Zpět na novinky

05.
Září
2016

Dva dlátové pluhy Terraland v ZOD Potěhy

V podniku ZOD Potěhy, který obhospodařuje na Čáslavsku 3300 hektarů půdy, je od roku 2013 v provozu dlátový pluh TERRALAND TN 3000. Agregaci obvykle tvoří s traktorem John Deere 8270R. Na podzim loňského roku družstvo zakoupilo další dlátový pluh TERRALAND, tentokrát o záběru 6 metrů.

Dlátové pluhy TERRALAND umožňují kvalitní intenzivní zpracování půdy. Použití dlátových pluhů zvýší absorpci dešťové vody a přístup vzduchu pro lepší půdní klima. Jejich schopnost hlubokého zpracování umožňuje nakypření a narušení utužených vrstev půdy, což zajistí správný vývoj kořenového systému pěstovaných plodin. Využití najdou dlátové pluhy i při zapravení rostlinných zbytků či statkových hnojiv. Možné je i profilové hnojení při zpracovaní půdy. TERRALAND naši zákazníci nasazují na podrytí souvratí nebo celé výměry pole především především pod kukuřice a řepky, dobrých výsledků je dosahováno i pod pšenici.

Do ZOD Potěhy jsme dodali prostřednictvím střediska STROM PRAHA – Habry v roce 2013 model TERRALAND TN 3000. Ten je ke spokojenosti agregován s traktorem John Deere 8270R. Druhý dlátový pluh TERRALAND TO 6000 byl dodán do Potěch v loňském roce spolu s diskovým podmítačem ATLAS AM 12000.

Terraland TN 3000 je v agregaci s John Deere 8270R.

Terraland TO 6000 tahá pásový traktor John Deere 9570RT.


Terraland naši zákazníci nasazují převážně na podrytí souvratí, celou výměru pole pak podrývají především pod kukuřice a řepky.


 

Ing. Iva Vančurová
Referent obchodu a marketingu
STROM PRAHA a.s.
středisko Habry

 

 

Zpět na novinky

15.
Srpen
2016

Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 7.díl

V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí, po sedm týdnů, představíme krátké video s bohatými poznatky a zkušenostmi řady z Vás. Zemědělců, kteří již využívají dlátové pluhy TERRALAND.

Zpět na novinky

08.
Srpen
2016

Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 6.díl

V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí, po sedm týdnů, představíme krátké video s bohatými poznatky a zkušenostmi řady z Vás. Zemědělců, kteří již využívají dlátové pluhy TERRALAND.

Zpět na novinky

01.
Srpen
2016

Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 5.díl

V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí, po sedm týdnů, představíme krátké video s bohatými poznatky a zkušenostmi řady z Vás. Zemědělců, kteří již využívají dlátové pluhy TERRALAND.

Zpět na novinky

25.
Červenec
2016

Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 4.díl

V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí, po sedm týdnů, představíme krátké video s bohatými poznatky a zkušenostmi řady z Vás. Zemědělců, kteří již využívají dlátové pluhy TERRALAND.

Zpět na novinky

18.
Červenec
2016

Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 3. díl

V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí, po sedm týdnů, představíme krátké video s bohatými poznatky a zkušenostmi řady z Vás. Zemědělců, kteří již využívají dlátové pluhy TERRALAND.

Zpět na novinky

11.
Červenec
2016

Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 2. díl

V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí, po sedm týdnů, představíme krátké video s bohatými poznatky a zkušenostmi řady z Vás. Zemědělců, kteří již využívají dlátové pluhy TERRALAND.

Zpět na novinky

04.
Červenec
2016

Zkušenosti uživatelů s hlubokým zpracováním půdy – 1. díl

V novém seriálu Vám přinášíme zkušenosti farmářů s hlubokým zpracováním půdy. V průběhu roku 2014 jsme pro Vás natáčeli v nejrůznějších částech České republiky. Každé pondělí, po sedm týdnů, představíme krátké video s bohatými poznatky a zkušenostmi řady z Vás. Zemědělců, kteří již využívají dlátové pluhy TERRALAND.

Zpět na novinky

09.
Březen
2016

Hlubokým podrýváním půdy proti suchu

Každý zemědělec vidí, že se s přírodou a počasím něco děje a zažíváme čím dál častěji extrémní výkyvy počasí. V roce 2015 zasáhlo téměř celou ČR obrovské sucho a deficit srážek narůstal do nebývalých rozměrů.

Bohužel, bez vody není života a nedá se provozovat zemědělská činnost. Počasí ovlivnit nelze. Co však zemědělec ovlivnit může, je správné hospodaření s půdní vláhou, zejména hlubokým zpracováním půdy tzv. podrýváním. Tím můžeme výrazně zvýšit sorbční kapacitu půdy. Málo kdo ví, že dobře a hluboko zpracovaná půda, která není utužená, dokáže pojmout až 330 mm srážek, tj. na každý m2 330 litrů srážkové vody! Tato voda má pak v půdě cenu zlata, pokud následuje suché a horké počasí beze srážek. Výhledy odborníků nejsou příliš optimistické ani pro letošní rok a další období. Čekají nás horká a suchá léta. Proto je velmi důležité na pozemku zachytit a nechat zasáknout do hlubších vrstev veškerou srážkovou vodu a nedat jí možnost odtéct nebo se odpařit. Její deficit pak na úrodě bude znát.

Intenzita sucha v půdním profilu 0 až 100 cm, 30. srpna 2015. (zdroj: ČHMÚ)

Ano, na hloubce zpracování půdy opravdu záleží.


Na hluboké zpracování půdy je ideální stroj BEDNAR TERRALAND.


Že hluboké zpracování půdy funguje, se můžete přesvědčit na následujících fotografiích, pořízených 4. 3. 2016 po dvoudenních deštích, ve kterých spadlo kumulativně bezmála 40 mm srážek. Pozemky podmáčené s lagunami vody, jsou pozemky roky obdělávané pouze orbou pluhem na stejnou hloubku. Půda je zde utužená s vytvořenou nepropustnou deskou, která brání vsakování srážkové vody. Ta nám tak zůstává na povrchu a tvoří velké laguny, v případě rovných pozemků dojde „pouze“ k uhynutí rostlin a voda se postupně vypaří bez jakéhokoliv užit pro půdu a zemědělskou činnost. V případě takto utužených pozemků na svahu může dojít až k vodní erozi.
Fotografie zdravého nepodmáčeného pozemku jsou z pole, kde na podzim 2015 bylo podrýváno dlátovým pluhem TERRALAND do hloubky 40 cm a byla zde úplně vynechána orba. Veškerá voda, která napršela, se zde vsákla do půdy, kde je uchována v zásobě pro další období. Samozřejmě zde nedojde k žádným škodám na porostu zamokřením, na poli po lagunách vody není ani stopa. Jde přitom o stejnou lokalitu, stejnou půdu. Jediné v čem se pozemky liší, je způsob základního zpracování půdy.

Pozemek zpracovávaný orbou na jednu hloubku.

Stojící voda na poli zpracovávaném pouze orbou.


Pozemek ve stejné lokalitě zpracovaný dlátovým pluhem TERRALAND.

Oba pozemky se nacházejí v těsné blízkosti, odděleny jsou pouze cestou.


Správné zpracování půdy dělají chytří zemědělci ne pro nás výrobce zemědělských strojů, ale pro sebe a pro svou půdu, která je tím nejcennějším přírodním prostředkem, jaký na Zemi máme a je naší povinností ji udržovat ve správné kondici nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.

Zpět na novinky

24.
Únor
2016

Podrývání s dlátovým pluhem Terraland v Bludovské a.s.

Na začátku listopadu jsme zachytili soupravu traktoru 8335R s dlátovým pluhem TERRALAND patřící podniku Bludovská a.s. a to při podrývání pole po sklizni cukrové řepě. Po cukrovce se v podniku podrývá celá výměra, na ostatních polích pak především souvratě.

Rostlinná i živočišná výroba v Bludově

Podnik Bludovská a.s. má své sídlo v Bludově, který se nachází jihozápadně od Šumperka. Hospodaří na 2 900 hektarech orné půdy a 1 500 hektarech TTP. Co se týče rostlinné výroby, pěstuje se zde především pšenice, ječmen, řepka, mák, cukrovka, kukuřice a len. Vyprodukované obiloviny, kukuřičná siláž a senáže pak zajišťují krmivovou základnu pro rozsáhlou živočišnou výrobu. Ta zahrnuje chov dojnic a skotu ve výkrmu, na jednom ze středisek probíhá i chov slepic s prodejem vajec přímo ze dvora. Ve strojovém parku dominuje v rámci traktorů značka John Deere. Právě s nejsilnějším modelem 8335R tvoří agregaci dlátový pluh TERRALAND TN 3000 HD7R, který patřil dříve do flotily převáděcích strojů našeho střediska Šumperk. Poté, co si jej v Bludově vyzkoušeli, ho na začátku tohoto roku zakoupili.

TERRALAND TN 3000 v Bludově pracuje s traktorem o jmenovitém výkonu 335 koní.

Označení TN 3000 HD7R znamená záběr 3 metry, 7 radlic s roztečí 40 cm a pracovní hloubku 15-65 cm.


TERRALAND vyřešil stojící vodu na souvratích

V době naší návštěvy jsme soupravu zachytili při podrývání pole po sklizené cukrové řepě. Po cukrovce se zpracovává celá výměra pole, na ostatních polích se podrývájí především souvratě do hloubky 60 cm. Naruší se tak utužené vrstvy po přejezdech mechanizace a vytvoří se tak lepší podmínky pro správný vývoj kořenového systému pěstovaných plodin a také se zvýší absorpce dešťové vody. Dle slov obsluhy traktoru pana Josefa Hojgra již nestojí na místech zpracovaných Terralandem voda a především pšenice pak lépe vzchází.

Celá výměra po cukrové řepě se zpracovává především pod ječmeny.

Souvratě se v podniku podrývají do hloubky až 60 cm, což vyřešilo problém se stojící vodou.


Podniku Bludovská a.s. děkujeme za dlouholetou spolupráci a důvěru při nákupu techniky.

Ing. Iva Havlová
marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

 

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás