I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního střediska pro jižní Čechy, laicky řečeno „z fabriky rovnou k zemědělci“.

„Swifter jsme zakoupili na zákadě vyzkoušení v našich podmínkách, kde nás přesvědčila kvalita jeho práce. Používáme ho před secím strojem s diskovou sekcí. Osvědčil i v obtížných podmínkách před setím řepky, kdy panovalo extrémní sucho,“ Jaromír Klusoň, předseda představenstva (ZOD Lubná).

V srpnu jsme do podniku AGRO Pertoltice, a.s. dodali prostřednictvím našeho střediska STROM PRAHA a.s. v Habrech nový předseťový kompaktor Swifter SO6000F. Stroj je v agregaci s traktorem John Deere 7530 Premium a my jsme jej zachytili při podzimní přípravě seťového lůžka u obce Pertoltice.

Zpět na novinky

03.
Říjen
2016

Pod Tatrami je snaha o zlepšenie podnych vlastností

„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor Semančík.

Zpět na novinky

14.
Červenec
2016

První stroj BEDNAR v českém holdingu RABBIT

Společnost DZS Struhařov a.s. hospodaří téměř na 4 500 ha zemědělské půdy v okrese Benešov a je součástí českého holdingu RABBIT Trhový Štěpánov, jež obhospodařuje cca 15 500 ha zemědělské půdy

Ve Struhařově řešili obnovu stroje na přípravu půdy před setím. I ve Struhařově totiž vědí, že kvalitní seťové lůžko, je nezbytným předpokladem pro kvalitní založení nového porostu. Vyzkoušeli proto při jarní přípravě několik strojů různých výrobců a volba padla na předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000 F pro svojí kvalitní práci a jedinečnou výbavu, zejména přednímu páskovému hydraulickému smyku a dvojitému drtícímu crosskill válci.

 

Zpět na novinky

30.
Červen
2016

Tříleté zkušenosti s předseťovým kompaktorem Swifter

Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha orné půdy. Rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování obilnin, silážní kukuřice a v menší míře i cukrové řepy. V Agroně používají pro předseťovou přípravu již třetím rokem kompaktor SWIFTER SO 8000F, který pořídili z důvodu již nevyhovující výkonosti a kvality práce starého kompaktoru. V podniku mají různé půdní podmínky od lehkých půd až po těžké jílovité půdy, což hrálo rozhodující roli při výběru stroje.

Splnění podmínky vysoké denní výkonnosti

Jelikož máme jako jedni z mála českých výrobců těchto strojů dlouholetou zkušenost s výrobou širokozáběrových strojů, obrátili se na nás zástupci Agrony Staré Město s požadavkem na vyzkoušení kompaktoru o pracovním záběru 10 metrů. Stroj byl agregovaný s traktorem o výkonu cca 330 koní. Pro místní členité pozemky tato agregace nebyla zcela vhodná, souprava dosahovala nižší pracovní rychlosti, což ovlivňovalo výslednou kvalitu předseťové přípravy. Právě z těchto důvodů se v podniku rozhodli pro pracovní záběr 8 metrů, aby i při práci na těchto pozemcích dosahovali optimální konstantní pracovní rychlosti.

Swifer SE 10000 během testování v Agrona Staré Město a.s.

Swifter SE 10000 vybavený zadním finish válcem pro tvorbu ideální půdní struktury v tězkých jílovitých podmínkách.


Kvalitní předseťová příprava na těžkých jílovitých půdách

Kvalitní předseťová příprava na takto těžkých půdách může být ovlivněná hned několika faktory. Mezi ty hlavní a nejdůležitější patří základní zpracování půdy, které může být nadále ovlivněno klimatickými podmínkami. Mezi ty nejhorší varianty patří bezesporu pozdní podzimní orba za vlhkých půdních podmínek s mírnou zimou. Poté dojde k vytvoření těžko zpracovatelných jílovitých skýv, které se přes zimu nerozpadnou. Variantou jak zpracovat pozemek v takovýchto podmínkách je pomocí dlátového pluhu Terraland, který v podniku také používají a dále předseťovým kompaktorem Swifter. Ten díky přednímu páskovému smyku Crushbar  strhne „prvních nerovnosti„ a dalším pracovním orgánem, kterým je masivní přední lištový válec o průměru 350 mm nadrtí hroudy. Právě průměr tohoto válce je velice důležitý zejména při zpracování těžkých půd. Jedná se o první válce jedoucí v „hrubém povrchu“, které musí hrubou zeminu rozmělnit. Proto jiné kompaktory s malým průměrem válce v takových půdách selhávají, nemluvě o jejich životnosti. Samozřejmostí následují dvě řady šípových radliček s překrytím pro dokonalé seťové lůžko, za kterými půdu urovnává smyková lišta. O optimální tvorbě půdní struktury rozhodují dvouřadé croskill válce, který jsou vložené do sebe a díky tomuto májí tzv. samočistící efekt. V případě zpracování kamenitých pozemků se tyto vložené crosskill válce jednoduše mechanicky oddálí, tak aby nedocházelo k zablokování hřídelů kamenem. Alfou a omegou na těžkých půdách je právě tento dvouřadý crosskill, díky kterému se takto obtížně zpracovatelné půdy dají snadněji připravit. Pro finální přípravu vybrali v Agroně Staré Město pro jejich kompaktor Swifter SO 8000F finish váleček, který zbylé hroudy dokáže ještě více rozdrobit.

Zpracování pozemku na podzim  na velmi těžké půdě, který byl zpracován podzimním „terralendováním„. 

Přední páskový hydraulicky ovládaný smyk Crushbar doporučujeme jako základní výbavu pro takto těžké půdy.


Dvojitý crosskill válec a za ním smyková lišta, která byla osazena na předváděcím stroji.

Výsledek práce po jednom přejezdu Swifterem na těžké půdě. 


„Se strojem pojedu již třetí sezonu a mám s ním odpracováno několik tisíc hektarů. Swifter dokáže půdu připravit na jeden přejezd a nic mi pak nebrání se strojem udělat za směnu 80 ha a v prodloužené jsem trumfnul téměř 100 ha,“ usmívá se obsluha stroje Zdeněk Krones.

Swifter SO 8000F v agregaci s traktorem o výkonu cca 330 k.

Obsluha stroje pan Zděnek Krones.


Pozitivně hodnotí práci Swifteru i Ing. Karel Pastýř, zástupce vedoucího rostlinné výroby.

Michal Jurníček, DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:
michal.jurnicek@bednarfmt.com

Zpět na novinky

27.
Květen
2016

Je to malý zázrak, říká agronom o novém kompaktoru Swifter

Společnost AGRIPROD s.r.o. Munice u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice, hospodaří na cca 1300 ha zemědělské půdy. Jejich půdy jsou tzv. vteřinové. Jde o velmi těžké jílovité půdy s velkou lepivostí, jejichž přípravu jen tak nějaký stroj nezvládne (pro zajímavost: v okolí Munic se i těží hlína do nedaleké cihelny šamotky). V AGRIPRODU již na přípravu vyzkoušeli kdejaký stroj, různé kompaktory, diskéry a kombinátory.

Společnost BEDNAR FMT však přišla s novinkou, a to s předseťovým kompaktorem SWIFTER SO F s předním Spring válcem, který nahradil klasický lištový válec. Takto vybavený kompaktor bez jakýchkoliv problémů zvládne i přípravu v tak obtížných podmínkách, jaké mají v Municích. Proto si společnost AGRIPROD na jaře pořídila tento stroj o záběru 6 metrů a připravili s ním veškeré plochy pro jarní setí, což je v jejich případě 300 ha.

Swifter je nenahraditelný při přípravě seťového lůžka

Přední Spring válec se stěrkami – novinka pracující i za mokra


Stroje SWIFTER od společnosti BEDNAR FMT se tak stávají nenahraditelnou součástí agrotechnické linky na přípravu půdy před setím s vytvořením kvalitního seťového lůžka i v mokrých a těžkých lepivých půdách.
Na to, jak první zákazník v Jižních Čechách takto vybavený kompaktor hodnotí, se podívejte v následujícím videu.

Příprava pozemku nedaleko Českých Budějovic

Pod oschlým a ztvrdlým povrchem se skrývá mokrá a mazlavá hlína


Vzorově připravené seťové lůžko: „tvrdá postýlka a měkká peřinka“

Srovnáno na jeden přejezd


Válce po projetí mokrého místa, tzv. oka

Poslové jara


Pole jako záhonek na zahrádce


 

Zpět na novinky

08.
Květen
2015

Předseťová příprava ve službách Agrocentra Hrušovany s.r.o.

Společnost AGROCENTRUM HRUŠOVANY s.r.o. hospodaří na pozemcích 1600 ha v okolí Hrušovan nad Jevišovkou. Pěstují převážně řepku, obilniny, silážní i zrnovou kukuřici, cukrovou řepu a vojtěšku. Mezi jejími  dalšími podnikatelskými aktivitami je nákup a prodej komodit, prodej hnojiv a pesticidů. V neposlední řadě poskytují i kompletní služby pro zemědělce.

O pořízení nového stroje rozhodl požadavek našeho zákazníka

„Naše společnost Agrocentrum Hrušovany s.r.o. se mimo vlastní zemědělskou prvovýrobu zabývá i poskytováním služeb zemědělcům. Mezi naše významné zákazníky patří Moravskoslezské cukrovary a.s., pro které zajišťujeme kompletní agrotechnické služby v oblasti pěstování cukrové řepy – setím počínaje a konče sklizní, včetně dopravy sklizené cukrovky do cukrovaru. V Loňském roce přišel ze strany cukrovaru požadavek i o zajištění předseťové přípravy.  Na základě tohoto požadavku jsme oslovili společnost BEDNAR o možnost zapůjčení předseťového kompaktoru,“ sděluje pan Bronislav Formánek ml. syn majitele společnosti Agrocentum Hrušovany s.r.o.

Swifter SE 12000 při nasazení v předseťové přípravě na pozemku, který byl zpracován radličkovým kypřičem.

Swifter se mimo dokonalé urovnání povrchu a přípravu seťového lůžka dá také využít pro mechanické zničení vzrostlého plevele.


„Stroj  jsme předvedli u zákazníka. Současně s námi si cukrovar nechal připravit pozemky od jiné společnosti s jiným kompaktorem konkurenčního výrobce. Po vyhodnocení odvedené práce si zástupci cukrovaru zvolili, že chtějí připravit setí strojem od fy. BEDNAR“ dodává pan Bronislav Formánek, ml.

Výsledek práce po jednom přejezdu na pozemku zpracovaném radličkovým kypřičem, pozemek bylo třeba urovnat a připravit před setím cukrové řepy

Spokojený majitel stroje pan ing. Bronislav Formánek (vlevo) s obsluhou stroje.


Přesné zadání specifikace dle požadavku cukrovaru

„Jak jsem již zmiňoval, v předešlém roce jsme v cukrovaru vyzkoušeli předseťový kompaktor Swifter SO 8000 F o pracovním záběru 8 metrů. Tento předváděcí stroj byl vybaven Share radličkami (tedy podzimní sekcí – dle označení výrobce BEDNAR) a ne SB sekcí, která je vyvinuta speciálně pro přípravu pod cukrovou řepu. Kupodivu se v daných podmínkách tato sekce osvědčila i pří přípravě pod cukrovku. Na základě těchto zkušeností si cukrovar vybral právě tuto variantu tedy Share radličky s dvouřadým crossklill válcem se samočisticím efektem a pro finální úpravu i finish váleček. Pro perfektní urovnání povrchu byl zvolen přední hydraulicky ovládaný páskový smyk. Jelikož vlastníme traktor o jmenovitém výkonu 430 k zvolili jsme si pracovní záběr stroje 12 m“ komentuje pan Bronislav Frománek ml. důvody které vedly k pořízení Swifteru.

Předností všech Swifterů je přední hydraulicky ovládaný páskový smyk přímo z traktoru. Tuto variantu ocení zejména obsluha stroje, nemluvě o kvalitnějším urovnání pozemku je tato varianta nastavení velice komfortní zejména u 12 metrového záběru a výše.

Již druhým rokem je v nabídce i dvouřadý crosskill válec o průměru 440 mm, který je vhodný do lehčích půd. Ve spojení s finish válečkem stroj odvádí perfektní práci.


Zkušenosti se strojem Swifter SE 12 000 po první odpracované jarní sezoně

V letošní jarní sezoně jsme připravili necelých 600 ha pod cukrovou řepu přímo pro Moravskoslezské cukrovary a.s. a dalších cca 1000 ha u dalších zemědělských podniků pro které děláme služby vč. předseťové přípravy našich vlastních pozemků. Swifter perfektně urovná povrch, podřízne seťové lůžko v celém pracovním záběru a díky 12 metrovému záběru dosahuje velkých denních výkonů. Za běžnou 10 hodinovou směnu připravíme cca 100 – 120 ha v závislosti na členitosti terénu. Orientačně můžeme hovořit o denní výkonnosti cca 11 ha / hod včetně přejezdů. Přičemž průměrná spotřeba nafty se pohybuje kolem 4 l/ ha.

Swifter při předseťové přípravě po orbě.

Výsledek práce po jednom přejezdu po podzimní orbě.


V kombinaci s velkým denním výkonem a relativně nízkou spotřebou na hektar a kvalitně připravenou půdou musíme konstatovat maximální spokojenost s tímto předseťovým kompaktorem shodují se pan ing B. Formánek st. a pan B. Formánek ml.

průměrná spotřeba nafty je cca 4 l/ ha vše je ale odvislé na členitosti pozemku, během naší návštěvy dosahovala průměrná spotřeba nafty na konkrétním poli 2,3 l /ha

průměrná relativní denní výkonnost se pohybuje cca 17 ha /hod. nebude li brát v potaz přejezdy mezi poli.


Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

Zpět na novinky

22.
Říjen
2014

Další stroj BEDNAR na rodinné farmě pana Koláře

Rodinná farma ve Velimi na Kolínsku má necelých 400 hektarů. Obhospodařuje ji pan Kolář se svými dvěma syny a vnukem. Pěstuje se zde hlavně pšenice, kukuřice, slunečnice a řepka. Pozemky v okolí Velimi se nacházejí v nadmořské výšce okolo 200 m.  Půdy jsou poměrně úrodné.

Návštěva výrobního závodu přesvědčila

Kolářovi podmítali s dnes už historickým strojem Strom Export Dowlands DH (Strom Export byl dřívější název společnosti BEDNAR FMT). S prací stroje byli spokojeni, doba však pokročila. V oboru strojů na zpracování půdy došlo v posledních letech k zajímavým novinkám a mnoha vylepšením ke zpříjemnění a zefektivnění práce farmáře. Nastal čas, poohlížet se po novém kompaktoru.

Vysloužilý podmítač DH 5000, u Kovářů roky obstarával veškerou podmítku.

Kolářovi na exkurzi v moderní hale výrobního závodu Bednar FMT.

Kovářovi byli pozváni, nahlédnout pod pokličku, doslova ruce pracovníků BEDNAR FMT.  Pozornost upoutal právě sestavovaný předseťový kompaktor – SWIFTER SO 8000 F. Pan Kolář se dohodl s panem Michalem Dirbákem (zástupcem STROM PRAHA a.s., středisko Habry) na předvedení stroje přímo na velimských polích. Stroj odvedl perfektní práci a přesvědčil o svých kvalitách. Bylo jasné, že zde už zůstane. Během srpna došlo k předání a nyní je SWIFTER už v plném nasazení v předseťových operacích.

Swifter přesvědčil o svých kvalitách, předvedení na poli pana Koláře.

Swifter v plném nasazení při zpracování hrubé brázdy.

Setí řepky vyžaduje minimum hrud

Osmimetrový Swifter so 8000F představuje odlehčené a zjednodušené provedení oproti řadě SO. U Kolářů je agregován s traktorem John Deere 8285R do zpracování hrubé brázdy na poli, kde byla letos naseta pšenice. Dle slov pana Jana Koláře mladšího: „Práce již po jednom přejezdu je velice pěkná. Plánujeme ale uskutečnit vždy přejezdy dva. Kvůli secímu stroji, setí řepky vyžaduje půdu s naprostým minimem hrud.“

Před setím řepky budeme půdu zpracovávat dvěma přejezdy, pro přípravu nejlepších podmínek před nástupem secího stroje.

Swifter SO F je vyráběn v odlehčeném a zjednodušeném provedení oproti verzi SO, doporučený výkon je v rozmezí 210 až 230 koní.

Díky za spolupráci

Přejeme farmě spoustu úspěšně zpracovaných hektarů s novým strojem. Velice nás těší, že Kolářovi svěřili svou důvěru právě v nás.

Bc. Iva Havlová
Referent obchodu a marketingu
STROM PRAHA a.s. – region Východ

Zpět na novinky

26.
Květen
2014

Jarní „SWIFTER TOUR“ napříč Moravou již podruhé

V  letošním roce jsme opět navázali na úspěšné jarní předvádění předseťových kompaktorů BEDNAR, které jsme v loňském roce ve spolupráci s našimi regionálními prodejci působícími v regionu Moravy a Vysočiny – (Strom Morava., MAN ZT, Agrotip Opava a Strom Východ stř. Helvíkovice), uspořádali tak abychom nabídli zemědělcům možnost vyzkoušet si předseťové kompaktory Swifter přímo v provozu v jejich podmínkách…

Nejžádanějším strojem byl Swifter SO 8000F

Letošní jaro bylo ve znamení Swifteru SO 8000 F s pracovním záběrem 8,1m. Tento typ stroje byl mezi zákazníky nejžádanější. Důvodem je velká pracovní výkonnost, agregace s traktory střední třídy (210 – 230 koní), jednoduchá konstrukce stroje a jeho transportní rozměry, které jsou 2,8m transportní šířky a do 4m transportní výšky. Mezi dalšími předváděcími stroji nechyběly Swifter SO 5000 a Swifter SE 10000. Všechny předváděcí stroje byly vybaveny předním hydraulicky ovládaným páskovým smykem, pracovní sekcí se šípovými radličkami, dvouřadým Crosskillem a finish válečkem pro finální povrchovou úpravu.

Předváděcí Swifter SO 8000 v transportní poloze.

Vhodně zvolené pracovní orgány zajistí ten nejlepší výsledek.

Představení SB – sekce a Share sekce

Naše předseťové kompaktory  byly předvedeny v různých zemědělských podnicích s různými půdními podmínkami od severní až po jižní Moravu, ale i v podhůří Orlických hor. Hlavní plodinou, pod kterou jsme chystali před setím, byla cukrová řepa a kukuřice. V případě předseťové přípravy pod cukrovou řepu byly stroje osazeny speciální SB (Suger beet = cukrová řepa) sekcí, která využívá šípové radličky 170 mm umístěny ve čtyřech řadách. Přičemž úhel každé slupice je navržen tak, aby nedocházelo k vertikálnímu míchání půdy, čímž zachováváme veškerou jarní vláhu. Pro přípravu před setím kukuřice, ale také i obilovin byla předvedena sekce Share, která je tvořena šípovými radličkami 270 mm umístěných ve dvou řadách.

SB sekce pro přípravu pod cukrovou řepu.

Obsluha stroje podniku Agro Miovský společně s panem Kalašem (obchodní zástupce Strom Morava) hodnotí kvalitu přípravy před setím cukrovky.

Předseťová příprava před setím kukuřice, stroj musel ukázat své kvality i v takto těžkém terénu.

Výsledek práce Swifteru po jednom přejezdu.

Opět úspěšná „SWIFTER TOUR“

Dá se říci, že všichni zákazníci, kteří využili možnosti vyzkoušet si Swiftery přímo v jejich podmínkách hodnotili kvalitu práce velmi pozitivně a většina z nich hodnotila práci v superlativech. Skutečnost, že  Swiftery přesvědčily zákazníky natolik o svý kvalitách a přednostech, dokazuje velký zájem o pořízení těchto strojů.  Mezi další majitele nových Swifterů můžeme zmínit tyto podniky:

Swifter SO 8000F – Agroprogres Kateřinky,
Swifter SO 8000F – Agro Miovský,
Swifter SO 8000F – Antonín Tykal,
Swifter SO 8000F – Milan Indrák,
Swifter SO 8000F – Ing. Jaroslav Spurný,
Swifter SO 7000 Zdobnice a.s.,
Swifter SO 6000 Zámecký vrh Rudoltice,
Swifter SO 5000 Petr Kučera,
Swifter SO 4000 Miloš Macek

Úspěšné předvedení stroje SO 7000 v Dubické a.s

Úspěšné předvedení stroje SO 7000 ve Zdobnici a.s.

Michal Jurníček
Oblastní zástupce pro Moravu

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás