V ZP Keblov, který je součástí skupiny RABBIT Trhový Štěpánov a.s., mají bohaté zkušenosti s diskovým podmítačem SWIFTERDISC XO 8000 F. Pořídili ho v roce 2017 a od té doby s ním při podmítkách dělají pravidelně více než 70 ha za směnu. Jaké mají zkušenosti a jaké měli výnosy při žních? To a spoustu dalších informací z podniku ZP Keblov se dozvíte v reportáži.

V Zemědělském obchodním družstvu Starosedlský Hrádek v okrese Příbram hospodaří převážně se zemědělskou technikou BEDNAR v agregaci s traktory John Deere. Vlastní již 10 strojů BEDNAR. První z nich pořídili v roce 2001 a poslední letos na jaře. O jaké stroje se jedná? Jakou s nimi mají zkušenost? Spoustu dalších informací z podniku ZOD Starosedlský Hrádek se dozvíte v tomto článku.

ZD Údolí v Olešné u Pelhřimova hospodaří na celkem 1250 ha půdy, z čehož je 250 ha luk a pastvin. Kromě klasických obilovin se věnují pěstování kukuřice, řepky a na 90 ha pěstují také brambory. Živočišná výroba představuje stádo o celkovém počtu 1250 ks hovězího dobytka včetně cca 550 ks krav. Po loňském úspěšném předvádění diskového podmítače Swifterdisc XO 6000F se po pečlivém výběru rozhodli tento stroj ve spolupráci se společností Agrozet České Budějovice středisko Pelhřimov (obchodní zástupce p. Jiří Procházka) zakoupit a protože byl stroj konfigurován v nadstandardní výbavě včetně předního páskového smyku, vrátili jsme se letos na jaře zpět do Olešné, abychom vyhodnotili práci stroje po prvních hektarech v hrubé brázdě.

Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky z fabriky BEDNAR majú potenciál využiť aj „službári“, o čo sa zaslúžili nie len dodávatelia pôsobiaci v Európe ale aj dodávatelia techniky na ďalekom Novom Zélande. Európske pravidlo o prepravnej šírke stroja, 3 metre, je uplatniteľné aj na Novom Zélande, keďže používatelia pomerne často stroje prepravujú a musia sa vysporiadať s veľmi úzkymi a kopcovitými cestami na pomerne dlhých vzdialenostiach.

Zpět na novinky

02.
Září
2016

Na Pardubicku podmítají od letošního roku dva nové podmítače BEDNAR

SWIFTERDISC XO_F je diskový podmítač vyvinutý pro vysoké pracovní rychlosti a výkony. Rychlost a preciznost zaručuje konstrukce stroje s nápravou před zadními válci, dobře rozložené těžiště a s tím spojná stabilita stroje především při vyšších pracovních rychlostech. Přesně tento stroj o pracovním záběru 5 metrů na letošní sezónu pořídilo Zemědělské a obchodní družstvo Agro Trade Staré Čívice.

„Potřebovali jsme stroj, kterým zajistíme jak podmítky, tak zároveň přípravu půdy před setím na těžších “hodinových“ půdách, které nás nejvíce trápí,“ hovoří Ing. Karel Švec – předseda představenstva. Swifterdisc je tou nejlepší variantou pro obě operace, jak na mělké podmítky do 12 cm, tak i na přípravu půdy. Díky možnosti vybavení stroje předním hydraulicky ovládaným páskovým smykem Crushbar. „Jsem se strojem velice spokojen. Máme se Swifterdicem podmítnuto přibližně 200 hektarů a odvádí výbornou práci i v místech s vysokou koncentrací rostlinných zbytků. Další výhodou stoje je, že pole perfektně rovná,“ hodnotí práci stroje mechanizátor ZOD Staré Čívice pan Jiří Festa. Stejný zájem projevilo i Zemědělské družstvo Zderaz, které na Pardubicku obhospodařuje přes 1400 hektarů. V místním družstvu pracuje od letošního července Swifterdisc o záběru 8 metrů.

 

Ondřej Koníček
Oblastní a produktový manažer

Zpět na novinky

07.
Srpen
2015

Farma Krokovice vsadila na značku BEDNAR

Farma Krokovice s.r.o. sídlí v Písečné nad Dyjí, okres Jindřichův Hradec. Farma hospodaří na samé hranici s Rakouskem na cca 180 ha půdy, z toho na 130 ha orné půdy. Farma je v ekologickém režimu a pěstují zde bio pšenici špaldu, bio žito a bio jetel na osivo. Vzhledem k tomu, že nepoužívají žádnou chemickou ochranu, je pro ně velmi důležité dokonale drtit posklizňové zbytky, aby se co nejdříve a co nejrychleji rozložily a nedocházelo tak k šíření houbových chorob. K tomu účelu farma zvolila rychlého a účinného pomocníka od firmy BEDNAR, a to mulčovač rostlinných zbytků MULCHER MZ 6000, který vyniká vysokým denním výkonem.

Další velmi důležitou operací je neustále kypření – „hýbání“ s ornicí v tzv. hnědém stavu pole, aby se mechanicky likvidovaly plevele a nevadily pak v porostu kulturních plodin. Protože jejich chemická likvidace v ekologickém režimu není možná.

K tomuto účelu farma zvolila dalšího velmi kvalitního a výkonného pomocníka od firmy BEDNAR -diskový podmítač SWIFTERDISC XO 5000 F. Stroj je vybaven dvojitým válcem tzv. double U-ring, který díky své samočistící schopnosti může pracovat i na vlhké půdě. Stroje jé též vybaven A-gressive disky pro dokonalé řezání rostlin.

Po přejezdu zapleveleného pozemku v tomto horkém a suchém počasí nemají poškozené a Swifterdiscem nařezané plevele šanci na přežití a jejich likvidace se dá srovnat jako po použití totálního herbicidu.

Na farmu Krokovice tedy ještě jednou děkujeme za důvěru v naše stroje a přejeme hodně úspěchů při pěstování.

Hlavní plodinou farmy je pšenice Špalda v BIO kvalitě

Swifterdisc XO 5000 F se snadno a velmi rychle přemisťuje z pozemku na pozemek


Rozdiskovaný plevel nemá šanci na sluníčku přežít

A-gressiv disky a dvojitý U-ring válec dělají ze Swifterdiscu bezkonkurenční stroj


Nadšený majitel farmy pan Bach, přesně takový stroj potřeboval

Druhým nezbytným pomocníkem na farmě je mulčovač MULCHER MZ 6000


VIDEO:

Zpět na novinky

01.
Říjen
2014

Farma Františka Habra z Báňovic u Dačic má nový diskový podmítač

Rodinná farma pana Františka Habra z Báňovic u Dačic v okrese Jindřichův Hradec, hospodaří na  cca 340 ha zemědělské půdy. Farma provozuje jak živočišnou, tak i rostlinnou výrobu. Na polích se pěstují obiloviny, řepka, hrách a kukuřice.

Rychlá, kvalitní a přitom levná podmítka je základem úspěchu na poli.

Na farmě pana Habra doposud neměli žádný diskový podmítač. Přitom si však dobře uvědomují, že podmítka je nezbytná agronomická operace, vedoucí k úspěchu pěstování. Sníží se tím výpar vody z pole díky přerušení kapilárního vzlínání, ničí se plevelné rostliny, nutí se výdrol a semena plevelů k vyklíčení, aby mohly být následně zničeny buď chemicky a nebo druhou podmítkou a v neposlední řadě se pole velmi výrazně rovná. Podmítkou po řepce klíčícího výdrolu ve stádiu 10-12 dní se zasahuje proti nádorovitosti brukvovitých (Plasmodiophora brassicae), kdy ničením hostitelské rostliny (výdrolu řepky) se pole „čistí“ od dormatních spor.

Po předváděcí jízdě už Swifterdisc na farmě zůstal.

Při zimní návštěvě a představení firmy BEDNAR majiteli farmy z jednání vyplynulo, že by farma potřebovala rychlý a efektní diskový podmítač pro kvalitní a levnou podmítku. Na sezonu jsme tedy domluvili bezplatné zapůjčení a vyzkoušení našeho podmítače Swifterdisc XO 6000F. Stroj jsme na farmu pana Habra přivezli po sklizni řepky, kde byl hned nasazen do strniště nezdesikované řepky. Pan Habr si lámal hlavu nad tím, „jak se těch zelených klacků z pole zbaví“. Když viděl práci po přejezdu Swifterdiscu, věděl, že má problém vyřešen. Rychlá práce stroje (až 15 km/hod) ho natolik přesvědčila, že se rozhodl stroj rovnou zakoupit a ten na farmě už tedy zůstal. Bude tak nepostradatelným pomocníkem nejen při podmítkách, ale díky přednímu páskovému smyku hydraulicky ovládanému za jízdy z traktoru, je možné diskér použít i pro předseťovou přípravu např. na jaře do hrubé brázdy před setím kukuřic. Díky tomu je Swifterdisc XO F velmi univerzálním strojem na farmě při zpracování půdy.

Swifterdisc XO F je polonesený stroj, který se velmi snadno hydraulicky složí a rozloží a převeze rychle kam je ho potřeba.   

Vpravo majitel farmy pan František Habr.

 

Díky záběru 6m podmítka rychle přibývala.  

Detail na kvalitně odvedenou práci po Swifterdiscu.

Swifterdisc je vybaven unikátními A-disky, které mají lepší řezací schopnost posklizňových zbytků a lépe zbytky i zapravují do půdy.

Díky integrované nápravě dovnitř stroje (před válce) má stroj vysokou stabilitu i při vysoké rychlosti (až 15 km/h), neskáče a dokonale rovná pozemek.

 

Zpět na novinky

26.
Srpen
2014

Nový Swifterdisc v zemědělském družstvu v Okříškách

Zemědělské družstvo Okříšky u Třebíče hospodaří na celkové výměře 3 200 ha, z čehož je 2650 ha orné půdy na které pěstují převážně obiloviny dále řepku olejku a kukuřici na siláž. Zbytek výměry jsou TTP.  V živočišné výrobě se věnují chovu mléčného skoku a prasat.

Během letošního jara v Okříškách testovali různé diskové podmítače od různých výrobců. Cílem bylo nahradit původní hřídelový diskový podmítač  o pracovním záběru 6m,  se kterým doposud pracovali. Mezi testovanými byl  i Swifterdisc XO 8000F s pracovním záběrem 7,5m.  Stroj byl na jaře vybaven přední hydraulicky ovládanou smykovou lištou, A-disky a zadní utužovací pěch byl zvolen V-Ring.  „Během jarních prací jsme si stroj vyzkoušeli i v  předseťové přípravě. Byli jsme překvapeni jak byl pozemek připraven a urovnán velký podíl na této kvalitní přípravě měla přední smyková lišta.  I to byl jeden z momentů, který rozhodl o pořízení Swifterdiscu“ komentuje výběr stroje pan Jan Dokulil agronom družstva.

Swifterdisk může být vybaven i předním páskovým smykem, který využijete při předsetťové přípravě. Při podmítce je smyk sklopen.

V družstvu zvolili zadní pěch V Ring, válec je vybaven stěrkami proti zalepení stroje

První podmítky v Okřížkách

Během naší návštěvy v podniku podmítali strniště po sklizni pšenice, na které byla aplikována kejda těsně před podmítkou. Pracovní hloubka byla nastavena na 8 cm. Rychlost soupravy se pohybuje v rozmezí 12 – 15 km/h v závislosti na reliéfu zpracovávaného pozemku. Pozemek byl místy mokrý díky častým srážkám, které se v poslední době vyskytují a komplikují práci nejen při sklizni. Tyto ztížené podmínky neměli na práci stroje vliv. Díky velké průchodnosti stroje, které je docíleno zejména uložením dvou disků na jedné slupici ( systém Twin disc ), velkou vzdáleností mezi přední a zadní řadou disků a v neposlední řadě mezi zadní řadou disku a utužovacími pěchy. Utužovací válec je vybaven stěrkami tak, aby nedošlo u ucpání stroje. Swifterdisc je vybaven A – disky o průměru 520 mm. Profilovaný tvar disku vynáší více hlíny oproti běžným zubatým diskům, což v tomto případě má lepší vliv na zamíchání posklizňových zbytků a zapravení kejdy.

Aplikace kejdy těsně před podmítkou

Dostatečně velká vzdálenost mezi přední a zadní řadou disků, díky které nedochází k ucpávání stroje i ve vlhkých podmínkách.

Swifterdisc měl v době naší návštěvy odpracováno již 1200 ha. „Doposud jsme používali na podmítky šesti-metrový diskový podmítač nebo univerzální kypřič o záběru čtyři metry. Náhradou původního hřídelového podmítače novým strojem o pracovním záběru 7,5 m jsme podstatně navýšili denní výkonnost a samozřejmě snížili náklady na podmítku v Kč/ha“. Hodnotí dosavadní zkušenosti se strojem pan Jan Dokulil agronom družstva.

Výsledek práce po jednom přejezdu.

Obsluha stroje pan Jiří Lafuntál, se strojem jezdím 2 dny střídám kolegu, překvapilo mě jak je stroj velice jednoduchý na ovládání.

VIDEO:

Michal Jurníček,DiS
Oblastní zástupce
BEDNAR FMT s.r.o. 

Zpět na novinky

23.
Květen
2014

Úspěšné předvádění diskového podmítače Swifterdisc v ZOD se sídlem v Kolinci

Zemědělské obchodní družstvo se Sídlem v Kolinci se nachází nedaleko Klatov v Západočeském kraji. V čele s předsedou družstva Ing. Františkem Kohoutem st. hospodaří na celkové výměře 1500 ha z čehož je asi 500 ha zapsáno v registru ekologických farem. Na 700 ha orné půdy pěstují převážně obiloviny, řepku ozimou a kukuřici. Živočišná výroba se pak specializuje na produkci hovězího masa o cca 400 ks a výkrmu brojlerů.

Testování na strništi i v hrubé brázdě

Koncem měsíce března tohoto roku byl v rámci jarního předvádění strojů po předchozí dohodě s Ing. Františkem Kohoutem ml. zapůjčen úplně nový Swifterdisc XO6000F k vyzkoušení jak na podmítku pšeničného strniště, tak na předseťovou přípravu v hrubé brázdě. V obou případech byli zástupci kolineckého družstva velice spokojeni s výsledkem práce. Zejména příprava ještě vlhké půdy po podzimní orbě zanechala velmi dobrý dojem. Jak uvedl vedoucí provozu Ing. Kohout ml. „Musím říci, že díky tomu diskovému podmítači můžeme s předseťovou přípravou začít o pár dní dříve. S kompaktorem by to v takto vlhké půdě nebylo možné a museli bychom půdu nechat ještě  více vyschnout.„

Na zpětné utužení je stroj opatřen středně těžkým V-ring pěchem.

Perfektní práce předního hydraulického smyku v hrubé brázdě.

Diskový podmítač Swifterdisc XO6000F v nadstandardní výbavě s předním hydraulickým páskovým smykem, agresivními A-disky, hydraulickým nastavením hloubky a zadním V-ring pěchem se v Kolinci představil v nejlepším světle a ačkoliv byl primárně určen pro jarní předvedení ještě v dalších zemědělských podnicích na západě a jihu Čech, rozhodli se Ing. František Kohout ml. a st. si tento stroj v družstvu již nechat. Velmi rychle totiž tento stroj vyhodnotili jako univerzálního pomocníka nejen na rychlou, nízkonákladovou podmítku po sklizni, ale i jako vynikající stroj pro přípravu ještě vlhké půdy v době kdy by klasický kompaktor měl problémy.

Předváděcí stroj již zůstal u svého nového majitele

Po jednom přejezdu je půda dostatečně připravena pro setí.

Swifterdisc XO6000F je agregován s traktorem JD o výkonu 230 HP.

Poděkování za spolupráci

Ing. František Kohout ml.

XO6000F je vybaven novými A-disky a hydraulickým nastavením hloubky.

Velký dík náleží všem zúčastněným ze ZOD se sídlem v Kolinci za projevenou ochotu a vstřícný přístup při předvádění tohoto univerzálního diskového podmítače. Dále pak panu Zdeňku Leitlovi za vynikající spolupráci při představování a prodeji našich strojů na západě Čech.  Dobrá věc se podařila a příště se tak budeme těšit při představování dalších strojů z portfolia naší výrobní společnosti.

Výsledek práce po jednom přejezdu v hrubé brázdě.

Výsledek práce stroje po jednom přejezdu v pšeničném strništi.

Zpět na novinky

07.
Březen
2014

Předání nového diskového podmítače ve společnosti Rustico Vysoká s.r.o.

Rustico Vysoká s.r.o. sídlící nedaleko obce Rožmitál pod Třemšínem je malá rodinná firma. Hospodaří na vlastních 80 ha orné půdy, zabývá se především provozováním služeb v zemědělství – chemickou ochranou rostlin, zpracováním půdy, mulčováním, sklizní obilovin a zemědělskou dopravou. Ve Vysoké u Příbrami jsme se během zimy sešli se zástupcem společnosti STROM Západ – p. Karlem Maškem (vedoucím servisu), abychom společně předali nový diskový podmítač Swifterdisc XO 6000F.

Testovány byly diskové podmítače Atlas AO a Swifterdisc XO_F

V rámci předváděcích akcí pořádaných obchodním zastoupením STROM Západ – středisko Milín byly letos v létě v Rusticu představeny obě verze našich diskových podmítačů. Jako první byl testován lehký diskový podmítač Swifterdisc XO 5000F s integrovanou pojezdovou nápravou před zadní utužovací válce a hloubkou zpracování do 12 cm. Jako druhý byl rovněž v ostrém provozu vyzkoušen těžký diskový podmítač Atlas AO 5000 s disky o průměru 620 mm umožňující hloubku zpracování až do 16 cm. Jak uvedl jednatel společnosti pan Tomáš Němec: „Oba stroje odvedly perfektní práci, ale o to těžší bylo rozhodování, pro který typ stroje se rozhodnout.“

  
 Letní testování Atlasu AO 5000.Práce Atlasu AO 5000 v řepkovém strništi s nastavenou hloubkou zpracování 10 cm.

 

Zvítězila univerzálnost použití před hloubkou zpracování půdy

 

Po střízlivé úvaze bylo ale nakonec jasno. Protože se společnost Rustico zabývá převážně provozováním služeb v zemědělství padla nakonec volba na lehký diskový podmítač Swifterdisc XO6000F včetně secí jednotky AlfaDrill. Dle slov pana Tomáše Němce: „Ohromný dojem na nás udělala možnost použití stroje nejen jako diskového podmítače s možností výsevu meziplodin, ale díky přednímu páskovému smyku ho můžeme využít i jako předseťový kompaktor. Tuto možnost nám ještě nikdo nenabídl, jsou to takové tři stroje v jednom.“

  
 Obch. zástupce STROM Západ p. Pavel Jirsa (uprostřed) vysvětluje zásadní rozdíly mezi diskovými podmítači: Atlasem AO a Swifterdiscem XO_F. Secí jednotka Alfa Drill pro přísev meziplodin.

 

Poděkování za spolupráci

 

Díky vynikající spolupráci s obchodním zastoupením společnosti STROM Západ – p. Pavlem Jirsou se tak podařilo po představení obou diskových podmítačů úspěšně uzavřít obchodní jednání a vyhovět tak potřebám dalšího zákazníka. Jednateli společnosti panu Tomáši Němcovi a jeho spolupracovníkům přejeme hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů s novým podmítačem. Děkujeme za projevenou důvěru a společně se budeme těšit na představování dalších strojů z výrobního portfolia naší společnosti.

  
 Nový SwifterDisc XO 6000F bude agregován s traktorem Case 225 s navýšením na 290 HP. Předání nového XO6000F: p. Tomáš Němec (uprostřed) majitel společnosti Rustico Vysoká s.r.o., obsluha stroje p. Aleš Pechar (vlevo) a vedoucí servisu STROM Západ p. Karel Mašek (vpravo)

Petr Bezděkovský

obchodní zástupce pro Jižní Čechy
BEDNAR FMT středisko Sedlec u Českých Budějovic

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás