Zpět na novinky
19.
Červen
2013

Několik let spokojenosti s diskovými podmítači ve Straškově

Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských podniků v Ústeckém kraji, Astur Straškov a.s.. Společnost obhospodařující celkem 3 660 ha orné půdy, na kterých se kromě tradičních plodin (pšenice, ječmen) pěstuje cukrová řepa (celkem 450 ha) a slunečnice (celkem 100 ha). Astur má jako dnes již jedna z mála farem rozsáhlou živočišnou výrobu specializující se na chov prasat, s celkovou výrobou 1 200 tun ročně...

 

Během loňských žní jsme mimo jiné navštívili i jeden z nejvyspělejších zemědělských podniků v Ústeckém kraji, Astur Straškov a.s. Společnost obhospodařující celkem 3 660 ha orné půdy, na kterých se kromě tradičních plodin  (pšenice, ječmen) pěstuje cukrová řepa (celkem 450 ha) a slunečnice (celkem 100 ha). Astur má, jako dnes již jedna z mála farem, rozsáhlou živočišnou výrobu specializující se na chov prasat s celkovou výrobou 1 200 tun ročně. Na žně 2012 byly po dobrých zkušenostech se stroji STROM-BEDNAR PRECISER dodány dva nové diskové podmítače krátké koncepce STROM-BEDNAR SWIFTERDISC XE 8000.

Zkušenosti s PRECISERY

Výběr těchto podmítaču nepřišel jen tak náhodou. Několik let zde pro první a druhé podmítky (někdy dokonce i třetí) používali hřídelové podmítače koncepce „X“ STROM-BEDNAR PRECISER v záběru 6 metrů. Na podniku pracoval a stále ještě pracuje původní zelený PRECISER, který následně doplnil druhý již žlutý PRECISER. Těžké disky typu „X“ v posledních letech z trhu vytlačily krátké disky, které oproti „X“ové koncepci lépe rovnají pole a nevytváří nerovnosti v podobě hrůbků. Nastavení strojů krátké koncepce je rovněž o poznání snaží. Nelze zapomenout na poměr pracovního výkonu a spotřeby PHM.
 

Nové stroje SWIFTERDISC - výkon a stabilita

V Asturu, podobně jako v jiných podnicích, bylo nutné zvýšit výkonnost celé linky pro přípravu půdy využitím moderních navigačních systémů ve spojení s vyšší pracovní rychlostí a zvětšením pracovního záběru podmítačů. Stroje SWIFTERDISC XE vynikají dokonalou stabilitou i při vysokých rychlostech. Diskové stroje krátké koncepce mají problém se stabilitou (kmitání, houpání) tím se omezuje výkon a pole je nerovné. Předsazením pojezdové nápravy před diskové sekce se SWIFTERDISC XE stává 100% stabilním. Žádné houpání ani kmitání a stejná hmotnost na každý disk.  Obsluha z Asturu potvrzuje: “Díky uložení nápravy stroj neskáče i při rychlostech kolem 13 km/h, krásně kopíruje terén a povrch je po jednom přejezdu perfektně srovnaný.“

 

První diskový podmítač Preciser v Asturu Straškov. Díky umístění transportní nápravy nedochází k buzení nežádoucích kmitů a tím je pracovní hloubka udržena na celém pozemku stejná.

 

16m odvede výkon

Stroje SWIFTERDISC XE 8000 s celkovým záběrem 16 m dokážou za den v Asturu zpracovat přes 160 ha půdy. Traktory Challanger a John Deere vykazují spotřebu 5,5 – 6,2 l/ha a i ve více členitých polích nemají s diskovými podmítači jakýkoli problém. „Na hodnocení spolehlivosti je ještě brzo, ale práce nám díky velkým pracovním záběrům a práci ob líchu rychle ubývá.“ Hodnotí podmítače jejich obsluhy.
Rychlá, mělká podmítka krátce za mlátičkou je logickým a úspěšným řešením kontroly výdrolu a plevelů s přerušením kapilarity a uchováním vláhy v letních měsících. Pro úspěšné založení dalších porostů je první dobře podmítnutá a za včas podmítnutá parcela dobrým základem, na kterém lze stavět.

 

Dvojice diskových podmítačů SWIFTERDISC XE dosahuje ve Straškově vysokých výkonů. Práce ob líchu.