Agro družstvo Sebranice se nachází na hranici Pardubického kraje a Vysočiny. V okolí má své dceřiné společnosti – Zemědělské družstvo Radiměř a Zemědělské družstvo Květná. Celkově ve všech podnicích hospodaří celkem na 3 347 ha. Z toho je 3 049 ha orné půdy.

Na začátku roku 2017 dodala společnost BEDNAR první stroj do Egypta. Byl jím největší předseťový kompaktor SWIFTER SM 18000 – stroj, který zvládne provést až 8 pracovních operací v jednom přejezdu a přes jeho šířku perfektně kopíruje zpracovávaný terén

Stroj byl dodán v plné výbavě s kypřiči stop, předním hydraulickým smykem Crushbar, předním drtícím válcem, čtyřmi řady SB radliček, dvouřadým lištovým válcem a finiš válcem.

„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter Vojtek – Poľnohospodársko-výrobné družstvo Húl.

Zpět na novinky

03.
Říjen
2016

Pod Tatrami je snaha o zlepšenie podnych vlastností

„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor Semančík.

Zpět na novinky

20.
Duben
2016

Technologie BEDNAR v ZD Unčovice – předseťová příprava

ZD Unčovice hospodaří na pozemcích o celkové výměře 6 200 ha v okolí Litovelského Pomoraví. V rostlinné výrobě se věnují zejména pěstování obilnin, cukrové řepy, luskovin a kukuřice. V živočišné výrobě chovají skot a prasata. Během loňského podzimu si do podniku pořídili nový pásový traktor o výkonu 620 koní. Důvodem výběru tohoto traktoru bylo zefektivnit produktivitu práce a zpreciznit kvalitu přípravy půdy. Pro splnění daného cíle, byla volba traktoru tím prvním krokem. Samozřejmě, že k takovému výkonu traktoru bylo nutné vybrat vhodné pracovní nářadí. V Unčovicích chtěli řešit vše komplexně od podmítky až po precizní předseťovou přípravu. Proto oslovili firmu BEDNAR, která má jako jedna z mála společností zabývající se výrobou zemědělské techniky několikaleté zkušenosti s výrobou širokozáběrových strojů. Mezi prvními stroji byl do podniku pořízen širokozáběrový kompaktor SWIFTER SM 16000, poté následoval diskový podmítač ATLAS AM 12000 a jako posledním strojem do linky na zpracování půdy pro hloubkové kypření byl dlátový pluh TERRALAND TO 6000.

Předseťová příprava v ZD Unčovice s novým kompaktorem

Dříve používali v podniku pro předseťovou přípravu pod řepku a cukrovou řepu dva starší kombinátory. Tyto stroje však již byly kvalitou práce nedostačující. Nový předseťový kompaktor SWIFTER je dodán s maximální možnou výbavou tj. předním teleskopickým kypřičem stop, tento kypřič je využíván zejména během jarní předseťové přípravy pro narušení „utužených stop pásů traktoru“, dále je kompaktor vybaven předním hydraulicky ovládaným smykem, hydraulickým nastavením pracovní hloubky, dvouřadými crosskill válci a finish válečkem. V Unčovicích si pro kompaktor pořídili dva typy pracovních sekcí – radličkovou a SB-sekci. První zmíněnou využívají při podzimní předseťové přípravě precizního seťového lůžka pod řepku olejku, ale i obilniny a druhou zmíněnou sekci pro přípravu pod cukrovou řepu.

Souprava předseťového kompaktoru SWIFTER o záběru 16 metrů a pásového trakotru o výkonu 620 koní.

Pro jarní předseťovou přípravu je SWIFTER osazen SB-sekcemi.


Vysoké nároky na kvalitní předseťovou přípravu

Vhledem k výměře téměř 800 ha, na které pěstují v Unčovicích cukrovou řepu, si do podniku pořídili výměnou SB (sugar beet – cukrová řepa) sekci. Tedy sekci určenou speciálně pro přípravu seťového lůžka cukrové řepy. Tato sekce je sestavena ze čtyř řad šípových radliček o šíři 170 mm. Geometrie radličky a slupice je navržena tak, aby došlo ke stejnoměrnému podříznutí seťového lůžka i při nastavené hloubce kolem 2 cm a současně i co nejmenšímu promísení půdy tak, abychom co nejvíce šetřili jarní vláhu.

Při jarní předseťové přípravě byla spotřeba soupravy okolo 5,5 l/ha.

Denní výkonost soupravy se pohybuje okolo 160 ha.


Zkušenosti se strojem SWIFTER SM 16000

„První nasazení stroje proběhlo již na podzim loňského roku, kdy stroj připravil plochu kolem 600 ha zejména pro řepku olejku, ale i obiloviny. Denní výkonnost soupravy se pohybovala kolem 160 -190 ha v závislosti na velikosti půdních bloků. I tak Swifter dokázal jednoduše a rychle připravit půdu pro naše dva secí stroje. Díky rychlé a kvalitní předseťové přípravě jsme stihli vše zasít včas a v řádných agrotechnických lhůtách. Spotřeba soupravy se pohybovala řádově 6 -7 l/ ha. S tím, že motor traktoru byl ještě v záběhu. Během jara jsme připravili pozemky pod jarní ječmen a cukrovou řepu, s tím že nyní hektarová spotřeba klesla na úroveň 5,5 l/ ha. Musím opravdu říci, že jde o velice precizní předseťovou přípravu. Po jednom přejezdu je to doslova zahrádka…“ hodnotí dosavadní zkušenosti se strojem vedoucí mechanizace pan Ing. Miroslav Lakomý. „Trochu jsme měli obavu z přejezdů, jelikož se jedná o velmi dlouhou soupravu. Vše nás ale vyvedlo z omylu při prvním vyjetím  se soupravou ze střediska. Swifter dobře kopíruje stopu traktoru, což nás překvapilo a dalších obav k manévrovatelnosti stroje nebylo třeba“ dodává s úsměvem pan Lakomý.

Ing. Miroslav Lakomý – hlavní mechanizátor ZD Unčovice


 

 

 

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní a produktový manager  BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

 

Zpět na novinky

30.
Duben
2015

Slovensko sa uberá do širokých záberov

Jedna z najväčších poľnohospodárskych spoločností ACHP Levice a.s. modernizovala strojový park s poslednou verziou predsejbového kompaktora  Swifter SM 16 000. ACHP Levice je súčasťou väčšieho celku- Agrofert, ktorý sa zaoberá aj predajom chémie, hnojív, rastlinnou a živočíšnou produkciou. Swifter SM 16 000 bol odovzdaný na stredisko v Bátovciach hospodáriacich na 2200ha so stredne ťažkými pôdami a s ľahším kopcovitým terénom. Aktuálne na Slovensku jazdí 5 kusov známeho predsejbového kompaktoru SWIFTER v 16 metrovom zábere.

Swifter SM 16 000 pripravuje parcelu v druhej polovici mesiaca marec, po predošlej jesennej orbe.

Spojenie vysokého výkonu a širokého záberu umožňuje stredisku Bátovce znásobiť denný výkon v príprave pôdy.


Spojenie síl!

Stredisko Bátovce používa na svojich poliach jeden z najsilnejších traktorov predávaných na trhu od spoločnosti CASE IH Quadtrac 620. Takýto ťažný prostriedok nemá problém poradiť si aj so 16 metrovým kompaktorom v ľahšom kopcovitom teréne. Priemerná rýchlosť prípravy pôdy bola: 11-12 km/h so spotrebou 6-7 l/ha. Tieto hodnoty boli na merané na odpracovaných 400 ha. Swifter priporavoval pôdu pred siatím kukurice a slnečnice.

Predsejbový kompaktor Swifter so svojou výbavou valcov a radličiek, umožňuje poľnohospodárom pripraviť pôdu jediným prejazdom. Podľa skúseností jeden prejazd je postačujúci aj pre náročnejšie plodiny ako sú zelenina, mak alebo repka.

Predsejbový kompaktor Swifter so svojou výbavou valcov a radličiek, umožňuje poľnohospodárom pripraviť pôdu jediným prejazdom. Podľa skúseností jeden prejazd je postačujúci aj pre náročnejšie plodiny ako sú zelenina, mak alebo repka.


Swifter- referencie od suseda

ACHP Levice pôsobí v oblasti veľkého regiónu Levice. Ešte pred kúpou Swiftra SM 16 000 si Bátovce nechali pripravovať pôdu od vlastníkov Swiftera SM 16 000 agregovaný s CASE IH Quadtrac 550.  Dvojročná spokojnosť farmy bratov Tomanovcov pomohla Bednar FMT potvrdiť kvalitu stroja(Farma Toman je vlastníkom aj dlátového pluhu Terraland TO 6000).

U Tomanov prebieha príprava sejbového lôžka efektívne 

Jedna s najdôležitejších častí pre kupca kompaktora je vhodný výber pracovných orgánov. Výber je často závislý od pôdnych podmienok , pestovanej plodiny a obdobie použitia. A preto, má Bednar FMT dostatočný výber možností valcov, radličiek a šmykov.

Servisný technik y Bednar FMT, J.Bruszi pri vysvetľovaní nastavenia stroja.VIDEO:

Juraj Školka
juraj.skolka@bednarfmt.com
Tel.: +420 725 878 625

Zpět na novinky

07.
Duben
2014

Dlouholeté zkušenosti s Swifterem na Vyškovsku

Zemědělská společnost ZEMO, spol. s.r.o. Bohaté Málkovice hospodaří v okresu Vyškov v řepařsko-výrobní oblasti na 1820 ha s hlavním zaměřením na pšenici a sladovnický ječmen. Dalšími pěstovanými plodinami v nadmořských výškách 250 – 400 m jsou slunečnice, řepka a hrách. Pole jsou zde složeny převážně ze středně těžkých až těžkých půd.

V Bohatých Málkovicích mají s předseťovými kompaktory Swifter dlouholetou zkušenost. Vždyť první Swifter ST (předchůdce řady SM) o pracovním záběru 12 m byl do podniku dodán v roce 2007. Stroj byl tehdy agregován s kolovým traktorem o výkonu 335 koní.  Od této doby se Swifter stal nenahraditelným pomocníkem v předseťové přípravě všech osevních ploch. Před dvěma léty si v Bohatých Málkovicích pořídili nový pásový traktor o výkonu 600 k, ke kterému již dvanáctimetrový kompaktor nevyhovoval. Proto se zde rozhodli pořídit adekvátní nářadí v podobě Swifteru SM s pracovním záběrem 16 metrů.

  
 Původní Swifter ST 12000 odpracoval v podniku přes 12000 ha. Nový Swifter SM 16000 v agregaci s pásovým traktorem o výkonu 600 koní.

Swifter ST byl nahrazen novým strojem Swifter SM 16000. Zvolení výbavy bylo jednoduché v podstatě vycházelo z osvědčené a již odzkoušené výbavy na předchozím modelu. Stroj je vybaven tzv. „jarní sekcí“, kde jsou hlavními pracovními orgány gamma hroty umístěné ve čtyřech řadách. Navíc u tohoto modelu byl doplněn přední hydraulicky ovládaný páskový smyk a také hydraulické nastavení pracovní hloubky.

  
 Přední hydraulicky ovládaný páskový smyk a hydraulické nastavení pracovní hloubky šetří obsluze čas a umožňuje rychlé přizpůsobení kompaktoru podmínkám. Souprava pracuje i na členitých pozemcích v ideálních pracovních rychlostech přes 12 km/hod.

 

Praktické zkušenosti se  Swifterem SM

Swifter SM 16000 používají v Málkovicích od podzimu roku 2012. Za tuto dobu již zvládl připravit přes 3000 ha půdy. „Stroj je agregován s pásovým traktorem o výkonu 600 k. Je pravdou, že tento traktor by byl schopen tahat širší záběr než 16m, ale díky velice členitému terénu pozemků, které tu máme, je tato kombinace vyhovující. Souprava pracuje v ideálních rychlostech 13 – 16 km/hod (dle podmínek). Dodržení této konstantní rychlosti je velmi důležité pro zajištění stejnoměrné kvality založení seťového lůžka. Z našich zkušeností se nám osvědčilo, že pracovní rychlost musí být vyšší než 12 km/hod, pak dochází k perfektnímu zpracování pozemku.“ konstatuje Milan Bartošek spolumajitel podniku.

  
 Během směny je souprava schopna připravit až 130 hektarů. „Další supr věcí je to, že veškerá ložiska na stroji jsou bezúdržbová, a že jich na šestnáctimetrovém stroji je…“ dodává s úsměvem pan Tesař.

 

Swifer je ideálním pomocníkem v předseťové přípravě

V podniku používají k setí dva stroje o pracovním záběru 6 m a jeden 12 m.  Swifer SM 16000 stihá s přehledem připravit půdu před setím pro všechny secí stroje. “V momentě kdy panují optimální půdní podmínky, však Swifer SM dokáže připravit mnohem více hektarů než jsou secí stroje schopny za směnu zaset. Pak  je třeba Swifter zastavit. Běžně stačím za jednu pracovní směnu připravit 130 hektarů s průměrnou spotřebou 14l/ ha“ hodnotí pan Jaroslav Tesař obsluha stroje. „Oproti předchozímu modelu Swifteru jsme si jej dovybavili předním hydraulicky ovládaným smykem a hydraulickým nastavením pracovní hloubky, což mi ušetří spoustu času. Další supr věcí je to, že veškerá ložiska na stroji jsou bezúdržbová, a že jich na šestnáctimetrovém stroji je…“ dodává s úsměvem pan Tesař.

Během naší návštěvy v Bohatých Málkovicích nás nikdo „superlativy“ nešetřil. Swifter je zde plnohodnotným pomocníkem. „Se Swifterem dosahujeme obrovských denních výkonů až někdy musím soupravu zastavit abychom byli schopni vše zaset do ideálně připravené půdy. Díky vhodné kombinace pracovních orgánů je půda po jednom přejezdu perfektně připravena pro setí. Stroj vykazuje fantastickou práci, jak při jízdě z kopce, tak i do kopce. Ta půda je připravena tak, že ani na mé zahrádce nemám tak perfektně připraveno před setím. Je vidět že Swiftery právoplatně nazýváte TOP produktem ve Vašem portfoliu.“ ukončuje náš rozhovor pan Milan Bartošek.

Michal Jurníček, DiS
Oblastní zástupce pro Moravu

Zpět na novinky

20.
Březen
2014

PD Gbely s druhým široko-záberovým strojom na poli

Už druhý krát sa PD Gbely rozhodli inovovať technológiu spracovania pôdy v spolupráci s Bednar FMT. Podnik hospodáriaci na rozlohe 11 000 ha, ktorý sa venuje rastlinnej i živočíšnej výrobe. Prvá investícia putovala do dlátového pluhu, typ: Terraland TO 6000. Druhá investícia šla do kompaktora typ: Swifter SM 16 000.

Krátka a slabá zima – rýchly nástup techniky

Okamžite po príchode skorého jarného počasia  sme  začali práce, s prípravou pôdy pred siatím jarných plodín, komentuje obsluha súpravy.
Predsejbový kompaktor SM 16 000 ihneď po doručení odštartoval jarnú prípravu v plnom nasadení. SM 16 000 so 16 m záberom ťahaný JD RT 9530 spotreboval necelých 6 l/ha vo svojich prvých 120 ha. Celkovo je plánované na jar spracovať cez 800 ha s ďalším pokračovaním na jeseň.

  
 Pri jazde mám na tachometri 12 km/h, podľa návodu obsluhy je to optimálne na spotrebu a nie je problém ani kopcovitejší terén, s takouto súpravou je radosť jazdiť, reaguje obsluha súpravy.Práce prebiehajúce od rána až do neskorého večera. 16 m záber kompaktoru pri 12 km/ha je výborným pomocníkom dnešných, nečakávaných zmenách počasia. Kvalitné a rýchle spracovanie pôdy výrazne ovplyvňuje následné siatie a rast plodiny.

 

Zapravenie kukuričných zvyškov

Kukuričné strnisko je jedným z náročnejších rastlinných materiálov na zapravenie do pôdy. PD Gbely zvolili postup prípravy pôdy po zime, keď po kukurici aplikujú prejazdy kompaktorom 2x. Takto sú kukuričné zvyšky dostatočne roznesené po celej šírke parcely a nesústreďujú sa na jednom miesto. To by mohlo mať za následok zníženie pH na kyslé, pre klíčenie semien kukurice je to nepriaznivá podmienka. PD Gbely zvili osevný postupu pri ktorom je kukurica siata 2 roky za sebou na tú istú parcelu. Po kukurici nasledujú tradičné hospodárske plodiny a to: cukrová repa, pšenica ozimná a repka olejná.

  
 Otvorenie vrchnej vrstvy pôdy po zime a uvoľnenie prebytočnej vlhkosti po prvom prejazde Swiftru SM 16 000.Kyprič traktorových koľají sú neodmysliteľnou súčasťou široko-záberových kompaktorov. Samotná hmotnosť traktora (cca 20 t)výrazne utužuje vrchnú vrstvu pôdy.

 

Nástup minimalizačnej technológie aj v PD Gbely

Minimalizačné technológie dnes zaujímajú čoraz väčšiu časť poľnohospodárskej verejnosti. Nielen s ohľadom na trend v spoločnosti, ale hlavne z hľadiska kvalitného spracovania a prípravy pôdneho ekosystému ako celku.
Pri využití technológie hĺbkového podrývania, Terralandom TO do 55 cm, sa ovára podorničná vrstva, čo je predpokladom k dobrému prechodu vlahy z a do pôdy. Dostatočne hlboké prekyprenie pôdy pred sejbou je  vhodná operácia nakoľko je koreňová sústava rastlín schopná rásť do podorničnej hĺbky (pokiaľ nie je pôda utužená). Pôda, ktorá ostane cez zimu „oddychovať“, pri fyzikálnych procesoch zamŕzania, nastáva jej ľahšie drobenie a jarná príprava je o to jednoduchšia. Swifter SM 16 000 osadený šípovými radličkami a „tradičnými“ crosskill valcami si bezproblémovo poradil s úpravou sejbového lôžka na stredisku PD Gbely.

Juraj Školka

Zpět na novinky

25.
Červenec
2013

U Tomanov prebieha príprava sejbového lôžka efektívne

Rodinná farma Tomanových hospodári v blízkosti Nitry už od revolúcie. Postupne sa z malej farmy stal podnik o rozlohe 1600ha. S pribúdajúcimi hektármi sa Tomanovi rozhodli investovať do techniky, ktorá im pomôže výrazne skrátiť a zefektívniť …

Rodinná farma Tomanových hospodári v blízkosti Nitry už od revolúcie. Postupne sa z malej farmy stal podnik o rozlohe 1600 ha. S pribúdajúcimi hektármi sa Tomanovi rozhodli investovať do techniky, ktorá im pomôže výrazne skrátiť a zefektívniť proces prípravy pôdy. O farmu sa starajú 2 bratia Marek Toman a Gabriel Toman. Otec bratov je taktiež aktívne zapojený do riadenia procesov farmy.

 

Swifter SM u susedov

Swiftera som si prvý krát všimol u nášho suseda p.Grunera, on má 16m verziu dodanú na jar 2012. Fascinovala nás súprava s 500koňovým traktorom a 16m predsejbovým kompaktorom. Referencie od traktoristov p. Grunera boli vynikajúce, takže voľba bola takmer jasná.“ hovorí M.Toman. Na farme u Tomanov je Swifter SM 16000 už druhý stroj. V lete 2012 sme na farmu dodali Terraland TO 6000, ktorý bol úspešne testovaný v agregácii s traktorom CASE Quadtrac 550 a v lete 2013 dodaný.

  
 Svahovitosť terénu a 16 m záber nie je problémom pre agregát s výkonom 550 koní. Tak ako Swiftre SO s menším záberom sú schopné priameho spracovania v hrubej brázde, tak aj Swifter SE a SM s väčším záberom si bez problémov poradia s hrubou brázdou.

Výkonná súprava pre jarnú aj jesennú prípravu

U Tomanov sa pestujú ako jarné tak aj ozimné plodiny. Preto bol Swifter SM dodaný s oboma typmi pracovných sekcií. Na jarné práce pre prípravu pod kukurice pracoval stroj so 4radami gama hrotov. Na jesennú prípravu pod repky bude stroj osadený 2 radami prekrývajúcich sa  radličiek, ktoré sú schopné  s tandemovými crosskill valcami a finish valčekom, poradiť si aj vo veľmi  suchých podmienkach, ktoré v tejto oblasti, v období pred sejbou repky obvykle panujú.

  
 Jesenná príprava pôdy  s Terraldem TO 6000 do 55 cm pri spotrebe 15l/ha. Jarná príprava pôdy do 5 cm pri spotrebe 5l/ha.

Technologie Terralandování s kvalitní přípravou seťového lůžka

Pri využití technológie hĺbkového podrývania, Terralandom  TO do 55 cm, sa otvára podorničná vrstva, čo je predpokladom k dobrému prechodu vlahy z a do pôdy. Dostatočne hlboké prekyprenie pôdy pred sejbou repky ozimnej je veľmi vhodná operácia nakoľko je koreňová sústava schopná rásť do podorničnej hĺbky (pokiaľ nie je pôda utužená) a tým sa vyhnúť silným mrazom v zimnom období, ktoré nepriaznivo vplývajú na rast repky ozimnej.

Naopak pri pôde, ktorá ostane cez zimu „oddychovať“, pri fyzikálnych procesoch zamŕzania, nastáva jej ľahšie drobenie a jarná príprava je o to jednoduchšia. Swifter SM 16 000 osadený jarnými Gamma hrotmi dokonale pripravil na jar sejbové lôžko po Terralande TO, ktorý bol na parcelách použitý v jeseni.

M. Toman:Swifter sme nastavili do hĺbky 5 cm, viacej ani nepotrebujeme, pod ornicou to máme podryté a teraz len povrchovo otvoríme pôdu, tak aby sme siali do suchého“.

Kontrola kvalita porastov na výbornú

 

  
 Gabriel Toman hodnotí kvalitu porastov na výbornú. „Kvalitná technika s dostatkom vlahy priniesla svoju úrodu“, hodnotí jeden z členů farmy.Miera porastov repky dosahuje výšku od 160 do 170 cm. 

 

  
Rast kukurice v pôde spracovanej Terralandom TO na jeseň a s jarnou prípravou pôdy Swifterom SM 16 000. Pôda spracovaná „klasickou“ technológiou.

 

 

Juraj Školka
Sales manager
Mob.: +420 725 878 625
Email: juraj.skolka@bednarfmt.com

Zpět na novinky

21.
Únor
2013

Kompaktor je u Nováků významným strojem

Rodinná farma Novákových úspěšně hospodaří v severních Čechách v okresu Louny na 3250ha zemědělské půdy. Vzhledem k typům pěstovaných plodin je předseťový kompaktor významnou součástí strojního vybavení farmy, která rostlinnou výrobu zvládá v malém počtu pracovníků. Historie Swifterů u Nováků se začala psát již před …

Rodinná farma Novákových úspěšně hospodaří v severních Čechách v okresu Louny na 3250ha zemědělské půdy. Vzhledem k typům pěstovaných plodin je předseťový kompaktor významnou součástí strojního vybavení farmy, která rostlinnou výrobu zvládá v malém počtu pracovníků. Historie Swifterů u Nováků se začala psát již před 8 lety, kdy by dodán na farmu jeden z vůbec prvních Swifteru SO.

 

 

Rozhodnutí pro Switer SM 14000

 

 

Na jaře 2012 Novákovi zkoušeli Swifter SE 10000 s pracovním záběrem 10,2 m. Po testech, kdy stroj pracoval v agregaci s pásovým traktorem CASE Quadtrack 480 bylo evidentní, že 10m pracovní záběr je pro traktor nedostačující. Kvalita práce byla dokonalá, ale výkon mohl být vzhledem k traktoru a parcelám daleko vyšší. Novákovi začali uvažovat o novém širokozáběrovém Swifteru SM 16000 s pracovním záběrem 16,2m, nakonec padla volba na 14 metrovou verzi Swifteru SM 14000 o záběru 14,2m, a to zejména díky velké členitosti přístupových cest v blízkém okolí. Swifter SM 14000 byl dodán na letní sezónu 2012.

 

  
Obsluha ze Statku Novák si práci se Swiftery pochvaluje.  Statek Novák hospodaří na velkých lánech, proto je širokozáběrová technika logickou volbou.

 

Swifter je pro farmu důležitý

Farma pěstuje 1200ha pšenice ozimé, 500 ha jarního ječmene, 600 ha kukuřice, 150ha cukrové řepy, 550ha řepky ozimé a 300ha vojtěšky. „Kompaktor využíváme každý rok velmi intenzivně a to pro cukrovku, řepku, kukuřici a vojtěšku, v některých případech i před setím pšenice.“ říká Václav Novák ml.
  
 Rychlé otáčení na souvrati bez vyhloubení stroje je jednou z mnoha výhod předseťových kompaktorů Swifter SM. Swifter SM má možnost vyměňovat pracovní sekce navzájem dle půdních podmínek (2 řady radliček s překrytím nebo 4 řady gamma hrotů).

 

 

Nový model Swifter SM

 

 

Širokozáběrové kompaktory Swifter dodáváme od roku 2003, kdy byl poprvé postaven prototyp pro Rostěnice a.s., od té doby stroj prošel několika inovacemi, které rozhodli o jeho pevné pozici na českém a evropském trhu. Důležitou inovací byla výměna lanového systému skládání na systém BAR-LOCK, který je jednoduší a umožňuje se strojem snazší přepravu po komunikacích. Druhá velká inovace proběhla před 2 lety. Stroj dostal nové označení Swifter SM (původně SS/ST), kdy jsme rozšířili stroj o možnost vyměňovat vzájemně pracovní sekce (gamma-hroty nebo radličky). Na stroj byl nově vyvinut přední, páskový hydraulicky ovládaný smyk, který umožňuje obsluze reagovat v celé šíři záběru na aktuální situaci v různých částech připravované parcely. V neposlední řadě model Swifter SM nabízí hydraulickou regulaci pracovní hloubky. Tato opce plyne z praxe, ve které se ukázalo, že v záběrech 14,16 až 18m je problém rychle přenastavit stroj, tak aby se vytvořilo seťové lůžko precisně a to v celé šíři stroje.

  
 Páskový, hydraulicky ovládaný. Swifter SM má navíc hydraulické přizvedání sekcí.BAR-LOCK systém pro snadné, rychlé a bezpečný skládání a rozkládání stroje do 3m přepravní šířky a do 4m přepravní výšky.

 

Výkon a kvalita práce

 

„Swifter SM jsme si pořídili, protože jsme si ho odzkoušeli a nezklamal nás. Složení pracovních částí, zejména tandemové croskilly nám vytvoří kvalitně připravené pole a to i v letních měsících, kdy je vždy problém s hroudami. Výkon stroje se u nás pohybuje okolo 120ha za 10hodinou pracovní směnu.“ komentuje zkušenosti se Swifterem p.Václav Novák ml.

  
 Zadní část stroje je možné vybavit tandemovými do sebe vsazenými croskilly a zadním finish válcem. Tato výbava je velmi populární na všech modelech Swifter. Swifter SM v přepravní poloze.

Ing. Jan Bednář

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás