Pokud se vám dostala do ruky kniha Úspěch bez pluhu, určitě víte, že jsme v ní popisovali mj. i zkušenosti Zemědělské společnosti Sloveč, a.s. s půdoochrannými technologiemi. Už tehdy její ředitel Ing. Jiří Sobota prozradil, že je vidí jako základ pro hospodaření na jejich většinou těžkých jílovitých půdách. S touto společností již dlouhá léta spolupracujeme a v letošním roce společně opět uspořádáme Polní den BEDNAR. Ten se uskuteční na obvyklém místě dne 29. května 2019. Více informací o organizaci Polního dne vám postupně přineseme na našich webových stránkách.

Pěstební systémy ozimé pšenice s využitím ozimých forem hrachu rolního (pelušky) byly vyvinuty CPZ. První provozní ověření proběhlo v hospodářském roce 2016-2017 na Zemědělské farmě Bílek Budihostice, s.r.o. (publikováno – Agromanuál, 7/2018). Následně byla technologie uplatněna na vzorové farmě Statek Bureš, s.r.o. (hospodářský rok 2017-2018). Na základě pozitivního působení hrachu rolního (ozimá forma, odrůda Arkta) na vývoj porostů ozimé pšenice a výnos zrna bylo v letošním roce (podzim 2018) oseto touto technologií více než 100 ha orné půdy. Ověřovací plochy byly založeny na pozemcích společností: Statek Bureš, s.r.o., Zemědělské družstvo „Růžový palouček“ v Morašicích, ALA, a.s. Řepníky, Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici a Zemědělské družstvo Dolní Újezd.

Opět vám přinášíme výběr fotografií od našich fanoušků. Tyto a mnohé další nám zaslali naši fanoušci na Facebooku a Instagramu. Díky nim můžete vidět stroje z různých lokalit po celém světě. Pokud máte zájem i vy, abychom ukázali vaše fotografie s technikou BEDNAR, pak nám je neváhejte zaslat. Třeba v další reportáži s fotografiemi od fanoušků, budou právě vaše fotografie.

Český výrobce závěsné zemědělské techniky BEDNAR FMT se poprvé ve své historii účastní nejvýznamnější výstavy zemědělské techniky a technologií v Itálii. Výstava se koná v severoitalském městě Bologna a její historie se začala psát v roce 1969. Více o výstavě a Italském trhu se dočtete níže.

Magazín EKOTECH zveřejnil rozhovor s majitelem společnosti BEDNAR FMT

Spojení výroby strojů se zemědělskou praxí: Společnost BEDNAR FMT je zaměřena hlavně na výrobu strojů pro zpracování půdy, setí, hnojení a mulčování je zaměřena. Byla založena v roce 1997, původně pod názvem STROM Export. Postupně se rozvíjela a zvyšovala objem výroby.  Dnes patří k nejinovativnějším producentům zemědělské techniky a v ČR je největším výrobcem.

U jejího zrodu od samého počátku stál JUDr. Ing. Ladislav Bednář, dnes jediný vlastník společnosti, s kterým jsme u příležitosti obnovení vydávání našeho titulu EKOTECH magazín hovořili nejen o minulosti, ale zejména o budoucnosti této společnosti.

Otec a synové - úplně vlevo mladší Vojtěch a uprostřed starší Jan

Otec a synové – úplně vlevo mladší Vojtěch a uprostřed starší Jan

BEDNAR FMT se orientuje především na stroje o vysokých výkonech

BEDNAR FMT se orientuje především na stroje o vysokých výkonech


Jak vznikla myšlenka založit výrobní firmu určenou k produkci zejména závěsné techniky na zpracování půdy?

Vše začalo v průběhu devadesátých let při cestách k zemědělcům s naší firmou STROM Praha.  Během nich jsme postupně zjišťovali, že u nás chybějí kvalitní stroje právě na zpracování půdy. Dívali jsme se kolem sebe. Inspirovali jsme se přitom nejen u nás, ale také v zahraničí.  Nakonec jsme se rozhodli založit dceřinou společnost s produkcí takových strojů. Výrobu jsme tehdy zahájili, dnes už legendárním, hřídelovým diskovým podmítačem DOWNLANDS, který jsme ještě dodávali v zelené barvě.

Jaké byly začátky tohoto výrobního závodu? V té době řada našich tradičních producentů zemědělské techniky končila, naopak vy jste začínali.

Bez frází, nebylo to vůbec jednoduché. Neměli jsme vlastní výrobní kapacity. Stroje jsme většinou dělali v kooperaci. V té době kvalita dodávaných materiálů nebyla na vysoké úrovni, a proto byly stroje poruchové. Museli řešit reklamace a opravy. Když se na to podívám zpětně, musím říci, že nás to naučilo mít úctu k naším zákazníkům. Vždy jsme se jim snažili vyjít vstříc, což zvyšovalo kulturu našich vztahů. Navíc tím, že jsme od nich čerpali zkušenosti, tak jsme mohli postupně rozšiřovat nabídku strojů, a hlavně zvyšovat jejich kvalitu.

Brzo jste však změnili image vaší techniky, převládla na ní žlutá a černá…

Chtěli jsme se odlišit, být více vidět, například na výstavách a dalších akcích. V roce 2003 jsme se poprvé zúčastnili veletrhu Agritechnica v Hannoveru a předvedli jsme tam, dá se říci přelomový stroj. Tím byl širokozáběrový předseťový kompaktor SWIFTER ST 17000. Ten už byl žlutočerný a shodou okolností jsme ho vyvinuli a zkonstruovali ve spolupráci s firmou Rostěnická a.s. To je důkaz, jak ve výrobě strojů postupujeme. Snažíme se konzultovat naše kroky s uživateli, abychom se vyvarovali chyb a jejich praxí přinášeli zejména to, co je potřeba.

Nelimitovala vás nedostatečná výrobní kapacita?

Musím přiznat, že zpočátku rozvoj výroby neměl takové parametry, jaké bychom si přáli. Bylo to i proto, že jsme stroje vyráběli v pronajatých prostorách a také v kooperacích, jak jsem už říkal. Proto jsme se rozhodli vybudovat vlastní výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou. Dnes zaměstnáváme skoro 250 lidí. Obrat se zvýšil přibližně ze 100 miliónů na současných více než 1,6 miliardy korun ročně.

Typů jednotlivých strojů bylo ale více, které následovaly?

První mulčovač jsme dodali na trh v roce 2005. V té době jsme rovněž začali rozšiřovat obchodní síť, zejména v Evropě.  Po krizi v roce 2009 jsme přišli s řadou nových modelů širokozáběrových podmítačů, a hlavně s dlátovými pluhy TERRALAND TN.  Dva roky poté jsme uvedli polonesený dlátový pluh TERRALAND TO, předseťový kompaktor SWIFTER SM a diskové podmítače ATLAS AO a AM. Další rok byl ve znamení novinek s integrovanou nápravou. Mezi ně patřil především diskový podmítač SWIFTERDISC a univerzální kypřič FENIX FO.

Pneumatický secí stroj Omega OO 8000 si zásobu hnojiva veze v čelním zásobníku Ferti-Box FB 3000F, zatímco centrální zásobník secího stroje může být v celém objemu naplněn osivem.

Pneumatický secí stroj Omega OO 8000 si zásobu hnojiva veze v čelním zásobníku Ferti-Box FB 3000F, zatímco centrální zásobník secího stroje může být v celém objemu naplněn osivem.

A potom se na veletrhu Agritechnica v Hannoveru objevil váš secí stroj OMEGA. Jak dlouhou jste jeho výrobu připravovali?

Obvykle u nás trvá vývoj nového stroje tři roky. Tak tomu bylo i v tomto případě. Pro rok 2014 jsme připravili i další nové typy, které jsme tam prezentovali. Ať už to byl zásobník FERTI.BOX, diskový podmítač ATLAS HO či kombinované stroje TERRALAND DO.

 

Na loňské Agritechnice jste rovněž bodovali. Spolu s dalšími výrobci zemědělské techniky jste obdrželi stříbrnou medaili. O co šlo?

Ano, na loňské Agritechnice jsme obdrželi stříbrnou medaili za inovace v zemědělství. Konkrétně se jednalo o ocenění za kameru CULTI CAM, která je určena pro navádění meziřádkového kultivátoru v řádkových kulturách plodin. Šlo o historicky první ocenění pro Českou republiku na podobné akci. Pro nás je to obrovská pocta.

Náš titul je zaměřený především na hospodaření s půdou, vláhou, správné technologické postup zejména v rostlinné výrobě. Jak vaše stroje splňují tyto požadavky?

Jak je patrné, od samého začátku testujeme nové technologie zpracování půdy, výživy rostlin a zakládání porostů především ve spolupráci s předními zemědělskými podniky. A to nejen s našimi, ale v zahraničí. Nedávno jsem byl například v ruském Krasnodaru. Tam jsem hovořil o našich strojích s ředitelem jednoho takového podniku. Jeho podnik má 630 tisíc hektarů. O několik týdnů dříve jsme zase mluvili a konfrontoval své názory s největším farmářem v Dánsku. Ten hospodaří přibližně na pěti tisících hektarech a používá naše stroje. Díky všem těmto setkáním víme nejen co potřebují zemědělci, ale i to, co je dobré pro trvale udržitelný rozvoj. Například naše dlátové pluhy jsou určené na zpracování půdního profilu do velké hloubky. Tím naruší utužení půdy, zlepší vsakování a pomáhají udržet vodu v krajině. Meziřádkové kypřiče zase narušují půdní škraloup u širokořádkových porostů. Tak zlepší provzdušnění a vsakování vody do půdního profilu. V tomto duchu bych mohl pokračovat i o dalších našich strojích.

Předpokládám, že ale nezůstává jen u toho. Vaše spolupráce je určitě mnohem širší.

Ano, to máte pravdu. Technologie konzultujeme samozřejmě s vědeckovýzkumnou základnou a s univerzitami, například v Praze, Brně a Liberci. Čerpáme od nich především poznatky základního výzkumu. Sami potom máme velice kvalitní vývojové pracoviště, které s těmito poznatky pracuje a aplikuje je na naše stroje. To je podle mě příčinou, proč naše technika patří k nejprogresívnější v tomto oboru. Její nasazení znamená nejen zvýšení výnosů, a tedy i celkové produkce, ale ctíme rovněž environmentální zásady a zásady udržitelného rozvoje.

Můžete říci, kde všude jezdí a pracují vaše stroje?

V současné době se orientujeme především na vývoz. Zhruba devadesát procent veškeré produkce putuje za hranice naší země. Pokud bych měl seřadit státy podle objemu vývozu, tak na prvním místě je Rusko, které už předstihlo dodávky na tuzemský trh. Následuje Rumunsko, Francie, Polsko a Ukrajina. Celkem naši techniku exportujeme asi do 35 zemí. Ve středu našeho zájmu je teď hlavně Austrálie, jižní a severní Amerika.

Zásobník na hnojivo FERTI-CART FC 3500 s dlátovým pluhem TERRASTRIM ZN8R/45 určený pro pásové zpracování půdního profilu

Zásobník na hnojivo FERTI-CART FC 3500 s dlátovým pluhem TERRASTRIM ZN8R/45 určený pro pásové
zpracování půdního profilu

Proč se zaměřujete právě na ně?

Orientujeme se především na státy, kde je vyspělé zemědělství a kde jsou velké farmy. Tam se naše technika hodí nejvíce. Jak je z našeho povídání zřejmé, dáváme u zemědělské techniky přednost velkým záběrům. Ty společně s kvalitním provedením a moderními prvky precizního zemědělství zajišťují vysokou produktivitu práce. Myslím, že ta doba, kdy jsme se vzhlíželi pouze v malých farmách, už je pryč. I když samozřejmě ctíme právo každého podnikatele zvolit si formu svého podnikání podle jeho podmínek. Ostatně naše objemy prodeje v Polsku jsou důkazem, že jsme úspěšní i v zemích s převládajícími menšími farmami.

Převraťme list. Ve službách pro zemědělství podnikáte už řadu let. Jaké k tomu máte důvody?

Náš rod pochází z Podorlicka. Jsem je ze staré sedlácké rodiny, jejíž kořeny sahají až do roku 1620.  Hlouběji to bohužel dnes nelze zjistit. Můj otec celý život pracoval jako agronom a později jako předseda družstva v Javornici. Proto jsem také začal pracovat v zemědělství a později přešel na ředitelství tehdejších strojních a traktorových stanic. Spolu s kolegy jsme po roce 1992 potom založili společnost STROM Praha, která je známá jako importér strojů John Deere.

Co vám práce pro tuto firmu dala?

Musím přiznat, že přístup společnosti John Deere zejména k zákazníkům mě velice ovlivnil a vlastně i formoval k tomu, abychom rovněž v naší společnosti zaváděli obdobnou kulturu práce. Obdivoval jsem především to, jak působí na své partnery.  Pomáhají jim vycházet zemědělcům co nejvíce vstříc, aby budovali atmosféru důvěry mezi výrobcem a spotřebitelem. To je také naše zásada. Myslím a doufám, že to nevyzní jako vychloubání, ale této zásady jsme se nikdy nezpronevěřili. Vždy usilujeme o to, aby zákazník byl spokojený.  A pokud se stane, že se námi dodaný stroj porouchá, což se samozřejmě může stát, je naší prioritou co nejdříve sjednat nápravu.

Vaše společnost před časem změnila jméno, kdy se tak stalo a proč?

Řízení firmy jsem se postupně stále více věnoval. Bylo to třeba, rozjeli jsme výrobní závod, objem produkce stoupal, rostl i počet zaměstnanců. Překonali jsme krizi po roce 2009 a navíc ve firmě začali pracovat i mí dva synové. Proto jsem se dohodl s ostatním vlastníky vyměnil jsem část svých podílů na Stromu Praha za 100% Strom Exportu. To se stalo na počátku roku 2013. Současně jsme se rozhodli firmu přejmenovat a do názvu dát naše jména.

Pohled na výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou

Pohled na výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou

Jaké funkce synové ve firmě zastávají?

Starší Jan se zabývá především obchodem a vizemi společnosti. Mladší Vojtěch má na starost konstrukci a výrobní závod v Rychnově nad Kněžnou. Oba jsou pro mě velkou oporou.

Nejen prací je člověk živ. Jak trávíte čas, když zrovna nepracujete?

Kondici si udržuji především sportem. Mám rád turistiku a zejména jízdu na kole. Většinu času trávím v práci. Náplní mé práce není jen sezení v kanceláři, ale především návštěvy zemědělců. A musím říci, že nejen u nás, ale teď už prakticky na celém světě. Naše stroje již nepracují jen od Šumavy k Tatrám, ale využívají je farmy i v Kanadě, v Chile, pod Pamírem, velké množství strojů máme na australských polích, a také v Africe. To ovšem nejsou zdaleka všechny země, a tak bych mohl pokračovat. Mezi zemědělci čerpám obrovskou energii a také inspiraci, co se týká jejich zkušeností s výrobou potravin. Pomáhá mi to se rozhodovat, kam příště upřeme svou pozornost, abychom jim alespoň částečně ulehčili jejich mnohdy náročnou práci.

Text a foto Zdeněk Makovička
Foto archiv BEDNAR FMT

V pátek 10.8.2018 odstartovala společnost STROM Praha předváděcí tour zaměřenou na setí řepky olejné secím strojem Bednar Omega OO 6000L. Během nadcházejících dvou týdnů se souprava složená z traktoru 6215R a tohoto secího stroje o pracovním záběru 6 metrů představí na řadě míst České republiky. První zastávka byla v pátek na rozmezí Jihomoravského kraje a Vysočiny. Od pondělí jste mohli vidět tuto soupravu v akci na Kroměřížsku a během dalších dní na Opavsku, Svitavsku a na dalších místech republiky.

Slavnostní otevření nového střediska Ovčáry

Minulý týden ve čtvrtek bylo slavnostně otevřeno nové obchodní a servisní středisko v Ovčárech na Kolínsku. Středisko bylo vybudováno v průmyslové zóně na zelené louce a nahradí již nevyhovující zázemí servisního střediska, které bylo doposud v areálu místního zemědělského podniku. Nové středisko bude, díky dostatku servisních míst, připraveno plnit servisní potřeby našich zákazníků především z oblasti Kolínska a Kutnohorska. Nabídne nově také služby pneuservisu, výrazné navýšení servisních kapacit a prodej zahradní a komunální techniky.

Slavnostního přestřižení pásky se ujal místopředseda představenstva Ing. Jiří Sopoušek a vedoucí divize Jiří Novotný spolu se servisním týmem

Slavnostního přestřižení pásky se ujal místopředseda představenstva Ing. Jiří Sopoušek a vedoucí divize Jiří Novotný spolu se servisním týmem„V této oblasti máme mnoho klíčových zákazníků, kteří provozují velké pásové traktory a velkou sklizňovou techniku. Současné servisní prostory již byly dlouhodobě nevyhovující,“ komentuje stavbu nového střediska Jan Kubíček, provozní ředitel STROM PRAHA a.s.

Nové obchodní a servisní středisko Ovčáry

Nové obchodní a servisní středisko Ovčáry„V roce 2019 máme v plánu na sousedním pozemku zahájit i stavbu nového centrálního skladu, který nám pomůže zlepšit poskytované služby v dodávce náhradní dílů námi zastupovaných značek,“ představuje plány na rok 2019 provozní ředitel a dodává: „Naší snahou je poskytnout zákazníkům širší portfolio služeb, což se neobejde bez zdokonalování naší rozsáhlé síti středisek. Proto v tomto roce byly zahájeny další výstavby, jako například rozšíření střediska ve Lnářích a výstavba nového střediska na Moravě.“

Během celého dne byla připraven doprovodný program v podobě trial show v podání vícenásobného mistra České republiky, Evropy a světa v biketrialu.

Během celého dne byla připraven doprovodný program v podobě trial show v podání vícenásobného mistra České republiky, Evropy a světa v biketrialu

 I přes rozbíhající se žně dorazilo na slavnostní otevření více než 200 návštěvníků

I přes rozbíhající se žně dorazilo na slavnostní otevření více než 200 návštěvníků


 

 

Lašek Podhurský
Specialista marketingu
STROM PRAHA a.s.

 

Na začátku tohoto roku dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry do podniku AGRO Posázaví, a.s. dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Jedná se již o třetí stroj od výrobce Bednar FMT, který je zde v provozu. Jak si vedl při podrývání souvratí a kolejových řádků na čerstvém strništi si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Předváděcí OMEGA OO 6000L v akci

V srpnu se rozjela DEMO Tour s novým secím strojem OMEGA OO 6000L. Předváděcí souprava se zkušenou obsluhou založila porosty přímo na farmách našich zákazníků, nyní si můžete prohlédnout fotografie a video ze zastávky ve Středočeském kraji.

 NOVÁ, LEHČÍ KONCEPCE

Secí stroj jsme zákazníkům zapůjčili včetně traktoru a obsluhy

Omega nabízí přesné uložení osiva do identické hloubky


Nový secí stroj s plastovým zásobníkem OMEGA OO 6000L je v portfoliu značky BEDNAR FMT od roku 2017 a vyznačuje se především lehkou a robustní konstrukcí, precizní předseťovou přípravou, přesným uložením osiva a pohodlnou kalibrací výsevku. Je určený pro výsev různých typů plodin s meziřádkovou vzdáleností 12,5 nebo 16,5 cm, a to jak v konvenčním systému zpracování půd, tak i v minimalizačním nebo pro přímý výsev do strniště. Secí stroj díky systému systému PSP (Precise Seed Placement) ukládá prostřednictvím diskových secích botek osivo do identické výsevní hloubky v celé šířce stroje a jednotky dokonale kopírují terénní nerovnosti.

Vzrostlý porost řepky založený s výsevkem 2,3 kg/ha při předvádění Omegy OO 6000L ve Středočeském kraji. Založení porostu 15.8.2017, foto porostu z 29.09.2017.

Detailní pohled na rostlinu a kořenový systém. Díky precizní předseťové přípravě díky diskům o průměru 460 mm a coulterové sekci je vytvořeno optimální seťové lůžko.


DEMO TOUR 2017

DEMO Tour soupravy secího stroje OMEGA OO 6000L a traktoru John Deere probíhala po celém území České republiky. V našem regionu Východ jsme OMEGU předvedli u několika zemědělců, v tomto článku můžete vidět fotografie a video ze zastávky ve Středočeském kraji. Zde se zakládal porost řepky ozimé, a to 15.8.2017 s výsevkem 2,3 kg/ha. Souprava jezdila rychlostí okolo 11 km/hod. V naší galerii a na fotografiích výše je zachycen již vzrostlý porost z 29.09.2017. Zákazník byl s prací stroje i výsledným porostem velice spokojený.


Ing. Iva Vančurová
marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás