I tak by se dal shrnout uplynulý rok 2016 v regionu jižní Čechy a okresech Benešov a Pelhřimov, kde společnost BEDNAR již pátým rokem zajišťuje přímý prodej svých strojů prostřednictvím vlastního střediska pro jižní Čechy, laicky řečeno „z fabriky rovnou k zemědělci“.

„Swifter jsme zakoupili na zákadě vyzkoušení v našich podmínkách, kde nás přesvědčila kvalita jeho práce. Používáme ho před secím strojem s diskovou sekcí. Osvědčil i v obtížných podmínkách před setím řepky, kdy panovalo extrémní sucho,“ Jaromír Klusoň, předseda představenstva (ZOD Lubná).

V srpnu jsme do podniku AGRO Pertoltice, a.s. dodali prostřednictvím našeho střediska STROM PRAHA a.s. v Habrech nový předseťový kompaktor Swifter SO6000F. Stroj je v agregaci s traktorem John Deere 7530 Premium a my jsme jej zachytili při podzimní přípravě seťového lůžka u obce Pertoltice.

Zpět na novinky

03.
Říjen
2016

Pod Tatrami je snaha o zlepšenie podnych vlastností

„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor Semančík.

Zpět na novinky

14.
Červenec
2016

První stroj BEDNAR v českém holdingu RABBIT

Společnost DZS Struhařov a.s. hospodaří téměř na 4 500 ha zemědělské půdy v okrese Benešov a je součástí českého holdingu RABBIT Trhový Štěpánov, jež obhospodařuje cca 15 500 ha zemědělské půdy

Ve Struhařově řešili obnovu stroje na přípravu půdy před setím. I ve Struhařově totiž vědí, že kvalitní seťové lůžko, je nezbytným předpokladem pro kvalitní založení nového porostu. Vyzkoušeli proto při jarní přípravě několik strojů různých výrobců a volba padla na předseťový kompaktor SWIFTER SO 6000 F pro svojí kvalitní práci a jedinečnou výbavu, zejména přednímu páskovému hydraulickému smyku a dvojitému drtícímu crosskill válci.

 

Zpět na novinky

30.
Červen
2016

Tříleté zkušenosti s předseťovým kompaktorem Swifter

Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha orné půdy. Rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování obilnin, silážní kukuřice a v menší míře i cukrové řepy. V Agroně používají pro předseťovou přípravu již třetím rokem kompaktor SWIFTER SO 8000F, který pořídili z důvodu již nevyhovující výkonosti a kvality práce starého kompaktoru. V podniku mají různé půdní podmínky od lehkých půd až po těžké jílovité půdy, což hrálo rozhodující roli při výběru stroje.

Splnění podmínky vysoké denní výkonnosti

Jelikož máme jako jedni z mála českých výrobců těchto strojů dlouholetou zkušenost s výrobou širokozáběrových strojů, obrátili se na nás zástupci Agrony Staré Město s požadavkem na vyzkoušení kompaktoru o pracovním záběru 10 metrů. Stroj byl agregovaný s traktorem o výkonu cca 330 koní. Pro místní členité pozemky tato agregace nebyla zcela vhodná, souprava dosahovala nižší pracovní rychlosti, což ovlivňovalo výslednou kvalitu předseťové přípravy. Právě z těchto důvodů se v podniku rozhodli pro pracovní záběr 8 metrů, aby i při práci na těchto pozemcích dosahovali optimální konstantní pracovní rychlosti.

Swifer SE 10000 během testování v Agrona Staré Město a.s.

Swifter SE 10000 vybavený zadním finish válcem pro tvorbu ideální půdní struktury v tězkých jílovitých podmínkách.


Kvalitní předseťová příprava na těžkých jílovitých půdách

Kvalitní předseťová příprava na takto těžkých půdách může být ovlivněná hned několika faktory. Mezi ty hlavní a nejdůležitější patří základní zpracování půdy, které může být nadále ovlivněno klimatickými podmínkami. Mezi ty nejhorší varianty patří bezesporu pozdní podzimní orba za vlhkých půdních podmínek s mírnou zimou. Poté dojde k vytvoření těžko zpracovatelných jílovitých skýv, které se přes zimu nerozpadnou. Variantou jak zpracovat pozemek v takovýchto podmínkách je pomocí dlátového pluhu Terraland, který v podniku také používají a dále předseťovým kompaktorem Swifter. Ten díky přednímu páskovému smyku Crushbar  strhne „prvních nerovnosti„ a dalším pracovním orgánem, kterým je masivní přední lištový válec o průměru 350 mm nadrtí hroudy. Právě průměr tohoto válce je velice důležitý zejména při zpracování těžkých půd. Jedná se o první válce jedoucí v „hrubém povrchu“, které musí hrubou zeminu rozmělnit. Proto jiné kompaktory s malým průměrem válce v takových půdách selhávají, nemluvě o jejich životnosti. Samozřejmostí následují dvě řady šípových radliček s překrytím pro dokonalé seťové lůžko, za kterými půdu urovnává smyková lišta. O optimální tvorbě půdní struktury rozhodují dvouřadé croskill válce, který jsou vložené do sebe a díky tomuto májí tzv. samočistící efekt. V případě zpracování kamenitých pozemků se tyto vložené crosskill válce jednoduše mechanicky oddálí, tak aby nedocházelo k zablokování hřídelů kamenem. Alfou a omegou na těžkých půdách je právě tento dvouřadý crosskill, díky kterému se takto obtížně zpracovatelné půdy dají snadněji připravit. Pro finální přípravu vybrali v Agroně Staré Město pro jejich kompaktor Swifter SO 8000F finish váleček, který zbylé hroudy dokáže ještě více rozdrobit.

Zpracování pozemku na podzim  na velmi těžké půdě, který byl zpracován podzimním „terralendováním„. 

Přední páskový hydraulicky ovládaný smyk Crushbar doporučujeme jako základní výbavu pro takto těžké půdy.


Dvojitý crosskill válec a za ním smyková lišta, která byla osazena na předváděcím stroji.

Výsledek práce po jednom přejezdu Swifterem na těžké půdě. 


„Se strojem pojedu již třetí sezonu a mám s ním odpracováno několik tisíc hektarů. Swifter dokáže půdu připravit na jeden přejezd a nic mi pak nebrání se strojem udělat za směnu 80 ha a v prodloužené jsem trumfnul téměř 100 ha,“ usmívá se obsluha stroje Zdeněk Krones.

Swifter SO 8000F v agregaci s traktorem o výkonu cca 330 k.

Obsluha stroje pan Zděnek Krones.


Pozitivně hodnotí práci Swifteru i Ing. Karel Pastýř, zástupce vedoucího rostlinné výroby.

Michal Jurníček, DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:
michal.jurnicek@bednarfmt.com

Společnost AGRIPROD s.r.o. Munice u Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice, hospodaří na cca 1300 ha zemědělské půdy. Jejich půdy jsou tzv. vteřinové. Jde o velmi těžké jílovité půdy s velkou lepivostí, jejichž přípravu jen tak nějaký stroj nezvládne (pro zajímavost: v okolí Munic se i těží hlína do nedaleké cihelny šamotky). V AGRIPRODU již na přípravu vyzkoušeli kdejaký stroj, různé kompaktory, diskéry a kombinátory.

Společnost AGROCENTRUM HRUŠOVANY s.r.o. hospodaří na pozemcích 1600 ha v okolí Hrušovan nad Jevišovkou. Pěstují převážně řepku, obilniny, silážní i zrnovou kukuřici, cukrovou řepu a vojtěšku. Mezi jejími dalšími podnikatelskými aktivitami je nákup a prodej komodit, prodej hnojiv a pesticidů. V neposlední řadě poskytují i kompletní služby pro zemědělce.

Rodinná farma ve Velimi na Kolínsku má necelých 400 hektarů. Obhospodařuje ji pan Kolář se svými dvěma syny a vnukem. Pěstuje se zde hlavně pšenice, kukuřice, slunečnice a řepka. Pozemky v okolí Velimi se nacházejí v nadmořské výšce okolo 200 m. Půdy jsou poměrně úrodné.

V letošním roce jsme opět navázali na úspěšné jarní předvádění předseťových kompaktorů BEDNAR, které jsme v loňském roce ve spolupráci s našimi regionálními prodejci působícími v regionu Moravy a Vysočiny – (Strom Morava., MAN ZT, Agrotip Opava a Strom Východ stř. Helvíkovice), uspořádali tak abychom nabídli zemědělcům možnost vyzkoušet si předseťové kompaktory Swifter přímo v provozu v jejich podmínkách…

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás