Zpět na novinky

26.
Srpen
2014

Nový Swifterdisc v zemědělském družstvu v Okříškách

Zemědělské družstvo Okříšky u Třebíče hospodaří na celkové výměře 3 200 ha, z čehož je 2650 ha orné půdy na které pěstují převážně obiloviny dále řepku olejku a kukuřici na siláž. Zbytek výměry jsou TTP.  V živočišné výrobě se věnují chovu mléčného skoku a prasat.

Během letošního jara v Okříškách testovali různé diskové podmítače od různých výrobců. Cílem bylo nahradit původní hřídelový diskový podmítač  o pracovním záběru 6m,  se kterým doposud pracovali. Mezi testovanými byl  i Swifterdisc XO 8000F s pracovním záběrem 7,5m.  Stroj byl na jaře vybaven přední hydraulicky ovládanou smykovou lištou, A-disky a zadní utužovací pěch byl zvolen V-Ring.  „Během jarních prací jsme si stroj vyzkoušeli i v  předseťové přípravě. Byli jsme překvapeni jak byl pozemek připraven a urovnán velký podíl na této kvalitní přípravě měla přední smyková lišta.  I to byl jeden z momentů, který rozhodl o pořízení Swifterdiscu“ komentuje výběr stroje pan Jan Dokulil agronom družstva.

Swifterdisk může být vybaven i předním páskovým smykem, který využijete při předsetťové přípravě. Při podmítce je smyk sklopen.

V družstvu zvolili zadní pěch V Ring, válec je vybaven stěrkami proti zalepení stroje

První podmítky v Okřížkách

Během naší návštěvy v podniku podmítali strniště po sklizni pšenice, na které byla aplikována kejda těsně před podmítkou. Pracovní hloubka byla nastavena na 8 cm. Rychlost soupravy se pohybuje v rozmezí 12 – 15 km/h v závislosti na reliéfu zpracovávaného pozemku. Pozemek byl místy mokrý díky častým srážkám, které se v poslední době vyskytují a komplikují práci nejen při sklizni. Tyto ztížené podmínky neměli na práci stroje vliv. Díky velké průchodnosti stroje, které je docíleno zejména uložením dvou disků na jedné slupici ( systém Twin disc ), velkou vzdáleností mezi přední a zadní řadou disků a v neposlední řadě mezi zadní řadou disku a utužovacími pěchy. Utužovací válec je vybaven stěrkami tak, aby nedošlo u ucpání stroje. Swifterdisc je vybaven A – disky o průměru 520 mm. Profilovaný tvar disku vynáší více hlíny oproti běžným zubatým diskům, což v tomto případě má lepší vliv na zamíchání posklizňových zbytků a zapravení kejdy.

Aplikace kejdy těsně před podmítkou

Dostatečně velká vzdálenost mezi přední a zadní řadou disků, díky které nedochází k ucpávání stroje i ve vlhkých podmínkách.

Swifterdisc měl v době naší návštěvy odpracováno již 1200 ha. „Doposud jsme používali na podmítky šesti-metrový diskový podmítač nebo univerzální kypřič o záběru čtyři metry. Náhradou původního hřídelového podmítače novým strojem o pracovním záběru 7,5 m jsme podstatně navýšili denní výkonnost a samozřejmě snížili náklady na podmítku v Kč/ha“. Hodnotí dosavadní zkušenosti se strojem pan Jan Dokulil agronom družstva.

Výsledek práce po jednom přejezdu.

Obsluha stroje pan Jiří Lafuntál, se strojem jezdím 2 dny střídám kolegu, překvapilo mě jak je stroj velice jednoduchý na ovládání.

VIDEO:

Michal Jurníček,DiS
Oblastní zástupce
BEDNAR FMT s.r.o. 

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás