Agroconsulting spol s.r.o. hospodaří na Slovensku v okolí obce Jatov na 1600 ha orné půdy. Pro své pracovní operace využívá dlátový pluh TERRALAND TO 4000, zásobník na hnojivo FERTI-BOX FB 3000 a předseťový kompaktor SWIFTER SE 12 000. Více o společnosti a jejím hospodaření se stroji BEDNAR se dozvíte v následující video-reportáži.

V regióne Nitrianskeho kraja v okrese Levice a Zlaté Moravce hospodária spoločnými silami dva podniky Agrok Topoľčianky a PD Levice. V ich portfóliu je niekoľko strojov značky BEDNAR.

Agro družstvo Sebranice se nachází na hranici Pardubického kraje a Vysočiny. V okolí má své dceřiné společnosti – Zemědělské družstvo Radiměř a Zemědělské družstvo Květná. Celkově ve všech podnicích hospodaří celkem na 3 347 ha. Z toho je 3 049 ha orné půdy.

Cínské zemedelství se rozvíjí a starší technika už nepostacuje moderním nárokum. V lonském roce dodala firma BEDNAR do Cíny první secí stroje. Na jare 2018 probehlo pilotní predvádení u potenciálních zákazníku. U tak duležitých akcí jsme nesmeli chybet.

Společnost BEDNAR FMT založila 19. dubna 2018 porosty různých vícedruhových směsí meziplodin u Velkých Opatovic pro polní den společnosti Selgen. Secím strojem OMEGA OO 6000 L ve spřažení s FERTI-BOXEM FB 3000 byly zasety odrůdy hrachu a lupiny v kombinaci s různými druhy obilovin a meziplodin. Více o setí na polní den společnosti Selgen se dočtete v této reportáži.

Na začátku stál podnikatelský záměr rozšířit své aktivity do zemědělsky silného regionu s dobrými klimatickými podmínkami a potenciálem pro efektivní hospodaření. Řeč je o Donau Farm, která je dceřinou společností dánské zemědělské skupiny sedmi aktivních majitelů zemědělských farem.

Donau Farm oslavila 10. výročí působení na Slovensku

Jedno z největších uskupení zemědělským podniků na Slovensku společnost Donau Farm oslavila 3.6.2016 10 let působení v tomto státě. Dánská společnost Donau Farm zastřešuje pět produkčních společností. Aktuálně působící v rostlinné výrobě Donau Farm Kalná nad Hronom, Donau Farm Lok, Donau Farm Dedinka, Donau Farm Padáň, Donau Farm Šamorín a Levsem.

10 let úspěšné historie

Za 10 let se podařilo managmentu Donau farm zvýšit počet obdělávaných hektarů na současných 13 947 ha. V rostlinné výrobě se Donau Farm soustředí zejména na pěstování pšenice (5967 ha), kukuřice (2731 ha), řepky (2090 ha), slunečnice (1262 ha), ječmene (745 ha), cukrové řepy (614 ha) a hrachu (285 ha)*.

*pozn. dle osevního plánu 2016

Zleva Zuzana Benešová (ředitelka skupiny Donau farm), Robert Zhorela (hlavní mechanizátor Donau farm Kalná), Jan Bednář (obchodní ředitel Bednar FMT), Michael Bager Houmann (ředitel mateřské společnosti Donau Agro ApS).

Na oslavu 10. výročí Donau Farm bylo pozváno přes 500 hostů.


Nové stroje BEDNAR v Donau Farm

V loňském roce Donau Farm zahájila spolupráci se společností BEDNAR nákupem několika strojů, které mají pomoci zvýšit již tak vynikající výsledky rostlinné výroby. Nově na pozemcích Donau Farm budou pracovat: meziřádkový kypřič Row-Master RN 8100S s automatickým naváděním na řádky, 2 ks polních bran Striegel-Pro PE 12000 pro managment rostlinných zbytků po sklizni a dlátový pluh Terraland TO 6000 se zásobníkem Ferti-Boxem FB 3000 pro profilové hnojení. Dodavatel techniky BEDNAR do Donau farm je společnost Agroservis Komárno.

Polní brány Striegel-Pro PE 12000 a meziřádkový kypřič Row-Master RN 8100S.

Dlátový pluh Terraland TO 6000 se zásobníkem Ferti-Box FB 3000 pro profilové hnojení.


BEDNAR dodává stroje na všechny zemědělsky aktivní světadíly, kromě Jižní Ameriky. To již nyní neplatí. Na jaře 2016 byly dodány stoje BEDNAR do Chile na farmu Agricola Rademacher y CIA.LTDA, která obhospodařuje 2000 hektarů. Pěstují podobné plodiny jako v Evropě obiloviny, řepku, len a brambory.

Na základě požadavků Evropské Unie se zvyšují nároky na častější zařazování meziplodin do osevních postupů. Tento požadavek je velmi náročný zejména pro ty farmáře, kteří mají větší výměru a bojují s časem. Jednou s možností, jak jednak založit porost meziplodiny na velkých farmách je použití Ferti-Boxu v kombinaci se širokozáběrovým diskovým podmítačem SwifterDisc XE.

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás