Zpět na novinky

17.
Únor
2016

TERRALAND TN_Profi ve společnosti Agrona Staré Město

Akciová společnost Agrona Staré Město (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře téměř 3000 ha. Rostlinná produkce je zaměřena především na pěstování obilnin a silážní kukuřice pro živočišnou výrobu a vlastní bioplynovou stanici o instalovaném výkonu 1400 kW. V menší míře pěstují i  cukrovou řepu. Na podzim roku 2014 zde vyzkoušeli klasický TERRALAND TN, ale nakonec se rozhodli pro verzi TN_Profi.

„V roce 2014 na podzim jsme si měli možnost vyzkoušet klasický TERRALAND TN. Zpracovali jsme s ním zejména utužené souvratě na pozemcích po sklizni kukuřice na siláž a cukrové řepy.  Na většinu těchto pozemků byla naseta jarní pšenice a kukuřice. Výsledek hloubkového zpracování půdy byl znát již na počátku růstu nového porostu. Na souvratích díky narušení a provzdušnění půdy byly porosty krásně vyrovnané, tedy shodné s plochou mimo souvratě,“ hodnotí Karel Pastýř, vedoucí  střediska rostlinné výroby.

Karel Pastýř hodnotí stav porostů řepky po TERRALANDu velmi pozitivně

Petr Sekanina – mechanizátor podniku (vlevo) a Zděněk Krones –  obsluha  (vpravo)  hodnotí stav kořenového systému kukuřice z úvratí pole


„Z pozitivních výsledků testování stroje z podzimu 2014 jsme se rozhodovali o pořízení TERRALANDU k nám do podniku.  Po několika konzultacích s obchodním zástupcem panem Ing. Dufkem (STROM PRAHA a.s. – Helvíkovice) jsme se rozhodli o pořízení verze TN_Profi. Hlavním důvodem výběru právě tohoto modelu byly zadní coulterové disky. Ty nám umožní zpracovávat půdu i na velmi těžkých pozemcích, kterých tu máme celkem hodně. Zadní disky nám připraví potřebnou půdní strukturu,“ hodnotí výběr stroje Karel Pastýř.

Zpracování pozemku na těžkých půdách po sklizni cukrové řepy

Coulterová sekce urovnává povrch a vytváří jemnější půdní strukturu


Loňský rok byl specifický díky extrémnímu suchu.S TERRALANDEM jsem přesto v sezoně úspěšně zpracoval téměř 1 200 ha na různých typech půd. Většinu pozemků pod řepku nebylo klasickým způsobem (orbou), jako jsme to dělali dřív, vůbec možné zpracovat. Proto jsme TERRALANDEM nezpracovávali jenom souvratě, ale rovnou celé pozemky,“ hodnotí obsluha stroje pan Zdeněk Krones.

„S Terralandem jsem zpracoval během poslední sezony přes 1 200 ha a s prací stroje jsem maximálně spokojený,“ obsluha stroje Zdeněk Krones.

Porost řepky několik týdnů po vzejití. Pozemek zpracován dlátovým pluhem BEDNAR TERRALAND TN 3000Profi do hloubky 40 cm.


 

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:  michal.jurnicek@bednarfmt.com

 

Zpět na novinky

02.
Listopad
2015

Pětiradličný Terraland pro traktory o výkonu 150 až 200 koní

O „velkých“  Terralandech pro silné třistakoňové traktory jsme psali již několikrát. Máme ale ovšem řešení i pro farmáře s traktory o výkonu 150 až 200 koní. Právě pro ně nabízíme dlátový pluh Terraland v provedení 5 radlic s křídly na 3 metry záběru stroje, modelově označený jako TN 3000 5R. Příslušenství k této verzi stroje je shodné jako k ostatním modelům dlátových pluhů Terraland – hydropneumatické jištění, boční hrotové válce, boční clony, dláta 40/80 mm Long-life nebo přihnojovací rozvody.

Dobré řešení do přeschlých půd

Na farmu pana Jana Hucla v Kozolupech na Plzeňsku jsme pěti radličný Terraland přivezli z kraje měsíce srpna. V tu dobu v celé republice panovalo nesmírné sucho. Vyzkoušení stroje na farmě bylo velice úspěšné, stroj a jeho práce se panu Huclovi tak líbili, že tento Terraland zakoupil. „Stroj odvádí výbornou práci, měli jsme strach, jestli to traktor utáhne. Nakonec to v našich podmínkách traktor o výkonu 180 koní v pohodě zvládá,“  komentuje pan Hucl.


Agregace s traktorem o výkonu 160 koní

Spokojenost s Terralandem vyjádřil také soukromý zemědělec pan Richard Menčík z Dobré Vody na Jičínsku, který je také zároveň majitelem předseťového kompaktoru Bednar Swifter SO 5000. „Mám to sepřažené s traktorem John Deere 6830, což je asi 160 koní a jde to krásně. Jezdím okolo 11 km/h, spotřebou mi to vychází okolo 13 litrů na hektar při hloubce 35 – 40 cm,“ komentuje pan Menčík.


Podrývání souvratí, ale i celých pozemků

Rodinná farma Polákových z Lochenic na Královéhradecku, jako jedni největších pěstitelů kvalitní české zeleniny v této oblasti, měli předváděcí TERRALAND také zapůjčen.  Pan Josef Polák ml. hodnotí TERRALAND: „Suprová mašina – Terraland jsme zkoušeli, jak k podrývání souvratí, tak i celých pozemků a na porostech je to vidět.“

Ondřej Koníček
Oblastní a produktový manažer
tel. +420 725 781 290
Ondrej.konicek@bednarfmt.com

 

 

Zpět na novinky

28.
Září
2015

Zpracování půdy před založením porostu řepky olejky na rodinné farmě Vokurkových

Rodinná farma Vokurkových hospodaří  v Sobotovicích  (okr. Brno – venkov) na  pozemcích o celkové výměře 300 ha, na kterých pěstují hlavně pšenici, ječmen, řepku, kukuřici a čirok.

„Letos na jaře, jsme měli možnost zúčastnit se odborného semináře, pořádaného fy. BEDNAR, u dealera ve Velkých Bílovicích. Byly zde prezentovány nové trendy ve zpracování půdy, přičemž nás velice zaujal dlátový pluh Terraland a jeho přínos při využití při základních pracovních operacích zpracování půdy, ale i kladné reference okolních farmářů, kteří tento stroj již využívají.  Jelikož máme problémy s utuženými pozemky, tak jsme se rozhodli zakoupit právě tento stroj od fy. BEDNAR,“ hodnotí p. Vokurka

Terraland TN 3000M7R má jednotlivé radlice mechanicky jištěné tažným šroubem, což do půdních podmínek, které na farmě mají je plně dostačující.

Spokojený uživatel stroje Jiří Vokurka, syn majitele farmy.


První nasazení stroje

Stroj byl jako první nasazen při základním zpracování půdy pod řepku na poli nedaleko farmy v Sobotovicích.  Předplodinou pod řepku byl ječmen ozimý, o výnosu 5,5t/ha a sláma byla rozdrcena. Po sklizni následovala mělká podmítka a z důvodu eliminace odparu půdní vláhy byl povrch ještě uválen.  Těsně před další operací hloubkového zpracování půdy Terralandem byl rozmeten síran amonný v dávce 200 kg/ ha a následně aplikován digestát z BPS v dávce cca 10 t/ha. Ihned po aplikaci digestátu následovalo hluboké zpracování  půdy Terralandem na hloubku cca 38 cm a opět následovalo válení těžkými  vály. „Volili jsme takovou hloubku zpracování, abychom narušili utužené spodní vrstvy, které nám vznikaly díky dlouhodobějšímu využívání minimalizačních technologií,“ sděluje nám pan Jiří Vokurka, syn majitele farmy.

Díky speciální geometrii radlice, stroj vniká lehce do země i v těžkých suchých podmínkách a navíc ještě zamíchá posklizňové zbytky do půdního profilu na zvolenou hloubku zpracování.

Výsledek práce v extrémních podmínkách.


„S Terralandem, máme v úmyslu zpracovávat všechny pozemky. Chceme na všech narušit půdní utužení a do půdy vrátili zpět potřebný vzduch,“ komentuje výběr stroje pan Jiří Vokurka. Na farmě mají také v úmyslu nahradit klasický pruh právě za Terraland, s tím že jednou za čas určitá pole dle potřeby přesto zorají.

V průběhu sezony Vás budeme informovat o stavu porostu řepky, na pozemku, který byl zpracován Teralandem.

 

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email:  michal.jurnicek@bednarfmt.com

 

Zpět na novinky

19.
Červen
2015

Dlouhé kulovité kořeny řepky díky Terralandu

Jsme v podniku K+K Břilice, okres Jindřichův Hradec, v katastru obce Dunajovice. Tento podnik začal před dvěma roky zdejší těžkou jílovitou půdu hluboko podrývat strojem Terraland. Zajímalo nás tedy, jak se tato technologie projevila na kořenech řepky a proto jsme na jednom z pozemků udělali půdní sondu, která odkryla kořeny řepky pro jejich posouzení. Na výsledek se můžete podívat sami ve videu pod článkem.

Sonda byla provedena záměrně na souvrati, kde bývá půda nejvíce utužená, ne však zde v Dunajovicích po zpracování půdy Terralandem. Mohutný kulovitý kořen je přitom u řepky nezbytným předpokladem pro vysoký výnos.

Dlátový pluh Terraland patřící podniku K+K Břilice, kterým bylo celé pole podryto na cca 40cm

Sonda byla provedena na souvrati, kde se otáčí zemědělská technika


Pokud ještě technologii BEDNAR, jejímž základem je hluboké zpracování půdy Terralandem nepoužíváte, tak to zkuste letos změnit a založte své porosty nové řepky touto technologií. Stačí, když se obrátíte na svého nejbližšího obchodního zástupce společnosti BEDNAR, jejichž seznam naleznete na našich webových stránkách.

Mohutná kořenová soustava řepky

Kulovitý kořen sahá až do více než 50 cm


Kořen řepky před propláchnutím vodou

Pokud není půda utužená, dokáže řepka kořenit až do 1m


VIDEO:

Zpět na novinky

22.
Květen
2015

Terraland poráží klasický pluh i v ozimé pšenici

Jsme v Dyníně, okres. České Budějovice, na jednom lánu, který je rozdělen na dva půdní bloky na nichž hospodaří dva různé subjekty používající i odlišnou agrotechniku zpracování půdy.

Vlevo je vidět porost ozimé pšenice, kde bylo použito klasické agrotechniky, tj. orba klasickým pluhem. Vpravo je blok společnosti Agrochov Dynín družstvo, kde bylo použito hlubokého zpracování půdy – podrytí dlátovým podrývákem Terraland TN 3000. Rozdílný způsob zpracování půdy je viditelný hned na první pohled, zejména na souvratích je rozdíl obrovský. Na podrytém bloku je porost naprosto stejně vyrovnaný již od kraje souvratě a bude zde naprosto stejný výnos, jako dále v porostu. To vše za nižší spotřeby nafty při zpracování půdy a ušetřeném času oproti klasické orbě pluhem. Ta je dražší, pomalejší a ještě snižuje na utužené souvrati výnos, tedy zisk.

I na tomto příkladu se tedy můžete přesvědčit, že technologie BEDNAR – hlubokého zpracování půdy opravdu funguje a přináší vám zemědělcům své „ovoce“, v tomto případě vyšší výnosy z plochy ozimé pšenice. Dlátový pluh Terraland není jen obyčejný podrývák, ale na rozdíl od konkurenčních jen podrýváků, Terraland půdu podrývá a zároveň ve 3 vrstvách míchá, takže ji výrazně provzdušňuje, proto má tak výrazný pozitivní vliv na následný růst rostlin.

Jan Bednář a Dalibor Doubek přesně na hranici pozemků – vlevo pluhem vpravo Terralandem

Technologie BEDNAR v ozimé pšenici


Dokonale vyrovnaný porost ozimé pšenice díky hlubokému zpracování půdy

Pohled na souvrať podrytou Terralandem


Pohled na souvrať oranou klasickým pluhem

Tímto Terralandem bylo celé pole zpracováno do hloubky 40 cm


VIDEO:

 

Zpět na novinky

27.
Březen
2015

Terraland TN 3000 HM5R na soukromé farmě Vomáčkových v Ronově nad Doubravou

Na jedné ze svých cest jsem se zastavil v Ronově nad Doubravou, kde na 230 ha hospodaří otec a syn Vomáčkovi. Na své farmě pěstují 110 ha pšenice, 40 ha ozimého ječmene, 60 ha kukuřice na siláž a zbytek jsou pícniny na orné půdě. Hlavním zaměřením polní výroby je vytvořit dostatečnou krmivovou základnu pro stádo 100 krav chovaných na mléko, 30 prasnic a 300 prasat ve výkrmu.

Majitele farmy jsem zastihl uprostřed kontroly celní správy, která odebírala vzorky nafty jak z jejich čerpací stanice, tak ze všech traktorů, které na farmě používají. Jedná se o traktory značky John Deere a nás bude zajímat ten nejsilnější, který se před dvěma roky rozhodli agregovat s dlátovým pluhem Terraland ve verzi s pěti hydraulicky jištěnými pracovními radlicemi.

Otec a syn Vomáčkovi mají na své farmě Terraland od loňského roku.

Zásah celní správy na farmě u Vomáčků.


Jak uvádí pan Vomáčka mladší, hlavním důvodem pořízení stroje byla snaha o vytvoření optimálních podmínek pro pěstování kukuřice. Na farmě v Ronově již v roce 2000 rezignovali na orbu, pan Vomáčka tvrdí, že nemá tolik času, aby pole zpracovával pomalou orbou a tou si v jeho konkrétních podmínkách těžších půd vytvořil další problém při následné přípravě půdy. „Tím, že jsme někdy v roce 2000 přetrhli kombinátor v těžko zpracovatelných skývách, éra orby skončila a její návrat neplánujeme,“ doplňuje pan Vomáčka.

Zpočátku jsme pracovali hlavně diskovým podmítačem, poté i my jsme uvěřili myšlence minimalizace přípravy půdy ve smyslu mělkého zpracování radličkovým kypřičem. Výnosy klesaly a přišla doba dalšího hledání. Skutečným zlomem byl nákup traktoru o výkonu 170 koní, který umožnil pořízení dlátového pluhu. Tím plánujeme celou výměru 1x za 4 roky hluboce zpracovat, dostat vzduch do půdního profilu, umožnit mineralizaci a v neposlední řadě narušit nepropustné utužení, které se projevuje lokálním zamokřením v přívalových deštích.

Dne 20. 3. v ranních hodinách proběhlo vyhnojení pozemku Velká Skála o výměře 2,8 ha chlévskou mrvou v dávce cca 30 t/ha a hned odpoledne došlo k zapravení hnoje dlátovým pluhem. Předplodinou byla ozimá pšenice, sláma byla sebrána, po sklizni proběhla podmítka diskovým podmítačem Bednar Atlas AO 4000. Při podmítce byla zároveň naseta hořčice jako meziplodina a v tomto stavu pole přezimovalo.

Dlátový pluh Terraland pracuje na farmě s traktorem o výkonu 170 koní.

Hnůj byl dlátovým pluhem kvalitně zapraven do celé hloubky zpracování.


Zhruba 14 dní po hlubokém zpracování půdy, které se provádělo na 35 cm, bude pan Vomáčka celý pozemek ještě diskovat na hloubku cca 10 cm. Podle jeho stavu se buď ještě připraví před setím kukuřice radličkovým strojem na hloubku setí, anebo se bude přímo sít kukuřice. Traktor o výkonu 170 koní pracoval se strojem zcela bez problémů pracovní rychlostí 11 km/h, zapravení hnoje bylo dokonalé a při půdní sondě jsme hnůj nalezli zapravený vertikálně v celém profilu a ne jako při orbě zaklopení pouze v plužním dnu. Jak říká pan Vomáčka loňská kukuřice, pod kterou tímto stylem půdu zpracoval, byla vyšší než řezačka a to v Ronově ještě nebylo.

Než jsem stačil pořídit fotografie a chvíli se svezl traktorem, pole bylo zpracováno, trvalo to celkem hodinu. Pan Vomáčka se stále usmíval a bylo vidět, že investici do Terralandu považuje za velmi vydařenou. Tímto mu za ní děkujeme a přejeme hodně odpracovaných hektarů.

Boční přídavné válce zabraňující tvorbě hrůbků po stranách stroje.

Terraland TN 3000 HM5R je vhodný pro agregaci s traktory okolo 150 koní.


Video:

Ing. David Ryčl
Vedoucí obchodního oddělení Bednar FMT

Zpět na novinky

11.
Březen
2015

BEDNAR prezentoval polní výsledky hlubokého zpracování půdy

Tak jako každý rok v zimních měsících i letos pořádala naše společnost sérii zimních seminářů napříč ČR pro zemědělce z daného regionu. Bylo tomu tak i v jižních Čechách, kde se seminář konal v obci Sviny u Veselí nad Lužnicí v místní obecní Hospůdce s novým velkým sálem. Místo bylo zvoleno v souvislosti s cca 5km vzdáleným novým obchodním střediskem BEDNAR FMT v areálu družstva AGROCHOV Dynín, kde od ledna 2015 má naše firma zázemí pro jihočeský kaj. Letošní semináře byly v něčem jiné a zcela nové. Kromě tradičních agronomických prezentací, kde zemědělcům představujeme jednotlivá agronomická opatření ve zpracování půdy, jež jsou nezbytná pro vysoké výnosy na polích, jsme prezentovali i film, kde samotní zemědělci sdělují své zkušenosti a poznatky se stroji BEDNAR ve své praxi.

Film o hlubokém zpracování půdy je doslova trhákem letošního roku

Doslova jako trhák letošní sezony působil na zemědělce film HLUBOKÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDY – KDYŽ CHCETE VÍC. Film je tzv. časosběrný a je z dílny naší společnosti. Vznikl za nemalého přispění samotných zemědělců, kteří již svá pole hluboko zpracovávají. Ve filmu se zemědělci dozví, jak utužená půda vzniká a jak se utužené podorniční vrstvě bránit, pokud chtějí sklízet vyšší výnosy. Po zhlédnutí tohoto filmu následovala přestávka, kterou zemědělci mohli využít k prohlídce několika předváděcích strojů určených právě pro region jižních Čech. Stroje byly zemědělcům k dispozici na návsi před hospůdkou ve Svinech vystaveny. Obrovské pozornosti se dostalo hlavně právě dlátovým pluhům TERRALAND, jež zemědělci po svém nazývají podrývák. Zájem budil jak TN 3000 HD7R PROFI tak i TN 3000 HD5R určen pro traktory od 180 koní. Přímo na semináři vznikla ze strany samotných zemědělců velká poptávka po vyzkoušení Terralandů přímo ve svých podmínkách. Naše společnost samozřejmě všem těmto zájemcům stroj zdarma ráda zapůjčí. Už pár dní po semináři se dva ze zákazníků a návštěvníků semináře rozhodli na svou farmu Terraland objednat a uzavřít na něj kupní smlouvu.

O seminář ve Svinech byl veliký zájem – sál pro 120 lidí doslova praskal ve švech.


BEDNAR neprodává jen samotné stroje, ale vyzkoušené agronomické postupy

Jak si již zemědělská veřejnost mohla všimnout, společnost BEDNAR FMT není jen „řadovým“ výrobcem zemědělských strojů, ale snaží se zemědělcům dávat víc. Přidanou hodnotou naší společnosti jsou konkrétní moderní agronomické trendy v praxi přímo zemědělci vyzkoušených postupů. Nabízíme možnosti zejména ve správném managementu posklizňových zbytků a následných půdozpracujících operací, zajišťujících ty nejvyšší možné výnosy. Systém zpracování půdy od sklizně až po setí nové plodiny, tj. zakládání na novou sklizeň, má totiž svá jasná pravidla a postupy, kterých je potřeba se držet, pokud chcete sklízet úspěch – tedy víc. Naše společnost díky svým vyzkoušeným postupům ví, jak na to, ráda se o ně se zemědělci podělí a prakticky ukáže, že s BEDNAR FMT je RADOST HOSPODAŘIT.

O přestávce po zhlédnutí filmu byly oba Terralandy v obležení zemědělců – každý chtěl ten stroj zajišťující vyšší výnosy vidět.

Jan David z Agrochov družstvo Dynín ochotně vysvětluje, jaké mají s Terralandem již třetím rokem výsledky.


Terraland TN HD7R PROFI, pokračoval po semináři na předváděcí jízdu rovnou k zákazníkovi.

Agronomické části prezentace se ujal Ing. David Ryčl, vedoucí obchodního oddělení BEDNAR FMT.


Zpět na novinky

20.
Únor
2015

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

Zemědělské družstvo Budíškovice hospodaří na cca 1900 ha zemědělské půdy na samém konci Jihočeského kraje v okrese Jindřichův Hradec. Zaměřují se zde jak na rostlinou výrobu, tak i na klasickou živočišnou výrobu. Navíc provozují i bioplynovou stanici a do půdy zpětně aplikují digestát. Z plodin pěstují klasické obiloviny jako pšenici, ječmen, žito a oves, řepku a kukuřicí a pícníny pro výrobu krmení. V roce 2013 si zde vyzkoušeli práci našeho podrýváku – dlátového pluhu Terraland TN 3000 a po pozitivních výsledcích se jej rozhodli v následujícím roce, tj. 2014 zakoupit.

Terraland jako specialista i na mokrý podzim

O tom, že Terraland má velmi kladný přínos pro půdní strukturu už jsme psali monohokrát. Ale jak se mohli v Budíškovících přesvědčit, velmi dobře jim zafungoval i v tak mokrém  a nepříznivém roce jako byl ten 2014. Kdo totiž pole včas před řepkou hluboko podryl, má i po tak mokrém podzimu jaký byl, perfektně zapojené porosty řepky, jako můžete vidět na fotkách z Budíškovic pořízených dne 9.12. 2014. Pole bylo podrýváno na cca 43 cm dne 23.7. 2014. Tím, že byla včas obnovena půdní struktura na pozemku, prokypřena podorniční vrstva a půda dostatečně prokypřena, nebyl pro ni žádný problém pojmout to velké množství srážek a vodu vsáknout do spodních vrstev. Výsledkem je vyrovnaný a zapojený porost již od kraje pozemku a nikde není ani náznak vymokření rostlin vlivem stojící vody.

23.7. 2014 hluboké zpracování půdy Terralandem pod řepku po aplikaci digestátu

Půda byla kypřena do hloubky 43 cm.


Terraland vítězí nad klasickou orbou pluhem

Porost ozimé řepky v ZD Budíškovice je tedy dalším důkazem toho, že kvalitní základní přípravu půdy pod řepku lze dosáhnout pouze hlubokým zpracováním půdy podrývákem – dlátovým pluhem Terraland. Ten jednoznačně poráží klasické zpracování půdy orbou – pluhem. Tam, kde v létě použili orbu pluhem jako základní zpracování půdy pod řepku mají nyní velké problémy. Porosty řepky jsou špatně zapojené, nevyrovnané ve velké míře vymokřené a nenávratně zničené vlivem působení nadměrných srážek, protože zoraná půda nedokázala to velké množství srážek pojmout do hlubších vrstev vlivem utuženého plužního dna. Voda se držela u povrchu, což klíčící rostlinky a kořínky rostlin nevydržely a vlivem dlouhotrvajícího zamokření zahynuly.

Představování Terralandu TN 3000 7R zástupcům vedení ZD Budíškovice.

Řepka ozimá – to samé pole dne 9.12. 2014.


Řepka ozimá – to samé pole dne 9.12 2014 – souvrať u silnice

Řepka ozimá – 24.10. 2014 jiný podnik, kde bylo pod řepku oráno klasickým pluhem. Typický obrázek, jak po mokrém roce 2014 většinou vypadají oraná pole pluhem (nepodrytá)


VIDEO:

Zpět na novinky

16.
Leden
2015

Konec utužených souvratí v M-Polar s.r.o. Malšice

Společnost M-Polar s.r.o. Malšice v okrese Tábor v jižních Čechách hospodaří na cca 310 ha orné půdy. Dělají převážně rostlinnou výrobu a z živočišné výroby mají menší výkrm prasat pro své stálé zákazníky na zakázku. Tak jako na většině pozemků, tak i v Malšicích měli problém s utuženou půdou, zejména na souvratích díky těžké zemědělské technice. To je však již minulostí, protože na řešení tohoto problému si pořídili dlátový pluh Terraland TN 3000 HM5R.

BEDNAR má řešení pro každého

Je zcela logické a přímo nevyhnutelné, že při dnešní čím dál výkonnější a těžší zemědělské technice dochází k utužování půdy, zejména na souvratích. To je prostě dnes nevyhnutelná daň za moderní výkonnou techniku. Mnohem důležitější však je, jak se k danému problému zemědělci postaví, pokud se nesmíří s tím, že na utužené půdě budou zákonitě sklízet mnohem méně, přitom za stejných nákladů. Z vyzkoušeným v praxi a opravdu fungujícím řešením je tady firma BEDNAR se svým dlátovým pluhem Terraland pro hluboké podrytí půdy a to až do 65 cm. Tento stroj je na podrývání vyráběn již od 5 radlic pro traktory o výkonu od 180 koní, tzn. že máme řešení prakticky pro každého, kdo opravdu chce na svých polích a zejména souvratích sklízet víc! Jednatel společnosti M-Polar s.r.o. Malšice Ing.Křivánek měl možnost Terraland a jeho jedinečnou špičkovou práci vidět na jihočeském polním dnu BEDNAR. Neváhal a pořídil si na svou farmu nový 5-ti radličný Terraland, protože disponují traktorem o výkonu 185 koní.

Terraland při podrývání souvratě traktotrem o 185 koních.

Pevný rám je z vysokopevnostní oceli ALFORM a pracovní radlice mají hydraulické jištění.

Originál je jen jeden – TERRALAND

S koncepcí hlubokého zpracování půdy přišla firma BEDNAR se svým dlátovým pluhem Terraland. Dnes najdete na trhu mnoho jiných „rádoby podrýváků“. Ale originál a kvalitně vyrobený, navíc několikaletou praxí prověřený je jen jeden a to TERRALAND od české firmy BEDNAR. Rám stroje je vyráběn z té nejkvalitnější vysokopevnostní oceli ALFORM. Pracovní tělesa mají 3x lomený úhel pro snadný vstup do půdy a díky spodnímu tzv. negativnímu úhlu nedochází k vynášení tzv. hlušiny do vrchních vrstev ornice. Quick-Change systém rychlé výměny oboustranných dlát. A samozřejmostí je hydraulické jištění pracovních těles proti přetížení. Zadní hydralicky nastavitelné hrotové válce pro drcení hrud a finální urovnání pozemku.

Po práci Terralandu byly vidět staré nerozložené organické zbytky, které se v utužené a neprovzdušněné půdě jen velmi těžko a pomalu rozkládají na potřebný humus. Tohle však Terraland vyřeší.

Koleje po těžké sklízecí technice nejsou pro Terraland žádný problém.

Voda stojící v kolejích se po přejetí Terralandem rychle vsákne a prakticky mizí před očima.

Zleva Ing.Ladislav Křivánek, jednatel společnosti a Josef Maruna, řidič pracovní soupravy  si práci Terralandu velmi pochvalují.

VIDEO:

Zpět na novinky

02.
Leden
2015

Nový Terraland TN na Farmě Opatov

Farma Opatov (okr. Svitavy) hospodaří na celkové výměře 1100 ha z čehož je 1050 ha orné půdy, na které převážně pěstují jarní a ozimý ječmen, ozimou pšenici a řepku. Na Farmě Opatov provozují také bioplynovou stanici o výkonu 1,2MWh.  Pro provoz BPS a potřeby živočišné výroby také pěstují kukuřici na siláž a jetelotravní směsi na senáž. V menší míře se zde také věnují i živočišné výrobě a to chovu masného skotu.

Problémy s utuženými pozemky

„S provozem bioplynové stanice došlo k rozšíření osevního plánu o kukuřici na siláž a jetelotravní směsi. Po sklizni silážní kukuřice je na strniště aplikován digestát z BPS. Již během sklizně dochází k velkému utužení pozemku, které je nadále zvyšováno dalšími přejezdy techniky aplikující digestát.  Ke zpracování těchto pozemků jsme zakoupili nový Terraland TN 3000“ sděluje pan Milan Kohl spolumajitel farmy.

Nový Terraland TN 3000 je vybaven 7 radlicemi, které jsou hydraulicky jištěné proti poškození.

Zadní hrotové válce se samočisticím efektem zaručí práci i ve  vlhkých podmínkách.

Více vzduchu v půdě

„S Terralandem jsme velice spokojeni a splnil všechna naše očekávání. Díky konstrukci podrývacích těles jsme schopni utužené pozemky zpracovávat v hloubce cca 45 cm, aniž by docházelo k vynášení podorniční vrstvy půdy. Jedním přejezdem s Terralandem narušíme utužení a do půdy dostaneme více vzduchu, který je potřebný pro zdárný růst rostlin“ dodává pan Milan Kohl.

Podrývací radlice jsou lomeny 3 úhly a díky této konstrukci nedochází k vynášení podorničních vrstev

Zpracování pozemku po sklizni silážní kukuřice.

První zkušenosti s novým Terralandem v Opatově

„V loňském roce jsme zpracovávali zejména pozemky po sklizni kukuřice. Vliv zpracování půdy Terrlandem se hlavně projevil na souvratích, které byly extrémně utužené. Nově zasetý porost byl i v těchto místech vyrovnaný a nebyly poznat žádná místa, kde se souvratě nacházeli. V letošním roce máme v úmyslu zaset jarní ječmen do pozemku, který byl kompletně zpracován Terralandem. Pozemek je velmi dobře provzdušněn a bez známek utužení. Což bude mít na ječmen velice dobrý vliv a určitě se to projeví i na výnosu při sklizni„ sděluje nám pan Jaroslav Peřina spolumajitel farmy.

Zpracování pozemku po sklizni jetelotravní směsi.

Výsledek práce po sklizni silážní kukuřice.

VIDEO:

Michal Jurníček,DiS
Oblastní zástupce – pro Moravu a Východní Čechy

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás