Zpět na novinky

20.
Březen
2014

PD Gbely s druhým široko-záberovým strojom na poli

Už druhý krát sa PD Gbely rozhodli inovovať technológiu spracovania pôdy v spolupráci s Bednar FMT. Podnik hospodáriaci na rozlohe 11 000 ha, ktorý sa venuje rastlinnej i živočíšnej výrobe. Prvá investícia putovala do dlátového pluhu, typ: Terraland TO 6000. Druhá investícia šla do kompaktora typ: Swifter SM 16 000.

Krátka a slabá zima – rýchly nástup techniky

Okamžite po príchode skorého jarného počasia  sme  začali práce, s prípravou pôdy pred siatím jarných plodín, komentuje obsluha súpravy.
Predsejbový kompaktor SM 16 000 ihneď po doručení odštartoval jarnú prípravu v plnom nasadení. SM 16 000 so 16 m záberom ťahaný JD RT 9530 spotreboval necelých 6 l/ha vo svojich prvých 120 ha. Celkovo je plánované na jar spracovať cez 800 ha s ďalším pokračovaním na jeseň.

  
 Pri jazde mám na tachometri 12 km/h, podľa návodu obsluhy je to optimálne na spotrebu a nie je problém ani kopcovitejší terén, s takouto súpravou je radosť jazdiť, reaguje obsluha súpravy.Práce prebiehajúce od rána až do neskorého večera. 16 m záber kompaktoru pri 12 km/ha je výborným pomocníkom dnešných, nečakávaných zmenách počasia. Kvalitné a rýchle spracovanie pôdy výrazne ovplyvňuje následné siatie a rast plodiny.

 

Zapravenie kukuričných zvyškov

Kukuričné strnisko je jedným z náročnejších rastlinných materiálov na zapravenie do pôdy. PD Gbely zvolili postup prípravy pôdy po zime, keď po kukurici aplikujú prejazdy kompaktorom 2x. Takto sú kukuričné zvyšky dostatočne roznesené po celej šírke parcely a nesústreďujú sa na jednom miesto. To by mohlo mať za následok zníženie pH na kyslé, pre klíčenie semien kukurice je to nepriaznivá podmienka. PD Gbely zvili osevný postupu pri ktorom je kukurica siata 2 roky za sebou na tú istú parcelu. Po kukurici nasledujú tradičné hospodárske plodiny a to: cukrová repa, pšenica ozimná a repka olejná.

  
 Otvorenie vrchnej vrstvy pôdy po zime a uvoľnenie prebytočnej vlhkosti po prvom prejazde Swiftru SM 16 000.Kyprič traktorových koľají sú neodmysliteľnou súčasťou široko-záberových kompaktorov. Samotná hmotnosť traktora (cca 20 t)výrazne utužuje vrchnú vrstvu pôdy.

 

Nástup minimalizačnej technológie aj v PD Gbely

Minimalizačné technológie dnes zaujímajú čoraz väčšiu časť poľnohospodárskej verejnosti. Nielen s ohľadom na trend v spoločnosti, ale hlavne z hľadiska kvalitného spracovania a prípravy pôdneho ekosystému ako celku.
Pri využití technológie hĺbkového podrývania, Terralandom TO do 55 cm, sa ovára podorničná vrstva, čo je predpokladom k dobrému prechodu vlahy z a do pôdy. Dostatočne hlboké prekyprenie pôdy pred sejbou je  vhodná operácia nakoľko je koreňová sústava rastlín schopná rásť do podorničnej hĺbky (pokiaľ nie je pôda utužená). Pôda, ktorá ostane cez zimu „oddychovať“, pri fyzikálnych procesoch zamŕzania, nastáva jej ľahšie drobenie a jarná príprava je o to jednoduchšia. Swifter SM 16 000 osadený šípovými radličkami a „tradičnými“ crosskill valcami si bezproblémovo poradil s úpravou sejbového lôžka na stredisku PD Gbely.

Juraj Školka

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás