Zpět na novinky
03.
Leden
2014

Další dlátový pluh na Pelhřimovsku

Společnost Agrodam Hořepník s.r.o. se nachází na Vysočině nedaleko obce Pacov (okr. Pelhřimov). Hospodaří celkem na 870 ha zemědělské půdy, z čehož 718 ha připadá na půdu ornou a cca 154 ha je zařazeno do TTP. Mimo tržních plodin je rostlinná výroba zcela podřízená produkční potřebě živočišné výroby, čímž jsou ideálně minimalizovány vstupní náklady. Z klasických plodin se věnují produkci řepky olejné, ječmenu, pšenice a tritikale. V neposlední řadě také pěstování brambor, díky čemuž jsme dostali možnost představit výhody dlátového pluhu Terraland TN v přípravě pro jejich sadbu.

 

Důkladně prokypřit a ozdravit půdní profil si dnes zaslouží většina pozemků

Díky spolupráci se společností Agrozet České Budějovice jsme začátkem měsíce listopadu 2013 dostali se zástupci pobočky Pelhřimov (Ing. Ivan Nehasil - ředitel závodu a Jan Švec - manažer prodeje strojů) možnost představit výhody a kvalitu zpracování právě u našeho Terralandu. Jak uvedl Ing. Vladimír Mezera, "Problémy s utužením půdy si začínáme všichni stále více uvědomovat, a proto si troufnu tvrdit, že důkladně prokypřit a ozdravit půdní profil si dnes zaslouží velká část pozemků. Postupně bychom rádi projeli Terralandem nejen všechny souvratě, ale i celá pole."

 

   
 Ing. Vladimír Mezera (vpravo) s obsluhou při hodnocení práce stroje.  Prokypření utužené cesty vedoucí k polnímu hnojišti.
 

V porovnání s konkurenčním strojem to jede o poznání snáze

Terraland byl testován nejen na utužené polní souvrati kde agregovaný traktor Fendt 930 nejevil významnější známky zatížení, ale i na utužené polní cestě vedoucí k polnímu hnojišti. Zároveň byl použit jako náhrada klasického pluhu při podzimním zpracování půdy vč. zapravení hnoje. Dle slov jednatele společnosti Ing. Vladimíra Mezery: "Už jsme o vašem stroji slyšeli z okolních podniků jen samou chválu, a proto bychom ho také chtěli použít jako hloubkový kypřič před sadbou brambor. Jeden už jsme loni zkoušeli, ale tento jde v zemi o poznání snáze. Systém zpracování a jištění prac. orgánů se nám také více líbí."

 

   
 Snadné zahlubování dlátového pluhu i na utužených pozemcích je jednou z výhod oproti klasickému pluhu. Práce po Terralandu při zapravení hnoje.
 

Úspěšné zakončení sezony 2013

V Hořepníku měli možnost jako každý zákazník vyzkoušet zdarma jeden den náš Terraland přímo v provozu a po týdnu rozhodování měli jasno. Stroj tak zakončil svou předváděcí sezonu 2013 v tomto velice úspěšném podniku a na Vysočině již zůstal. Ing. Vladimíru Mezerovi a jeho spolupracovníkům tak děkujeme za projevenou důvěru a obchodnímu zastoupení společnosti Agrozet Pelhřimov za vynikající spolupráci při prodeji našich strojů. Společně se tak těšíme na sezónu 2014, kdy pro naše zákazníky bude opět připraven dostatek předváděcích strojů z průřezu celého našeho výrobního portfolia.

 

   
 Práce hydraulického jištění v extrémně utužené půdě.  Terraland bude agregován s traktorem o výkonu 300 HP.

 


Petr Bezděkovský, obchodní zástupce pro Jižní Čechy, tel. 725 427 493
BEDNAR FMT středisko Sedlec u Českých Budějovic,