Společnost BEDNAR FMT obdržela v prosinci roku 2018 stavební povolení na výstavbu nové dvoupodlažní výrobní haly. Stavební práce na této hale začaly okamžitě. Jak stavební práce probíhají si můžete prohlédnout na několika fotografiích níže. Nová dvoupodlažní výrobní hala bude mít celkovou užitnou plochu 12 268 m2 a její dokončení je plánováno na konec letošního roku.

V pořadí již 7. ročník zimních agrotechnických seminářů BEDNAR jsme pro své zákazníky uskutečnili v průběhu února 2019. Hlavní slovo po přivítání posluchačů Dr. Ladislavem Bednářem dostali odborní přednášející z organizací a institutů. Jaké řešili témata a kde jsme semináře uskutečnili? To a mnohem více se dozvíte v této krátké reportáži.

Opět vám přinášíme výběr fotografií od našich fanoušků. Tyto a mnohé další nám zaslali naši fanoušci na Facebooku a Instagramu. Díky nim můžete vidět stroje z různých lokalit po celém světě. Pokud máte zájem i vy, abychom ukázali vaše fotografie s technikou BEDNAR, pak nám je neváhejte zaslat. Třeba v další reportáži s fotografiemi od fanoušků, budou právě vaše fotografie.

AGRONOMICKÉ KNOW-HOW


Strategií společnosti BEDNAR je nabízet takovou techniku, která zajistí zemědělcům provedení všech polních operací od sklizně až po setí v maximální kvalitě.

JAK NA POSKLIZŇOVÉ ZBYTKY?Vše začíná hned po sklizni předplodiny managementem rostlinných zbytků. Pro tuto operaci nabízíme polní brány a mulčovače rostlinných zbytků.

Po důkladném ošetření strniště, které se s ohledem na rostoucí výnosy plodin a snižující se podíl živočišné produkce stává nezbytným, následují stroje na první základní zpracování půdy podmítku. Těchto strojů vyrábíme celou řadu a všechny si kladou za cíl levně, uživatelsky přívětivě a v maximální kvalitě provést podmítnutí půdního profilu z důvodu zahájení rozkladných procesů rostlinných zbytků předplodiny, šetření vláhy přerušením kapilarity a zahájení růstu výdrolu.

STRIEGEL- PRO PE
BDNAR FMT - TERRALAND DO

HLOUBKOVÉ KYPŘENÍDalšími technologickými kroky ve zpracování půdy budou mechanická likvidace vzcházejícího výdrolu opět stroji na podmítku nebo v závislosti na zvolené plodině základní zpracování půdy.

Jsme specialisté na hloubkové kypření půdy. Toto řešení propagujeme již celou řadu let a dlouhodobě spolu s vědeckými organizacemi a předními zemědělskými podniky ověřujeme jeho pozitivní vliv na půdní úrodnost, a tedy výnos pěstovaných plodin.

Použítí polních bran

Polní brány STRIEGEL-PRO zamí­chají velice mělce (2–4 cm) výdrol řepky s půdou. Ten rychle klíčí a je možné ho rychle chemicky zničit.

Zamíchání výdrolů

Zamícháním výdrolu do vrchních částí půdního profilu, například diskovým podmítačem, je možné růst výdrolu dobře kontrolovat. Klíčivost výdrolu je ale oproti polním branám opožděná.

Použití radličkových kypřičů

Při přímém použití radličkových kypřičů nebo dlátových pluhů bez předešlé kontroly růstu výdrolu je výdrol zamíchán hluboko do půdního profilu a může se následně objevit v nově založeném porostu.

Použití pluhu

Použitím pluhu se dostává výdrol na dno brázdy. Riziko sekundárního klíčení v nově založených porostech, a to i v následných letech, je vysoké.

PROFILOVÉ HNOJENÍSpolu s hloubkovým kypřením se věnujeme metodě profilového hnojení, která je založena na přesné, často v závislosti na půdních mapách i variabilní, aplikaci atraktivních hnojiv do půdního prostředí. Takto přesně uložené hnojivo motivuje kořenový systém k rychlejšímu a masivnějšímu růstu, což pomáhá řešit aktuální problémy s vláhou.

Pro širokořádkové kultury nabízíme systémy hlubokého pásového zpracování půdy spolu s prohnojením pásu pod zakládaným porostem. Tato metoda pomáhá farmářům ekonomicky založit porosty při maximalizaci potenciálu výnosu ve sklizni.


TERRASTRIP

Navádění meziřádků - ROW-MASTER

MEZIŘÁDKOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŮDYJako reakci na proměnné klimatické podmínky, ale i různá restrikční opatření ze strany nadřízených orgánů, vyvíjíme metody a ověřujeme technologické postupy meziřádkového zpracování půdy. Rozhodli jsme se používat maximálně sofistikovaná zařízení k navádění strojů do meziřádků a zařízení, která umožní dávkování různých typů hnojiv k pěstované plodině v době její vegetace, kdy umí hnojivo maximálně využít.

PŘEDSEŤOVÉ KOMPAKTORYDalší skupinou strojů jsou předseťové kompaktory k přípravě půdy před setím. Dlouholetým vývojem a testováním jsme se stali v této skupině strojů nejvýznamnějším světovým dodavatelem techniky od pracovního záběru 3 metry až do záběru 18 metrů. Stroje navrhujeme s ohledem na skutečné potřeby přípravy půdy, kde jednou z hlavních podmínek úspěchu je neměnná hloubka vytvořeného seťového lůžka. Toho docílíme propracovaným systémem kopírování půdního reliéfu.

OMEGA OO_L

PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ OSIVAV posledních letech se intenzivně věnujeme vývoji a výrobě univerzálních secích strojů. Naše koncepce vychází z požadavků zákazníků na stroj, který umí účelně kombinovat různé druhy přípravy půdy v závislosti na podmínkách nebo ročním období. Pro vlastní setí jsme zvolili naprosto přesné umístění osiva pomocí systému PSP, který využívá paralelogramu. Jsme si vědomi požadavku zákazníků na uložení osiva do uniformní hloubky v celém záběru secího stroje. Naše secí technika využívá nejmodernějších metod distribuce osiva a nastavení výsevku, ale stále před námi stojí nové výzvy k posunu současného stavu techniky v oboru.

Pokud zvolíte pro svá pole stroj nebo celou technologii od firmy BEDNAR, bude nám ctí sdílet s Vámi výsledky a doporučení ostatních uživatelů nebo výzkumných institucí pro maximalizaci Vašeho užitku.
Bednar ví jak!

Nový Farming Simulator se stroji BEDNAR FMT již brzy

V dnešní době potkáte moderní zemědělství i ve virtuálním světě. Příkladem jsou počítače a herní konzole. Zde můžete převzít zemědělství do svých rukou a hospodařit na pozemcích farmy s nejmodernější zemědělskou technikou. Mezi ní již nechybí stroje společnosti BEDNAR FMT. O jaké stroje se jedná? Co je Farming Simulátor? Kdy bude nový Farming Simulator 19 v prodeji? To vše se dozvíte v tomto článku.

Stroje BEDNAR FMT ve Farming Simulatoru 19

Ve Farming Simulatoru 19 se můžete těšit rovnou na 4 stroje společnosti BEDNAR FMT. Konkrétně se jedná o širokozáběrový předseťový kompaktor SWIFTER SM 18000 o záběru 18,2 m. S ním ve vysoké pracovní rychlosti dokonale připravíte seťové lůžko během jediného přejezdu – a to i v hrubé brázdě. Díky širokému pracovnímu záběru vám bude práce na farmě rychle ubývat.

Další stroje jsou agregovány do jedné pracovní linky. Tu tvoří zásobník na hnojivo FERTI-BOX FB 3000, dlátový pluh TERRALAND TO 6000 a tažný pěch PRESSPACK PT 6000. V tomto případě během jednoho pracovního přejezdu hloubkově zpracujete půdu do hloubky 55 cm s hnojením přímo do půdního profilu a zároveň připravíte seťové lůžko. To vám ušetří čas i finance.

Nový Farming Simulator se stroji BEDNAR FMT již brzy
Nový Farming Simulator se stroji BEDNAR FMT již brzy

Co je Farming Simulator?

Farming Simulator je farmářská simulace vyvíjená firmou GIANTS Software. Konkrétně se jedná o hru, kde se posadíte za volant obřího stroje, zpracujete modelový půdní profil a zasejete obilí. Následně po několika měsících vše sklidíte a následné výnosy zpeněžíte. Ze zisků můžete modernizovat svůj technický park nebo rozšiřovat farmu. Vše probíhá obdobně jako v reálném světě.

Kdy bude Farming Simulator 19 dostupný

Nový ročník farmářské simulace bude mnohem větší, než tomu bývalo doposud. Chystají se na vás úctyhodné tři stovky zemědělských strojů a mnoho hodin odpočinkové zábavy. Hru si pro PC, XBOX a Play Station můžete zakoupit od 20. listopadu 2018.

Nový Farming Simulator se stroji BEDNAR FMT již brzy
Nový Farming Simulator se stroji BEDNAR FMT již brzy

Stručná historie Farming Simulatoru

První díl vyšel již v roce 2008. Tehdy mohl hráč sít jen pšenici a k dispozici měl pouze 2 traktory a 2 kombajny společně s malou nabídkou příslušenství. To vše se změnilo v roce 2009. To už se kromě pšenice mohl zasít i ječmen, řepka olejka a kukuřice. Zároveň přibyla další zemědělská technika. Další díl v roce 2011 přichází s možností chovat krávy a prodávat mléko. Farming Simulator 2012 vyšel pouze pro mobilní zařízení a nepřináší žádné převratné novinky.

V roce 2013 vychází 5. díl farmářské simulace. Ta rozšiřuje nabídku plodin, zemědělských strojů i zvířat a láká na možnost zakoupení pozemků a zvětšení hospodářství. Farming Simulator 14 a následně i 15 vnáší do hry mnohem realističtější grafiku, vyšší kvalitu textur a vylepšené herní prostředí. Pro oživení hry přináší možnost starat se o les a chovat zvířata. Zároveň ve hře neustále přibývají nové stroje. Farming Simulator 16 vychází obdobně jako v roce 2012 pouze pro mobilní zařízení.

Doposud poslední díl pro PC a herní konzole vyšel v roce 2017. Ten přinesl hezčí grafiku, novou mapu a plno nových strojů. K této sérii vyšlo i několik rozšíření. V jednom z nich, Big Bud Pack z roku 2017, se poprvé objevuje zemědělská technika BEDNAR FMT. Konkrétně předseťový kompaktor SWIFTER SM 18000. Farming Simulator 18 vyšel také pouze pro mobilní zařízení a kapesní konzole. To se teď změní – zbrusu nová verze 19 bude k dispozici pro PC i herní konzole.

Přejeme spoustu radosti z reálných i virtuálních výnosů!

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Na farmě Nadezhdinka v severním Kazachstánu zpracovávají zemědělskou půdu traktorovou legendou Kirovets K-700 agregovanou s dlátovým pluhem TERRALAND TN 3000 M7R. Farma má celkem 15 000 ha, na kterých pěstuje převážně pšenici jarní. Proč pořídili na farmu dlátový pluh? Jaký pro ně má přínos? Jaké panují v Kazachstánu podmínky? To vše se dozvíte v tomto okénku do Kazachstánu.

Okem našich fanoušků

V průběhu letošní sezóny jsme obdrželi mnoho fotografií se stroji BEDNAR FMT od našich fanoušků na Facebooku. Jedná se o fotografie z různých lokalit po celém světě. V krátké reportáži vám přinášíme fotografie převážně z České republiky. Brzy se však můžete těšit na další fotografie naší techniky z celého světa.

Na fotografii je předseťový kompaktor SWIFTER SE, který ve Francii vyfotografoval Jordan

Na fotografii je předseťový kompaktor SWIFTER SE, který ve Francii vyfotografoval Jordan

Zde Pawel v Polsku zastihl na jednom poli dlátový pluh TERRALAND TN a předseťový kompaktor SWIFTER SO_F

Zde Pawel v Polsku zastihl na jednom poli dlátový pluh TERRALAND TN a předseťový kompaktor SWIFTER SO_F


Diskový podmítač SWIFTERDISC XE vyfotografovaný Davidem v České republice

Diskový podmítač SWIFTERDISC XE vyfotografovaný Davidem v České republice

V České republice zahlédl Matěj dlátový pluh TERRASTRIP a zásobník na hnojivo FERTI-CART

V České republice zahlédl Matěj dlátový pluh TERRASTRIP a zásobník na hnojivo FERTI-CART


Juraj nám zaslal fotografii dlátového pluhu TERRALAND, kterou pořídil v České republice

Juraj nám zaslal fotografii dlátového pluhu TERRALAND, kterou pořídil v České republice

Pohled do minulosti společnosti BEDNAR FMT jsme obdrželi také z České republiky od Erika

Pohled do minulosti společnosti BEDNAR FMT jsme obdrželi také z České republiky od Erika


Děkujeme všem fanouškům na sociálních sítích, nadšencům a zájemcům o techniku BEDNAR FMT, že nám zasílají své fotografie. Pokud i vy patříte mezi ně a chcete se se svými fotografiemi zemědělských strojů BEDNAR FMT podělit s celým světem, pak nám je určitě zašlete. Třeba v dalším okénku od fanoušků, budou právě vaše fotografie.

 

Ing. Zdeněk Souhrada, BEDNAR FMT s.r.o.
Zdenek.souhrada@bednarfmt.com
Marketingový specialista

Společnost Deere & Company vsadila na stroje BEDNAR

Americká společnost Deere & Company v červenci uspořádala na pozemcích 1. zemědělská a.s. Višňové oficiální natáčení. Pro své účely si vybrala žlutočerné stroje TERRALAND DO 6500 a SWIFTERDISC XE 12000, které následně putovaly ke svým novým zákazníkům do AGRAS Želatovice, a.s. resp. ROLNICKÁ SPOLEČNOST PŘESKAČE s.r.o.

Společnost Deere & Company si pro své oficiální natáčení vybrala Českou republiku. „Plány na uspořádání produktového natáčení zde byly dlouho. Česká republika je dobře dostupným místem, kde je zemědělství na špičkové úrovni. Zemědělské plochy jsou jedny z nejrozsáhlejších v Evropě, což bylo jednou z rozhodovacích podmínek,“ říká Martin Hučko, obchodní a marketingový ředitel STROM PRAHA.

John Deere RX9620 s přijímačem StarFire 6000 a kombinovaný dlátový pluh Terraland DO 6500 při práci s přesností +- 3 cm.

Momentka kombinace žlutozelené soupravy při západu slunce.


Na doporučení výhradního dodavatele společnosti STROM PRAHA našla americká společnost pro své traktory značky John Deere zázemí na polích 1. zemědělská a.s. Višňové. Většina agregovaných strojů byla značky BEDNAR. Vznikla tak řada kvalitních produktových fotografií a videí pro propagační účely

 „Pokud se rozhodne světový lídr spojit svojí značku s vašimi stroji, hovoří to o vaší síle. Je neuvěřitelné, že jsme byly na pár výjimek jedinou firmou, která mohla dodat stroje pro oficiální natáčení. Příležitosti si vážíme a důvěru bereme jako závazek hledat stále nová a inovativní řešení pro zvyšování výnosů,“ říká Jan Bednář, obchodní a marketingový ředitel.

Fotilo se na poli i na silnici. Příjezd John Deere RX9620 s podmítačem SWIFTERDISC XE 12000.

John Deere RX9470 s podmítačem SWIFTERDISC XE 12000 při práci na poli po pšenici.


 

Zpět na novinky

22.
Květen
2017

ATLAS HO zaveden v Demokratické republice Kongo

Společnost Bednar se zapojila do velkého vládního projektu na udržení nové orné oblasti v Parc Agro Bukanga-Lonzo. Projekt proběhne ve třech fázích na rozloze 100 000 ha, z nichž 3 000 ha bude první ornou oblastí, a 1 600 ha bude zavlažováno. Celková orná oblast bude dosahovat 20 000 ha. Zbytek bude využit pro výsadbu ovocných stromů a ořechů, zabydlení, školy, elektrárnu, vodní nádrže, přehradu, obilná sila, komunikace, průmyslovou zónu atd. Tento projekt běží již tři roky a zaměstnává asi 500 lidí.

Specifikace půdy

Po přípravě křovinaté půdy k setí byla provedena analýza půdy, která ukázala kyselé pH kolem 4,5. Regrese byla způsobena křovinatým porostem a reakcí jeho kořenů na kácení, kdy kořeny vypouštěly kyselou pryskyřici. Po chemické stránce je nutné zvýšit pH na 5,2 – 5,3 pomocí vápna při 150 kg/ha.
Kořenové systémy jsou v průměru velmi velké, proto je nutné pro tento agronomický proces využít mechanizaci. První myšlenkou bylo kořeny vytrhat a sesbírat.
To ale nebyla správná metoda, jak říká vedoucí projektu Jose de Melim: „Kořeny je třeba nechat v zemi, usnadní to výsadbu kukuřice, ale je třeba je nařezat. Tyto dva požadavky řešíme pomocí stroje ATLAS HO 8000 od společnosti BEDNAR FMT. Stroj kořeny v půdě přeřeže a zadní pěch pak připraví setbové lůžko k setí.


Kořeny v půdě.

Kořeny po přejezdu strojem Atlas HO mizí.


Zemědělské vybavení

Projekt počítá s novým vybavení v počtu 10 velkých traktorů, 20 středně velkých traktorů a 20 malých traktorů do 120 kW. Osm strojů ATLAS HO 8000 je taženo strojem Versatile 2375, rychlostí kolem 8 – 9 km/hod, v hloubce 18 cm. Pro všechny půdní operace se používají diskové brány:

•    obdělávání strniště po kukuřici,
•    mísení půdy a zeleného strniště ke zvýšení obsahu organických látek,
•    řezání kořenů a příprava setbového lůžka.

Od dostupné technologie se očekává, že zvýší výnos z kukuřice z 2,5 t/ha na 4,5 t/ha v nezavlažovaných oblastech.

Ronald Kraus ze společnosti Bednar školí obsluhu traktoru a servisní techniky.

Juraj Školka vysvětluje výhody technologie Bednar ministru zemědělství, Emilovi Christophovi Mota Ndongovi. Zprava: Jose de Melim (vedoucí projektu), Juraj Školka (obchodní ředitel Bednar) a Emile Christophe Mota Ndongo (ministr zemědělství).


Juraj Školka
Obchodní zástupce
juraj.skolka@bednarfmt.com

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás