Zpět na novinky

25.
Srpen
2011

Terralandování nahrazuje klasickou orbu

V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě Triticum s.r.o. se sídlem ve městě Vráble (okres Nitra), kde si dobře spočítali úsporu nákladů vzhledem k…

V dnešní reportáži Vám opět ukážeme využití dlátového pluhu, jako náhrady klasické orby. Tentokrát na farmě Triticum s.r.o. se sídlem ve městě Vráble (okres Nitra), kde si dobře spočítali úsporu nákladů vzhledem k nižší spotřebě PHM a větší pracovní hloubce, která navíc bezpečně naruší podorniční vrstvu. Triticum hospodaří na ploše o rozloze 2400 ha, na kterých začal Terraland TN 4000D/9 pracovat od začátku letošního léta.

Ideální příprava pro řepku…

Na začátku srpna jsme zastihli stroj na 100 hektarovém poli nad obcí Dyčka. Pole bylo po sklizni ozimého ječmene jedenkrát zdiskované podmítačem krátké koncepce. Po přejezdu podmítače a dlátového pluhu následovalo finální zpracování hrudek a utužení rotačními bránami s integrovaným pěchem. Takto zpracovaný povrch je ideálně připraveným seťovým lůžkem pro řepku. Malé semeno řepky vyžaduje dodržení rovnoměrné hloubky setí (cca do 2cm) a půdu bez hrud. Pro řepku musí být v půdě dostatek vzduchu a vláhy, pro kterou si kořeny rostlin mohou „sáhnout“ díky narušení nepropustné pánve, které bezpečně zajistil Terraland. Pracovní záběr 4m s 9-ti radlicemi v kombinaci s  požadavkem na pracovní hloubku 40 až 50cm byl z pohledu uvažované tažné síly riskantní. Navíc pozemky v okolí Vráblí jsou značně kopcovité.

 

Pole nad obcí Dyčka o rozloze 100ha.
 
 Terraland TN 4000D9R pracoval v hloubkách 40-50cm.
Chytré radlice jsou zárukou úspěchu…
Terraland je vybaven devíti chytrými radlicemi ve dvou řadách, které jsou usazené na rámu z vysocepevnostní oceli Alform. Navíc jsou doplněny tandemovým hrotovým válcem. Radlice jsou konstruovány tak, aby docházelo k co nejmenšímu odporu vůči půdě a zároveň k intenzivnímu zpracovávání půdy v celém záběru stroje. Geometrie radlic vychází ze tří základních úhlů lomení. První nalomení naruší spodní vrstvu, druhý úhel horní vrstvu načechrá a třetí zajišťuje otáčením co největší zakrytí a promíchání rostlinných zbytků. Boční křídla na bocích radlic podřezávají narušenou spodní vrstvu a napomáhají tak vytvořit drobnější strukturu půdy. Povrch je po práci radlice následně urovnán a nadrcen zadními hrotovými válci, které mají v Triticum rozšířené o přídavné boční válce zabraňující tvorbě „hrůbků“ na již zpracované části pole.
Po Terralandu násladuje finální nadrcení hrud a utužení pěchem. Dokonale zpracovaný výdrol.

Obavy vzaly za své…
Poté co se Terraland zaryl do nastavené pracovní hloubky 40cm, vzaly všechny obavy z nedostatečného výkonu traktoru za své. Při takovéto hloubce zpracování se spotřeba traktoru o výkonu 360 koní pohybovala okolo 21 l/ ha.
„Se strojem se mi pracuje dobře a snadno se sním napojuje na jednotlivé líchy, hlavně nejsou vidět napojení a půda je bez skýv. Ne jako po klasickém pluhu,“ hodnotí práci obsluha stroje

Dlátový pluh pracoval za traktorem John Deere 8530 na členitém pozemku bez problémů. „Se strojem se mi pracuje snadno…“ chválí stroj jeho obsluha.

Správná volba jako vždy…
Jak se ukázalo, tak traktor se strojem bez problému pracuje a to i ve značně svažitém terénu. Proto nás těší, že jsou majitelé spokojeni a že další z našich strojů přináší užitek.
Pokud se také chcete přesvědčit o přednostech strojů STROM, neváhejte kontaktovat naše obchodní zástupce. 

Ing. David Pokorný

Zpět na novinky

11.
Srpen
2011

Nový Terraland se předvedl na jižní Moravě…

Před dvěma týdny jsme přijali pozvání od pana Ing. Jaroslava Svobody z Agro Podlužanu Prušánky. Na pozemcích za obcí Prušánky se rozhodl pan Svoboda otestovat současnou nabídku strojů na zpracování půdy předních tuzemských a světových výrobců…

Před dvěma týdny jsme přijali pozvání od pana Ing. Jaroslava Svobody z Agro Podlužanu Prušánky. Na pozemcích za obcí Prušánky se rozhodl otestovat současnou nabídku strojů na zpracování půdy předních tuzemských a světových výrobců.

Levné, rychlé zpracování…

Většina firem předvedla převážně dlátové kypřiče a podmítače, které se prezentovaly vesměs podobným výsledkem práce. My jsme se rozhodli předvést novinku letošního roku z produktové řady dlátových pluhů Terraland a to typ TN 3000 M7R. Tento model umožňuje snadno zpracovat půdy až do hloubky 55cm a to i v podmínkách, kde klasické pluhy nelze použít. A navíc při nižší potřebě koňských sil a s nižší spotřebou paliva.

Své stroje předváděli i přední světový výrobci. 
 
Terraland TN 3000M7R při práci.
Dobré výsledky jsou již standardem…
Na testovaném úseku jsme si vystačili vzhledem k možnostem tažného prostředku s nastavením pracovní hloubky na 35cm, což bylo ze všech strojů nejvíce. Již po pár metrech jízdy bylo zřejmé, že pozemek byl velmi utužen a tudíž Terraland je zde na správném místě. Po jednom přejetí jsme docílili intenzivního narušení utuženého půdního profilu, čímž se zajistilo lepší okysličení půdy a lepší absorpce vody.
Výsledek práce ve spojení s ekonomikou provozu a nízkými náklady na pořízení stroje zanechal velmi dobrý dojem ve všech přítomných.
O dlátové pluhy je stále větší zájem. Toto předváedění nebylo vyjímkou. Vzhledem k jejich přednostem se není čemu divit.   Vedoucí konstruktérského týmu STROM Export p. Pavel Syrovátka při kontrole kvality práce a pracovní hloubky.

Ing. Jiří Kvasnička
Oblastní manažer pro Moravu

Zpět na novinky

29.
Červenec
2011

Terraland se prosazuje na jihu Čech

V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo ve spolupráci s naším obchodním partnerem Agrozet České Budějovice ve společnosti Agriprod Munice hospodařící v blízkosti zámku Hluboká nad Vltavou, kde se rozhodli pro ozdravení půdního profilu…

V průběhu tohoto týdne byl předveden v dalším podniku na jihu Čech náš dlátový pluh z vysokopevnostní oceli Alform s názvem Terraland, tentokrát v provedení TN 3000M7R. Předvádění proběhlo ve spolupráci s naším obchodním partnerem Agrozet České Budějovice ve společnosti Agriprod Munice hospodařící v blízkosti zámku Hluboká nad Vltavou, kde se rozhodli pro ozdravení půdního profilu. Proto zde vyzkoušeli hned několik dlátových kypřičů různých výrobců.

V rybníkářské oblasti…
Společnost Agriprod Munice hospodařící na výměře okolo 1200 ha v rybníkářské oblasti jižních Čech, kde jsou velmi těžké půdy se rozhodli pro narušení plužní vrstvy, ozdravení problémových míst, jakými jsou souvratě a místa s častou tvorbou kaluží. Zkoušeli zde hned několik dlátových kypřičů, ale pro  proces ozdravování je ideální volbou dlátový pluh, který je schopen na rozdíl od kypřičů pracovat ve větších hloubkách, kde naruší plužní vrstvu. Předvádění se aktivně účastnili vedoucí prodeje naší firmy pro ČR ing. David Ryčl a zástupce společnosti Agrozet České Budějovice pana ing. Vladimíra Beneše.

 

Předseda Agriprodu Ing. Půr v debatě s mechanizátorem panem Pečenkou, prodejcem Ing. Benešem a vedoucím prodeje Ing. Ryčlem.   Oboustrané dláto vyměníte během okamžiku díky systému Quick-change.

Až 55 cm v extrémních podmínkách…

Předvádění stoje probíhalo s traktorem John Deere 7930 (výkon 220 koní) na poli, které bylo několik dní po sklizni jetele a bude zde setá pšenice. Pole tak bylo velmi utužené, z části přeschlé a na souvratích  s velkými loužemi. Taková pole bývají pro klasickou orbu velmi náročná, Terraland se do půdy ovšem dostával bez problémů. V provedení TN_M o záběru 3 m a 7mi radlicemi je schopen pracovat v maximální hloubce 55 cm. Na testovacím poli se předseda družstva pan ing. Josef Půr  rozhodl „pouze“ pro předvedení práce stroje nejdříve v hloubce 35 cm a poté 25 cm, v obou těchto hloubkách neměl traktor se strojem žádný problém a rychlost se pohybovala okolo 13 km/h, což je ideální pro práci zadních utužovacích válců.
Ani podmáčené souvratě neměly šanci.Agregace s traktorem JD 7930 o výkonu 220 koní.

Druhý na jihu Čech…
Po několika zpracovaných líchách udělal stroj na předsedu společnosti pana ing. Josefa Půra a mechanizátora p. Pečenku velmi pozitivní dojem a proto se rozhodli pro jeho nákup. Je to tak po Terralandu TN 3000DH, který byl dodán do společnosti ZOD „Blata“ Sedlec již druhý dlátový pluh dodaný tento týden na jih Čech.

Po prvním přejezdu bylo jasné, že je zde Terraland správně. 2 řady hrotových válců kvalitně nadrobí a urovnají povrch. 

Ing. David Pokorný

Zpět na novinky

21.
Červenec
2011

Terraland = ideální příprava pod cukrovku

Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945 ha. Velká část této výměry se nachází na území hl. města v okolí městských částí Vinoř, Kbely, Letňany nebo Čakovice. Podnik z Vinoře se před sedmi roky rozhodl přejít z orebního systému zpracování půdy na bezorebný, proto se …

Koncem minulého týdne jsme navštívili společnost Vin agro s.r.o., která hospodaří na celkové výměře 945 ha. Velká část této výměry se nachází na území hl. města v okolí městských částí Vinoř, Kbely, Letňany a Čakovice. Podnik z Vinoře se před sedmi roky rozhodl přejít z orebního systému zpracování půdy na bezorebný, proto se po loňském úspěšném předvádění  rozhodli pro pořízení našeho dlátového pluhu Terraland a zařadili se tak mezi další majitele našeho stroje. Při loňském předvádění Terraland zpracoval půdu převážně pro setí cukrové řepy. Po necelém roce tak uplynul čas zkontrolovat porosty na polích, kde náš stroj pracoval.

Včasná sklizeň je důležitá…

V den naší návštěvy začala v podniku sklizeň 240 ha ozimé řepky. V letošním roce se ředitel společnosti p. Petr Řebíček rozhodl po loňských zkušenostech s počasím, nic nepodcenit a objednal pro sklizeň hned 5 službařských sklízecích mlátiček. Během pár dní se tak podařilo včas řepku sklidit s nadprůměrným výnosem 45q/ha. Ihned po sklizni následuje zmulčování strniště a rychlá podmítka, což svědčí o profesionálním přístupu v místním podniku.

Skupina sklízecích mlátiček sklízející hektary ozimé řepky v těsné blízkosti městské části Praha-Vinoř.

Výsledky loňské práce…
Při loňském předvádění zpracoval Terraland pole převážně pro založení porostu cukrové řepy, kterou vinořští pěstují v letošním roce na 170 ha. „Výnos řepy odhaduji na těchto polích okolo 70q/ha.“ Upřesňuje p. Řebíček. Několik hektarů připravil stroj také i pro založení porostu ozimé řepky, na tomto poli dosáhl výnos až 47q/ha. „S prací stroje jsme byli  velmi spokojeni a splnil naše očekávání. Snadno proniká hluboko do půdy, což je pro přípravu půdy pro cukrovku velmi důležité.  Podrývák v agregaci s traktorem JD 8530 pracuje bez problémů rychlostí 12km/hod. hodnotí p. Řebíček, ředitel společnosti Vin agro s.r.o.

Porosty ozimé řepky u VinořePorost cukrové řepy na poli u zámku Ctěnice.

Proč Terraland?
„Před sedmi roky jsme přešli z orebného systému zpracování půdy na bezorebný – minimalizaci. Při tomto zpracování půdy dochází ke zpracování orniční vrstvy do hloubky cca 18 cm. Postupem času se tak vytvoří v půdě souvislá utužená vrstva, v podstatě jakási deska. Tím může dojít k narušení optimálního vodního režimu (vzlínavost ,propustnost kapilár atd.), proto jsme se rozhodli pro tento dlátový pluh, který naruší podorniční vrstvu a zlepší tak vodní režim v půdě. Chceme tímto strojem prohlubovat půdu zejména pod cukrovky, jejichž kořen jde do hloubky a usnadnit ji tak růst. Ročně budeme strojem Terraland připravovat zhruba 250 ha.“ Ujasňuje volbu stroje p. Řebíček

Loňská práce Terrlandu TN 3000D. Odhadovaný výnos letošní sklizně cukrové řepy je podle slov p. Řebíčka 70q/ha.

 

Ing. David Ryčl
vedoucí prodeje pro ČR

 

Zpět na novinky

15.
Červenec
2011

Chytré alternativy orby v Lubenci

V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje na Lounsku v okolí obce Lubenec okolo 2000 ha, kde je během vegetace nedostatek srážek a většinu výměry zabírají pozemky s těžkou půdou. Akce byla zaměřena na pěstování obilovin založených …

V polovině měsíce července jsme se zúčastnili polního dne pořádaného společností BOTEP PLUS s.r.o., která obhospodařuje na Lounsku v okolí obce Lubenec okolo 2000 ha, kde je během vegetace nedostatek srážek a většinu výměry zabírají pozemky s těžkou půdou. Akce byla zaměřena na pěstování obilovin založených minimalizačním způsobem a na praktickou ukázkou práce minimalizační techniky. Naše firma se zde prezentovala alternativami klasického pluhu v podobě strojů Ecoland EO a Terraland TN D.

Předvádění a popis strojů byl pod taktovkou našeho vedoucího obchodu pro Českou republiku ing. Davida Ryčla a obchodníků ze severu. A to společností STROM Sever, která je naším obchodním zástupcem pro daný region.

Práce hrotových válců je důležitá…

Dlátový pluh Terraland s označením TN 3000D/7 zpracovával půdu do hloubky 45-50 cm v agregaci s kolovým traktorem John Deere 8530. Práce našeho stroje však nebyla při ukázce stoprocentní. Důvodem toho bylo nepřitlačení obsluhou stoje zadních hrotových válců. Na pozemku se tak vytvořily značné hroudy. U stroje Terraland je aktivní práce zadních tandemových hrotových válců velmi důležitá a to zejména v suchých obdobích a v těžších půdách. Následná kontrola půdního profilu po stroji provedená bagrem až do hloubky 60 cm přesvědčila o kvalitním hloubkovém zpracování.

 

Ing. Martin Hučko(vpravo) vedoucí prodeje STROM Sever, František Kos obchodní zástupce
 
Hodnocení porostů v BOTEP Plus

Ideální rovina…
V daných podmínkách se také předvedl dobře i druhý předváděný stroj, dlátový kypřič Ecoland EO 4000 (záběr 4m), který zpracoval půdu do absolutní roviny v celém svém záběru v hloubce 25 cm. Rovina byla vytvořena díky dobré práci urovnávacích disků a těžkému gumovému válci –  roadpacker, který je nejtěžším utužovacím válcem z naší nabídky. (hmotnost 193 kg, včetně sytému stěrek)

Ing. Ryčl vedoucí prodeje ČR komentuje stroje. Hodnocení půdního profilu a pracovní hloubky strojů

Oba naše stroje v Lubenci přesvědčily o svých kvalitách a pokud se chcete přesvědčit i Vy, kontaktujte naše oblastní manažery.

Polní den u Botepu přilákal řadu zemědělců.Roadpacker válec se stěrkami na Ecoladnu EO

Ing. David Ryčl
vedoucí prodeje pro ČR

Zpět na novinky

07.
Červenec
2011

Letošní výsledky loňské práce Terralandu

Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice), kde v minulém roce pracoval náš předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000 D/7. Stroj zde zpracoval…..

Na přelomu června a července jsme navštívili další z podniků – ZOD „Blata“ Sedlec (okres České Budějovice), kde v minulém roce pracoval náš předváděcí dlátový pluh Terraland TN 3000 D/7. Stroj zde zpracoval 40 hektarů a udělal na místní zemědělce takový dojem, že se po předvádění rozhodli pro nákup svého vlastního dlátového pluhu. V dnešní reportáži Vám přiblížíme, jak se porostu založenému po zpracování Terralandem daří.

Očekáváme nadprůměrný výnos…

Během loňského předvádění stroj na pozemcích Sedleckého družstva zpracoval 10 hektarů souvratí, podmáčených míst a celé pole o výměře 30 hektarů u obce Češňovice, kde byl 19. září 2010 založen porost ozimé pšenice – odrůda magister. „I když máme letos na většině polí velmi dobré porosty, tak toto pole vypadá ze všech nejlépe a pokud nebude o žních špatné počasí, očekáváme zde nadprůměrný výnos.“ hodnotí předseda družstva p. Pešek.

 

Předseda ZOD „Blata“ Sedlec Milan Pešek   Ozimá pšenice – odrůda magister

Lepší vsakování…

„Hloubka zpracování byla 40 cm, aby se narušila plužní pánev a zlepšilo se tak vsakování vody, která vytvářela na poli močály. Na místech kde v předchozích letech stála voda, se letos voda vsakuje o poznání lépe.“ popisuje zkušenost p. Pešek

Pro odrůdu magister je charakteristická střední hustota porostu. Potravinářská pšenice pekařské jakosti E.

Stroj chceme maximálně využít…

„Stroj na nás během předvádění udělal velmi dobrý dojem a dokázal pracovat ve větší hloubce s nižší spotřebou než pluh.  A díky zadním válcům se dá do takto připraveného pole bez problémů ihned sít, což nám sníží náklady na další přípravu. Proto se v letošním roce budeme snažit nový Terraland využít na 100% a připravit s ním co nejvíce hektarů.“ Dodává na závěr p. Pešek

Porost u obce Češňovice, okres České BudějovicePan Pešek hodnití porost pšenice.

Ing. Jan Bednář

Zpět na novinky

01.
Červenec
2011

Dva roky zkušeností v ZD Klapý

ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha. V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci …

ZD Klapý hospodaří pod hradem Hazemburk nedaleko Loun na ploše 2500ha.  V roce 2009 se rozhodli pro otestování našeho dlátového pluhu Terraland a po předvedené práci se  z místního podniku  již nehnul a byl zařazen do strojového parku. Terraland TN3000D/7 pracuje v podniku již druhým rokem a i letos se chystá na další zpracované hektary.

 Nahradil tradiční orbu…

Pro stroj jsme se rozhodli v létě 2009, kdy nám byl předveden. Velmi nás překvapila práce stroje, která byla perfektní, navíc jsme ve stejný rok na jaře koupili nový 9radličný pluh, takže jsme mohli porovnávat“ vypráví podnikový agronom Ing. Pavel Vodenka. „Dnes Terralandem nahrazujeme tradiční orbu a to zejména díky nižší spotřebě, která se pohybuje o 5l/ha méně než u klasické orby“.

 

Václav Pícha (agronom ZD Klapý), František Kos (STROM Sever), Ing. Pavel Vodenka (agronom ZD Klapý), Jan Bednář (STROM Export)Vyrovnaný porost, příprava Terralandem

Pole bez kaluží…
„Významnou předností Terralandu oproti klasickému pluhu jsou skývy. Terraland skývy nevytváří, díky tomu klesají významně náklady na přípravu. Klasický pluh využíváme k zapravení hnoje, tam funguje lépe než Terraland“ doplňuje druhý agronom p. Václav Pícha. „Stroj u nás odpracoval v roce 2009 150ha, loni to bylo přes 1000ha. Díky vysoké vlhkosti nebylo možné použít klasický pluh. Terraland pracoval stále a svým způsobem nás zachránil. Tam, kde bylo hodně vody jsem nechal zemi prokypřit až do maxima pracovní hloubky stroje tj.65cm a s kalužemi problém již není a to i přesto, že letos u nás máme hodně srážek “ komentuje dále Ing.Pavel Vodenka

Jan Bednář diskutuje s agronomem ZD Klapý Václavem PíchouVelmi nízká mezerovitost v porostu cukrové řepy

Vhodná příprava pro cukrovou řepou…
„V technologii se nám osvědčuje používání Terralandu před cukrovou řepou, která letos vypadá víc než dobře. Na poli, kde jsme pracovali s Terralandem do hloubky 35 až 40cm očekávám výnos kolem 65t/ha. V předchozích letech se náš výnos pohyboval okolo 55t/ha, je to tedy posun o kus vpřed“ říká p.Pícha. „ Stroj jsme využili i před jarní ječmeny, letos zkusíme použití před řepku, kde by to mohlo být také velmi vhodné vzhledem k potřebě vzduchu a vláhy.“ doplňuje Ing. Vodenka

Bulva cukrové řepy Porost cukrové řepy pod hradem Hazenburk 

Ing. Jan Bednář

Zpět na novinky

13.
Červen
2011

Na zaplavené půdy si vyžádali Terraland

V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu Čech. Konkrétně v Zemědělské obchodní společnosti „Blata“ Sedlec, která obhospodařuje okolo 3tis. hektarů na českobudějovické pánvi. Zemědělský podnik si stroj vyžádal po konzultaci na výstavě Země Živitelka 2010, jako možné řešení …

V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu Čech. Konkrétně v Zemědělské obchodní společnosti „Blata“ Sedlec, která obhospodařuje okolo 3tis. hektarů na českobudějovické pánvi. Zemědělský podnik si stroj vyžádal po konzultaci na výstavě Země Živitelka 2010, jako možné řešení problémů s přípravou půd, které byly zaplaveny návalovými dešti. Stroj zde byl zapůjčen ve spolupráci s naším obchodním partnerem Agrozet České Budějovice. A o tom, jak se na pozemcích zpracovaných Terralandem dařilo, vás budeme informovat v některém z dalších reportů.

Tam kde pluhy nestačí…

Stroj nejprve pracoval na slitém, podmáčeném pozemku u silnice mezi Vodňany a Českými Budějovicemi. „S pluhem nám nejdou tyto půdy orat, nebo velmi těžko za cenu vysoké spotřeby. Ořeme do hloubky 25 cm. S dlátovým pluhem chceme pracovat do 40 cm, abychom prorazili plužní pánev a uvolnili vodu“: popisoval důvody zkoušek Terralandu mechanizátor p.Pešek ml.

 

Mechanizátor podniku p.Pešek ml.(zprava) diskutuje se zástupci Agrozetu České BudějoviceSlinuté půdy plné vody

Výkonem překvapil…
Terraland o pracovním záběru 3 m a 7 radlicemi byl agregován s traktorem JD 8200 o výkonu 200koní. Na počátku zde byla obava, zda traktor zvládne pracovat se strojem v hloubce 40 cm. Během pár prvních metrů bylo jasné, že bez problému traktor stroj táhne. Pracovní rychlost se pohybovala mezi 10-12km/hod a díky zpracování do hloubky 40 cm došlo k narušení utužených vrstev, zvýšení absorpce dešťové vody a díky zadním hrotovým válcům byl pozemek ideálně připravený pozemek pro setí. „ Do takto připraveného pozemku se dá sít, žádné skývy, nadrobená půda. Toto jsem nečekal,“ komentoval práci dlátového pluhu produktový manager závěsné techniky Agrozet České Budějovice Ing.Vladimír Beneš. 

Druhý a třetí úhel radlic dlátového pluhu míchá první narušuje.Pracovní hloubka 40 cm až 45 cm.

Zpracoval i nejobtížnější úseky…
Druhá parcela, kde jsme stroj zkoušeli byly souvratě. „Vezmu vás na parcelu, kde jsou nejtěžší půdy. Je to souvrať, odkud odvážíme obilí“ říkal p.Pešek. Stroj na jednou podmítnuté parcele jel, ale rychlost byla 6-7km/hod. Půda byla opravdu velmi těžká a extrémně utužená. Nicméně stroj souvratě zpracoval; a když vyjel se souvratí rychlost se okamžitě vrátila na 10km/hod. Na tomto místě jsme se mohli přesvědčit o obrovském utužení.

Pozemek místy stále ještě velmi vlhký.Terralandování souvratí 

Terraland přesvědčil….
Po loňském úspěšném ozkoušení našeho dlátového pluhu si letos v Sedlci koupili svůj vlastní Terraland. Doufáme, že spokojenost bude se strojem i nadále.

 

Ing. David Ryčl

 

Zpět na novinky

18.
Listopad
2010

Příprava půdy pro cukrovku

Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je cestou ke zvýšení ziskovosti rostlinné výroby. Dlátový pluh Terraland, který umí zpracovat půdu do hloubky 35-65cm je řešením, jak…

Cukrová řepa je pro pěstitele poslední dva roky profitabilní zemědělskou komoditou. Zvýšení výnosu popř. cukernatosti je cestou ke zvýšení ziskovosti rostlinné výroby. Dlátový pluh Terraland, který umí zpracovat půdu až do hloubky 65 cm je řešením, jak dosáhnout zlepšení půdního klimatu nejen pro cukrovou řepu.

Klíč k úspěchu přípravy půdy pro cukrovku

Cílem podzimního zpracování půdy pro cukrovku je zlepšit fyzikální stav ornice, její biologické a chemické vlastnosti pro vegetační období- to znamená provzdušnit půdu a zajistit vláhu v povrchové vrstvě půdy na jaře. Kvalitní podzimní příprava půdy by také měla umožnit co nejmělčí zpracování půdy na jaře s minimálním počtem zásahů a tím zaručit vysokou vscházivost osiva. To znamená kvalitní předseťová příprava na jaře během jediného přejezdu. K tomu výrazně přispívá i urovnání povrchu na podzim, protože jarní urovnávání by ochudilo půdu o vláhu díky čemuž by bylo vscházení osiva nerovnoměrné.
A právě všechny tyto potřeby se v zemědělské společnosti Vinagro s.r.o, hospodařící v těsné blízkosti hlavního města Prahy, rozhodli vyřešit chytře. Zapůjčili si dlátový pluh TERRALAND TN.

Traktorista společnosti Vinagro s.r.o.

Náhrada orby i s urovnáním povrchu.


Technologický postup

Technologie, kterou ve Vinagru zkouší je následující: po sklizni mulčují široko záběrovým mulčovačem, následně je půda jednou podmítnuta radličkovým kypřičem do 10cm. Po vzejití výdrolu znovu podmítnuta radličkovým kypřičem do 25cm. Letos navíc  před zimou zpracovali půdu dlátovým pluhem Terraland TN 3000 se 7mi radlicemi a pracovním záběru 3m do hloubky 40cm. Pracovní rychlost  dlátového pluhu se pohybovala kolem 12km/hod s hodinovým výkonem 3ha/hod. Na jaře se připraví kompaktorem a seje se…Velikou výhodou použití dlátového pluhu je, že půdu nakypří a promísí, naruší podorniční vrstvu a hrotové tandemové válce nakonec povrch kvalitně urovnají, takže žádné další urovnáváníí povrchu na podzim není potřeba.

Pracovní rychlost 12 km/hod, hodinový výkon 3 ha/hod.

Provzdušněná a připravená půda.


Vysoká výkonnost a nízké náklady

Půda je u Vinoře lehce zpracovatelná, proto traktor JD 8530 může lehce pracovat s Terralandem i v rychlosti 14km/hod a více. V těchto podmínkách a při hloube 45cm by mohl být  dlátový pluh agregován s traktorem o podstatně nižším výkonu cca 230-260koní. Vzhledem k nízkému tahovému odporu Terralandu, sloučení více pracovních operací do jediného stroje a výrazně nižší pořizovací ceně oproti klasickému pluhu, se tak dosáhne značného snížení nákladů.

Výsledky až příští rok

S prací zapůjčeného stroje byli ve Vinagru spokojeni. Podařilo se jim při nízkých nákladech zpracovat půdu i do větších hloubek a narušit utužené půdní vrstvy. To je po letošním deštivém období příslibem lepšího obhospodařžování půdy v roce příštím. Samozřejmě, že skutečný přínos dlátového pluhu budeme moci ohodnotit až v roce příštím.

Ing. Jan Bednář

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás