Zpět na novinky

28.
Duben
2014

Hodnocení porostu řepky po přípravě Terralandem a klasickým pluhem – 2. Díl

Navazujeme na reportáž z podzimu loňského roku a přinášíme pár informací a fotoreportáž z hodnocení porostů řepky, kde bylo jako základní zpracování půdy použito našeho dlátového pluhu Terraland TN 3000 a půda hluboko podryta na cca 40 – 45 cm. Porost se porovnával s okolními, kde bylo použito klasické orby a na jednom pozemku pouze minimalizační zpracování půdy podmítačem.

Hodnocení porostu – vizuální

Rozdíl na porostech je patrný již na první pohled. Na pozemku, kde bylo použito klasického pluhu je vidět tradiční „bolest“ všech polí, a to utužené souvratě. Klasický pluh se totiž nedokáže na utužené půdě dostatečně zahloubit a půdu do hloubky zpracovat. To se pak projeví na porostu, který je nízký, místy úplně chybí je značně nevyrovnaný a přes letošní suché jaro a minumum srážek, dokáže i na takové souvrati stát voda po dešti se 4mm srážek. „Zabetonovaná“ půda totiž nedokáže vodu vsáknout a samozřejmě v ní chybí vzduch. Patrný je i rozdíl na síle stonků rostlin. Rostliny z pozemku, které jsou hluboko zpracované Terralandem mají mnohem silnější stonky a celkově působí mohutněji a mají více postranních větví, které u řepky rozhodují o výši výnosu. Rostliny, kde bylo použito Terralandu totiž mnohem hlouběji koření, dokáží si lépe „sáhnout“ pro živiny a vodu do větší hloubky. Tyto rostliny mají půdu dostatečně provzdušněnou, a tudíž v půdě lépe probíhá mineralizace dusíku a dalších živin.

  
V podniku Ing. Jan Kačerovský K+K Břilice Gigant, obsluhuje dlátový pluh Terraland Václav BumanVlevo zoraná souvrať klasickým pluhem (po dešti 4mm tam stojí voda) a vpravo souvrať porostu, kde bylo podryto Terralandem.

Hodnocení porostu – kořeny rostlin

Po vizuální prohlídce porostů jsme přistoupili k hodnocení a porovnání kořenů rostlin. Díky suché půdě šlo rostliny vyrýpávat jen velmi obtížně, aniž by nedošlo k určitému potrhání kořínků. I tak se ale jednoznačně potvrdilo, že rostliny z pozemku podrytých do hloubky Terralandem mají mnohem silnější kuželovitý kořen, směřující rovně dolů do poměrně velké hloubky a mají mnohem více jemného kořenového vlášení, kterým rostliny přijímají jak živiny, tak vodu. Toto vlášení se tvoří v dobře provzdušněné a nezamokřené půdě. Potvrdilo se tedy, že hluboko zpracovat půdu před založením porostu řepky je ta správná a pro vysoký výnos dokonce nezbytná agronomická technologie. I z tohoto důvodu si loni do podniku K+k Břilice ing.Jan Kačerovský dlátový pluh Terraland TN 3000 pořídili. V podniku totiž sledují a praktikují ty nejnovější a nejmodernější agronomické technologie, aby dosáhli těch nejlepších výsledků. Porost se hodnotil v plném květu 29.4. 2014 za účasti hlavního agronoma ing.Kříže a agronoma pana Pumpra.

  
Vlevo porost na pozemku bez použití hlubokého zpracování půdy a vpravo porost, kde bylo podryto na 40 – 45 cm dlátovým pluhem Terraland.Detailní prohlídka kořenů rostlin z pozemku podrytého Terralandem (v pozadí).

 

  
 Detail kořenů rostlin, kde nebylo použito hlubokého zpracování půdy.Agronomové Ing. Zdeněk Kříž (vpravo) a Josef Pumpr hodnotí kořeny řepky z pozemku, kde bylo před založením porostu hluboko podryto Terralandem

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás