podniku ZOD Potěhy byl tento měsíc předaný diskový podmítač BEDNAR ATLAS AM 12000 spolu s pásovým traktorem John Deere. Slavnostního předání se zúčastnil předseda ZOD Potěch pan Ing. Josef Hlava CSc., ale i předseda představenstva společnosti STROM PRAHA a zároveň ředitel společnosti BEDNAR pan JUDr. Ing. Ladislav Bednář. V aktualitě si můžete prohlédnout předání soupravy i první uvedení do provozu.

Žlutozelený strojový park

Podnik ZOD Potěhy má výměru zemědělské půdy zhruba 3300 hektarů, na kterých pěstují obiloviny, řepku, kukuřici na zrno i siláž a také cukrovou řepu. Zabývá se i živočišnou výrobou a to chovem Holštýnského skotu a prasat. Družstvo dlouhodobě spolupracuje se společností STROM PRAHA, střediskem Habry a ve strojovém parku jasně dominuje žlutozelená. Nyní byl do podniku dodána vlajková loď – pásový traktor John Deere 9570RT a diskový podmítač BEDNAR ATLAS AM 12000. Zanedlouho doplní tyto dva stroje ještě dlátový pluh BEDNAR TERRALAND TO 6000.

Vlajková loď John Deere 9570RT se může s Atlasem AM 12000 se zapojí do prvních podmítek.

Předseda představenstva ZOD Potěhy Ing. Josef Hlava CSc. v kabině pásového traktoru.


Diskový podmítač o záběru 12 metrů

BEDNAR ATLAS AM 12000 je tažený širokozáběrový podmítač krátké koncepce určený k vysokým denním výkonům. Zvládne podmítku až do 16 cm pracovní hloubky i s větším množstvím rostlinných zbytků. Podmítač má zubaté disky o rozměru 620 × 6 mm, na tomto modelu je jich celkem 96 a všechny jsou uloženy v axiálních kuličkových, bezúdržbových ložiskách. Pracovní šířka je, jak již název napovídá, 12 metrů a i tento záběr lze složit do přepravní šířky 3 metry díky systému Bar-Lock.

Po předání se souprava hned pustila do práce.

Rozkládání z přepravní polohy o šířce 3 m do pracovní polohy, která má záběr 12 m.


PODĚKOVÁNÍ

Tímto bychom chtěli podniku ZOD Potěhy poděkovat za dlouholetou spolupráci a nyní především za důvěru při tak významné investici. Přejeme bezproblémový provoz obou strojů.

Ing. Iva Havlová
Marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

Zpět na novinky

01.
Září
2014

Nový širokozáběrový diskový podmítač v Rolnické a.s. se sídlem Hroznové Lhotě

Zemědělská společnost Rolnická a.s se sídlem v Hroznové Lhotě okr. Hodonín hospodaří na celkové výměře 2 250 ha, z čehož je 2 000 ha orné půdy, na které pěstují obiloviny, řepku a kukuřici na siláž pro potřeby zejména bioplynové stanice o výkonu 2 MWh. Zbývající výměru 250 ha tvoří louky.

Potřeba řešení kvalitní podmítky

V Hroznové Lhotě řešili potřebu nového diskového podmítače odvádějícího kvalitní podmítku i s velkým množstvím rostlinných zbytků při velké denní výkonnosti. Během loňského roku jsme do podniku zapůjčili náš předváděcí stroj ATLAS AM s pracovním záběrem 10 metrů. Stroj v podniku byl vyzkoušen při podmítce v různých půdních podmínkách po různých plodinách a zpracoval zde zhruba 800 ha. Hodnocení práce vedením podniku bylo natolik pozitivní, že se v Hroznové Lhotě rozhodli o pořízení tohoto typu diskového podmítače ATLAS. „Oproti původnímu diskovému podmítači se jedná o 100% zlepšení kvality práce. I při velkém množství rostlinných zbytků nedochází k ucpávání stroje, perfektně zaklopí rostlinné zbytky a i při mělké první podmítce dochází ke stejnoměrnému podříznutí povrchu a diskáč  jde perfektně do země i v těžkých půdách. To byly hlavní důvody, proč jsme se rozhodli o pořízení diskového podmítače BEDNAR ATLAS AM,“ hodnotí mechanizátor podniku Miroslav Štipčák.

Spokojený zákazník je pro nás tou největší radostí. (zleva spokojený pan Štipčák, obsluha a mechanizátor v jedné osobě společně s oblastním zástupcem BEDNAR)

Diskový podmítač Atlas je schopen zapravit i velké množství rostlinných zbytků.

První zkušenosti s novým Atlasem

Na základě pozitivních zkušeností z podzimního předvádění zakoupili v Hroznové Lhotě nový diskový podmítač ATLAS AM 12 000 o pracovním záběru 12 metrů. Stroj je agregován s pásovým traktorem o výkonu 550 koní. Během naší návštěvy bylo zpracovávané pole po sklizni řepky s výnosem 5,2 t/ha. Pracovní hloubka stroje byla v tomto případě nastavena kolem 9 cm, aby došlo k lepšímu zaklopení posklizňových zbytků. Pracovní rychlost soupravy se pohybovala kolem 13 km/h, přičemž spotřeba nafty při této podmítce byla 8l/ha. „ Nyní stíháme podmítku ihned po sklizni, což je důležité, protože půda není zbytečně přeschlá a podmítka jde lehčeji a hlavně kvalita podmítky je někde úplně jinde. Denní výkon za jednu směnu se pohybuje okolo 100 hektarů,“ hodnotí pan Štipčák první dojmy z prvních podmítek a dodává: „Ta práce prostě nemá chybu s takovým strojem je prostě radost hospodařit.“

Výsledek po jednom přejezdu s nastavenou hloubkou zpracování na 9 cm.

Atlas AM – kvalitní podmítka a vysoká hodinová výkonnost.

Atlas je v Hroznové Lhotě v soupravě s traktorem o výkonu 550 koní.

Pohodlný transport mezi pozemky

 

VIDEO:

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce
michal.jurnicek@bednarfmt.com
+420-601-569-779

Zpět na novinky

28.
Únor
2014

Nová technologická linka BEDNAR FMT na rodinné farmě Weissových

Začátkem týdne byl úspěšně předán další z širokozaběrových předseťových kompaktorů Swifter SE. Novým majitelem dvanáctimetrového stroje se stala rodinná farma Weissových z Milčic na Nymbursku. Weissovi hospodaří na celkové výměře 650 hektarů a zaměřeni jsou pouze na rostlinnou produkci. V osevním plánu mají zařazenou pšenici, ječmen, kukuřici, řepku a cukrovou řepu. Zajímavostí je, že také na cca 20 ha pěstují proso.

Kvalitní seťové lůžko i ve vlhkých podmínkách

Během prvních hektarů pracoval Swifter na poli, které bylo v loňském roce jedenkrát zpodmítáno a před zimou zoráno. Velké množství rostlinných zbytků, charakteristické pro loňskou sezonu, bylo patrné na první pohled. Na tomto poli dle slov p. Weisse dávala pšenice okolo 100q/ha a bylo nutné ji včas sklidit i přes nedostatečnou zralost ve slámě. „To byl důvod, proč jsme nechávali vysoké strniště,“ doplňuje p. Weiss ml.. Po jednom přejedu kompaktoru bylo také znát, že půda po orbě nevysychá tak rychle a pod povrchem obsahuje velké množství půdní vláhy. Pro kvalitní založení prostu bylo tedy ještě nutné pole nechat pár dní oschnout. Kompaktor odváděl v hrubé brázdě s velkým množstvím rostlinných zbytků a vlhkých podmínkách kvalitní práci. „Kdybych tu jezdil se starým kompaktorem, tak už bych tu čistil zadní válec,“ hodnotila obsluha práci Crosskill válců se samočisticím efektem. Seťové lůžko bylo tak během jednoho přejezdu kvalitně připraveno pro setí jarního ječmene.

  
 Kvalitně zpracovaný pozemek s velkým podílem rostlinných zbytků.Obsluha je spokojena s prací zadních Crosskill válců se samočisticím efektem.

 

S novým kompaktorem bude za den připraveno

Pro jaro je před novým kompaktorem celkem 200 hektarů, které je nutné připravit před setím ječmene a cukrové řepy. „S touto technikou nebude vůbec žádný problém stihnout včas agrotechnické lhůty,“ pochvaluje volbu nového kompaktoru p. Weiss ml.. Hloubka zpracování byla nastavena pro ječmen na dostatečných 6 cm. Díky vhodné agregaci přeseťového kompaktoru a pásového traktoru je snížen počet vstupů na pozemek a minimalizováno nežádoucího zhutňování půdního profilu. Během práce se spotřeba nafty soupravy pohybovala mezi 5 až 6 l/ha při otáčkách 1820 min-1 a pracovní rychlost 12-13 km/h. Důvodem pořízení Swifteru byla náhrada starého šestimetrového kompaktoru a snaha o co největší využití pásového traktoru.

  
 Pan Weiss volil Swifter ve výbavě s předním hydraulicky nastaveným páskovým smykem.  Nezávislé uložení pracovních sekcí Wave-Flex zaručuje dokonalé kopírování povrchu pole. 

Kompletní linka na zpracování půdy

Swifter není posledním žlutočerným strojem BEDNAR, který bude v Milčicích pracovat. Zásluhou velmi dobré práce prodejce ing. Tomáše Marka ze společnosti STROM Praha a.s., divize STROM Východ bude začátkem léta doplněn o diskový podmítač Atlas AM o záběru 12 metrů a dlátový pluh Terraland TO o záběru 6 metrů. Všechny stroje byly v loňském roce na farmě předvedeny a to že úspěšně vyplývá z toho, že je všechny Weissovi pořídili. O zavádění další techniky za pásový traktor v Milčicích Vás budeme informovat  reportáží a tímto mnohokrát děkujeme p. Weissovi za projevenou důvěru. Nestává se nám každý den, abychom vybavili farmu kompletní linkou širokozáběrových strojů za pásový traktor jedním podpisem smlouvy.

  
 Kompaktní transportní rozměry Swifteru umožňují pohodlný pohyb mezi pozemky.Děkujeme p. Weissovi za projevenou důvěru.

 

 

Zpět na novinky

18.
Leden
2013

Atlas se záběrem 12 m ve východních Čechách

Společnost Agrodružstvo Klas Kříčeň hospodaří v severní části okresu Pardubice. Jejich pozemky se nacházejí v nadmořské výšce okolo 250 metrů a celkem obhospodařují okolo 4000 ha. Najdou se zde pozemky od několika desítek arů …

Společnost Agrodružstvo Klas Kříčeň hospodaří v severní části okresu Pardubice. Jejich pozemky se nacházejí v nadmořské výšce okolo 250 metrů a celkem obhospodařují okolo 4000 ha. Najdou se zde pozemky od několika desítek arů (v okolí Opatovic nad Labem) až po sto hektarů v okolí Kříčně. V Kříčni se věnují jak rostlinné, tak i živočišné prvovýrobě.
S koncem žní sem náš obchodní zástupce – společnost Terop dodal nový širokozáběrový diskový podmítač Atlas AM 12000. Jedná se tak o první Atlas řady AM se záběrem 12 m v České republice.

S Atlasem ke kvalitní podmítce

Není tomu tak dávno, co jsme Vám v reportáži z polního dne obchodního zástupce Terop představili novou soupravu diskového podmítače Atlas AM a pásového traktoru John Deere. Již od předání se stroj v Kříčni nezastavil a v podniku zpracovával všechny podmítky. Díky širokému záběru řady AM jsou nyní v Agrodružstvu Klas schopni vykonávat podmítku v ideálních agrotechnických lhůtách a dodržet všechny důležité zásady podmítky, kterými jsou včasnost, hloubka a kvalita. Atlas odváděl kvalitní práci celý zbytek sezony a to nejen při zapravování jetele, podmítce strniště po obilninách, ale i kukuřici s velkým množstvím rostlinných zbytků.

  
Předání nového Atlasu za účasti zástupců společnosti Terop. Nová souprava a její první hektary v Agrodružstvu Klas.

 

Snadné zahlubování i v suché půdě a těžké půdě

 

Během letních měsíců bývá problém se zahlubováním půdozpracujících strojů do půdy. Díky hmotnosti podmítače a jeho postavení disků není u Atlasu se zahlubováním problém. Jak se v Agrodružstvu přesvědčili, tak ani po 4-letém jetelu, kde bývá půda enormně utužená a vysušená. „Bylo slyšet pouze, jak pracují pružiny jistící slupice disků, ale stroj pracoval perfektně. Jetel kvalitně zaklápěl a „nadělal“ hodně hlíny. Tohle stačí zdiskovat ještě jednou a může se do toho sít. „ hodnotila práci obsluha stroje p. Pokorný.

  
Disky o rozměru 620×6 mm na bezúdržbovém uložení Flexi-box při práci.Výsledek práce po jediném přejezdu v a pracovní hloubce 10 cm.

 

V kombinaci s pásovým traktorem

 

Atlas byl po celou sezonu agregován s novým pásovým traktorem John Deere 9560RT o výkonu 560 koní. „Atlas vytěžuje traktor z půlky jeho výkonu, ale záleží na podmínkách. Pracovní rychlost držím na konstantních 12 km/h, aby byla práce podmítače ideální. Na velkých polích nebyl problém udělat 80ha za směnu.“  Vyjádřila spokojenost se strojem obsluha.

  
 Práce se satelitní navigací, v ideálních podmínkách není problém s řadou AM udělat velké výkony. Nový Atlas AM se záběrem 12m při práci na strništi po pšenici. 

 

Spokojený zákazník se vrací

 

„Traktor, který by mohl tahat velký Atlas, jsme dostali až v polovině sezóny. Přesto výkon, který jsme dosahovali v druhé půlce sezóny, byl úžasný. Na sklonku letní sezóny jsme vyzkoušeli dlátový pluh Terraland TO 6000, který nás přesvědčil svými schopnostmi, že umí pracovat ve velmi obtížných podmínkách. Proto jsme si ho rovněž pořídili. Nyní máme linku téměř kompletní.“ Zhodnotil práci Atlasu ředitel Agrodružstva Klas Ing. Ladislav Štěpánek. O nasazení dlátového pluhu v Kříčni Vás budeme informovat v dalších reportáží.

Zpět na novinky

16.
Listopad
2012

Zpracování kukuřičného strniště

V pátek 5.10.2012 proběhl na pozemcích Agrodružstva KLAS Kříčen polní den pořádaný našim zástupcem pro východní Čechy firmou TEROP Smiřice. TEROP je firmou, která v regionu Hradce Králové a okolí působí úspěšně již řadu let.

 

 

V pátek 5.10.2012 proběhl na pozemcích Agrodružstva KLAS Kříčen polní den pořádaný našim zástupcem pro východní Čechy firmou TEROP Smiřice. TEROP je firmou, která v regionu Hradce Králové a okolí působí úspěšně již řadu let.

 

 

Stroje STROM BEDNAR jsou v regionu úspěšné

Východní Čechy vždy patřily mezi domovské regiony naší značky. Rodina majitele pochází z podhůří Orlických hor, vesnice Slatiny nad Zdobnicí (okresu Rychnov nad Kněžnou). „Poslední 3roky dosahujeme výrazného nárůstu prodeje strojů STROM (BEDNAR). Od doby, co se výrobce rozhodl postavit výrobní závod v Rychnově, se výrazně zvýšilo povědomí o značce v našem kraji. Navíc dobrému jménu přispěl i posun v konstrukci, kvalitě zpracování strojů, poskytovaným službám a celkovému zázemí firmy STROM Export dnes BEDNAR, které je dnes na vysoké úrovni. Letošní prodej je pro nás úspěchem, ale ne překvapením. Myslím, že zákazníci vidí sami co se u firmy děje, kam směřuje. Jsem rád, že se nám společně tak zadařilo“, říká vedoucí prodeje firmy Terop Smiřice p.Bronislav Volráb

 

  
 Na polní den dorazilo velké množství zemědělců z okolí.  Polní předvádění v KLAS Křičeň.

 

Atlas AM 12000, výkon na poli

 

Jako první z našich stojů začal pracovat diskový podmítač Atlas AM 12000 o pracovním záběru 12m. Tento stroj si v Křični zakoupili v letním období po předchozím testování. Atlas AM 12000 s disky o průměru 620x6mm je schopný dělat vysoké denní výkony, přitom pracovní hloubka je větší (první přejezd 12-18cm, v závislosti na podmínkách) než u dnes standardních lehkých, krátkých diskových podmítačů. Kvalita práci stroje na poli mluvila za sebe, podmítnutý pozemek a kvalitní zamíchání kukuřičné mulče. Navíc transportní šířka do 3m dělá ze stroje na trhu unikát. O nasazení stroje při prvních podmítkách v Agrodružstvu Klas Vás budeme informovat.

 

  
 Předvedení snadného a rychlého rozložení 12m stroje Atlas AM díky systému BAR-LOCK.Dokonalá podmítka Atlasu po zrnové kukuřici pouze po jediném přejezdu.

 

Terraland TO s Cutterpackem

 

Další předváděnou soupravou byl dlátový pluh Terraland TO 6000 spojený s Cutterpack pěchem, což je novinka pro rok 2013 (o této novince Vás budeme dále informovat). Již první odpracované metry ukázaly, proč je Terraland tak poptávaným zbožím. Navíc sám majitel stroje p.Červený z Farmy Srch sděloval účastníkům akce, proč se rozhodl pro tento stroj oproti konkurenčnímu stroji. Slova p.Červeného navíc podpořili pracovníci družstva Klas Křičen, kteří stroj rovněž testovali a následně zakoupili. Není nic lepšího než spokojený zákazník. Právě p.Červený byl tím, kdo nám pomáhal s vývojem pěchu Cutterpack. Na strništi v Křični bylo vidět jak Cutterpack „zjemní“ finální strukturu půdy.

  
 Terraland TO 6000 s Cutterpackem. Cutterpack je tvořen 2řadami coulterů se samočištěním – pole je rovné a bez hrud.

 

FENIX FO, novinka 2013

 

Posledním předváděným strojem byl univerzální kypřič Fenix FO, novinka naší firmy pro nadcházející rok. Tento stroj má nápravu umístěnou mezi radlicemi, což mu umožňuje pracovat i ve velmi vlhkých podmínkách bez zadního pěchu. Hlavními výhodami stroje jsou kompaktnost (délka pouze 7.9m), obratnost na souvratích díky umístění nápravy mezi radlicemi (kratší poloměr otáčení), vysoká průchodnost (rozteč mezi radlicemi 31 a „prostornému“ uložení transportních kol) v komplikovaných podmínkách. Fenix pracoval v Kříčni jak na strništi, tak i po podmítce. Na vlhkém mulči byl problém s velkým prokluzem tažného prostředku, ale v podmítce předvedl Fenix velmi kvalitní práci.

 

  
 Fenix při práci na první podmítce. Skupina farmářů z okolí Hradce Králové a Pardubic hodnotí práci strojů.

 

 

Ing. Jan Bednář
tel.: +420-602-345-614
email: bednarj@stromc.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás