Na farmě Nadezhdinka v severním Kazachstánu zpracovávají zemědělskou půdu traktorovou legendou Kirovets K-700 agregovanou s dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R. Farma má celkem 15 000 ha, na kterých pěstuje převážně pšenici jarní. Proč pořídili na farmu dlátový pluh? Jaký pro ně má přínos? Jaké panují v Kazachstánu podmínky? To vše se dozvíte v tomto okénku do Kazachstánu.

Cínské zemedelství se rozvíjí a starší technika už nepostacuje moderním nárokum. V lonském roce dodala firma BEDNAR do Cíny první secí stroje. Na jare 2018 probehlo pilotní predvádení u potenciálních zákazníku. U tak duležitých akcí jsme nesmeli chybet.

Na začátku tohoto roku dodala firma STROM PRAHA a.s. prostřednictvím střediska Habry do podniku AGRO Posázaví, a.s. dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Jedná se již o třetí stroj od výrobce Bednar FMT, který je zde v provozu. Jak si vedl při podrývání souvratí a kolejových řádků na čerstvém strništi si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Rozmanitosť výrobkov spoločnosti BEDNAR umožňuje dovozcom a predajcom dodávať zákazníkom stroj, ktorý vyhovuje konkrétnym podmienkam. Čo ak koncový používateľ nie je farmár? Strojárske výrobky z fabriky BEDNAR majú potenciál využiť aj „službári“, o čo sa zaslúžili nie len dodávatelia pôsobiaci v Európe ale aj dodávatelia techniky na ďalekom Novom Zélande. Európske pravidlo o prepravnej šírke stroja, 3 metre, je uplatniteľné aj na Novom Zélande, keďže používatelia pomerne často stroje prepravujú a musia sa vysporiadať s veľmi úzkymi a kopcovitými cestami na pomerne dlhých vzdialenostiach.

Společnost BEDNAR se věnuje nejen vývoji nových technologií, ale snaží se i o aktivní ověření nových agronomických postupů v praxi v úzké spolupráci se zemědělci a výzkumnými institucemi. Asi nejnáročnější z oblastí je ověření technologií „profilového hnojení.“

Zpět na novinky

27.
Březen
2017

Dláta Long-Life vydrží v ZD Budíškovice šestkrát déle

„Dláta Long-Life nám v našich podmínkách vydrží 6x déle než běžná dláta. V období sucha se nám potvrdil jejich přínos a přesvědčila nás natolik, že jiná dláta už na stroji nepoužíváme,“ říká mechanizátor družstva v Budíškovicích Jiří Mátl.

Kvalita pracovních orgánů hraje důležitou roli v provozu strojů na zpracování půdy. Standardní dláta jsou vlivem půdní abraze, snižování humusu v půdě a utužování těžkou zemědělskou technikou náchylná na vysoké opotřebení. V důsledku tohoto jevu musí být pracovní těleso často regulováno na novou hloubku a v celkovém důsledku se kvalita práce stává nedostatečnou.

Společnost BEDNAR proto již třetím rokem nabízí zákazníkům vysoce odolná dláta s karbidovými plátky pro své stroje Terraland, Fenix a nově i Swifter.

Dláta Long Life vykazují až 7x větší živostnost v závislosti na pracovním stroji, hloubce, záběru, půdě, vlhkosti, výkonu traktoru, pojezdové rychlosti a umístění dlát. Dláta Long Life dodržují stálou pracovní hloubku a vyznačují se zlepšeným zahlubováním, menšími požadavky na tahovou sílu díky trvale ostrým hranám a prakticky nevyžadují úpravu pracovní hloubky podle opotřebení. V konečném důsledku se jejich přínos projeví na úspoře času a nákladů potřebných na výměnu dlát, delší využití nasazení stroje v sezóně, menší náklady na opotřebitelné díly na hektar a optimální využití výkonu traktoru.

Výhody poznali v ZD Budíškovice, které hospodaří v jihočeském kraji na 1933 hektarech. V minulém roce se dláta osvědčili v období sucha a přesvědčili je natolik, že se rozhodli používat výhradně dláta Long Life.

Dláta Long Life po 50 odpracovaných hektarech vypadají téměř jako nová

Standardní dláta po 50 odpracovaných hektarech vykazují vysokou míru opotřebení


Zpět na novinky

14.
Prosinec
2016

Atlas v ZOD Potěhy

V červenci tohoto roku jsme zachytili při práci soupravu traktoru John Deere 9570RT v agregaci s diskovým podmítačem Atlas AM 12000. Oba stroje společně dodalo do podniku ZOD Potěhy naše středisko Habry, jak jim práce šla si můžete prohlédnout ve fotogalerii i na videu.

Čtyři stroje BEDNAR

Podnik ZOD Potěhy má své sídlo v obci Potěhy, která se nachází pár kilometrů od Čáslavi. Obhospodařuje více než 3 300 hektarů, na kterých zde pěstují převážně obiloviny, řepku, kukuřici na zrno i siláž a také cukrovou řepu. Potěžské družstvo se také ve velké míře zabývá živočišnou výrobou, kterou zahrnuje chov Holštýnského skotu a prasat. Ve strojovém parku mají v Potěhách převážně techniku John Deere, a to přes deset traktorů od menších řad až po pásový traktor 9570RT. Co se týče závěsné techniky, mají zde již čtyři stroje Bednar. Jedná se o dva dlátové pluhy Terraland TN 3000 a TO 6000, spolu s novým pásovým traktorem byl dále zakoupen Swifter SM 14000 a Atlas AM 12000. Právě diskový podmítač Atlas o záběru 12 metrů jsme zastihli při podmítce řepkové strniště těsně po sklizni.

Dlátový pluh Terraland TO6000 jsme dodali v srpnu 2015

Podmítka řepkového strniště byla prováděna v těsném závěsu za sklízecími mlátičkami


Diskový podmítač ATLAS

Atlas AM 12000 je tažený širokozáběrový podmítač krátké koncepce určený k vysokým denním výkonům, který zvládne podmítku až do 16 cm pracovní hloubky i s větším množstvím rostlinných zbytků. Podmítač má zubaté disky o rozměru 620 mm, na tomto modelu je jich celkem 96 a všechny jsou uloženy v axiálních kuličkových, bezúdržbových ložiskách. Pracovní šířka je, jak již název napovídá 12 metrů, a i tento záběr lze složit do přepravní šířky 3 metry díky systému Bar-Lock. Atlas nabízí možnost práce ve velmi suchých podmínkách díky agresivnímu postavení disků vůči půdě, rozestup disků 25 cm ale na druhou stranu umožňuje práci i ve velmi vlhkých podmínkách. Podmítač má vysoký drobící efekt daný vysokou rychlostí stroje a vysokými obvodovými rychlostmi utužovacích válců. V ZOD Potěhy si práci podmítače velice chválí, spokojení jsou i s ostatními stroji Bednar.

Ing. Iva Vančurová
marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

 

„So strojmi Bendar obhospodarujeme naše ťažké náplavové a čiene pody okolo Žitného ostrova. Diskový podmietač používame nie len na podmietanie ale aj na prípravu pody před siatím,“ Ing. Peter Vojtek – Poľnohospodársko-výrobné družstvo Húl.

Zpět na novinky

03.
Říjen
2016

Pod Tatrami je snaha o zlepšenie podnych vlastností

„U nás v podhorskej oiblasti je vegetačná doba veľmi krátka, pody ťažké a terén je kopcovitý, preto potrebujeme stroje ktoré sú schopné pracovať za každých podmienok kvalitne, rýchlo,“ Ing.Igor Semančík.

Zpět na novinky

26.
Září
2016

Umí Terraland zapravit statková hnojiva?

Tímto příspěvkem bych chtěl reagovat na časté dotazy zemědělců, zda Terraland dokáže kvalitně zapravit i statková hnojiva? Současně bych tím rád vyvrátil i negativní názory, že statková hnojiva je nejlépe zapravit orbou.

O porovnání klasického pluhu vs. dlátový pluh Terraland bylo již napsáno mnoho, zejména o jeho prospěšnosti v narušení utuženého podorničí, hloubkového prokypření a provzdušnění půdy. Nyní se detailněji zaměřme na schopnost zapravení statkových hnojiv s dlátovým pluhem Terraland a klasickým pluhem. Pro ověření této technologie jsme zvolili maloparcelový pokus na přilehlém pozemku poblíž našeho výrobního závodu v Rychově nad Kněžnou. Konkrétně na pozemcích zemědělského podniku ZEA Rychnovsko a.s.
Na jednotlivých parcelách byla vždy ověřována schopnost zapravení chlévské mrvy orbou a dlátovým pluhem. Schopnost zapravení chlévské mrvy byla porovnávána na dávkách 20 t/ha, 40 t/ha a 80 t/ha.

Parcela č. 1 – dávka chlévské mrvy 20 t/ha

Dávka 20 t/ha

Orba parcely s chlévskou mrvou 20 t/ha


20 t/ha orba

20 t/ha dlátový pluh Terraland


Parcela č. 2 – dávka chlévské mrvy 40 t/ha

Dávka 40t/ha

Hloubkové zpracování dlátovým pluhem Terraland


40 t/ha orba

40 t/ha dlátový pluh Terraland


Parcela č. 3 – dávka chlévské mrvy 80 t/ha

Dávka 80 t/ha

Hloubkové zpracování Terralandem


80 t/ha orba

80 t/ha dlátový pluh Terraland


 

Úsudek, ať si z přiložených fotografií udělá každý sám.

 

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní a produktový manager  BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás