Zpět na novinky
28.
Duben
2014

Předseťová příprava pod cukrovou řepu v Agroprogresu Kateřinky s.r.o.

Společnost Agroprogres Kateřinky s.r.o. se sídlem v Arnoštově u Opavy samostatně hospodaří na celkové výměře 700 ha orné půdy, na které pěstují obiloviny, mák, kukuřici a cukrovou řepu. Agroprogres patří mezi hlavní ikony v oblasti pěstování cukrové řepy na Opavsku. Nejen, že ji zde pěstují na své výměře cca 180 ha, ale hlavní činností jsou služby v pěstování cukrové řepy. Mezi tyto činnosti patří předseťová příprava, setí, ochrana rostlin a sklizeň včetně odvozu do cukrovaru. Celková plocha, kterou takto obhospodařují službami je 1600 ha. V neposlední řadě také poskytují poradenství v oblasti pěstování této plodiny.

 

Modernizace strojového parku – „specifikace ušitá na míru“

Koncem loňského roku začali v podniku vybírat nový předseťový kompaktor. Záměr zákazníka bylo pořídit kompaktor specielně pro přípravu cukrové řepy. Volba padla na BEDNAR Swifter SO 8000F. „Výběr tohoto stroje byl díky možnosti široké nabídky variabilní výbavy stroje. Hlavním důvodem byla možnost vybavit stroj předním páskovým hydraulicky ovládaným smykem, SB sekcí a Crosskillem o průměru 440mm," sděluje pan ing. Hynek Valík vedoucí střediska.

 

 Velice komfortní nastavení stroje díky hydraulicky nastavitelnému přednímu páskovému smyku a hydraulickému nastavení pracovní hloubky – to vše přímo z traktoru.    

SB – sekce, speciální sekce určená především pro precizní přípravu seťového lůžka před setím cukrové řepy, ale také např. máku.

První provozní zkušenosti

Swifter SO 8000F s pracovním záběrem 8,15m je a agregovaný s traktorem výkonu 360 HP. Samozřejmě, že tento traktor by tahal Swifter o záběru min. 10m ale v podniku chtějí tento Swifter také agregovat s traktorem s nižším výkonem (280 HP). Swifter převážně připravuje půdu před setím cukrové řepy z tohoto důvodu je stroj osazen SB – sekcí ( Sugar Beet  - cukrová řepa ). Tato sekce je tvořena čtyřmi řady radliček, přičemž úhel každé slupice je navržen tak aby nedocházelo k vertikálnímu míchání půdy a tím zachováváme veškerou jarní vláhu.  O podříznutí seťového lůžka v celém pracovním záběru stroje se postarají šípové radličky 170 mm. Za radličkami následuje smyková lišta a za ní následují dvě řady Crosskill válců vložených mezi sebe, tak aby docházelo k samočištění mezi přední a zadní řadou válců. U tohoto stoje je zvolen Crosskill o průměru 440 mm. „Tento větší průměr válce jsme volili proto, podle našich zkušeností. V našich podmínkách je lepší půdu po přípravě méně utužovat. Díky větší styčné ploše Crosskillů dojde k většímu rozložení sil na půdu a tím i menšímu utužení než u Crosskillu o průměru 350 mm,“ hodnotí pan Hynek Valík.

 

 

 Uložení Crosskill válců se samočistím efektem. Všechna ložiska na stroji jsou bezúdržbová a navíc je každé ložisko chráněné ocelovou krytkou, aby nedocházelo k poškození ložiskového domečku a gufera.    

Crosskill o průměru 440 mm se samočistícím efektem.

„Letošní jaro bylo specifické tím, že přes zimu půda nevymrzla a díky minimální sněhové pokrývce nedošlo k utužení půdy jako v předešlých letech. Půda tak na jaře byla nakypřená, což by v tomto případě vyžadovalo větší utužení půdy během předseťové přípravy. V případě opakujících se podobných podmínek budeme stroj muset dovybavit  finish válečkem s regulací přítlaku k docílení většího utužení,“ dodává pan H. Valík.

Spotřeba nafty je u této soupravy 5 l/ha. Pracovní rychlost se pohybuje kolem 12 km/hod.

 

 Spokojený uživatel techniky BEDNAR ing. Hynek Valík vedoucí střediska.    

 Výsledek práce Swifteru SO 8000F.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Michal Jurníček, DiS.
Oblastní zástupce – region Morava a Slezsko