Zpět na novinky

29.
Březen
2012

Nový hydraulický Terraland v Agrospolu Malý Bor

Akciová společnost AGROSPOL Malý Bor hospodaří na cca 2.600 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi Horažďovicemi a Nalžovskými Horami. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba. Společnost chová cca 1.300 ks skotu a cca 200 ks prasnic. Rostlinná výroba…

 

Akciová společnost AGROSPOL Malý Bor hospodaří na cca 2.600 ha půdy v klatovském okrese, v oblasti mezi Horažďovicemi a Nalžovskými Horami. Hlavním zdrojem příjmů společnosti je rozsáhlá živočišná výroba. Společnost chová cca 1.300 ks skotu a cca 200 ks prasnic. Rostlinná výroba je vedle produkce krmiv pro ŽV zaměřena na pěstování obilovin, řepky, máku a průmyslových brambor.                                                                                      

Stále větší problémy s utužením půdy

Ve společnosti již delší dobu zaznamenávají stále větší problémy s utužením zpracovávané půdy. Z toho důvodu se také vedoucí zemědělské výroby Ing. Pavel Nováček rozhodl začít tuto otázku aktivně řešit. Po velmi dobrých zkušenostech s předseťovým kompaktorem společnosti STROM Export, Swifter SS 8000 (předchůdce Swifteru SM) se po dohodě s dlouholetým partnerem STROM Západ, středisko Lnáře rozhodli pro vyzkoušení dlátového pluhu Terraland TN 3000 H M7R. Tento dlátový pluh s hydraulickým jištěním pracovních orgánů by mohl být , které se v této oblasti velmi často nacházejí.

Nový hydraulicky jištěný Terraland je ideálním řešením do kamenitých půd.Jednou z předností dlátových pluhů Terraland jsou kompaktní transportní rozměry.

 Kvalitní zpracování do 30 cm

Stroj byl nejdříve převezen na pole, kde byla určena k zaorání pšenice ozimá. Ta vlivem velmi nízkých teplot v průběhu letošní zimy velmi špatně přezimovala. Po představení základních funkcí a jednoduché nastavení stroje Ing. Pavlem Syrovátkou (vedoucím konstrukce) mohlo začít samotné předvádění. Pracovní hloubka byla nastavena jen na cca 30 cm a proto ani agregovaný traktor JD 8270 R nejevil při pracovní rychlosti cca 11 km/hod. výraznější známky zatížení. Po jednom přejezdu dlátovým pluhem tak byla půda opět připravena pro další setí.
Vedoucí konstrukce p. Syrovátka při zaškolování obsluhy dlátového pluhu.        Zpracování přemrzlé ozimé pšenice.

Použití i v nejnáročnějších podmínkách

Po zhruba hodině předvádění rozhodl vedoucí výroby Ing. Pavel Nováček o přejezdu na další pole kde na souvratích jeteloviště byla po dlouhodobých přejezdech těžkou dopravní technikou extrémně utužená půda. Pracovní hloubka byla vzhledem k extrémním podmínkám opět nastavena jen na cca 30 cm, ale i zde si stroj hravě poradil s dostatečným prokypřením a promícháním půdy v celém jejím profilu. Jak uvedl traktorista: „A to jsem jel jen na půl plynu.“ Při druhém přejezdu byla hloubka nastavena na 40 cm a po překontrolování hloubkoměrem jen Ing. Nováček konstatoval že: „To nemá chybu, kdybychom tu chtěli použít náš pluh, tak bychom ho nejspíš roztrhli.“
Práce na extrémně utužených souvartích byla bezchybná.S prací dlátového pluhu byl vedoucí výroby ing. Pavel Nováček spokojen.

                   

Petr Bezděkovský
obchodní zástupce pro jižní a západní Čechy

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás