Zpět na novinky

13.
Červen
2011

Na zaplavené půdy si vyžádali Terraland

V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu Čech. Konkrétně v Zemědělské obchodní společnosti „Blata“ Sedlec, která obhospodařuje okolo 3tis. hektarů na českobudějovické pánvi. Zemědělský podnik si stroj vyžádal po konzultaci na výstavě Země Živitelka 2010, jako možné řešení …

V průběhu loňského roku byla jednou z mnoha zastávek našeho předváděcího Terralandu TN 3000 i zastávka na jihu Čech. Konkrétně v Zemědělské obchodní společnosti „Blata“ Sedlec, která obhospodařuje okolo 3tis. hektarů na českobudějovické pánvi. Zemědělský podnik si stroj vyžádal po konzultaci na výstavě Země Živitelka 2010, jako možné řešení problémů s přípravou půd, které byly zaplaveny návalovými dešti. Stroj zde byl zapůjčen ve spolupráci s naším obchodním partnerem Agrozet České Budějovice. A o tom, jak se na pozemcích zpracovaných Terralandem dařilo, vás budeme informovat v některém z dalších reportů.

Tam kde pluhy nestačí…

Stroj nejprve pracoval na slitém, podmáčeném pozemku u silnice mezi Vodňany a Českými Budějovicemi. „S pluhem nám nejdou tyto půdy orat, nebo velmi těžko za cenu vysoké spotřeby. Ořeme do hloubky 25 cm. S dlátovým pluhem chceme pracovat do 40 cm, abychom prorazili plužní pánev a uvolnili vodu“: popisoval důvody zkoušek Terralandu mechanizátor p.Pešek ml.

 

Mechanizátor podniku p.Pešek ml.(zprava) diskutuje se zástupci Agrozetu České BudějoviceSlinuté půdy plné vody

Výkonem překvapil…
Terraland o pracovním záběru 3 m a 7 radlicemi byl agregován s traktorem JD 8200 o výkonu 200koní. Na počátku zde byla obava, zda traktor zvládne pracovat se strojem v hloubce 40 cm. Během pár prvních metrů bylo jasné, že bez problému traktor stroj táhne. Pracovní rychlost se pohybovala mezi 10-12km/hod a díky zpracování do hloubky 40 cm došlo k narušení utužených vrstev, zvýšení absorpce dešťové vody a díky zadním hrotovým válcům byl pozemek ideálně připravený pozemek pro setí. „ Do takto připraveného pozemku se dá sít, žádné skývy, nadrobená půda. Toto jsem nečekal,“ komentoval práci dlátového pluhu produktový manager závěsné techniky Agrozet České Budějovice Ing.Vladimír Beneš. 

Druhý a třetí úhel radlic dlátového pluhu míchá první narušuje.Pracovní hloubka 40 cm až 45 cm.

Zpracoval i nejobtížnější úseky…
Druhá parcela, kde jsme stroj zkoušeli byly souvratě. „Vezmu vás na parcelu, kde jsou nejtěžší půdy. Je to souvrať, odkud odvážíme obilí“ říkal p.Pešek. Stroj na jednou podmítnuté parcele jel, ale rychlost byla 6-7km/hod. Půda byla opravdu velmi těžká a extrémně utužená. Nicméně stroj souvratě zpracoval; a když vyjel se souvratí rychlost se okamžitě vrátila na 10km/hod. Na tomto místě jsme se mohli přesvědčit o obrovském utužení.

Pozemek místy stále ještě velmi vlhký.Terralandování souvratí 

Terraland přesvědčil….
Po loňském úspěšném ozkoušení našeho dlátového pluhu si letos v Sedlci koupili svůj vlastní Terraland. Doufáme, že spokojenost bude se strojem i nadále.

 

Ing. David Ryčl

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás