Zpět na novinky

07.
Říjen
2013

Swifter SE 12000 na slovensko-rakúskom pohraničí

Prvý široko-záberový kompaktor na juhozápadnom Slovensku sa objavil začiatkom roku 2013 v PD Dunaj Rusovce. Poľnohospodársky podniku hospodáriaci na samej hranici medzi Slovenskom a Rakúskom baviac v tesnej blízkosti Bratislavy. Podnik o rozlohe cca 4000ha sa venuje ako živočíšnej, tak aj rastlinnej výrobe. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie klasických …

Prvý široko-záberový kompaktor na juhozápadnom Slovensku sa objavil začiatkom roku 2013 v PD Dunaj Rusovce. Poľnohospodársky podniku hospodáriaci na samej hranici medzi Slovenskom a Rakúskom baviac v tesnej blízkosti Bratislavy. Podnik o rozlohe cca 4000ha sa venuje ako živočíšnej, tak aj rastlinnej výrobe. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie klasických plodín ako je pšenica, repka, kukurica a jačmeň. Aj po dlhšom období nepriaznivého počasí, ktoré túto jar panovalo a vzhľadom k nekončiacej zime, sa jarné práce ako vo väčšine slovenských poľnohospodárskych podnikoch rozbehli o niečo neskôr ako obvykle.

Spojenie rýchlosti , širokého záberu a kvalitného spracovania

Keďže zimné obdobie roku 2013 pretrvávalo dlho, aj s výdatnými dažďami, slovenským poľnohospodárom stála práca na poli. Bolo priam nemožné, v takto vlhkých podmienkach, vyraziť na pole a začať s jarnými prípravami. Väčšina jarných príprav sa začala až v mesiaci apríl. Pri takýchto podmienkach je dôležité veľmi rýchle a efektívne spracovanie tak, aby technika mohla dohnať čo príroda omeškala. STROM-BEDNAR SWIFTER SE 12 000 v pracovnom zábere pracuje v PD Dunaj v agregácii s traktorom Claas Xerion (výkon 380 koní), pracovná rýchlosť súpravy sa vo väčšine prípradov pohybuje medzi 10 km/h až 12 km/h. Pd Dunaj pripravili so Swiftrom na jar cca 1000 ha s priemernou nameranou spotrebou 4,9 l/ha.

  
 Široký záber 12 m poskytuje vysoký denný výkon, ktorý bol v skrátenú jar 2013 potreba. Vysoko abrazívne, sedimentné pôdy v okolí Bratislavy , preverili spoľahlivosť spracovania SWEIFTERA SE 12 000. Stroj je vybavený predným hydraulickým páskovým smykom.

 

Bez jarnej prípravy pôdy to nejde,  so Swiftrom je to jednoduchšie

Jarná príprava sejbového lôžka zohráva veľmi dôležitú úlohu pre rastlinu. Rozhodujúce jarné faktory pôdy na začiatku rastu rastlín sú vlhkosť, prevzdušnenie, premiešanie vrchnej vrstvy po zimnom období  a jej spätné zarovnanie. Pracovné orgány SWIFTER SE 12 000 nasledujú tak, aby bolo dosiahnuté kvalitné sejbové lôžko počas jediného prejazdu. „Swifter sme si zaobstarali preto, lebo sme s našimi súčasnými kompaktormi nemali možnosť pripraviť pole na jeden prejazd. Swifterom to robíme na jeden prejazd, čo je veľmi dôležité pre celkovú ekonomiku prípravy. Som zvedavý akú prácu bude Swifter odvádzať v lete pre prípravu pod repky,“ hovorí riaditeľ podniku p.Róka.

  
 V PD Dunaj sú veľmi ľahké pôdy, preto sa rozhodli miestni hospodári pre tandemové prútové valčeky, ktoré drobia a neprepadajú sa do pôdy. Koncová smyková lišta finálne zarovnáva pozemok.Úroveň spracovania povrchovej a podpovrchovej vrstvy až do 12 cm, avšak v PD Dunaj zvolili plytké spracovanie len do 5 cm, tak aby podpovrchová vrstva bola jemne vyschnutá a prevzdušnená na  sejbu.

 

Obsluha je dôležitý článok, ktorý rozhoduje o kvalite práce.

Málo sa píše o významu toho článku, ktorý je medzi volantom a sedadlom – obsluhe. Práve ta je vo veľa prípadoch tým, čo rozhodne o kvalite práce, výkonu a celkovej spokojnosti. V PD Dunaj stavili na mladý tým, ktorý ovláda techniku a má z práce radosť. Pri objednaní stroja p.riaditeľ Róka dal priestor pre názor obsluhy. Veľká dôvera, ktorá sa vráti výkonmi na poli. “Je to výborný stroj s takýmto záberom sme skončení za necelých desať dní práce a samotné spracovanie je na vysokom stupni, verím, že tento rok budú úrody na dobrej úrovni. Jarnú prípravu pôdy budeme robiť  pred kukuricou na zrno, pšenicou a jačmeňom.
Šípové radličky, ktoré sú odporúčané na jesenné podrezanie a spracovanie, my veľmi pekne využijeme aj pri podrezaní náletových burín na jar, nakoľko sú tu dosť silné poveternostné podmienky počas celého roka a náletových burín sa vyskytuje hodne“
, komentuje p.Mech

  
 SWIFTER SE 12 000 a jeho prispôsobovanie sa povrchu vďaka voľne uloženým sekciám v plávajúcej polohe. Spracovanie povrchu bez vynechaných miest  aj pri nerovnosti povrchu.Obsluha stroja p.Mech je so strojom SWIFTER SE 12 000 spokojný, tak ako s manipuláciou tak aj s jeho samotnou robotou.

 

Spokojnosť s konštrukčným riešením je na mieste

„Pri tak veľkom zábere by som mal obavy z pevnosti rámu avšak tu to nie je žiaden problém aj pri skladaní a rozkladaní stroj funguje bezproblémovo. Čo ma však naozaj  príjemne prekvapilo je systém kopírovania povrchu. Je pekné vidieť ako sa stroj prispôsobuje. Verím, že v kopcovitejšom teréne to bude ozajstnou výhodou“ ,komentuje obsluha stroja.

Juraj Školka

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás