Na farmě Paula Leto v Austrálii pracují v systému Controlled Traffic Farming (CTF), kde využívají diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400 a dlátový pluh TERRALAND TO 6000. Přečtěte si tento článek a zjistěte více informací o využití strojů BEDNAR v Austrálii.

Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky z fabriky BEDNAR majú potenciál využiť aj „službári“, o čo sa zaslúžili nie len dodávatelia pôsobiaci v Európe ale aj dodávatelia techniky na ďalekom Novom Zélande. Európske pravidlo o prepravnej šírke stroja, 3 metre, je uplatniteľné aj na Novom Zélande, keďže používatelia pomerne často stroje prepravujú a musia sa vysporiadať s veľmi úzkymi a kopcovitými cestami na pomerne dlhých vzdialenostiach.

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien a produkciu technickej plodín do bio-plynovýh staníc. Samotný podnik operuje na 8000 ha z toho sú trvalé trávne porasty na 2000 ha. Pri takejto výmere ASTOM 4PS zvolil vhodne spoluprácu s Bednar FMT, keďže vo svojom portfóliu ponúka závesnú techniku až do 18 m záber pri kompaktoroch a 12 m záber pri diskových podmietačoch.

Na základě požadavků Evropské Unie se zvyšují nároky na častější zařazování meziplodin do osevních postupů. Tento požadavek je velmi náročný zejména pro ty farmáře, kteří mají větší výměru a bojují s časem. Jednou s možností, jak jednak založit porost meziplodiny na velkých farmách je použití Ferti-Boxu v kombinaci se širokozáběrovým diskovým podmítačem SwifterDisc XE.

Dalo by se říct na místní poměry monstrózní diskový podmítač. BEDNAR SWIFTERDISC XE 12000 byl uveden do provozu v centrální oblasti Otaga na Novém Zélandu. Se svými dvanácti metry je největším dosud používaným strojem na operaci základního zpracování půdy a diskuje po obřích parcelách poblíž tisícového městečka Twitzel. Ve stejné oblasti pracuje již přes rok i druhý podmítač z řady XE se záběrem 10 metrů. Oba stroje dodal na novozélandský trh místní distributor 4AG. S novými stroji místní farmáři dosahují enormních denních výkonů a vyšší efektivnosti celé linky.

Zpět na novinky

14.
Listopad
2014

BEDNAR v Zemědělských službách Dynín

Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří na 4800 ha půdy a patří mezi „vlajkové lodě“ jihočeského zemědělství. Společnost se věnuje jak zemědělské výrobě, tak i rostlinné a živočišné. Místní půdy jsou těžké, hluboké a velmi úrodné, vyžadují kvalitní péči, zejména hluboké zpracování.

Vyzkoušení Terralandu vedlo ke změně ve zpracování půdy

Už v roce 2013 se, po přesvědčivém vyzkoušení zapůjčeného stroje, v Dyníně rozhodli ke koupi nového dlátového pluhu Terraland TN 3000. Stroj je agregován s pásovám traktorem o výkonu 330 koní. Terralandem hloubkově zpracovaná pole (místo klasické orby) se změnila k nepoznání. Zmizely louže a močály, porosty se díky provzdušnění půdy odvděčily vyššími výnosy. Na ozimém ječmenu byl výnos o 1,5 t vyšší než na pozemku zoraném klasickým pluhem. Na základě této zkušenosti, rozhodl Předseda představenstva – Ing. Petr Pokorný o zásadní změně zpracování půdy v celé skupině ZS Dynín.

Swifterdisc XE 10000 a zástupci Zemědělských služeb Dynín. Zleva obsluha soupravy – Jan David, předseda představenstva – ing. Petr Pokorný. Agrochov Dynín – Dalibor Doubek, za zem. služby pan Ženčuch, za ZOD Kolný – pan Vomáčka.

Zbrusu nový diskový podmítač Swifterdisc XE 12000 s hydraulickým  páskovým smykem pro důslednou přípravu půdy před setím.

Žlutá flotila se rozrostla

Zásluhu na změně zpracování půdy v Dyníně měl tradiční polní den BEDNAR v zemědělské společnosti Sloveč v Městci Králové. Ing. Pokorný měl možnost sdílet zkušenosti a získat cenné informace od zdejších špičkových zemědělců. V Dyníně se rozhodli k pásovému traktoru o 330 koních pořídit další dva nové o výkonu 560 koní. K nesenému Terralandu TN 3000 (záběr 3m) přibyl polonesený Terraland TO 6000 (záběr 6m), doplněný o 6m pěch Presspack pro zpětné uzavření vrchní vrstvy půdy za suchého počasí. Diskový podmítač Swifterdisc XE 10000 (záběr 10 m) a Swifterdisc XE 12000 (záběr 12m) pro rychlou a levnou podmítku (spotřeba 5–6 l nafty na 1 ha), v rámci předseťové přípravy po Terralandech, s využitím předního hydraulického páskového smyku, kterým jsou oba podmítače vybaveny. Dalším strojem žluté flotily v Dyníně je mulčovač rostlinných zbytků Mulcher MM 7000 (záběr 7 m), pro kvalitní a rychlé zpracování posklizňových zbytků ještě před operacemi zpracování půdy. Všechny vyjmenované stroje budeme v průběhu práce, v rámci sezóny, blížeji představovat na našich stránkách.

Tažený pěch Presspack PT 6000, připojitelný za dlátový pluh Terraland. Pro finální operaci, např. zpracování půdy pod řepku.

Excelentní podmítka v podání Swifterdiscu XE 10000 o záběru 10m.

 

Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských podniků v Ústeckém kraji, Astur Straškov a.s.. Společnost obhospodařující celkem 3 660 ha orné půdy, na kterých se kromě tradičních plodin (pšenice, ječmen) pěstuje cukrová řepa (celkem 450 ha) a slunečnice (celkem 100 ha). Astur má jako dnes již jedna z mála farem rozsáhlou živočišnou výrobu specializující se na chov prasat, s celkovou výrobou 1 200 tun ročně…

Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento diskový podmítač je nabízen v provedeních se záběry 8, 10 a 12 m. Po prvních předváděcích hektarech v ČR, které si stroj odbyl na jaře…

V průběhu září jsme navštívili společnost Lupofyt s.r.o., Chrášťany, která patří mezi nejvýznamější zemědělské podniky v okresu Rakovník, v západních Čechách. Společnost se pro letošní rok rozhodla investovat nemalé prostředky do nových technologií…

Jednou z dalších našich letošních novinek, kterou jsme pro Vás připravili, je širokozáběrový diskový podmítač krátké koncepce s názvem SwifterDisc XE. Tím se rozšířila nabídka našich krátkých diskových podmítačů SwifetrDisc na pracovní záběry začínající na 3m a končící na 12m. Podmítač …

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás