Zpět na novinky

28.
Březen
2013

Úspěšné předvádění Terralandu v ZOD Borovany

Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R i v jednom z nejúspěšněších podniků na českobudějovickém okrese ZOD Borovany. Toto družstvo hospodaří na cca 2800 ha z čehož zhruba 1600 ha je orné půdy a spolu s úspěšnou živočišnou výrobou se věnuje i pěstování obilovin, kukuřice a řepky ozimé.

Na podzim loňského roku jsme v rámci propagační akce dostali možnost představit dlátový pluh Terraland TN 3000 HM7R i v jednom z nejúspěšněších podniků na českobudějovickém okrese ZOD Borovany. Toto družstvo hospodaří na cca 2800 ha z čehož zhruba 1600 ha je orné půdy a spolu s úspěšnou živočišnou výrobou se věnuje i pěstování obilovin, kukuřice a řepky ozimé.

 

 

V Borovanech zrovna rozmetali hnůj

 

 

Po dohodě s agronomem podniku Ing. Koubou jsme otestovali náš dlátový pluh na pšeničném strništi, kde borovanští zrovna rozmetali hnůj. Během předváděcí akce jsme tak mohli ukázat možnosti stroje nejen při podrytí utuženého pozemku, ale i schopnosti zapravování posklizňových zbytků a rozhozených statkových hnojiv. Po jednom přejezdu byl tak celý půdní profil nakypřen, hnůj promíchán s půdou a povrch pomocí hrotových válců urovnán.

  
 Terraland TN 3000 HM7R v agregaci s JD 8330.Pro minimalizaci tvorby hrůbků byl předváděcí stroj vybaven boční clonou a přídavnými bočními válci.

Hydraulické jištění se ukázalo jako ideální řešení

Jako většina podniků i v Borovanech mají rozdílé typy půd s větším či menším problémem při zpracování. Ideálním řešením je možnost využití stroje s hydraulickým jištěním všech pracovních orgánů. Pomocí hydropneumatického akumulátoru a pístem osazená každá slupice stroje tak bez problémů překoná i ty nejnáročnější překážky při samotné práci, jako je skála nebo extrémně utužená půda po těžké dopravní technice.

  
 Hydraulické jištění pracovních orgánů je ideálním řešením do těžkých a kamenitých půd. Výsledek zpracování půdy se zapravením hnoje.

Úspěšná předváděcí akce vyvrcholila objednáním nového stroje

Jak podotkl předseda družstva Ing. Jindřich Kořínek při podpisu smlouvy na nový Terraland: „Věřím, že to je dobrá volba. Na první pohled je vidět, že je to opravdu bytelný a kvalitní stroj. S prací, kterou jsme měli možnost zhodnotit během předvádění jsme byli také velmi spokojeni. Stroj máme v plánu využívat nejenom jako hloubkový kypřič na utužených souvratích, ale také jako náhradu orby na problematických pozemcích s těžkou jílovitou půdou.“ Nový stroj objednali v Borovanech v maximální doplňkové výbavě kterou naše společnosti jako jediná nabízí (tj. včetně úpravy zadních hrotových válců do kamenitých půd, hydraulickým jištěním prac. orgánů, bočních přídavných válců a bočních clon). Začátkem června tohoto roku se tedy budeme těšit opět na shledanou v Borovanech při zavádění nového Terralandu.

  
 Agronom podniku Ing. Kouba při kontrole kvality zpracování půdy. Předseda družstva Ing. Kořínek při podpisu smlouvy na nový Terraland.

Petr Bezděkovský
obchodní zástupce pro jižní a západní Čechy

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás