Zpět na novinky
25.
Červenec
2013

U Tomanov prebieha príprava sejbového lôžka efektívne

Rodinná farma Tomanových hospodári v blízkosti Nitry už od revolúcie. Postupne sa z malej farmy stal podnik o rozlohe 1600ha. S pribúdajúcimi hektármi sa Tomanovi rozhodli investovať do techniky, ktorá im pomôže výrazne skrátiť a zefektívniť ...

 
Rodinná farma Tomanových hospodári v blízkosti Nitry už od revolúcie. Postupne sa z malej farmy stal podnik o rozlohe 1600 ha. S pribúdajúcimi hektármi sa Tomanovi rozhodli investovať do techniky, ktorá im pomôže výrazne skrátiť a zefektívniť proces prípravy pôdy. O farmu sa starajú 2 bratia Marek Toman a Gabriel Toman. Otec bratov je taktiež aktívne zapojený do riadenia procesov farmy.

 

Swifter SM u susedov

Swiftera som si prvý krát všimol u nášho suseda p.Grunera, on má 16m verziu dodanú na jar 2012. Fascinovala nás súprava s 500koňovým traktorom a 16m predsejbovým kompaktorom. Referencie od traktoristov p. Grunera boli vynikajúce, takže voľba bola takmer jasná.“ hovorí M.Toman. Na farme u Tomanov je Swifter SM 16000 už druhý stroj. V lete 2012 sme na farmu dodali Terraland TO 6000, ktorý bol úspešne testovaný v agregácii s traktorom CASE Quadtrac 550 a v lete 2013 dodaný.

 

   
 Svahovitosť terénu a 16 m záber nie je problémom pre agregát s výkonom 550 koní. Tak ako Swiftre SO s menším záberom sú schopné priameho spracovania v hrubej brázde, tak aj Swifter SE a SM s väčším záberom si bez problémov poradia s hrubou brázdou.

Výkonná súprava pre jarnú aj jesennú prípravu 

U Tomanov sa pestujú ako jarné tak aj ozimné plodiny. Preto bol Swifter SM dodaný s oboma typmi pracovných sekcií. Na jarné práce pre prípravu pod kukurice pracoval stroj so 4radami gama hrotov. Na jesennú prípravu pod repky bude stroj osadený 2 radami prekrývajúcich sa  radličiek, ktoré sú schopné  s tandemovými crosskill valcami a finish valčekom, poradiť si aj vo veľmi  suchých podmienkach, ktoré v tejto oblasti, v období pred sejbou repky obvykle panujú.

 

   
 Jesenná príprava pôdy  s Terraldem TO 6000 do 55 cm pri spotrebe 15l/ha.  Jarná príprava pôdy do 5 cm pri spotrebe 5l/ha.

Technologie Terralandování s kvalitní přípravou seťového lůžka 

Pri využití technológie hĺbkového podrývania, Terralandom  TO do 55 cm, sa otvára podorničná vrstva, čo je predpokladom k dobrému prechodu vlahy z a do pôdy. Dostatočne hlboké prekyprenie pôdy pred sejbou repky ozimnej je veľmi vhodná operácia nakoľko je koreňová sústava schopná rásť do podorničnej hĺbky (pokiaľ nie je pôda utužená) a tým sa vyhnúť silným mrazom v zimnom období, ktoré nepriaznivo vplývajú na rast repky ozimnej.

Naopak pri pôde, ktorá ostane cez zimu „oddychovať“, pri fyzikálnych procesoch zamŕzania, nastáva jej ľahšie drobenie a jarná príprava je o to jednoduchšia. Swifter SM 16 000 osadený jarnými Gamma hrotmi dokonale pripravil na jar sejbové lôžko po Terralande TO, ktorý bol na parcelách použitý v jeseni.

M. Toman:Swifter sme nastavili do hĺbky 5 cm, viacej ani nepotrebujeme, pod ornicou to máme podryté a teraz len povrchovo otvoríme pôdu, tak aby sme siali do suchého“.

Kontrola kvalita porastov na výbornú

 

   
 Gabriel Toman hodnotí kvalitu porastov na výbornú. „Kvalitná technika s dostatkom vlahy priniesla svoju úrodu“, hodnotí jeden z členů farmy. Miera porastov repky dosahuje výšku od 160 do 170 cm. 

 

   
Rast kukurice v pôde spracovanej Terralandom TO na jeseň a s jarnou prípravou pôdy Swifterom SM 16 000.
 
 Pôda spracovaná „klasickou“ technológiou.

 

 

Juraj Školka
Sales manager
Mob.: +420 725 878 625
Email: juraj.skolka@bednarfmt.com