Úspěšný start Row-Masteru – meziřádkového kypřiče pro kukuřici

Po úspěšných zkušenostech z loňského roku s meziřádkovým kypřičem Row Master RN S pro cukrovou řepu, přichází fy BEDNAR s rozšířením nabídky těchto strojů pro meziřádkovou kultivaci kukuřice případně i slunečnice.

Koncepce stejná jako u „cukrovky“

Konstrukce stroje je obdobná jako je tomu u stroje pro plečkování cukrové řepy. I systém navádění zůstává stejný, pomocí optického systému CultiCam. Samozřejmě, že jednotlivé pracovní vozíky jsou odlišné oproti verzi pro cukrovou řepu. Jednotlivé pracovní vozíky jsou v základu osazeny pěti šípovými radličkami, pro dokonalé podříznutí a prokypření celé šíře meziřádku, přičemž světlá výška jednotlivých pracovních vozíků je 80 cm. V případě požadavků lze kombinovat osazení stroje různým příslušenstvím mezi které patří – boční ochranné disky, různé typy šípových radliček nebo kypřících dlátek a zavlačovače.

Nový Row Master RN 6000 C pro meziřádkovou kultivaci kukuřice s CultiCam (systémem optického navádění na řádek)

Row Master je univerzální stroj agregovatelný se všemi traktory


5 šípových radliček zajistí dokonalé podříznutí celého profilu meziřádku. Během  plečkování vyššího porostu jsou boční ochranné disky demontovány

Díky robustnosti Row Masteru je stroj připraven k nasazení i do těžkých a keřitých půdních podmínek


Univerzálnost především

Stroj Row Master RN C, v nadcházející sezoně 2016 nabídne vetší univerzálnost a  využití.  Jelikož je uzpůsoben k přestavbě pro meziřádkovou kultivaci i pro cukrovou řepu. Tudíž v případě potřeby lze ze stroje pro meziřádkovou kultivaci kukuřice jednoduše přestavit  na stroj pro meziřádkovou kultivaci cukrovky. Pak tedy budeme hovořit o stroji pro 8 řádků kukuřice a 12 řádků cukrovky.  Tato varianta je však závislá na velikosti výměry na které je daná plodina pěstovaná a bude záležet na individuálních potřebách zákazníka, zda využije tuto možnost nebo si pořídí Row Master pro cukrovou řepu a Row Master pro kukuřici nebo zvolí univerzální řešení. Samozřejmostí bude i možnost přihnojení průmyslovým hnojivem  a jeho  aplikace během meziřádkové kultivace.

Row Master je vhodný i  k plečkování porostu slunečnice

Díky vysoké světlé výšce lze bez problémů plečkovat i takto vrostlý porost slunečnice


Půdní škraloup v porostu slunečnice

Výsledek po jednom přejezdu Row Masteru


VIDEO:

Michal Jurníček,DiS.
Oblastní zástupce BEDNAR FMT
pro Moravu, Vysočinu  a Východní Čechy
Tel.: +420 601 569 779
Email: michal.jurnicek@bednarfmt.com

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás