Meziřádkové kypřiče BEDNAR Row-Master v Exata Group a.s. na Slovensku

Společnost EXATA Group, a.s. je Slovenskou společností, která sdružuje několik zemědělských podniků na Slovensku. V současné době hospodaří na výměře kolem 22 000 ha, hlavními plodinami jsou kukuřice, pšenice, ječmen, řepka, slunečnice a cukrová řepa. V živočišné výrobě se zaměřují na chov dojnic, výkrm prasat a hovězího dobytka.

V letošním roce tato společnost zakoupila od naší firmy několik meziřádkových kypřičů Row-Master na kukuřici. Konkrétně dvě dvanáctiřádkové plečky ROW-MASTER RN 9600 a dvě šestiřádkové plečky ROW-MASTER RN 4800. Všechny jsou vybavené optickým naváděcím systémem CultiCam a kapalným přihnojováním.

Společnost EXATA Group, a.s. se nachází na Slovensku v okrese Dunajská Streda

Společnost EXATA Group, a.s. se nachází na Slovensku v okrese Dunajská Streda

ROW-MASTER RN 9600 s kapalným přihnojením FERTI-TANK o objemu 1000 l

ROW-MASTER RN 9600 s kapalným přihnojením FERTI-TANK o objemu 1000 l


Tyto plečky pracují zejména v „Regionu východ“ tedy v podnicích v oblasti Žitného ostrova, který se vyznačuje velmi úrodnými půdami. V Exata Group hospodaří na těchto půdách velice svědomitě, mimochodem i jejich slogan S LÁSKOU K PÔDE to naznačuje. V této oblasti obhospodařují 12 000 ha a v letošním roce mají oseto 4600 ha kukuřicí a 1400 ha slunečnicí. Celou tuto výměru plečkují. Proto při výběru plečky byl rozhodující velký denní výkon a kvalita práce. To byly jedny z hlavních požadavků při výběru strojů.

Mechanická likvidace plevelů v celém prostoru meziřádku patří samozřejmě k základním požadavkům na plečky

Mechanická likvidace plevelů v celém prostoru meziřádku patří samozřejmě k základním požadavkům na plečky

Kromě mechanické likvidace plevelů plečky BEDNAR ROW-MASTER poskytují rovnoměrné provzdušnění a narušení půdního škraloupu a to v celé šíři meziřádku bez jakéhokoliv narušení porostu

Kromě mechanické likvidace plevelů plečky BEDNAR ROW-MASTER poskytují rovnoměrné provzdušnění a narušení půdního škraloupu a to v celé šíři meziřádku bez jakéhokoliv narušení porostu


Proč právě BEDNAR plečky?

Srdcem ROW-MASTERU RN je optický naváděcí systém CultiCam, který navádí plečku na řádky. Kamera snímá dva řádky porostu a pomocí hydraulického systému koriguje směr plečky tak, aby nedošlo k poškození rostoucí plodiny. Obsluha stroje se tak může soustředit pouze na navádění traktoru, aby předními koly nepoškodil rostliny. Další nespornou výhodou je umístění pěti kusů radliček na jednom „vozíku“, které zpracují celý prostor meziřádku. Jednotlivé vozíky jsou umístěné na paralelogramu, což zajistí dokonalé kopírování pozemku. Na přání může být Row-Master vybaven sadou na přihnojení, a to buď kapalnými, nebo pevnými hnojivy.

CultiCam snímá dva řádky kukuřice a přes hydraulický systém navádí plečku

CultiCam snímá dva řádky kukuřice a přes hydraulický systém navádí plečku

ROW-MASTER RN 9600 s kapalným přihnojením FERTI-TANK o objemu 1000 l

ROW-MASTER RN 9600 s kapalným přihnojením FERTI-TANK o objemu 1000 l


V Exata Group zvolili přihnojení kapalným hnojivem. Nádrž na hnojivo je umístěna v přední části traktoru – buď v ramenech čelní hydrauliky, nebo na konzole čelního závaží. Kapacita nádrže je v tomto případě 1 000 litrů. Distribuce hnojiva je prováděna čerpadlem umístěným na vývodovém hřídeli traktoru a aplikace je přes trysku umístěnou za radličkou, která je blíže k porostu.

Čerpadlo FERTI-TANKU umístěné na vývodovém hřídeli traktoru

Čerpadlo FERTI-TANKU umístěné na vývodovém hřídeli traktoru

Detail aplikační trysky umístěný za radličkou

Detail aplikační trysky umístěný za radličkou


První hodnocení práce ROW-MASTERU v podniku.

V loňském roce jsme měli u nás na farmě možnost testovat novinku ROW-MASTER RN 9600 tedy 12řádkovou plečku. S plečkou jsme byli tak spokojeni, že jsme si ji koupili a ještě objednali další. Nejvíce oceňujeme její výkonnost. Za jednu směnu (10 hodin) zpracujeme 71 ha. Obsluha stroje díky kameře není unavená a nedělá chyby… Jezdí přes 10 km/ hod, prostě to nemá chybu,“ hodnotí ing. Peter Rozsa, hlavní mechanizátor regionu Západ skupiny Exata Group, a.s., a s úsměvem dodává, že přihnojení funguje také skvěle.

Aplikace DAMU v dávce 100 l/ha v porostu kukuřice v růstové fázi 5–6 listů.

Aplikace DAMU v dávce 100 l/ha v porostu kukuřice v růstové fázi 5–6 listů

Během naší návštěvy plečkovali na farmě v Blešovcích a v jednu chvíli to zde vypadalo jak na nějakém polním dnu, kdy na jednom poli jezdilo 8 různých pleček

Během naší návštěvy plečkovali na farmě v Blešovcích a v jednu chvíli to zde vypadalo jak na nějakém polním dnu, kdy na jednom poli jezdilo 8 různých pleček


Vysoká pracovní rychlost, která nesmí být na úkor kvality práce (= velký denní výkon)

Vysoká pracovní rychlost, která nesmí být na úkor kvality práce (= velký denní výkon)

Obsluha traktoru může pohodlně sledovat jízdní dráhu plečky na monitoru, aniž by se stále musela otáčet a kontrolovat plečku za sebou. To je jeden z důvodů dosažení velkých výkonů

Obsluha traktoru může pohodlně sledovat jízdní dráhu plečky na monitoru, aniž by se stále musela otáčet a kontrolovat plečku za sebou. To je jeden z důvodů dosažení velkých výkonů.


Michal Jurníček
michal.jurnicek@bednarfmt.com
Area manager pro ČR a SK

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás