Zpět na novinky

20.
Únor
2015

Vzorová řepka i v mokrém roce díky Terralandu

Zemědělské družstvo Budíškovice hospodaří na cca 1900 ha zemědělské půdy na samém konci Jihočeského kraje v okrese Jindřichův Hradec. Zaměřují se zde jak na rostlinou výrobu, tak i na klasickou živočišnou výrobu. Navíc provozují i bioplynovou stanici a do půdy zpětně aplikují digestát. Z plodin pěstují klasické obiloviny jako pšenici, ječmen, žito a oves, řepku a kukuřicí a pícníny pro výrobu krmení. V roce 2013 si zde vyzkoušeli práci našeho podrýváku – dlátového pluhu Terraland TN 3000 a po pozitivních výsledcích se jej rozhodli v následujícím roce, tj. 2014 zakoupit.

Terraland jako specialista i na mokrý podzim

O tom, že Terraland má velmi kladný přínos pro půdní strukturu už jsme psali monohokrát. Ale jak se mohli v Budíškovících přesvědčit, velmi dobře jim zafungoval i v tak mokrém  a nepříznivém roce jako byl ten 2014. Kdo totiž pole včas před řepkou hluboko podryl, má i po tak mokrém podzimu jaký byl, perfektně zapojené porosty řepky, jako můžete vidět na fotkách z Budíškovic pořízených dne 9.12. 2014. Pole bylo podrýváno na cca 43 cm dne 23.7. 2014. Tím, že byla včas obnovena půdní struktura na pozemku, prokypřena podorniční vrstva a půda dostatečně prokypřena, nebyl pro ni žádný problém pojmout to velké množství srážek a vodu vsáknout do spodních vrstev. Výsledkem je vyrovnaný a zapojený porost již od kraje pozemku a nikde není ani náznak vymokření rostlin vlivem stojící vody.

23.7. 2014 hluboké zpracování půdy Terralandem pod řepku po aplikaci digestátu

Půda byla kypřena do hloubky 43 cm.


Terraland vítězí nad klasickou orbou pluhem

Porost ozimé řepky v ZD Budíškovice je tedy dalším důkazem toho, že kvalitní základní přípravu půdy pod řepku lze dosáhnout pouze hlubokým zpracováním půdy podrývákem – dlátovým pluhem Terraland. Ten jednoznačně poráží klasické zpracování půdy orbou – pluhem. Tam, kde v létě použili orbu pluhem jako základní zpracování půdy pod řepku mají nyní velké problémy. Porosty řepky jsou špatně zapojené, nevyrovnané ve velké míře vymokřené a nenávratně zničené vlivem působení nadměrných srážek, protože zoraná půda nedokázala to velké množství srážek pojmout do hlubších vrstev vlivem utuženého plužního dna. Voda se držela u povrchu, což klíčící rostlinky a kořínky rostlin nevydržely a vlivem dlouhotrvajícího zamokření zahynuly.

Představování Terralandu TN 3000 7R zástupcům vedení ZD Budíškovice.

Řepka ozimá – to samé pole dne 9.12. 2014.


Řepka ozimá – to samé pole dne 9.12 2014 – souvrať u silnice

Řepka ozimá – 24.10. 2014 jiný podnik, kde bylo pod řepku oráno klasickým pluhem. Typický obrázek, jak po mokrém roce 2014 většinou vypadají oraná pole pluhem (nepodrytá)


VIDEO:

Novinky

Chci stroj BEDNAR

Mám stroj BEDNAR

Ke stažení

O nás