Na farmě Paula Leto v Austrálii pracují v systému Controlled Traffic Farming (CTF), kde využívají diskový podmítač SWIFTERDISC XE 12 400 a dlátový pluh TERRALAND TO 6000. Přečtěte si tento článek a zjistěte více informací o využití strojů BEDNAR v Austrálii.

Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky z fabriky BEDNAR majú potenciál využiť aj „službári“, o čo sa zaslúžili nie len dodávatelia pôsobiaci v Európe ale aj dodávatelia techniky na ďalekom Novom Zélande. Európske pravidlo o prepravnej šírke stroja, 3 metre, je uplatniteľné aj na Novom Zélande, keďže používatelia pomerne často stroje prepravujú a musia sa vysporiadať s veľmi úzkymi a kopcovitými cestami na pomerne dlhých vzdialenostiach.

Spoločnosť Agroservis Komárno v spolupráci s Bednar FMT dodala počas roku 2015 5 kusov závesnej techniky do podniku ASTOM 4PS s.r.o.. Podnik je zameraný na produkciu rastlinnej výroby, predaj semien a produkciu technickej plodín do bio-plynovýh staníc. Samotný podnik operuje na 8000 ha z toho sú trvalé trávne porasty na 2000 ha. Pri takejto výmere ASTOM 4PS zvolil vhodne spoluprácu s Bednar FMT, keďže vo svojom portfóliu ponúka závesnú techniku až do 18 m záber pri kompaktoroch a 12 m záber pri diskových podmietačoch.

Na základě požadavků Evropské Unie se zvyšují nároky na častější zařazování meziplodin do osevních postupů. Tento požadavek je velmi náročný zejména pro ty farmáře, kteří mají větší výměru a bojují s časem. Jednou s možností, jak jednak založit porost meziplodiny na velkých farmách je použití Ferti-Boxu v kombinaci se širokozáběrovým diskovým podmítačem SwifterDisc XE.

Zpět na novinky

02.
Srpen
2015

Dvanáctimetrový podmítač BEDNAR – největší na Novém Zélandě

Dalo by se říct na místní poměry monstrózní diskový podmítač. BEDNAR SWIFTERDISC XE 12000 byl uveden do provozu v centrální oblasti Otaga na Novém Zélandu. Se svými dvanácti metry je největším dosud používaným strojem na operaci základního zpracování půdy a diskuje po obřích parcelách poblíž tisícového městečka Twitzel. Ve stejné oblasti pracuje již přes rok i druhý podmítač z řady XE se záběrem 10 metrů. Oba stroje dodal na novozélandský trh místní distributor 4AG. S novými stroji místní farmáři dosahují enormních denních výkonů a vyšší efektivnosti celé linky.

Velké farmy a službaři poptávají větší pracovní záběry

Marketingový manažer Hamish Raikes říká, že velké zemědělské podniky a pronajímatelé techniky včasně využili konkurečních výhod, které stroje značky BEDNAR nabízí. Dodává, že jednou z mnoha konkurečních výhod strojů jsou velké záběry, které umožňují vysokou efektivitu pracovních operací, a které byly zkonstruovány na základě poptávky po velkých denních výkonech evropských farmářů. “Obrovský rozsah zemědělských operací v našich podmínkách vyžaduje přípravu stovek tisíc hektarů určených především pro pěstování obilnin. Abychom byli schopni zpracovat takové výměry v relativně krátké době potřebovali jsme stroje s velkými záběry a konstrukčně dimenzované na velké pracovní rychlosti,” uvádí Hamish Raikes s poznámkou, že právě tyto potřeby dokázalyzajistit stroje BEDNAR. Navzdory velké pracovní šířce jsou však stroje BEDNAR velmi kompaktní, transportní šířka představuje 3 metry. Obsluha stroje si navíc pochvaluje konstrukční prvky diskového podmítače SWIFTERDISC XE, které umožňují plynnulý zdvih diskové sekce na úvratích, bezproblémovou manévrovatelnost a tím rychlé otáčení pracovní soupravy.


Vysoké denní výkony

“S pracovními záběry 10 a 12 metrů a rychlosti 10-12 km/h není problém zpracovat až 100 hektarů za den. V porovnání s dříve používanými šestimetrovými stroji je rozdíl ve výkonu jasně patrný. Farmářům a pronajímatelům techniky tak odpadají starosti s krátkým obdobím na podmítku”, popisuje Hamish další výhody strojů značky BEDNAR. Desetimetrový podmítač je tažen třistatřicetin koňovým traktorem John Deere 8335R a jeho dvanáctimetrový “kolega” je zapřažen k John Deere 9530 o výkonu 530 koní.


Vynikající výsledek práce

Disky s průměrem 520 mm pracujících v páru “twindisc”, umožňují zapravení velkého množství posklizňových zbytků v primární operaci zpracování půdy nebo mohou být použity po orbě.  Konstrukční váha a celková koncepce stroje si hravě poradí ve složitých podmínkách, v kterých jiné stroje ztrácejí. Twindisc systém poskytuje zákazníkům vynikající průchodnost hmoty. Celkový výsledek koncepce diskového podmítače BEDNAR je v porovnání s kypřícími stroji zřetelný při potřebě zapravení a rovnoměrného promíchání posklizňových zbytků. Ještě větší opodstatnění nabírá při práci v těžkých půdách.Velkou agronomickou výhodou je přesné dodržení nastavené pracovní hloubky v celém pracovním záběru stroje. Diskové podmítače skládané s několika pracovních sekcí (křídel) zejména v sušších nebo těžích půdách nejsou schopny udržet pracovní hloubku – pracovní hloubka se liší na bočních křídlech s hloubkou uprostřed stroje.


Správný výběr pěchů je důležitý

Oba diskové podmítače pracují v oblastech s kamenitými typy půd, a proto byly logicky zkonfigurovány s pryžovým pěchem roadpacker. Pěch s V-profilováním tvoří vysoce odolná a otěruvzdorná směs pryže. Po zpracovaných 2 500 hektarech nevykazují pryžové pěchy téměř žádné známky opotřebení.
Závěrem Hamish Raikes uvádí: „S velkými stroji BEDNAR mají naši zemědělci možnost zvýšit pracovní kapacitu v hlavní sezóně. V jižní části Nového Zélandu je mnoho farmářů, kteří vlastní traktory s výkonem 300-600 koní a proto věřím, že potenciál těchto strojů v brzké době naplno využijí.“
VIDEO:

Hamish Raikes
http://www.4ag.co.nz/
4AG
Nový Zéland

Zpět na novinky

14.
Listopad
2014

BEDNAR v Zemědělských službách Dynín

Společnost Zemědělské služby Dynín zastřešuje farmy Agrochov Dynín, ZOD Kolný a Kooprodukt Lišov. Hospodaří na 4800 ha půdy a patří mezi „vlajkové lodě“ jihočeského zemědělství. Společnost se věnuje jak zemědělské výrobě, tak i rostlinné a živočišné. Místní půdy jsou těžké, hluboké a velmi úrodné, vyžadují kvalitní péči, zejména hluboké zpracování.

Vyzkoušení Terralandu vedlo ke změně ve zpracování půdy

Už v roce 2013 se, po přesvědčivém vyzkoušení zapůjčeného stroje, v Dyníně rozhodli ke koupi nového dlátového pluhu Terraland TN 3000. Stroj je agregován s pásovám traktorem o výkonu 330 koní. Terralandem hloubkově zpracovaná pole (místo klasické orby) se změnila k nepoznání. Zmizely louže a močály, porosty se díky provzdušnění půdy odvděčily vyššími výnosy. Na ozimém ječmenu byl výnos o 1,5 t vyšší než na pozemku zoraném klasickým pluhem. Na základě této zkušenosti, rozhodl Předseda představenstva – Ing. Petr Pokorný o zásadní změně zpracování půdy v celé skupině ZS Dynín.

Swifterdisc XE 10000 a zástupci Zemědělských služeb Dynín. Zleva obsluha soupravy – Jan David, předseda představenstva – ing. Petr Pokorný. Agrochov Dynín – Dalibor Doubek, za zem. služby pan Ženčuch, za ZOD Kolný – pan Vomáčka.

Zbrusu nový diskový podmítač Swifterdisc XE 12000 s hydraulickým  páskovým smykem pro důslednou přípravu půdy před setím.

Žlutá flotila se rozrostla

Zásluhu na změně zpracování půdy v Dyníně měl tradiční polní den BEDNAR v zemědělské společnosti Sloveč v Městci Králové. Ing. Pokorný měl možnost sdílet zkušenosti a získat cenné informace od zdejších špičkových zemědělců. V Dyníně se rozhodli k pásovému traktoru o 330 koních pořídit další dva nové o výkonu 560 koní. K nesenému Terralandu TN 3000 (záběr 3m) přibyl polonesený Terraland TO 6000 (záběr 6m), doplněný o 6m pěch Presspack pro zpětné uzavření vrchní vrstvy půdy za suchého počasí. Diskový podmítač Swifterdisc XE 10000 (záběr 10 m) a Swifterdisc XE 12000 (záběr 12m) pro rychlou a levnou podmítku (spotřeba 5–6 l nafty na 1 ha), v rámci předseťové přípravy po Terralandech, s využitím předního hydraulického páskového smyku, kterým jsou oba podmítače vybaveny. Dalším strojem žluté flotily v Dyníně je mulčovač rostlinných zbytků Mulcher MM 7000 (záběr 7 m), pro kvalitní a rychlé zpracování posklizňových zbytků ještě před operacemi zpracování půdy. Všechny vyjmenované stroje budeme v průběhu práce, v rámci sezóny, blížeji představovat na našich stránkách.

Tažený pěch Presspack PT 6000, připojitelný za dlátový pluh Terraland. Pro finální operaci, např. zpracování půdy pod řepku.

Excelentní podmítka v podání Swifterdiscu XE 10000 o záběru 10m.

 

Zpět na novinky

19.
Červen
2013

Několik let spokojenosti s diskovými podmítači ve Straškově

Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských podniků v Ústeckém kraji, Astur Straškov a.s.. Společnost obhospodařující celkem 3 660 ha orné půdy, na kterých se kromě tradičních plodin (pšenice, ječmen) pěstuje cukrová řepa (celkem 450 ha) a slunečnice (celkem 100 ha). Astur má jako dnes již jedna z mála farem rozsáhlou živočišnou výrobu specializující se na chov prasat, s celkovou výrobou 1 200 tun ročně…

Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských podniků v Ústeckém kraji, Astur Straškov a.s. Společnost obhospodařující celkem 3 660 ha orné půdy, na kterých se kromě tradičních plodin  (pšenice, ječmen) pěstuje cukrová řepa (celkem 450 ha) a slunečnice (celkem 100 ha). Astur má, jako dnes již jedna z mála farem, rozsáhlou živočišnou výrobu specializující se na chov prasat s celkovou výrobou 1 200 tun ročně. Na žně 2012 byly po dobrých zkušenostech se stroji STROM-BEDNAR PRECISER dodány dva nové diskové podmítače krátké koncepce STROM-BEDNAR SWIFTERDISC XE 8000.

Zkušenosti s PRECISERY

Výběr těchto podmítaču nepřišel jen tak náhodou. Několik let zde pro první a druhé podmítky (někdy dokonce i třetí) používali hřídelové podmítače koncepce „X“ STROM-BEDNAR PRECISER v záběru 6 metrů. Na podniku pracoval a stále ještě pracuje původní zelený PRECISER, který následně doplnil druhý již žlutý PRECISER. Těžké disky typu „X“ v posledních letech z trhu vytlačily krátké disky, které oproti „X“ové koncepci lépe rovnají pole a nevytváří nerovnosti v podobě hrůbků. Nastavení strojů krátké koncepce je rovněž o poznání snaží. Nelze zapomenout na poměr pracovního výkonu a spotřeby PHM.

Nové stroje SWIFTERDISC – výkon a stabilita

V Asturu, podobně jako v jiných podnicích, bylo nutné zvýšit výkonnost celé linky pro přípravu půdy využitím moderních navigačních systémů ve spojení s vyšší pracovní rychlostí a zvětšením pracovního záběru podmítačů. Stroje SWIFTERDISC XE vynikají dokonalou stabilitou i při vysokých rychlostech. Diskové stroje krátké koncepce mají problém se stabilitou (kmitání, houpání) tím se omezuje výkon a pole je nerovné. Předsazením pojezdové nápravy před diskové sekce se SWIFTERDISC XE stává 100% stabilním. Žádné houpání ani kmitání a stejná hmotnost na každý disk.  Obsluha z Asturu potvrzuje: “Díky uložení nápravy stroj neskáče i při rychlostech kolem 13 km/h, krásně kopíruje terén a povrch je po jednom přejezdu perfektně srovnaný.“

 

První diskový podmítač Preciser v Asturu Straškov. Díky umístění transportní nápravy nedochází k buzení nežádoucích kmitů a tím je pracovní hloubka udržena na celém pozemku stejná.

 

16m odvede výkon

Stroje SWIFTERDISC XE 8000 s celkovým záběrem 16 m dokážou za den v Asturu zpracovat přes 160 ha půdy. Traktory Challanger a John Deere vykazují spotřebu 5,5 – 6,2 l/ha a i ve více členitých polích nemají s diskovými podmítači jakýkoli problém. „Na hodnocení spolehlivosti je ještě brzo, ale práce nám díky velkým pracovním záběrům a práci ob líchu rychle ubývá.“ Hodnotí podmítače jejich obsluhy.
Rychlá, mělká podmítka krátce za mlátičkou je logickým a úspěšným řešením kontroly výdrolu a plevelů s přerušením kapilarity a uchováním vláhy v letních měsících. Pro úspěšné založení dalších porostů je první dobře podmítnutá a za včas podmítnutá parcela dobrým základem, na kterém lze stavět.

 

Dvojice diskových podmítačů SWIFTERDISC XE dosahuje ve Straškově vysokých výkonů. Práce ob líchu.

Zpět na novinky

29.
Prosinec
2011

SWIFTERDISC XE, rychlá podmítka po sklizni

Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento diskový podmítač je nabízen v provedeních se záběry 8, 10 a 12 m. Po prvních předváděcích hektarech v ČR, které si stroj odbyl na jaře…

   Na podzim 2010 jsme poprvé představili jako novinku širokozáběrový diskový podmítače SwifterDisc XE. Tento diskový podmítač je nabízen v provedeních se záběry 8, 10 a 12 m. Po prvních předváděcích hektarech v ČR, které si stroj odbyl na jaře již při jarních předseťových přípravách, jsme v předvádění pokračovali během celé sezóny 2011 v České i Slovenské Republice. Během předvádění se stroj osvědčil a přesvědčil o svých technických přednostech několik zájemců, kteří se záhy stali majiteli.

Hlavní technické přednosti, které přesvědčují…

   SwifterDisc XE se liší od většiny konkurenčních strojů umístěním transportního podvozku. Transportní podvozek je umístěn před diskovými sekcemi – tím je eliminováno „skákání“ stroje během práce, které má za následek nerovnoměrné zpracování půdy a nedovoluje zpracování v optimální pracovní rychlosti. U klasických polonesených strojů vyvolává náprava umístěná za diskovými sekcemi ono již zmiňované skákání, které je zapříčiněno nevyváženým těžištěm v době, kdy je náprava v pracovní pozici. S většími pracovními záběry od 8m a více se skákání stává značným problémem. Stroj s nápravou umístěnou před sekcemi je stabilnější a pracuje klidně bez nežádoucích vlivů.
Polohou nápravy je ovlivněna také stálá pracovní hloubka v celém záběru stroje. Disky na krajích bočních rámů pracují ve stejné pracovní hloubce jako disky uprostřed stroje. U strojů, které mají podvozek s nápravou za disky, dochází v prostřední části pracovního záběru k hlubšímu zpracování, než na krajích kde naopak dochází k nechtěnému vyhlubování. Na tento efekt má vliv působení váhy nápravy na střed stroje.

Umístění hlavní nápravy před diskovou sekcí u SWIFTERDISCu XE je zárukou rovnoměrnné pracovní hloubky.   Během předvádění v PD Zlatná byla půda zpracovávána do
hloubky 10 cm.

Předvádění na Slovensku

   Na Slovensku byl předváděn širokozáběrový diskový podmítač od konce zkosení prvních klasů ozimého ječmene. Jednou z farem, která si jej vyzkoušela byla  PD Zlatná hospodařící na 5000 ha v obci Zlatná na Ostrove, v těsné blízkosti maďarských hranic v okrese Komárno. V zemědělském družstvu se zabývají pěstováním převážně tradičních obilnin a řepky. Polnohospodářské družstvo Zlatná je již druhou sezonu spokojeným majitelem dlátového pluhu STROM Terraland TN 3000D/7, který se v dnešní době stává nepostradatelným strojem na dvoře velkého množství zemědělců. SwifterDisc se zde rozhodli vyzkoušet zejména díky potřebě rychlé podmítky po sklizni.
SWIFTERDISC XE 8000 byl při předvádění agregován s traktorem John Deere 8330. Předváděcí stroj byl konfigurován s válcem roadpacker, který je určen díky své nizké lepivosti do všech půdních podmínek.

Nejprve SwifterDisc, pak Terraland
Během naší návštěvy stroj pracoval na strništi ihned po úklidu slámy. Osmimetrový podmítač dosahoval s traktorem John Deere 8330 optimální rychlosti (12 km/h) pro podmítku s hloubkou zpracování 10 cm. Mohl tak urovnávat nerovnosti vzniklé při sklizni, kterých bylo díky letošně nadprůměrnému množství srážek na poli mnoho. SwifterDisc vytvářel skvělé podmínky pro práci dlátového pluhu. Stejnou technologii zpracování, čili rychlou podmítku, náhradu orby terralandováním do cca 35 cm, urovnání půdy (uválení) a následné setí aplikují i v dalším podniku na Slovensku – Triticum s.r.o..

Snadné skládání stroje do transportní polohy – fáze 1Snadné skládání stroje do transportní polohy – fáze 2

  Během léta SwifterDisc XE 8000 ukázal své hlavní přednosti, a to vysokou denní výkonnost (70 ha/den), kvalitní zpracování půdy (až do 12 cm) a obratnost při transportu, díky unikátnímu skládáni směrem dopředu (šířka 3m, délka 7,6 m).

Ing. Jan Bednář

Zpět na novinky

14.
Prosinec
2011

SWIFTERDISC XE zvítězil v nelehké konkurenci

V průběhu září jsme navštívili společnost Lupofyt s.r.o., Chrášťany, která patří mezi nejvýznamější zemědělské podniky v okresu Rakovník, v západních Čechách. Společnost se pro letošní rok rozhodla investovat nemalé prostředky do nových technologií…

   V průběhu září jsme navštívili společnost Lupofyt s.r.o., Chrášťany, která patří mezi nejvýznamější zemědělské podniky v okresu Rakovník, v západních Čechách. Společnost se pro letošní rok rozhodla investovat nemalé prostředky do nových technologií pro zpracování půdy, jednou z nejvýznamnějších položek byl i širokozáběrový diskový podmítač. Po důkladném testování se v Lupofytu nakonec rozhodli pro koupi 8mi metrové verze SWIFTERDISCU XE.

    Společnost hospodaří na 1940 ha orné půdy a zabývá se výhradně rostlinnou výrobou, přičemž převažuje pěstování olejnin, řepka se pěstuje na 780 hektarech a mák zaujímá plochu přes 350 hektarů. „Výnosy jsou každoročně ve společnosti vyšší než je celkový průměr okresu, dodržujeme veškeré agrotechnické termíny a vysoce kvalifikovaný tým pracovníků společně s moderní technikou nám to umožňuje,“ vysvětluje agronom společnosti, Jaroslav Mikoláš.

Ideální agregace s traktorem Case Magnum o výkonu 310 koní dosahuje rychlostí přes 13 Km/ hod při průměrné spotřebě 4,5 l/ha  Obsluha stroje pan Milan Hlaváček je se strojem nadmíru spokojen. Vyzdvihl především jeho stabilitu ve vysokých pracovních rychlostech.

Precizní srovnání povrchu…

Veškeré podmítky a přípravdu půdy obstarávaly do začátku letošního léta dosluhující stroje, které svou výkonností již nestačily novým secím strojům, které byly zakoupeny na začátku roku. Pro testování nových širokozáběrových podmítačů si podnik vybral celkem 4 stroje, včetně našeho zástupce.

   Při naší návštěve pracoval SWIFTERDISC XE na 30 ha poli při druhé podmítce po řepce, hloubka zpracování byla nastavena na 8 cm a pole bylo po jednom přejezdu připraveno na setí. „Ani jeden z testovaných strojů nedosáhl tak precizní kvality srovnání povrchu, jako je tomu u SWIFTERDISCU, oceňuji zejména kvalitní rozbití hrud díky zadnímu válci V-ring,“ doplňuje Jaroslav Mikoláš.

 

 

 

Disky 520×5 mm s konstantní geometrií zajišťují kvalitní, rychlou, levnou podmítku do 12 cm. Ze všech testovaných strojů dosáhl SWIFTERDISC nejlepšího urovnání povrchu a perfektního rozbití hrud díky zadnímu válci V-ring.

 Vysoký denní výkon…
„Stroj agregujeme s traktorem CASE IH Magnum 310, nedělá mu problém ani v kopcovitých terénech dosahovat rychlosti přes 13 km/h, přičemž spotřeba se v průměru dostane na 4,5l/ha! Co musím vyzvednout jako velké plus stroje, ve srovnání s konkurencí, je jeho stabilita a pevnost i při vyšších rychlostech, stroj neskáče, pracovní hloubku udržuje rovnoměrně po celém profilu a díky vysokým pracovním rychlostem dosahuje perfektní zaklopení rostlinných zbytků, nemluvě o vysokém denním výkonu, kdy jsme schopni zpracovat přes 65 hektarů.“
Traktorista Milan Hlaváček si pochvaluje zejména kompaktnost celého stroje při přepravě, vzdálenosti mezi středisky  jsou totiž i přes 30 km a malé kompaktní rozměry jsou důležité.

Složení stroje SwifterDisc XE směrem vpřed na tažnou oj nabízí komfortní řešení přepravních rozměrů. Vysoká pracovní rychlost 13km/h je základem dobré podmínky.


Spokojenost na všech stranách
Návštěva v Lupofytu Chrášťany nám zanechala příjemné dojmy z kvalitně odvedené práce diskového podmítače SWIFTERDISC XE. Stroj by měl provádět veškeré první podmítky i přípravu před setím, takže doufáme, že spokojenost s prací vydrží i nadále. 

Ing. David Ryčl

Zpět na novinky

27.
Květen
2011

Představujeme nový podmítač SwifterDisc XE

Jednou z dalších našich letošních novinek, kterou jsme pro Vás připravili, je širokozáběrový diskový podmítač krátké koncepce s názvem SwifterDisc XE. Tím se rozšířila nabídka našich krátkých diskových podmítačů SwifetrDisc na pracovní záběry začínající na 3m a končící na 12m. Podmítač …

Jednou z dalších našich letošních novinek, kterou jsme pro Vás připravili, je širokozáběrový diskový podmítač krátké koncepce s názvem SwifterDisc XE. Tím se rozšířila nabídka našich krátkých diskových podmítačů SwifetrDisc na pracovní záběry začínající na 3m a končící na 12m. Podmítač SwifterDisc XE nabízíme v pracovních záběrech záběry 8,10 a 12m, které stroj předurčují k vysokým denním výkonům. Tím výrazně napomáhá vyšší produktivitě práce v rostlinné výrobě a minimalizaci nákladů.
Již v průběhu jarních prací se stroj aktivně zapojoval do příprav na několika místech České a Slovenské republiky, kde se setkal s kladnými ohlasy. Pokud si přejete vyzkoušet podmítač na své farmě, kontaktujte naše teritoriální manažery (kontakty níže).

Podmítač SwifterDisc XE Vám nabízí:

 • záběr 8, 10 a 12m -> vysoké denní výkony při nízké spotřebě pohonných hmot
 • skládání směrem dopředu -> i přes velký pracovní záběr malé transportní rozměry
 • jednoduchou konstrukci-> vysoká životnost a eliminace vzniku případných poruch
 • individuální uchycení disků na slupici -> zabraňuje ucpávání
 • 2 řady vykrajovaných disků 520 x 5 mm -> agresivní vstup do půdy a intenzivní řezání rostlinných zbytků
 • ochranu každé slupice bezúdržbovým systémem 4 silentbloků
 • 6 variant utužovacích válců -> snadno přizpůsobíte stroj svým podmínkám
 • vysoký drobící efekt – je dán vykrajováním disků a vysokými obvodovými rychlostmi
 • nízký požadavek na tažnou sílu díky vhodnému rozmístění pracovních orgánů
 • vysoká pracovní rychlost – dána konstrukcí stroje ( odpružení disků i celé sekce, kvalitní ložiska…)
 • uživatelský komfort -> disky uchyceny bezúdržbovými ložisky, chráněny bezúdržbovým jištěním, možnost hydraulického nastavení pracovní hloubky

SwifterDisc využijete pro:

 • rychlou nízkonákladovou podmítku ihned po sklizni
 • přípravu seťového lůžka po kypření, nebo orbě
 • intenzivní zpracování a zapravení i při velkém množství rostlinných zbytků- vykrajované disky agresivně vstupují do půdy, krájí rostlinné zbytky a rovnoměrně je zapravují, aniž by docházelo k jejich ucpávání
 • řízené vzcházení výdrolu a plevele- díky kombinaci kvalitního mělkého zpracování disky a optimálního utužení zadním válcem
Univerzální využití – podmítka a předseťová přípravaKompaktní transportní rozměry (šířka 3m, výška 3.7m)

Konstantní pracovní úhel a jednoduché jištění

SwifterDisc XE je moderní typ podmítače, jehož hlavními pracovními orgány jsou vykrajované disky 520 x 5 mm doplněné zadním válcem dle výběru. Jako doplněk je možné zvolit přední hydraulický páskový smyk vhodný hlavně pro předseťovou přípravu.
Jištění každého z disků zabezpečuje individuální bezúdržbový systém silentbloků, který je jednoduchým a uživatelsky přívětivým řešením ochrany slupice proti poškození v případech setkání s pevnou překážkou.
Vykrajované disky ve tvaru komolého kužele, zaručující stále stejnou kvalitu práce i při jejich opotřebení. Na obrázku níže můžete vidět, že tvar disku je navržen tak, aby i při jeho opotřebení zůstává pracovní úhel vůči půdě  stejný.

  
 Jištění bezúdržbovým systémem 4 silentbloků ochrání každou slupici. Disky ve tvaru komolého kuželu eliminují vliv opotřebení na kvalitu práce.

 

Univerzální využití
Hlavní myšlenkou SwifterDiscu je využít stroj co nejvíce během roku. Proto je navržen tak, aby byl dobrým pomocníkem nejen při první podmítce, ale také při předseťové přípravě.
Rychlá a levná podmítka následující v co nejkratším čase po sklizni okamžitě přeruší kapilaritu, čímž zabránění úniku vláhy potřebné pro nastartování růstu nového výsevu a to zejména v letních měsících. Při první podmítce následující ihned po sklizni je nutný dostatečný tlak na půdu, který je dosažen díky zadnímu utužovacímu válci (6 variant válců). Ten přitlačí půdu k výdrolu (popř.plevelům) a vytvoří tak optimální podmínky pro jeho rovnoměrný růst, vhodný pro následné efektivní ošetření pozemků glyfosátem.

V případě, že Vám to půdní struktura umožní, můžete podmítač SwifterDisc efektivně využít i na předseťovou přípravu. Tak kvalitně zpracujete pouze povrchovou vrstvu půdy, čímž ušetříte jarní vláhu z nižších půdních profilů a připravíte kompaktní seťové lůžko při vysoké výkonnosti.

  
 Jednoduchá konstrukce stroje pro dlouhou životnost.   Vysoké pracovní rychlosti a široký záběr= výkonný pomocník.

Je libo hydraulický smyk?
SwifterDisc  je možné vybavit hydraulickým předním páskovým smykem, který je důležitý, jak v případě předseťové přípravě ke stržení hrubé brázdy, tak lze velmi úspěšně využít i pro druhé podmítky, přičemž v kombinaci s těžším typem zadních utužovacích válců je dosaženo dokonale rovného podmítnutého pozemku.

 

  
 Velký výběr z nabídky utužovacích válců.   Přední páskový smyk ideální pro předseťovou přípravu.

V případě Vašeho zájmu o odzkoušení stroje STROM SwifterDisc XE popř. jiného typu neváhejte kontaktovat některého z našich oblastních manažerů:

David Ryčl  (střední, severní, východní Čechy)
Vojtěch Němec (západní, jižní Čechy)

Jiří Kvasnička (Morava)

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás