Zpět na novinky

01.
Červen
2015

Předseťová příprava s novou soupravou v ZDV Krchleby, a.s.

V průběhu března byl zákazníkovi ZDV Krchleby, a.s. (okr. Kutná Hora) předán BEDNAR SWIFTER SE prostřednictvím střediska Habry firmy STROM Praha a.s.. Doplnil tak mulčovač posklizňových zbytků MULCHER MM, který v podniku pracuje již od loňské sezóny. Podnik ZDV Krchleby, a.s. obhospodařuje přes 3000 hektarů orné půdy v okolí Krchleb, kde podnik sídlí. V rámci rostlinné výroby se zde pěstují především ozimé i jarní obilniny, ozimá řepka, kukuřice, vojtěška i cukrová řepa. V živočišné výrobě se podnik zaměřuje na produkci mléka.

Soupravu jsme zachytili v polovině dubna nedaleko Nové Lhoty u Čáslavi při přípravě půdy před setím kukuřice, které v té době již vrcholilo. SWIFTER SE 10000 je předseťový kompaktor se záběrem 10 metrů, má čtyři pracovní sekce s kopírováním terénu pomocí systému Wave-flex. Patří do modelové řady, která je charakteristická unikátní konstrukcí skládání stroje směrem dopředu, čímž jsou zajištěny kompaktní přepravní rozměry. SWIFTER je v Krchlebech agregován s traktorem o výkonu 320 koní.

SWIFTER při přípravě pozemku před setím kukuřice nedaleko Nové Lhoty u Čáslavi.

Od července začal v Krchlebech pracovat Mulcher MM 7000, na fotografii při mulčování řepkového strniště.


Swifter SE se záběrem 10 metrů zaručuje vysoké denní výkony.

BEDNAR Swifter SE 10000 agregovaný s kolovým traktorem o výkonu 320 koní.


VIDEO:

PODĚKOVÁNÍ

Tímto děkujeme vedení podniku za dlouholetou spolupráci a projevenou důvěru při nákupu techniky. Doufáme, že nová souprava bude pracovat efektivně a bude co nejvíce přispívat k prosperitě podniku.

Bc. Iva Havlová
Marketingový koordinátor
STROM PRAHA a.s. – region Východ

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás