Nově zakoupený Terraland v ZD Bernartice

V rámci předvádění strojů vyráběných naší společnosti jsme letos v létě navštívili i jeden z největších a nejúspěšnějších podniků v písekckém okrese obhospodařujícím cca 3000 ha – Zemědělské družstvo Bernartice. Zde po dohodě s ředitelem společnosti panem Pavlem Novotým nám bylo umožněno představit …

V rámci předvádění strojů vyráběných naší společnosti jsme letos v létě navštívili i jeden z největších a nejúspěšnějších podniků v píseckém okrese obhospodařujícím cca 3000 ha – Zemědělské družstvo Bernartice. Zde po dohodě s ředitelem společnosti panem Pavlem Novotým nám bylo umožněno představit dlátový pluh Terraland TN 3000H M7R s hydraulickým jištěním pracovních orgánů.

 

Problém s utužením půdy po těžké technice

Stroj byl během dvou dní podroben náročné zkoušce kde na vybraných pozemcích musel do hloubky cca 40 cm prokypřit, promíchat a znovu urovnat utužené souvratě. Půda v těchto místech již několik let vykazuje problém při vsakování vody a během letních přísušků opět půdní vláha schází což má za následek pozdější nevyrovnaný porost a s tím související nižší výnos zasetých plodin. Jak uvedl ředitel společnosti „Utužená půda po těžké technice je problém, který už dnes musí řešit většina zemědělských podniků“.

 

  
Rozmezí zpracovaných a nezpracovaných souvratí. Stav utužené souvratě po jednom přejezdu stroje při předvádění dne 31.7.2012.

Po vyzkoušení stroje letos v létě jsme dlouho neváhaly a nový Terraland rovnou objednali

Terraland byl zkoušen nejen při hloubkovém prokypření utužených souvratí, ale i při zapravování zaplevelených pozemků výrazně vzrostlým heřmánkem. I zde stroj obstál na výbornou a proto během dvou týdnů vedoucí pracovníci předvedení stroje pozitivně vyhodnotili a nový Terraland TN 3000H M7R obratem objednali.

  
 Předvádění Terrlandu na zapleveleném pozemku. Ředitel společnosti pan Pavel Novotný hodnotí kvalitu práce pozitivně.

 

 

Kontrola porostu po zasetí a během vegetace

 

 

Se zástupci společnosti jsme se domluvili na kontrolu porostu v příštím roce. Na zpracovaném pozemku nově zakoupeným Terralandem bude v příštím roce zaseta kukuřice a proto se do Bernartic v létě opět vrátíme abychom zkontrolovali průběh růstu během celé vegetace porostu. Zejména pak v místě do hloubky prokypřených souvratí.

  
 Utužené souvratě a kolejové řádky po těžké technice. Po jednom přejezdu je půda prokypřená, promíchaná a urovnaná.

 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás