V druhé polovině března letošního roku byl prostřednictvím Františka Kose ze společnosti STROM Praha dodán nový předseťový kompaktor SWIFTER SE 10 000 do Němcovy farmy v Radonicích u Prahy. Farma s ním připravila půdu pro setí sladovnického ječmene a cukrové řepy.

Zemědělský podnik Agro Kunčina a.s. (okres Svitavy) hospodaří na výměře 3000 ha. Mezi hlavní plodiny patří pšenice ozimá, řepka ale i kukuřice, která je zčásti na siláž, jež je základním prvkem krmné dávky pro dojnice, a z části na výrobu bioplynu pro bioplynovou stanici.

„Swifter jsme zakoupili na zákadě vyzkoušení v našich podmínkách, kde nás přesvědčila kvalita jeho práce. Používáme ho před secím strojem s diskovou sekcí. Osvědčil i v obtížných podmínkách před setím řepky, kdy panovalo extrémní sucho,“ Jaromír Klusoň, předseda představenstva (ZOD Lubná).

„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter Vojtek – Poľnohospodársko-výrobné družstvo Húl.

Zpět na novinky

03.
Říjen
2016

Pod Tatrami je snaha o zlepšenie podnych vlastností

„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor Semančík.

Zpět na novinky

25.
Leden
2016

Dva nové Swiftery ve východních Čechách

Kvalitní příprava seťového lůžka je jednou z nejdůležitějších operací zpracování půdy, ve vysoké míře ovlivňující výnos. Takovou přípravu spolehlivě zajistí předseťový kompaktor Bednar Swifter nově v Zemědělském družstvu Dobruška a Zemědělském družstvu Bašnice.

Právě tento stroj v provedení SE jsme společně se servisním střediskem Strom Praha – Stará Paka předávali několik dní před Vánocemi Zemědělskému družstvu Bašnice, ve kterém jeden předseťový kompaktor Bednar (Stromexport) už bezmála 7 let intenzivně používají.

Předání stroje Swifter SE 10000 na středisku v Bříšťanech.


Zemědělské družstvo Bašnice hospodaří na 1320 ha zemědělské půdy nedaleko Hořic v malebném Podchlumí v okrese Jičín. Hlavním zaměřením podniku je produkce obilí na cca 550 ha, zejména pšenice a krmného ječmene, produkce cukrové řepy na 200 ha a pěstování máku na 60 ha. Zemědělské družstvo chová stádo 360 ks holštýnských krav a ročně se vykrmí cca 170 býků. Na ploše cca 70 ha sadů jsou produkovány především jablka konzumních odrůd Golden delicious, Idared, Jonagold, Jonagored a Bohemia a rovněž třešně. Družstvo je držitelem označení Regionální produkt Podkrkonoší – Bašnická jablka.

„Koupili jsme si jarní verzi kompaktoru o záběru deseti metrů vybavenou Gamma – hroty, abychom mohli hned, jak pole po zimě oschne půdu co nejrychleji připravit pro setí jařin. Jeden kompaktor Swifter s jarní i podzimní sekcí už máme asi 7 let a víme, že stroj na naších pozemcích odvádí kvalitní práci. To bylo důvodem, proč jsme zvolili znovu stroj Bednar,“ komentuje pan Václav Zamouřil – člen představenstva.

Zemědělské družstvo Dobruška má na letošní sezonu připraven nový předseťový kompaktor Swifter SE 12000 vybavený jak jarní, tak i pozimní verzí s radličkami, který před Vánocemi předalo servisní středisko Stromu Praha ze Smiřic přímo ve výrobním závodě Bednar FMT v Rychnově nad Kněžnou zástupcům ZD Dobruška. “Máme nový silný pásový traktor, do kterého potřebujeme adekvátní nářadí, kterým je právě tento kompaktor. Jarní i pozimní příprava půdy, může být v tu pravou chvíli, kdy je to potřeba a hlavně mnohem rychleji, kdy jsme doposud byli přípravou velice limitováni,“ komentuje pan Felcman – agronom ZD Dorbuška.

Předání stroje Swifter SE 12000 zástupcům ZD Dobruška ve výrobním závodě v Rychnově nad Kněžnou.


 

Ondřej Koníček
Oblastní a produktový manažer

Po sklizni ozimého ječmene již začalo zpracování půdy pod novou řepku. Ve skupině ZS Dynín a.s. zvolili tzv. anglický způsob přípravy, kdy jdou operacemi na půdě od té nejhlubší a postupně „vymělčují“ až k setí. Tzn. nyní probíhá hluboké zpracování – podrývání půdy Terralandem TO 6000 na 35 cm, pak bude následovat aplikace drůbežího hnoje, jeho zapravení radličkovým strojem, těsně před setím srovnání pozemku předseťovým kompaktorem Swifter SE 12000 a následné zasetí řepky.

Zpět na novinky

01.
Červen
2015

Předseťová příprava s novou soupravou v ZDV Krchleby, a.s.

V průběhu března byl zákazníkovi ZDV Krchleby, a.s. (okr. Kutná Hora) předán BEDNAR SWIFTER SE prostřednictvím střediska Habry firmy STROM Praha a.s.. Doplnil tak mulčovač posklizňových zbytků MULCHER MM, který v podniku pracuje již od loňské sezóny. Podnik ZDV Krchleby, a.s. obhospodařuje přes 3000 hektarů orné půdy v okolí Krchleb, kde podnik sídlí. V rámci rostlinné výroby se zde pěstují především ozimé i jarní obilniny, ozimá řepka, kukuřice, vojtěška i cukrová řepa. V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na produkci mléka.

Soupravu jsme zachytili v polovině dubna nedaleko Nové Lhoty u Čáslavi při přípravě půdy před setím kukuřice, které v té době již vrcholilo. SWIFTER SE 10000 je předseťový kompaktor se záběrem 10 metrů, má čtyři pracovní sekce s kopírováním terénu pomocí systému Wave-flex. Patří do modelové řady, která je charakteristická unikátní konstrukcí skládání stroje směrem dopředu, čímž jsou zajištěny kompaktní přepravní rozměry. SWIFTER je v Krchlebech agregován s traktorem o výkonu 320 koní.

SWIFTER při přípravě pozemku před setím kukuřice nedaleko Nové Lhoty u Čáslavi.

Od července začal v Krchlebech pracovat Mulcher MM 7000, na fotografii při mulčování řepkového strniště.


Swifter SE se záběrem 10 metrů zaručuje vysoké denní výkony.

BEDNAR Swifter SE 10000 agregovaný s kolovým traktorem o výkonu 320 koní.


VIDEO:

PODĚKOVÁNÍ

Tímto děkujeme vedení podniku za dlouholetou spolupráci a projevenou důvěru při nákupu techniky. Doufáme, že nová souprava bude pracovat efektivně a bude co nejvíce přispívat k prosperitě podniku.

Bc. Iva Havlová
Marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

Zpět na novinky

07.
Duben
2015

SWIFTER SE 12000 při předseťové přípravě v podniku EKOPROGRES, s.r.o.

V podniku EKOPROGRES, s.r.o. se sídlem v Třebovli na Kolínsku zakoupili v loňském roce kompaktor Swifter SE 12000, který dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry. Aktuálně se tento dvanáctimetrový stroj v agregaci s pásovým traktorem John Deere 9630T zapojuje do jarní přípravy půdy před setím a za sebou má zhruba okolo 600 hektarů.

Kompaktní transportní rozměry usnadnily přepravu

Podnik Ekoprogres, s.r.o. obhospodařuje okolo 2 200 hektarů půdy v okolí Kolína, Kutné Hory i Prahy-Východ. V rámci rostlinné výroby se zde pěstují především obilniny, řepka a kukuřice. Minulý rok vedení podniku rozhodlo o koupi předseťového kompaktoru za pásový traktor John Deere 9630T a volba padla na SWIFTER SE se záběrem 12 metrů. Zpočátku se uvažovalo ještě o větším záběru, ale přepravní rozměry u modelů SM (14, 16 a 18 m) by na velmi úzkých silničkách, které v oblasti převažují, mohly být problematické. Modely s označením SE mají konstrukci skládání stroje směrem dopředu a přepravní rozměry jsou vhodné i do takto členitého terénu.

V okolí Třebovle převažují úzké silnice se spoustou zatáček, ale díky systému skládání u modelu SE 12000 jsou přejezdy bezproblémové.

Kompaktor jezdí v agregaci s pásovým traktorem John Deere 9630T.


Příprava seťového lůžka jedním přejezdem

Stroj dodalo středisko Strom Praha – Habry již na konci roku 2014, ale do pole vjel až letos a to v rámci jarní předseťové přípravy půdy. Nyní má za sebou již 600 hektarů a dle slov obsluhy pana Jaroslava Nováka pracuje velice dobře a bezproblémově. V době naší návštěvy pracoval SWIFTER na poli, které bylo po sklizni podmítnuto diskovým podmítačem a poté zpracováno radličkovým kypřičem. Jediný přejezd SWIFTER a stačil k tomu, aby byla půda připravena k setí. Pan Novák je s prací kompaktoru velice spokojený: ,,Je to paráda, nemá to chybu.“ Dodává, že se stroj vůbec neucpává a jezdí s ním i 15 km/h.

Pan Jaroslav Novák, který se soupravou jezdí, je s prací kompaktoru velice spokojený.

Během jediného přejezdu je půda připravená k setí i při využití v rámci minimalizačního zpracování půdy, který v podniku Ekoprogres využívají.


Další stroje BEDNAR

Koncem roku 2014 zakoupili v podniku EKOPROGRES, s.r.o. ještě další stroj ze stáje Bednar FMT a to diskový podmítač ALTAS AO 6000, který bude předmětem jedné z dalších reportáží z našeho regionu. Tímto děkujeme za projevenou důvěru a přejeme spoustu úspěšně zpracovaných hektarů se stroji BEDNAR.

S kompaktorem lze jezdit i vyšší rychlostí bez vlivu na kvalitu zpracování.

Swifter SE 12000 je vybaven předním páskovým smykem Crushbar, dvěma řadami šípových radliček, crosskill válci 350 mm a finish válečky.


Video:

Bc. Iva Havlová
Marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

Zpět na novinky

11.
Červenec
2014

Úspěšné předvádění předseťového kompaktoru ve společnosti Měcholupská a.s.

Měcholupská zemědělská, a.s. má sídlo firmy a zároveň největší středisko v zemědělském areálu nedaleko Předslavi (okres Klatovy). V rostlinné výrobě společnost obhospodařuje 2654 ha zem. půdy. Z toho na orné půdě pěstuje 750 ha obilovin, 320 ha ozimé řepky, 550 ha kukuřice na siláž, 100 ha víceletých pícnin a 5 ha brambor. Luk a pastvin má společnost 800 ha.

Bezplatné zapůjčení a předvedení stroje BEDNAR

Ve spolupráci s regionální pobočkou STROM Západ středisko Lnáře (obchodní zástupce p. Filip Kopáček) jsme koncem března tohoto roku byli požádáni zástupci Měcholupské a.s. (Ing. Zdeňek Vlasák – předseda představenstva a Ing. Václav Blahouš – vedoucí technických služeb) o představení předseťového kompaktoru Swifter řady SE. Během zapůjčení stroje si tak v Předslavi mohli za použití vlastního tahového prostředku zdarma vyzkoušet přednosti stroje a posoudit kvalitu zpracování půdy s ostatními již vyzkoušenými kompaktory.

Obchodní zástupce STROM Západ p. Filip Kopáček (vpravo) vysvětluje hlavní výhody stroje Swifter Ing. Václavu Blahoušovi z Měcholupské a.s

Perfektní práce předního páskového smyku

 

Testování v těžkých i lehkých půdách

Předváděcí Swifter SE 10000 byl agregován s traktorem o výkonu 310 HP a nutno uznat, že i obsluha stroje p. Zdeněk Duchek si hned od začátku padli do oka. Díky svým zkušenostem, jednoduchému systému seřízení a ovládání stroje byl výsledek práce hned po pár hektarech perfektní. Swifter byl nejdříve testován na těžkých, ještě poměrně mokrých jílovitých půdách, ale i tak byl výsledek práce vynikající. Na dalším poli kde byla půda již o něco lehčí s větším obsahem pístků, už stroj jen potvrdil svou vynikající pověst, která ho v podniku předcházela.

Po jednom přejezdu je pole dokonale připraveno pro setí

Obsluha stroje p. Zdeněk Duchek hned během testování odvedl perfektní práci

Úspěšné předvedení bylo zakončeno objednávkou nového stroje

Zhruba dva měsíce po předvedení byl předseťový kompaktor Swifter vyhodnocen jako nejlepší z předvedených. Nic tedy nebránilo uzavření smlouvy o nákupu nového stroje. Kvůli agregaci ještě se slabším traktorem o výkonu 260 HP byl vybrán 8 metrový záběr stroje v plné výbavě s dvojitými cross-kill válci do kamenitých půd. Nový Swifter SE 8000 je již ve výrobě, aby jej v Měcholupské mohli využít již na přípravu půdy před setím řepky ozimé. Všem z Měcholupské a.s. děkujeme za vynikající spolupráci při předvedení stroje, společnosti STROM Západ – Lnáře za propagaci techniky BEDNAR a těšíme se na další spolupráci při představení našich strojů v západočeském regionu.

Nový stroj Swifter SE 8000 bude agregován s traktory o výkonu 310 a 260 HP

Jednou z výhod je bezesporu snadná a rychlá přeprava stroje mezi pozemky

Práce stroje na těžkých jílovitých půdách

Testování stroje na lehčích, písčitých půdách

Petr Bezděkovský
bchodní zástupce

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás